V tomto dokumentu naleznete přehled zásad technické podpory společnosti Adobe pro řešení Adobe Creative Suite ve virtualizovaných nebo serverových prostředích. Mezi tato prostředí patří mimo jiné včetně Citrix Metaframe/Citrix Presentation Server, Microsoft App-V, VMWare, Parallels a Virtual PC. Mezi serverová prostředí řadíme také tenké klienty. Používání řešení společnosti Adobe uvedených v tomto dokumentu podléhá všeobecným podmínkám použití společnosti Adobe a příslušné licenční smlouvě s koncovým uživatelem včetně, mimo jiné omezení pronajímání práv na řešení společnosti Adobe a omezení kopírování, upravování, hostování, sublicencování a následnému prodeji řešení společnosti Adobe.

Hodnocení předprodejní verze

Společnost Adobe provedla testy některých produktů Creative Suite ve virtualizovaných a serverových prostředích. Testovány byly většinou hlavní funkce, například možnost otevření aplikace, vytvoření a uložení dokumentu, ukončení aplikace a další možnosti. Testování se provádí pouze na základní úrovni. Společnost Adobe doporučuje, abyste pracovní postupy vyzkoušeli ve zkušební verzi daných produktů a poté se rozhodli, zda některý z produktů využijete. Pouze pomocí testování ověříte, že daný typ řešení vyhovuje vašim potřebám.

Společnost Adobe nezaručuje, že jakýkoli virtualizační produkt vyhovuje konkrétním požadavkům. Virtualizační produkt musí splňovat systémové požadavky řešení společnosti Adobe. Věnujte pozornost omezením na zdroje nebo výkon, která by mohla ovlivnit produktivitu nebo výkon.

Podmínky licencování

Instalace v hostovaném operačním systému (OS) jsou považovány za samostatné instalace. Vyžadují jiné licence než ty, které jsou nainstalované ve standardních podporovaných prostředích operačního systému. Pokud je produkt nainstalován na serveru, je nutné licencovat všechny počítače, které mají přístup k serveru a řešením společnosti Adobe. Použití všech řešení společnosti Adobe musí odpovídat požadavkům v licenční smlouvě s koncovým uživatelem.

Technické potíže po zakoupení produktu

Pokud se vyskytnou technické potíže s těmito prostředími, nejprve vyzkoušejte stejné funkce v podporovaném prostředí operačního systému. Pokud v tomto prostředí nedojde k žádným problémům, jedná se zřejmě o potíže s virtualizačním produktem. Požádejte o pomoc dodavatele virtualizačního řešení.

Technickou podporu pro virtualizovaná prostředí poskytuje společnost Adobe s maximálním úsilím a souběžně s podporou od dodavatele virtualizačního řešení. Nevyřešené potíže se řadí do kategorie smlouvy EULA společnosti Adobe, ve které je určeno, že záruka nezaručuje, že produkt bude vhodný pro určitý účel.

Chcete-li získat podporu při řešení potíží, zadejte žádost o technickou podporu na portálu podpory a uveďte následující podrobnosti:

  • Uveďte operační systém a číslo verze serveru, ve kterém je spuštěno virtualizační prostředí. V případě potřeby uveďte také aktualizaci Service Pack operačního systému serveru.
  • Zadejte verzi klientského operačního systému Windows na klientském počítači. V případě potřeby uveďte také aktualizaci Service Pack klientského operačního systému. Zkontrolujte, zda tyto programy splňují systémové požadavky řešení společnosti Adobe uvedené na webu adobe.com.
  • Uveďte verzi aktuálně spuštěného virtualizačního softwaru a nainstalované opravy hotfix a aktualizace Service Pack.
  • Zadejte popis problému, například při použití možnosti I dojte k provedení akce X s možností Y a výsledkem je situace Z. Pokud se při potížích zobrazí chybová zpráva, přidejte její přesné znění.
  • Uveďte uživatelský profil přihlášený k serveru, například účet správce nebo člena skupiny Power Users. Ověřte, zda k potížím dojde, pokud je k serveru přihlášený profil správce.
  • Uveďte uživatelský profil přihlášený ke klientskému počítači, například účet správce nebo člena skupiny Power Users. Ověřte, zda k potížím dojde, pokud je ke klientskému počítači přihlášený profil správce.
  • Uveďte, zda je možné problém replikovat na serveru. Pokud ano, popište kroky provedené při reprodukování problému.
  • Uveďte akci, kterou se snažíte dokončit, a zda bylo možné tuto akci provést v minulosti. Pokud ano, popište změny prostředí, které by mohly způsobovat dané potíže. 

Známé problémy s aplikací CS6

Možnosti aktivace a licencování v aplikaci AAMEE 3.x nefungují správně. Tenký klient zobrazí výzvu k zadání sériového čísla a účtu Adobe ID a k provedení aktivace. Tento problém opravíte pomocí souboru serializace multilicencí s nástrojem Provisioning Tool, který použijete v klientských počítačích. Kompletní pokyny naleznete na stránce nasazení aplikace Creative Suite.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online