Úvod

Licencování na jméno je výchozí a nejoblíbenější metodou licencování s cílem nasadit a používat produkty Adobe Creative Cloud a Document Cloud. Určeno pro jakýkoli scénář související se sítí, kde jsou licence aplikace spravovány na základě potřeb jednotlivých uživatelů používajících aplikace. Pomocí licencování pro konkrétní uživatele můžete koncovým uživatelům poskytnout plnou funkčnost požadovaného softwaru a služeb. Umožňuje koncovým uživatelům přístup ke všem dostupným aplikacím a službám na základě oprávnění vaší organizace.

 Další informace najdete ve článku Přehled licencování.

Typy balíčků k licencování na jméno

Samoobslužné balíčky

Stejně jako miliony uživatelů produktů Adobe můžete povolit vašim tvůrčím pracovníkům instalovat aplikace a aktualizace prostřednictvím aplikace Creative Cloud pro stolní počítače. Sníží to zátěž oddělení IT a vašim tvůrčím pracovníkům to zajistí přístup ke všem potřebným nástrojům a vydávaným aktualizacím.

Pokud chcete umožnit samoobslužný proces, i když koncoví uživatelé nemají oprávnění správce, máte tyto možnosti:

 • vytvoření samoobslužného balíčku;
 • vytvoření spravovaného balíčku se zapnutím zvýšených oprávnění;
 • vytvoření balíčku na základě šablony Adobe se zapnutými zvýšenými oprávněními.

Tento balíček použijte, chcete-li dát uživatelům úplnou kontrolu nad aplikacemi a aktualizacemi Adobe, které mohou stáhnout a nainstalovat. Pokud uživatelé nemají oprávnění správce pro správu aplikací a aktualizací, můžete jim vytvořit samoobslužný balíček.

Poznámka:

Pomocí aplikace Creative Cloud pro stolní počítače mohou vaši koncoví uživatelé nainstalovat pouze dvě nejnovější hlavní verze aplikací Creative Cloud. Pro koncové uživatele, kteří by vyžadovali starší verze, vytvořte a nasaďte spravované balíčky.

 1. Přihlaste se k nástroji Admin Console a klikněte postupně na Balíčky > Balíčky.

  Zobrazí se seznam dostupných balíčků.

 2. Klikněte na Vytvořit balíček.

  Seznam balíčků
 3. Vyberte možnost Samoobslužný balíček a klikněte na Vybrat.

  Samoobslužný balíček
 4. Zadejte název balíčku a vyberte požadované možnosti:

  Možnosti samoobslužného balíčku

  Platforma: Zvolte podporovaný operační systém a procesor (32bitový, nebo 64bitový). Pro instalace v 32bitovém a 64bitovém systému je nutné vytvořit samostatné balíčky. Balíček pro 32bitový systém nebude možné spustit v zařízení s 64bitovým systémem.

  Jazyk: Umožňuje vybrat jazyk, ve kterém chcete balíček vytvořit.

  Použít místní nastavení OS: Umožňuje vytvořit balíček, který se nasadí v jazyce operačního systému klientského počítače. V takovém případě je jazyk operačního systému výchozím záložním jazykem, ve kterém je balíček nasazen.

  Vytvořit složku pro rozšíření a použít nástroj s příkazovým řádkem Extension Manager: Umožňuje vytvořit podsložku ve složce balíčku, do níž můžete přidat doplňky, které chcete nainstalovat spolu s balíčkem. Další informace najdete v tématu Správa doplňků v balíčcích.

  Zahrnout Adobe Asset Link: (k dispozici, pokud je výše uvedená možnost aktivní) Tento doplněk propojí systém Adobe Experience Manager (AEM) Assets s aplikacemi Creative Cloud Photoshop, Illustrator a InDesign pro stolní počítače.

  Poznámka: systém AEM Assets je vyžadován. Podrobnosti naleznete v tématu Adobe Asset Link. Tato funkce je k dispozici pouze zákazníkům využívajícím produkt Creative Cloud pro podniky.

  Přesměrovávat na interní aktualizační server: Umožňuje přesměrovat všechny aktualizace pro tento balíček na interní aktualizační server. Podrobnosti o interním serveru jsou uvedeny v XML pro přepsání v nástroji Admin Console na kartě Balíčky > Předvolby. Další informace najdete v části Předvolby v článku o vytváření balíčků aplikací pomocí nástroje Admin Console.

 5. Klikněte na Sestavit balíček.

  Zobrazí se stránka Balíčky. Průběh sestavení můžete zkontrolovat v seznamu balíčků.

  Po dokončení sestavení se zobrazí zpráva. Pokud se balíček úspěšně vytvoří, zpráva bude obsahovat také období, po které ho bude možné pomocí nástroje Admin Console stáhnout.

  Platnost samoobslužného balíčku

  Chcete‑li v podokně podrobností zobrazit zbývající čas stávajících balíčků, klikněte na řádek daného balíčku.

 6. V dialogovém okně Uložit jako vyberte umístění v počítači, kam chcete balíček uložit.

 7. Chcete-li stáhnout a distribuovat balíček později, klikněte na název balíčku v seznamu balíčků a v pravém podokně klikněte na tlačítko Stáhnout.

Spravované balíčky

Formou spravovaných balíčků se můžete rozhodnout, které aplikace budou nasazeny a kdy budou aktualizovány. Můžete vytvořit balíčky, které obsahují nejnovější nebo archivované verze produktů Adobe. Tyto balíčky pak můžete nasadit na počítačích uživatelů ve vaší organizaci. Můžete také provést tiché a vlastní nasazení, při kterém není během instalace po uživateli požadován žádný zásah.

Pokud plánujete používat spravované balíčky, můžete:

 • vytvořit spravovaný balíček se zvýšenými oprávněními,
 • vytvořit předem nakonfigurované balíčky pomocí šablon Adobe,
 • vytvořit přizpůsobené balíčky s konfigurací a aplikacemi, které chcete svým koncovým uživatelům poskytnout.

Tento balíček použijte, pokud si chcete ponechat větší kontrolu nad aplikacemi Adobe a aktualizacemi, které mohou uživatelé instalovat.

Podrobný seznam produktů Adobe, které lze pomocí této metody přidat do balíčku, najdete na této stránce.

Poznámka:

Pokud budete chtít vytvořit balíčky pro produkty mimo služby Creative Cloud a Document Cloud, jako jsou Adobe Captivate nebo Presenter, budete muset přizpůsobit dostupné Šablony Adobe. Není možné použít následující postup.

 1. Přihlaste se k nástroji Admin Console a klikněte postupně na Balíčky > Balíčky.

  Zobrazí se seznam dostupných balíčků.

  Pokud jste zatím žádné balíčky nevytvořili, otevřete se následující obrazovka s radami do začátku.

  První kroky
 2. Klikněte na Vytvořit balíček.

  Seznam balíčků
 3. Vyberte možnost Spravovaný balíček a klikněte na tlačítko Vybrat.

  Spravovaný balíček
 4. Na obrazovce Konfigurovat vyberte nebo zapněte požadované možnosti:

  • Platforma: Zvolte podporovaný operační systém a procesor (32bitový, nebo 64bitový).
   Poznámka: Pro instalace v 32bitovém a 64bitovém systému je nutné vytvořit samostatné balíčky.  Balíček pro 32bitový systém nelze nasadit na počítač s 64bitovým systémem. Balíček pro 64bitový systém stejně tak nebude možné nasadit v zařízení s 32bitovým systémem.
  • Jazyk: Umožňuje vybrat jazyk, ve kterém chcete balíček vytvořit.
  • Použít místní nastavení OS: Umožňuje vytvořit balíček, který se nasadí v jazyce operačního systému klientského počítače. V takovém případě je jazyk operačního systému výchozím záložním jazykem, ve kterém je balíček nasazen.
 5. Klikněte na Další.

  Poznámka:

  Pokud přidáte produkt, který má závislé produkty, automaticky se přidá i závislý produkt. Například pokud přidáte aplikaci Photoshop CC, automaticky se přidá i aplikace Camera Raw CC a Adobe Preview CC. Závislé produkty ale můžete podle potřeby odstranit.

 6. Na obrazovce Vyberte aplikace klikněte na ikony se znaménkem plus u aplikací, které chcete do balíčku zahrnout, a pak klikněte na tlačítko Další.

  CreatePackages_Managed_ChooseApps_New

  Chcete‑li zobrazit seznam případných podporovaných předchozích verzí, zaškrtněte políčko Zobrazit starší verze.

  Poznámka:

  Pokud přidáte produkt, který má nějaké závislé produkty, automaticky se přidají i ty. Pokud například přidáte aplikaci Photoshop, automaticky se přidají i aplikace Camera Raw a Adobe Preview.

 7. Na obrazovce Možnosti vyberte nebo zapněte požadované možnosti a klikněte na tlačítko Další.

  Možnosti spravovaného balíčku

  Možnosti aplikace Creative Cloud pro stolní počítače:

  • Zobrazit panel s aplikacemi: Aktivuje nebo deaktivuje pro koncové uživatele možnost zobrazit nebo skrýt panel s aplikacemi v aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače. Zobrazení nebo skrytí panelu s aplikacemi automaticky zapíná, resp. vypíná aktualizace v klientských počítačích.
  • Povolit uživatelům, kteří nejsou správci, aktualizovat a instalovat aplikace: Umožňuje koncovým uživatelům, kteří se obsluhují sami a nemají oprávnění správce, instalovat a spravovat svoje aplikace a aktualizace.
  • Zakázat synchronizaci souborů: Potlačí automatickou synchronizaci souborů s klientskými systémy. To se hodí, když instalujete balíčky v testovacím prostředí a chcete potlačit synchronizaci souborů. K dispozici pouze pro vzdělávací instituce.

  Možnosti správy:

  • Povolit nástroj Remote Update Manager: Umožňuje použití nástroje Remote Update Manager. Nástroj Remote Update Manager společnosti Adobe umožňuje vzdáleně spouštět aktualizační program na straně klienta spuštěný s oprávněním správce. Další informace najdete v tématu Remote Update Manager.
  • Přesměrovávat na interní aktualizační server: Umožňuje přesměrovat všechny aktualizace pro tento balíček na interní aktualizační server. Podrobnosti o interním serveru jsou uvedeny v XML pro přepsání v nástroji Admin Console na kartě Balíčky > Předvolby. Další informace najdete v části Předvolby v článku Vytváření balíčků aplikací pomocí nástroje Admin Console.
  • Vytvořit složku pro rozšíření a použít nástroj s příkazovým řádkem Extension Manager: Umožňuje vytvořit podsložku ve složce balíčku, do níž můžete přidat doplňky, které chcete nainstalovat spolu s balíčkem. Další informace najdete v tématu Správa doplňků v balíčcích.
   • Zahrnout Adobe Asset Link: (k dispozici, pokud je výše uvedená možnost aktivní) Tento doplněk propojí systém Adobe Experience Manager (AEM) Assets s aplikacemi Creative Cloud Photoshop, Illustrator a InDesign pro stolní počítače. Poznámka: systém AEM Assets je vyžadován. Podrobnosti naleznete v tématu Adobe Asset Link. Tato funkce je k dispozici pouze zákazníkům využívajícím produkt Creative Cloud pro podniky.
  • Nainstalovat balíček do vlastního instalačního adresáře: Umožňuje nainstalovat aplikace z tohoto balíčku do vlastního instalačního adresáře. Adresář je definován v nástroji Admin Console na kartě Balíčky > Předvolby. Další informace najdete v části Předvolby v článku Vytváření balíčků aplikací pomocí nástroje Admin Console.
 8. Na obrazovce Dokončit zadejte název balíčku a klikněte na tlačítko Sestavení balíčku.

  Před sestavením balíčku můžete znovu zkontrolovat zahrnuté aplikace a jeho konfiguraci.

  CreatePackages_Managed_Finalize_New

  Po dokončení sestavení se zobrazí zpráva. Pokud se balíček úspěšně vytvoří, zpráva bude obsahovat také období, po které ho bude možné pomocí nástroje Admin Console stáhnout.

  Chcete‑li v podokně podrobností zobrazit zbývající čas stávajících balíčků, klikněte na řádek daného balíčku.

 9. V dialogovém okně Uložit jako vyberte v počítači umístění, kam chcete balíček uložit.

 10. Budete-li chtít stáhnout a distribuovat balíček později, klikněte kamkoli na řádek požadovaného balíčku a poté na tlačítko Stáhnout v nabídce s podrobnostmi o balíčku.

Balíčky pouze pro aplikaci Acrobat

Pokud má vaše organizace v nástroji Admin Console oprávnění používat jen službu Document Cloud, můžete vytvářet balíčky pouze pro aplikaci Acrobat.

 1. Přihlaste se k nástroji Admin Console a klikněte postupně na Balíčky > Balíčky.

 2. Klikněte na Vytvořit balíček.

 3. Zadejte název balíčku a vyberte požadované možnosti.

  Vytvoření balíčku pouze pro aplikaci Acrobat

  Platforma:

  Zvolte podporovaný operační systém a procesor (32bitový, nebo 64bitový).
  Poznámka: Pro instalace v 32bitovém a 64bitovém systému je nutné vytvořit samostatné balíčky. Balíček pro 32bitový systém nelze nasadit na počítač s 64bitovým systémem. Stejně tak balíček pro 64bitový systém nelze nasadit na počítač s 32bitovým systémem.

  Jazyk:

  Umožňuje vybrat jazyk, ve kterém chcete balíček vytvořit.

  Povolit nástroj Remote Update Manager:

  Umožňuje vzdáleně spustit aktualizační program s oprávněním správce na klientském počítači. Další informace najdete v tématu Remote Update Manager.

 4. Klikněte na Sestavit balíček.

  Zobrazí se stránka Balíčky. Průběh sestavení můžete zkontrolovat v seznamu balíčků.

  Po dokončení sestavení se zobrazí zpráva. Pokud se balíček úspěšně vytvoří, zpráva bude obsahovat také období, po které ho bude možné pomocí nástroje Admin Console stáhnout.

  Platnost balíčku pouze pro aplikaci Acrobat
 5. V dialogovém okně Uložit jako vyberte umístění v počítači, kam chcete balíček uložit.

 6. Chcete‑li balíček stáhnout a distribuovat později, klikněte v seznamu balíčků na jeho název a pak v pravém podokně na tlačítko Stáhnout.

Jakmile podle pokynů uvedených v tomto dokumentu vytvoříte balíčky pouze pro aplikaci Acrobat nebo balíčky obsahující produkty, mezi kterými je i aplikace Acrobat, můžete balíček dále přizpůsobit pomocí Průvodce přizpůsobením produktů Adobe.

Průvodce zjednodušuje konfiguraci funkcí aplikace Acrobat a aplikací v instalačním balíčku před nasazením v rámci celé organizace.

Creative Cloud Packager

Nástroj Creative Cloud Packager se používá k vytváření vlastních balíčků, když potřebujete jiné licencování než na jméno (například pro konkrétní zařízení).

Pozor:

Creative Cloud Packager nepodporuje verzi aplikací CC 2019 ani vyšší. Další informace

Před stažením a instalací nástroje Creative Cloud Packager si přečtěte systémové požadavky.

 1. Přihlaste se k nástroji Admin Console a klikněte postupně na Balíčky > Nástroje a oznámení.

 2. V dlaždici Creative Cloud Packager si stáhněte tento nástroj pro váš operační systém.

  Výběr nástroje Creative Cloud Packager

Další informace o vytváření a nasazování balíčků pomocí nástroje Creative Cloud Packager najdete v tématu Příručka uživatele k vytváření balíčků.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online