Řešení potíží s ukončovacími kódy při instalaci

Důležité informace: Pokud ukončovací kód již znáte, přejděte ke kroku 3.

Krok 1 (obrazovka instalačního programu): Klikněte na odkaz na souhrn informací o chybě

Obrazovka s informacemi o nepodařené instalaci aplikace Photoshop Elements 13
Obrazovka o nepodařené instalaci – klikněte na shrnutí informací o chybě.

Ve vašem výchozím webovém prohlížeči se otevře stránka HTML. Tato stránka obsahuje informace týkající se chyby.

Krok 2: Poznamenejte si ukončovací kód nebo kód chyby

Na stránce HTML vyhledejte ukončovací kód, kód chyby a text chyby. Tyto údaje vám pomohou určit příčinu chyby.

Photoshop Elements 13 – shrnutí informací o chybě v prohlížeči
Shrnutí informací o chybě v prohlížeči

Kontrola souboru protokolu instalace (pokud není k dispozici soubor se souhrnem informací o chybě)

Pokud se v prohlížeči soubor summary.htm neotevře, můžete kód chyby instalace nebo ukončovací kód najít v souboru protokolu instalace.  

 1. Postupujte podle následujících pokynů:

  • V systému Windows přejděte do složky C:\Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Installers\.
  • V systému Mac OS přejděte do složky //Library/Logs/Adobe/Installers/. 
 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Najděte soubor install.log. 
  • Pokud soubor install.log nenajdete, zkuste vyhledat soubor, v jehož názvu je název a datum instalace a který má příponu .log.gz. Může to být například tento soubor: Adobe Photoshop Elements 15 15.0 01-12-2017.log.gz. 
  Poznámka:

  Přípona .gz označuje komprimovaný formát souboru.

  Otevřete komprimovaný soubor a extrahujte soubor protokolu. Ve výše uvedeném příkladu by to byl soubor Adobe Photoshop Elements 15 15.0 01-12-2017.log.

 3. Otevřete soubor protokolu v textovém editoru a přejděte na jeho konec.

 4. Ukončovací kód v něm najdete, když vyhledáte text „Exit Code:“.

  Hodnota za textem „Exit Code:“ je ukončovací kód, který hledáte.

 5. Přejděte ke kroku 3.

Krok 3: Vyberte ukončovací kód

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Ukončovací kód: 6 nebo 7 

Omezení operačního systému nebo hardwaru mohou způsobit chyby 6 a 7.

Pokyny týkající se diagnostiky a řešení problému najdete v článku Chyby instalace | Ukončovací kód: Dílčí chyby 6 a 7.

 • Ukončovací kód: 15

Řešení najdete v článku Chyby instalace | Ukončovací kód: 15.

 • Ukončovací kód: 30 nebo 31

Řešení najdete v článku Chyby s ukončovacím kódem 30 a s ukončovacím kódem 31 (nedostatek místa na disku).

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?