Úprava textu a obrázků v souborech PDF online

Text a obrázky v souboru PDF lze rychle upravovat pomocí nástroje Upravit text a obrázky.

Úpravy textu v souboru PDF

Přidání nebo nahrazení textu, oprava překlepů, změna písma a řezu písma, úpravy zarovnání a změna velikosti textu.

 1. Přihlaste se k webové službě Acrobat https://documentcloud.adobe.com pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu na sociální síti (Facebook nebo Google).

 2. V horním navigačním panelu klikněte na možnost Upravit > Upravit text a obrázky.

  Úprava PDF

 3. Jedním z následujících způsobů vyberte soubor, který chcete upravit, a poté klikněte na možnost Pokračovat:

  • Vyberte soubory ze seznamu posledních souborů nebo seznamu dokumentů.
  • Přidejte soubory z počítače nebo je přetáhněte do zvýrazněné oblasti.
  • Soubory také můžete přetáhnout do nástroje Upravit text a obrázky na stránce Úpravy.
  Vyberte soubor ze seznamu posledních souborů nebo seznamu dokumentů

  Vyberte soubor z počítače

 4. Vybraný soubor je nahrán na server a otevřen v režimu úprav. V souboru PDF dojde k automatickému rozpoznání textu a obrázků. Soubor PDF lze upravit jakoukoli z následujících funkcí, které se nachází v horní části stránky:

  • Přidat text do souboru PDF.
  • Zvolit druh a velikost písma.
  • Zvolit barvu textu.
  • Přidat kurzívu, tučný nebo podtržený text.
  • Zarovnat text.
  Možnosti Upravit text

  A. Přidat text B. Zvolit druh písma C. Zvolit velikost písma D. Zvolit barvu textu E. Přidat kurzívu, tučný nebo podtržený text F. Zarovnat text G. Vrátit změny H. Opakovat změny 

 5. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Soubor je automaticky uložen do účtu Adobe Document Cloud. V části Poslední ve spodní části domovské stránky jsou zobrazeny všechny soubory, které jste nedávno exportovali. Seznam všech svých souborů si můžete také zobrazit kliknutím na možnost Dokumenty v panelu horní nabídky.

Úprava obrázků v PDF

Přidání textu do obrázku, otočení nebo odstranění obrázku.

 1. Přihlaste se k webové službě Acrobat https://documentcloud.adobe.com pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu na sociální síti (Facebook nebo Google).

 2. V horním navigačním panelu klikněte na možnost Upravit > Upravit text a obrázky.

  Úprava PDF

 3. Jedním z následujících způsobů vyberte soubor, který chcete upravit, a poté klikněte na možnost Pokračovat:

  • Vyberte soubory ze seznamu posledních souborů nebo seznamu dokumentů.
  • Přidejte soubory z počítače nebo je přetáhněte do zvýrazněné oblasti.
  • Soubory také můžete přetáhnout do nástroje Upravit text a obrázky na stránce Úpravy.
  Vyberte soubor ze seznamu posledních souborů nebo seznamu dokumentů

  Vyberte soubor z počítače

 4. Vybraný soubor je nahrán na server a otevřen v režimu úprav. V souboru PDF dojde k automatickému rozpoznání textu a obrázků. Proveďte jakoukoli z následujících akcí a potom klikněte na tlačítko Zavřít.

  • Přidejte k obrázku text.
  • Otočte obrázek po směru hodinových ručiček.
  • Otočte obrázek proti směru hodinových ručiček.
  • Odstraňte obrázek.
  Upravit obrázek

  A. Přidat text B. Otočit po směru hodinových ručiček C. Otočit proti směru hodinových ručiček D. Odstranit obrázek E. Vrátit změny F. Opakovat změny 

  Soubor je automaticky uložen do účtu Adobe Document Cloud. V části Poslední ve spodní části domovské stránky jsou zobrazeny všechny soubory, které jste nedávno exportovali. Seznam všech svých souborů si můžete také zobrazit kliknutím na možnost Dokumenty v panelu horní nabídky.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?