Pomocí níže uvedených odkazů můžete stáhnout a nainstalovat požadovanou verzi aplikace Acrobat a vyřešit běžné problémy s aktivací a instalací.
 

Řešení častých problémů

Řešení problémů s instalací

Rychlé nalezení určitého kódu chyby nebo určité chybové zprávy: Požadovanou chybu můžete v tomto dokumentu rychle najít pomocí funkce hledání v používaném webovém prohlížeči – stiskněte klávesy Ctrl+F (v systému Windows) nebo Cmd+F (v systému Mac OS).
 

Chyba Zpráva Řešení
Instalace se nezdařila V instalačním programu se vyskytla chyba, která způsobila selhání instalace. Požádejte o pomoc výrobce softwaru. Viz článek Chybová zpráva aplikace Creative Cloud informující o neúspěšné instalaci
Instalace se zastaví na libovolných procentech. Instalace se zastaví na libovolných procentech. Viz článek Oprava chyb s pozastavenou instalací aplikace Acrobat v systému Windows a 
Zablokování instalace aplikace
Chyba z důvodu neodporovaného operačního systému Nepodporovaný operační systém Viz článek Systémové požadavky pro aplikace Adobe Acrobat | Pro DC, Standard DC
Konfliktní aplikace při instalaci aplikace Acrobat Chcete-li pokračovat, zavřete následující aplikace:
<název aplikace>
Viz článek Ukončení konfliktní aplikace nebo procesu
Aplikace se nemůže spojit se servery společnosti Adobe nebo se k nim připojit Nelze se spojit se servery společnosti Adobe. Zkontrolujte nastavení brány firewall, ujistěte se, že nastavení času v počítači jsou správná, a zkuste to znovu. Viz článek Nelze se spojit se servery společnosti Adobe
Chyba 1722 Došlo k potížím s tímto balíčkem Instalační služby systému Windows. Program spuštěný jako součást instalace nebyl dokončen podle očekávání. Obraťte se na pracovníky technické podpory nebo na dodavatele balíčku. Akce InstallWebResources, umístění: C:\Program Files(x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\AcroCEF\AcroServicesUpdater.exe Viz článek Chyba 1722 při instalaci či aktualizaci aplikace Acrobat DC nebo Acrobat Reader DC v systému Windows
Ukončovací kód 7 Projděte si konkrétní chyby níže pro účely řešení problémů. Například CHYBA: DW003, DW006... Viz článek Chyby instalace s ukončovacími kódy 6 a 7
Chyba 1603 Závažná chyba během instalace Viz článek Chyba 1603: Došlo k závažné chybě během instalace
Chyba 201, P201 Vyskytly se následující problémy:
Pravděpodobně došlo k problému s procesem stahování. Tipy pro řešení problémů najdete na naší stránce podpory zákazníků.
K této chybě dochází při pozastavení stahování nebo při slabé odezvě serveru. Viz část Problémy se sítí a připojením
Chyba 28000 Instalace licenčního modulu Acrobat selhala. Možné postupy pro řešení tohoto problému najdete na stránce http://www.adobe.com/go/acrobat_installation_rollback_cz. Viz článek Jak v 64bitovém systému Windows zabránit vrácení instalace aplikace Acrobat zpět
Chyba 1923 Nelze nainstalovat službu Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMService).
Ověřte, zda máte dostatečná oprávnění k instalaci systémových služeb.
Viz článek Když se pokoušíte aktualizovat aplikaci Acrobat DC nebo Acrobat Reader DC, vyskytne se chyba 1923
Chyba 136, C136 Produkt nelze nainstalovat. Klikněte na tlačítko Opakovat a stáhněte a nainstalujte aplikaci Acrobat znovu.
Chyba 1328 Chyba při použití opravy u souboru C:\Config.Msi\PT74ID.tmp. Soubor byl pravděpodobně aktualizován jiným způsobem a touto opravou ho již nelze změnit. Další informace se dozvíte od dodavatele opravy. Viz článek Chyba 1328: Chyba při použití opravy u souboru
Chyba 1406 Nelze zapsat hodnotu {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} do klíče \SOFTWARE\Microsoft\InternetExplorer\Toolbar. Zkontrolujte, zda máte k tomuto klíči dostatečný přístup, nebo se obraťte na pracovníky podpory. Viz článek Chyba 1402 nebo chyba 1406 při instalaci aplikace Acrobat nebo Reader
Chyba 19 Návratový kód procesu instalačního programu Adobe je (19). Probíhá zastavení procesu instalace.
Chyba při nasazení aplikace Acrobat [cesta k balíčku aplikace Acrobat] (3145775). Probíhá zastavení procesu instalace.
Viz článek Selhala instalace aplikace Acrobat s kódem chyby 19
Chyba 1935 Došlo k chybě při instalaci komponenty sestavení {9718BF1D-6A9F-3406-A992-630F7EF2F164} HRESULT: 0x80070308.
Viz článek Selhání instalace aplikace Acrobat a zobrazení chyby 1935 v systému Windows
Chyba 1, P1 Instalace se bohužel nezdařila.
Vyskytla se neznámá chyba.
Viz článek Řešení problémů s neúspěšnou instalací | Aplikace Adobe Creative Cloud pro počítače
Chyba 205, P205 Pravděpodobně došlo k problému se staženými soubory. Tipy pro řešení problémů najdete na naší stránce podpory zákazníků. K této chybě dochází při problému se stahovanými soubory. Viz část Problémy se sítí a připojením
Chyba 206, P206 Opakujte instalaci.
Nemůžeme se spojit se servery společnosti Adobe. Zkontrolujte připojení k internetu a nastavení brány firewall a potom klikněte na tlačítko Opakovat.
K této chybě dochází, když není k dispozici připojení k síti nebo když je server nedostupný. Viz část Problémy se sítí a připojením
Chyba P22 Instalace se bohužel nezdařila.
Instalace na svazky rozlišující malá a velká písmena není podporována. Vyberte jiný svazek pro instalaci.
Viz článek Jednotky citlivé na velikost písmen nejsou podporovány nebo podobná chyba instalace | Mac OS
Chyba P81 Vyskytly se následující problémy:
Momentálně je spuštěn jiný instalační program, který je před instalací tohoto produktu nutné zavřít. Zavřete jiné instalační programy.
Viz článek Při instalaci aplikace Acrobat DC dojde k chybě P81 nebo 81
Chyba plného disku Instalace byla dokončena s chybami kvůli nedostatku místa na disku
nebo Instalace se nezdařila kvůli nedostatku místa na disku.
Viz článek Chyby kvůli nedostatku místa na disku
Na disku není dostatek místa Nedostatek místa na disku. Zkontrolujte minimální požadavky, uvolněte místo na disku a zkuste to znovu. Viz článek Chyby kvůli nedostatku místa na disku s ukončovacím kódem 30 a 31 | Creative Suite