Zásady technické podpory společnosti Adobe pro produkty služby Creative Cloud ve virtualizovaných prostředích

Zásady poskytování podpory

Produkty služby Creative Cloud jsou povoleny(*) ve virtualizovaných prostředích.

I když budete pravděpodobně moci instalovat a spouštět aplikace Creative Cloud ve virtualizovaných prostředích, bude třeba provést důkladné testování funkcí a výkonu. Společnost Adobe provedla testy některých produktů Creative Cloud ve virtualizovaných a serverových prostředích. Testování se provádí pouze na základní úrovni. Společnost Adobe doporučuje, abyste pracovní postupy vyzkoušeli ve zkušební verzi daných produktů a poté se rozhodli, zda některý z produktů využijete. Pouze pomocí testování ověříte, že daný typ řešení vyhovuje vašim potřebám. Osvědčené postupy o nasazení Creative Cloud v infrastrukturách virtuální plochy naleznete v průvodcích osvědčenými postupy.

Mezi virtuální prostředí patří mimo jiné následující: Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Citrix Virtual Apps and Desktops, VMware, Microsoft App-V, Parallels a Virtual PC. Pokud dojde k problémům, oddělení péče o zákazníky společnosti Adobe vám s maximálním úsilím pomůže.

(*) Licencování na jméno lze použít ve virtualizovaném prostředí. Licence pro sdílená zařízení (SDL) není v současné době ve virtualizovaném prostředí přípustná.

Aplikace Adobe Acrobat DC podporuje virtuální prostředí. Další informace najdete v článku o nasazení aplikace Acrobat DC ve virtuálních prostředích.

Podmínky licencování

Používání řešení společnosti Adobe uvedených v tomto dokumentu podléhá všeobecným podmínkám použití společnosti Adobe nebo licenčním podmínkám pro podniky (k dispozici zde nebo jak bylo dohodnuto mezi vámi a společností Adobe).

Nasazení na pojmenované uživatele

Nasazení na pojmenované uživatele nepoužívají pro licencování sériová čísla: koncový uživatel jednoduše „aktivuje“ software přihlášením. Nasazení na pojmenovaného uživatele funguje ve vyhrazených virtuálních počítačích, protože se podobá nasazení na místní počítač.

Uživatelé se mohou přihlásit pomocí  , aby aktivovali software. Další informace najdete v části týkající se nasazení na pojmenované uživatele.

Vyzkoušení před zakoupením produktu

Koncoví uživatelé si mohou vytvořit bezplatný účet Adobe ID a přihlášením aktivovat zkušební verzi aplikací. Funkčnost zkušebních verzí není nijak omezena, ale zkušební verze je časově omezena od okamžiku, kdy se uživatel poprvé přihlásí. Ujistěte se, že se uživatelé přihlásí a aktivují produkt pouze v případě, že jsou připraveni vyzkoušet pracovní postupy.

Společnost Adobe neposkytuje záruku, že jakýkoli virtualizační produkt vyhovuje konkrétním požadavkům. Virtualizační produkt musí splňovat systémové požadavky řešení společnosti Adobe. Věnujte pozornost omezením na zdroje nebo výkon, která by mohla ovlivnit produktivitu nebo výkon.

Technické problémy po zakoupení produktu

Pokud se vyskytne technický problém ve virtuálním prostředí, vyzkoušejte stejné funkce v prostředí podporovaného operačního systému. Pokud nedokážete problém reprodukovat, jedná se zřejmě o problém s virtualizačním produktem. Požádejte o pomoc dodavatele virtualizačního řešení.

Pokud dojde k problémům ve virtualizačních prostředích, oddělení péče o zákazníky společnosti Adobe vám s maximálním úsilím pomůže. V závislosti na typu virtualizačních technologií nemusí být oddělení péče o zákazníky společnosti Adobe schopno váš problém vyřešit.

Chcete-li získat podporu při řešení problémů, zadejte žádost o technickou podporu na portálu podpory a uveďte následující podrobnosti:

Podrobnosti o operačním systému serveru Uveďte operační systém a číslo verze serveru, ve kterém je spuštěno virtualizační prostředí. V případě potřeby uveďte také aktualizaci Service Pack operačního systému serveru.
Podrobnosti o klientském operačním systému Zadejte verzi klientského operačního systému Windows na klientském počítači. V případě potřeby uveďte také aktualizaci Service Pack klientského operačního systému. Zkontrolujte, zda tyto programy splňují systémové požadavky řešení společnosti Adobe uvedené na webu adobe.com.
Podrobnosti o virtuálním prostředí Uveďte verzi aktuálně spuštěného virtualizačního softwaru a nainstalované opravy hotfix a aktualizace Service Pack.
Popis problému

Zadejte popis problému, například při použití akce X s možností Y je výsledkem je situace Z.

Pokud se při problému zobrazí chybová zpráva, přidejte její přesné znění.

Uživatelský profil Uveďte uživatelský profil přihlášený ke klientskému počítači, například účet správce nebo člena skupiny Power Users. Ověřte, zda k potížím dojde, pokud je ke klientskému počítači přihlášený profil správce.
Kroky pro reprodukci Uveďte, zda je možné problém reprodukovat na serveru. Pokud ano, popište kroky provedené při reprodukování problému.
Cíl Uveďte akci, kterou se snažíte dokončit, a zda bylo možné tuto akci provést v minulosti. Popište změny prostředí, které by mohly způsobovat daný problém.