Řešení potíží s instalací | Photoshop Elements, Premiere Elements | macOS

Informace uvedené v tomto dokumentu vám mohou pomoci odstranit chyby nebo potíže se zablokováním, ke kterým dochází při instalaci aplikací Photoshop Elements a Adobe Premiere Elements v systému macOS. Systémové chyby se mohou projevovat mnoha různými způsoby, například takto:

 • Zobrazí se chybová zpráva informující o tom, že došlo k neočekávanému ukončení aplikace, ale že na systém ani jiné aplikace to nemělo vliv.
 • Dojde k zablokování kurzoru nebo obrazovky.
 • Je zobrazeno prázdné nebo blikající dialogové okno.

Instalaci mohou bránit různé okolnosti, například konflikty mezi ovladači zařízení, softwarem či hardwarem nebo poškozené prvky určitých souborů. Instalaci mohou bránit také systémové proměnné. Zkontrolujte, zda počítač splňuje systémové požadavky pro verzi, kterou instalujete.

Při řešení těchto problémů a identifikaci příčin problémů s instalací vám mohou pomoci úlohy uvedené v tomto dokumentu.

Poznámka:

Před zahájením instalace vypněte spořič obrazovky. Jestliže máte spořič obrazovky nastavený tak, aby požadoval heslo, a spustí se během instalace, může se stát, že se nezobrazí dialogové okno pro zadání hesla. Jedná se o známý problém. Pokud k němu dojde, je nutné restartovat počítač a spustit instalaci znovu.

Na začátku částí věnovaných odstraňování problémů jsou vždy uvedeny nejčastější problémy a postupně pak ty méně časté (například konflikty hardwaru). Při eliminaci možných příčin problému procházejte jednotlivá řešení v uvedeném pořadí. Informace o všech prováděných úlohách a jejich výsledcích (včetně chyb či problematického chování) si poznamenejte. Pracovníci technické podpory společnosti Adobe vám v případě potřeby budou moci na základě těchto informací lépe pomoci.

Pokud se problém nepodaří vyřešit pomocí žádného z doporučených řešení, přejděte k části Středně pokročilé postupy odstraňování problémů, kde najdete další tipy a reference.

Poznámka:

Pokud se během instalace zobrazí dialogové okno se zprávou o tom, že probíhá konfigurace instalace nebo kontrola profilu systému, může dokončení tohoto kroku instalace trvat několik minut.

Než začnete

 • Dočasně vypněte brány firewall, antivirový software a bezpečnostní software třetích stran. Zakázáním urychlíte proces instalace.
 • Zkontrolujte, zda na pozadí není spuštěna žádná aktualizace operačního systému nebo aktualizace aplikace.
 • Zkontrolujte, zda máte oprávnění správce ke svému počítači.

Při odstraňování problémů, ke kterým dojde během instalace, postupujte podle těchto kroků. Po provedení každého kroku znovu vyzkoušejte, zda byl problém vyřešen.

1. Zkontrolujte, zda počítač splňuje minimální požadavky pro produkt, který se snažíte nainstalovat.

Informace o minimálních systémových požadavcích jsou uvedeny v souboru ReadMe. Složka ReadMe je součástí instalačních souborů.

Jestliže instalujete nejnovější verzi produktu, zkontrolujte systémové požadavky pro aplikace Photoshop Elements a Premiere Elements.

Poznámka:

Chcete-li zjistit velikost nainstalované paměti RAM, vyberte v nabídce Apple možnost O tomto Macu. Velikost nainstalované paměti RAM je uvedena u položky Paměť.

2. Odstraňte problémy týkající se pouze produktů určených k vyzkoušení a zakoupení.

Pokud jste nainstalovali zkušební verzi a koupili si příslušné sériové číslo, budete muset daný software aktivovat.

Jestliže máte problémy s aktivací, přečtěte si článek Řešení problémů s aktivací | Mac OS X (kb404115).

3. Odstraňte problémy týkající se sériového čísla.

Pokud instalační program po zadání sériového čísla nebo během spouštění zobrazí zprávu, že sériové číslo není platné, proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

 • Odstraňte z textového pole pro zadání sériového čísla zadané sériové číslo. Potom je zadejte přesně v takové podobě, v jaké je zobrazeno vzadu na krabičce s diskem CD dané aplikace, v registračním e-mailu nebo na registračním webu.
 • Zadejte sériové číslo znovu s použitím jiných číselných kláves. Například místo kláves na numerické klávesnici použijte k zadání číslic klávesy umístěné nad klávesami s abecedními znaky.
 • Zkontrolujte, zda jste místo nuly (0) nezadali písmeno O.

4. Zkontrolujte disk DVD a jednotku DVD-ROM.

Prach nebo nečistoty na disku CD nebo DVD mohou narušit instalaci a zabránit jednotce CD-ROM nebo DVD-ROM v rozpoznání média. Zkontrolujte, zda nejsou na disku CD nebo DVD s aplikací nečistoty, prach nebo otisky prstů. Měkkým hadříkem, který nepouští vlákna, opatrně otřete spodní část disku (od středu směrem ven).

Ověřte, zda jednotka CD-ROM nebo DVD-ROM dokáže číst jiné disky CD nebo DVD. Pokud ne, zkontrolujte, zda není znečištěn nosič disků nebo vkládací přihrádka, případně je očistěte měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Jestliže nadále nelze číst ani jiné disky CD nebo DVD, obraťte se na výrobce jednotky nebo na společnost Apple Computer.

5. Odstraňte dříve nainstalované soubory aplikace.

Soubory nainstalované během neúspěšné instalace zabírají místo na pevném disku a při dalším spuštění instalačního programu mohou způsobovat problémy. Jestliže se pokus o instalaci nezdaří, odeberte daný program a potom se pokuste provést instalaci znovu. Pokud se pokusíte produkt nainstalovat znovu, aniž byste nejprve odebrali dříve nainstalované soubory, může se stát, že instalační program nebude moci tyto existující soubory přepsat. Je také možné, že na pevném disku není k instalaci aplikace dostatek volného místa. Pokud nelze produkt nainstalovat ani poté, odeberte jej ručně.

Odebrání souborů nainstalovaných při předchozích pokusech o instalaci:

 1. Přejděte do složky Aplikace > Utility > Adobe Installers nebo Aplikace > <Verze produktu>.

 2. Dvakrát klikněte na soubor Uninstall <Verze produktu>.

 3. Po zobrazení výzvy zadejte heslo správce.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a potom klikněte na možnost pro odinstalaci.

 5. Po dokončení odebrání restartujte počítač a nainstalujte produkt.

6. Nainstalujte produkt z počítače.

Některé součásti systému, například ovladače zařízení a antivirové nástroje, mohou kolidovat s instalačním programem a být příčinou neúplné nebo neúspěšné instalace. Těmto konfliktům předejdete, pokud produkt nainstalujete z počítače.

 1. Vložte do jednotky DVD-ROM instalační disk.
 2. Zkopírujte instalační složku z disku do počítače.
 3. Otevřete instalační složku v počítači.
 4. Dvakrát klikněte na instalační soubor a postupujte podle pokynů na obrazovce.
  Poznámka:

  Pokud stále dochází k problému, restartujte počítač a poté zkuste instalaci provést znovu, abyste zjistili, zda je problém vyřešen.

7. Nainstalujte nejnovější aktualizace systému macOS.

Aktualizace operačního systému macOS mohou zvýšit výkon systému a zlepšit jeho kompatibilitu s aplikacemi. Můžete je získat na webu společnosti Apple nebo pomocí příkazu Aktualizace softwaru v nabídce Apple. Se žádostí o pomoc při instalaci aktualizací se obraťte na technickou podporu společnosti Apple.

Důležité informace: Před instalací aktualizace systému ověřte kompatibilitu se systémovými požadavky používaného produktu. (Ověřte také kompatibilitu se softwarem a hardwarem třetích stran, který používáte spolu s příslušným produktem.) Pokud aktualizace není uvedena, obraťte se na společnost Adobe nebo na výrobce příslušného softwaru či hardwaru.

Středně pokročilé postupy odstraňování problémů

Jestliže se problém nepodaří vyřešit pomocí úloh v předchozí části, vyzkoušejte následující středně pokročilé úlohy odstraňování problémů.

8. Nainstalujte produkt s vypnutým spouštěním položek při přihlášení pro uživatelský účet.

Chcete-li vypnout rozšíření umístěná ve složce položek spouštěných při přihlášení, která nejsou nezbytně nutná, podržte při restartování počítače klávesu Shift. Přidržením klávesy Shift vypnete všechny aplikace ve složce položek spouštěných při přihlášení.

9. Nainstalujte produkt z nového uživatelského účtu.

V některých případech může dojít k poškození uživatelského účtu a takový uživatelský účet pak neumožní instalačnímu programu získat přístup k potřebným souborům a složkám nebo je vytvářet. Vytvořte nový účet, přihlaste se k němu a potom zkuste nainstalovat příslušný produkt.

Vytvoření uživatelského účtu:

 1. V nabídce Apple zvolte příkaz Předvolby systému.

 2. Klikněte na možnost Účty.

 3. V případě zamknutí klikněte na ikonu zámku a přihlaste se.
 4. Klikněte na symbol plus (+).
 5. Vytvořte uživatelský účet. Zapamatujte se nové heslo a výběrem možnosti Povolit uživateli správu počítače udělte účtu oprávnění ke správě. V systému Mac OS X 10.6 vyberte v rozevírací nabídce Nový účet možnost Správce.
 6. Klikněte na možnost Vytvořit účet a zavřete okno Účty.
 7. V nabídce Apple vyberte příkaz Odhlásit se.
 8. Přihlaste se k novému uživatelskému účtu.

10. Spuštěním nástroje Disková utilita opravte oprávnění na disku.

Pokud nemůžete produkt nainstalovat nebo spustit ani v případě, že jste k účtu přihlášeni s oprávněními správce, mohou být poškozena oprávnění na disku.

Oprava oprávnění pomocí nástroje Disková utilita:

 1. Vyberte možnost Otevřít > Aplikace > Utility a dvakrát klikněte na aplikaci Disková utilita.

 2. Klikněte na kartu Záchrana.

 3. Vyberte svazek, na který chcete produkt nainstalovat, a potom klikněte na tlačítko Opravit oprávnění na disku.
  Poznámka:

  Pokud stále dochází k problému, restartujte počítač a poté zkuste instalaci provést znovu, abyste zjistili, zda je problém vyřešen.

11. Před instalací produktu odeberte ze složky Fonts ve složce Library všechna písma.

 1. Zkopírujte všechna písma ze složky Fonts ve složce Library do nové složky v počítači.
 2. Restartujte počítač.
 3. Nainstalujte produkt.
 4. Po dokončení instalace přesuňte všechna písma zpět do složky Fonts ve složce Library.

Jinou možností je deaktivovat písma v systému Mac OS X:

Poznámka: Pokud používáte starší verzi systému macOS než 10.4.8, mohou se možnosti a nabídky pro Knihu písem mírně lišit.

 1. Deaktivujte všechny nástroje pro správu písem, například nástroj Extensis Suitcase.
 2. Spusťte Knihu písem ze složky Aplikace.
 3. Ve sloupci Sbírka klikněte na položku Počítač.
 4. Ve sloupci Písmo vyberte některý z názvů písem a vyberte možnost Úpravy > Vybrat vše.
 5. Ve sloupci Písmo klikněte na tlačítko Vypnout. (Uvnitř tohoto tlačítka, které je zobrazeno vedle tlačítka se symbolem plus, je zobrazeno zaškrtnuté políčko.)
 6. Po zobrazení žádosti o potvrzení klikněte na tlačítko Vypnout.
 7. Zkontrolujte, zda k problému s instalačním programem produktu dochází i nadále. Pokud ano, není problém pravděpodobně způsoben poškozeným písmem. Jestliže k problému již nedochází, je jeho příčinou jedno z vypnutých písem. V Knize písem postupně zapínejte jednotlivá písma v kolekci nebo počítači a vždy se pokuste problém reprodukovat, dokud poškozené písmo nenajdete.

Po dokončení testování vraťte provedením následujících kroků Knihu písem do původního stavu:

 1. Ve sloupci Sbírka klikněte na položku Počítač.
 2. Ve sloupci Písmo vyberte některý z názvů písem a vyberte možnost Úpravy > Vybrat vše.
 3. Ve sloupci Písmo klikněte na tlačítko Zapnout (toto tlačítko obsahuje nezaškrtnuté políčko).

12. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny pevné disky.

Chyby instalace mohou být způsobeny poškozeným pevným diskem. Zkontrolujte pevné disky pomocí diskového nástroje, jakým je například nástroj Disková utilita společnosti Apple.

Odmítnutí záruk: Společnost Adobe nepodporuje diskové nástroje třetích stran a následující pokyny poskytuje pouze ze své dobré vůle. O podporu požádejte vývojáře diskového nástroje.

Kontrola poškození pomocí nástroje Disková utilita společnosti Apple (je součástí systémového disku CD):

 1. Spusťte počítač ze systémového disku CD.
 2. Vyberte možnost Instalátor > Otevřít Diskovou utilitu. V systému macOS 10.6 zvolte možnost Obslužné programy > Disková utilita.
 3. Vyberte disky, které chcete zkontrolovat, a potom klikněte na kartu Záchrana.
 4. Kliknutím na možnost Opravit zahajte kontrolu a případnou opravu vybraných disků.

13. Proveďte kontrolu virů.

Pomocí aktuálního antivirového softwaru zkontrolujte, zda systém neobsahuje viry. Ujistěte se, že jsou v antivirovém softwaru načteny nejnovější definice virů. Ačkoli nákaza virem nebývá častá, může být příčinou neočekávaného chování systému včetně chyb při instalaci. Pravidelným používáním antivirového softwaru (například jednou denně) předejdete poškození systémového softwaru viry. Pokyny ke spuštění antivirového softwaru a stažení nejnovějších aktualizací najdete v dokumentaci k antivirovému softwaru.

Pokročilé postupy odstraňování problémů

Jestliže se problém nepodaří vyřešit pomocí kroků uvedených v předchozí části, mohlo by pomoci přeformátování pevného disku. Můžete také zjistit, zda s požadovaným produktem nekoliduje nějaký hardware.

Odmítnutí záruk: Společnost Adobe neposkytuje podporu k hardwaru a tyto informace poskytuje pouze ze své dobré vůle. O další pomoc požádejte výrobce hardwaru nebo autorizovaného prodejce. Pokud se rozhodnete řešit problémy s hardwarem sami, můžete přijít o záruku na počítač.

Poznámka: Než odeberete hardware nebo změníte jeho uspořádání, vypněte a odpojte napájení počítače i všech periferních zařízení.

14. Spusťte aplikaci společnosti Adobe na jiném pevném disku nebo v jiném počítači.

Nainstalujte produkt na jiný pevný disk ve stejném počítači nebo na stejný pevný disk v jiném počítači a spusťte jej. Pokud k problému nedojde, může být příčinou původní pevný disk nebo základní deska. Požádejte o pomoc výrobce.

15. Nainstalujte produkt na jiný spouštěcí pevný disk.

Nainstalujte systémový software na jiný pevný disk (nikoli na jiný oddíl stejného disku) a nastavte tento disk jako spouštěcí. Pak na tento nový pevný disk nainstalujte požadovaný produkt.

Nastavení spouštěcího disku:

 1. V nabídce Apple zvolte příkaz Předvolby systému.
 2. V nabídce systému vyberte položku Startovací disk.
 3. Vyberte jednotku, na kterou jste přeinstalovali software systému.
 4. Restartujte počítač.

16. Přeinstalujte systémový software.

Přeinstalujte operační systém nebo spusťte nástroj pro obnovení systému.

Důležité informace: Při spuštění nástroje pro obnovení systému dojde k vymazání veškerého obsahu na pevném disku. Nezapomeňte si proto všechny požadované soubory zazálohovat na externí jednotku, disk CD nebo disk DVD.

Další informace o spuštění nástroje pro obnovení softwaru najdete v příslušné dokumentaci, případně navštivte stránku podpory společnosti Apple a vyhledejte výraz System Restore (Obnovení systému).

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?