Nové prostředí domovské stránky aplikace Acrobat

Nová domovská stránka aplikace Acrobat je vám přizpůsobená na míru na základě vašeho odběru a zákaznické cesty. Poskytne vám uvítací prohlídku, jednoduchou navigaci, jediné umístění pro všechny vaše dokumenty a dohody a nástroje seskupené podle podobných či souvisejících pracovních postupů.

Náhled plochy:

Nová domovská stránka aplikace Acrobat

A. Domovská stránka B. Zobrazit všechny dokumenty C. Nástroje seskupené podle pracovních postupů D. Všechny nástroje E. Soubory hledání F. Upozornění G. Váš profil H. Informace o vašem předplatném I. Uvítací prohlídka J. Doporučené nástroje K. Zobrazit dohody L. Zobrazit sdílené soubory M. Zobrazit soubory s hvězdičkou N. Zobrazit poslední soubory O. Nahrát soubor P. Zobrazení dokumentů filtrovaných podle všech dokumentů; Soubory označené hvězdičkou; Soubory sdílené vámi; nebo Soubory sdílené ostatními 

Náhled v mobilním telefonu:

Mobilní aplikace Acrobat
Domovská stránka

Poslední soubory
Sjeďte dolů pro zobrazení posledních dokumentů, dokumentů s hvězdičkou, sdílených dokumentů a dohod

Zobrazit dokumenty a další nástroje
Dokumenty a nástroje si zobrazíte po klepnutí na ikonu nabídky (tři vodorovné čáry nad sebou)

Dokumenty a dohody

Karta Dokumenty je místem pro všechny vaše dokumenty a dohody.

Soubory a složky

Dokumenty > Vaše dokumenty: Zobrazí všechny vaše soubory a složky. Své dokumenty můžete dále filtrovat a zobrazit si například Soubory s hvězdičkou, soubory Sdílené vámi, nebo soubory Sdílené ostatními.

Náhled plochy:

Zobrazit všechny vaše dokumenty a složky
Všechny dokumenty a složky

Náhled v mobilním telefonu:

Zobrazit všechny dokumenty a složky
Zobrazit všechny dokumenty a složky

Dohody a šablony

Dokumenty > Všechny dohody: Zobrazí všechny dohody a šablony aplikace Adobe Acrobat Sign. Své dohody můžete dále filtrovat podle stavu, například Probíhající, Čeká na vás, Dokončené, Šablony a další. Další filtry si zobrazíte kliknutím na možnost Zobrazit více.

Náhled plochy:

Všechny vaše dohody a šablony
Všechny vaše dohody a šablony

Náhled v mobilním telefonu:

Zobrazit dohody
Zobrazit všechny vaše dohody

Filtrování smluv
Filtrování smluv podle aktuálního stavu

Zobrazení podrobností smlouvy
Zobrazení podrobností smlouvy

Aplikace a nástroje

Nástroje jsou seskupeny podle pracovních postupů v horním navigačním panelu – Převést, Upravit, Sdílet, a Podepsat. Možnost Všechny nástroje zobrazí další nástroje a aplikace. Filtry na stránce Všechny nástroje vám umožní prozkoumat svět nástrojů napříč všemi platformami – na počítači, v mobilním telefonu a na webových stránkách.

Zobrazit všechny aplikace a nástroje

Na domovské stránce klikněte na možnost Všechny nástroje. Na stránce se zobrazí seznam všech aplikací a nástrojů. Chcete-li zobrazit nástroje určené pro konkrétní platformu, klikněte na odpovídající filtr – Počítač, Mobilní telefon nebo Webová stránka.

Zobrazit všechny nástroje

Nástroje pro převádění

Všechny nástroje určené pro následující úkoly naleznete pod možností Převést v horním navigačním panelu:

 • Převedení dokumentu sady Microsoft Office (Word, Excel nebo PowerPoint) do formátu PDF
 • Převádějte soubory JPG, PNG a další do formátu PDF
 • Převedení souboru PDF do formátů aplikací sady Microsoft Office nebo do jiných formátů
 • Komprimace PDF
Převeďte dokument do souboru PDF nebo zkomprimujte soubor PDF

Další informace viz Vytváření souborů PDF online PDF.

Nástroje pro úpravy

Všechny nástroje určené pro následující úkoly naleznete pod možností Úpravy v horním navigačním panelu:

 • Přesouvejte, odstraňujte, vkládejte nebo otáčejte stránky v souboru PDF
 • Spojujte více souborů do jednoho souboru PDF
 • Upravujte texty a obrázky v souboru PDF
 • Přidávejte poznámky do souboru PDF
 • Převádějte naskenovaný soubor PDF na upravitelný text
Úprava PDF

Poznámka: Některé nástroje jsou dostupné pouze v aplikacích Acrobat Reader DC a Acrobat DC pro počítače. Na základě vašeho předplatného uvidíte u těchto nástrojů jednu z následujících možností – stáhnout, spustit bezplatnou zkušební verzi nebo koupit.

Nástroje pro sdílení

Všechny nástroje určené pro následující úkoly naleznete pod možností Sdílet v horním navigačním panelu:

 • Sdílení souborů ke komentování nebo prohlížení
 • Redigování citlivého obsahu souboru PDF
 • Komprimace PDF
 • Ochrana PDF heslem
Sdílení dokumentů

Poznámka: Některé nástroje jsou dostupné pouze v aplikacích Acrobat Reader DC a Acrobat DC pro počítače. Na základě vašeho předplatného uvidíte u těchto nástrojů jednu z následujících možností – stáhnout, spustit bezplatnou zkušební verzi nebo koupit.

Nástroje pro podpis

Všechny nástroje určené pro následující úkoly naleznete pod možností Podepsat v horním navigačním panelu:

 • Odeslání dokumentů jiným uživatelům k podpisu
 • Vyplnit a podepsat dokument
 • Přidat podpis
Podepsání dokumentů nebo odeslání k podpisu

Nahrání souborů

Na domovské stránce klikněte na možnost Nahrát soubor. V okně průzkumníka vyberte soubor a klikněte na možnost Otevřít. Zvolený dokument je nahrán do služby Document Cloud. Soubory můžete nahrávat také z karty Dokumenty nebo přetáhněte soubory do oblasti složky Poslední.

Nahrání souborů

Stažení souborů po provedení akce

Při provádění jakékoli akce v dokumentu se v okně zobrazí stav průběhu.

Ukazatel průběhu akce s dokumentem

Po dokončení se soubor otevře v prohlížeči a na horním panelu nástrojů se zobrazí zaškrtávátko. Soubor se automaticky uloží do služby Document Cloud. Chcete-li si soubor uložit na plochu, klikněte na ikonu zaškrtnutí a poté klikněte na ikonu pro stažení.

Stáhnout soubor

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.