Řešení problémů s instalací | Photoshop Elements, Premiere Elements | Windows

Vyřešte problémy, které nastanou po instalaci sady Photoshop Elements a Premiere Elements do systému Windows.

Problémy s instalací

Problémy s instalací mohou být způsobeny mnoha faktory, včetně střetu spouštěných položek, chybných dat v registrech systému Windows a konfliktech hardwaru. Pro odstranění mnoha typů problémů s instalací dodržujte kroky řešení potíží níže, včetně následujících:

 • prázdné nebo blikající dialogové okno
 • zamrzlý kurzor na obrazovce, modrá obrazovka nebo neočekávaný restart
 • chyba jako například:
  • „Tento program provedl neplatnou činnost a bude ukončen. Pokud problém přetrvává, kontaktujte dodavatele programu.“
  • Chyba rozhraní API sady MS Setup Toolkit, chybný argument 3:AddSectionFiles to CopyList.“
  • „Nedostatek místa na cílovém disku při rozbalení do [path].“
  • „Instalace nedokáže inicializovat instalační program. Mohlo dojít k chybě skriptování.“
  • „Instalační program nedokáže načíst soubor instalačního skriptu.“
  • „Nelze vytvořit adresář na adrese C:\Windows\System. Zkontrolujte přístup zápisu do adresáře.“
  • „X:\ nedostupné.“ (kde „X“ je písmeno jednotky pro vaši jednotku na disky CD-ROM).
  • „Zařízení není připraveno.“
  • „Chyba při čtení disku CD-ROM.“„Chyba při čtení zařízení X:\“ (kde „X“ je písmeno jednotky na disky CD-ROM).
Poznámka:

Pokud potřebujete informace týkající se problémů se sériovými čísly, přečtěte si článek o vyhledání sériového čísla.

Než začnete

Chcete-li tento dokument maximálně využít, dodržujte následující doporučení:

 • Provádějte úlohy v uvedeném pořadí. Dodržujte pořadí úloh řešení potíží, jak je uvedeno v tomto dokumentu.
 • Snažte se instalovat po každé úloze. Po dokončení úlohy se snažte znovu provést instalaci, abyste zjistili, zda byl problém vyřešen. Pokud ne, přejděte na další krok řešení potíží.
 • Sledujte své výsledky. Poznamenávejte si prováděné úlohy a jejich výsledky, včetně chyb a jiných problémů. Technická podpora společnosti Adobe může tyto informace využít k tomu, aby vám lépe pomohla, pokud se rozhodnete jí zavolat.
 • Restartujte po každé výzvě k instalaci nebo chybě. Vždy počítač restartujte po selhání instalace nebo chybě pro obnovení paměti počítače. Budete-li pokračovat v práci bez restartování počítače, může to problém ještě více zkomplikovat.

Důležité: Některé postupy v tomto dokumentu otevřou dialog Řízení uživatelských účtů s žádostí o dovolení pokračovat. Přečtěte si podrobnosti v dialogu a rozhodněte se, zda chcete pokračovat. Pokud dialog zrušíte, nebudete moci pokračovat v tomto kroku řešení problémů.

Základní odstraňování problémů

1. Ověřte, zda váš systém splňuje minimální požadavky.

Chcete-li nainstalovat sadu Photoshop Elements nebo Premiere Elements, musí váš systém splňovat nebo překračovat systémové požadavky. Aktuální informace o systémových požadavcích naleznete v části Technické specifikace sady Photoshop Elements nebo Technické specifikace sady Premiere Elements.

Základní informace o systému, jako je rychlost procesoru a velikost nainstalované paměti RAM, získáte v nabídce Start > Ovládací panely > Systém.

2. Smažte předchozí nainstalované soubory aplikace.

Chcete-li odstranit soubory z předchozího pokusu o instalaci, proveďte následující:

 1. Přesuňte všechny osobní soubory (například obrázky, videa nebo zásuvné moduly třetích stran) ze složek a podsložek sad Photoshop Elements, Premiere Elements a Elements Organizer do záložních složek pro bezpečné uložení.

 2. Na panelu úloh klikněte pravým tlačítkem na nabídku Start a vyberte Ovládací panely (Windows 8 / Windows 10) nebo vyberte nabídku Start > Ovládací panely (Windows 7/Vista).

  Poznámka:

  Postupy v tomto dokumentu jsou založeny na výchozím rozhraní systému Windows. Pokud je vaše rozhraní upraveno, některé postupy se mohou lišit. Například otevření Ovládacích panelů z nabídky Start může představovat postup Start > Nastavení > Ovládací panely místo Start > Ovládací panely.

 3. (Windows 10 a Windows 8) Pokud prohlížíte Ovládací panely podle kategorie, v kategorii Programy klikněte na položku Odinstalovat program. Pokud prohlížíte pomocí ikon, klikněte na položku Programy a funkce.

  (Windows 7) Vyberte možnost Programy > Programy a funkce a dvakrát klikněte na položku Odinstalovat program.

  (Vista) Vyberte Programy > Programy a funkce.

 4. Vyberte možnost Adobe Photoshop Elements nebo Adobe Premiere Elements a klikněte na tlačítko Odinstalovat. Při odebrání aplikace postupujte podle pokynů na obrazovce.

 5. Po dokončení odinstalace zavřete Ovládací panely a vraťte se do umístění pevného disku, kde byla aplikace původně nainstalována. Smažte tyto složky (pokud je instalační program nesmazal): Photoshop Elements nebo Premiere Elements a Elements Organizer. (Ve výchozím nastavení jsou umístěny ve složce Program Files/Adobe.)

 6. Pokud se zobrazí dialogové okno Potvrďte smazání složky, klikněte na tlačítko Ano.

 7. Vysypte Koš a pak restartujte počítač.

3. Zkontrolujte disk CD a jednotku CD-ROM.

Prach nebo nečistoty na disku CD mohou narušovat instalaci a zabránit jednotce CD-ROM v rozpoznání disku CD. Prozkoumejte disk CD sady Photoshop Elements a Premiere Elements, zda neobsahuje nečistoty, prach nebo otisky prstů. Jemně otřete spodní část disku CD z prostřední části směrem ven jemnou látkou bez žmolků.

Ověřte, zda dokáže jednotka CD-ROM číst další disky CD. Pokud nedokáže, prozkoumejte nosič disků CD nebo vkládací přihrádku, zda nejsou znečištěné a očistěte je látkou bez žmolků. Pokud disk CD stále nelze načíst, kontaktujte výrobce jednotky CD-ROM nebo výrobce počítače.

Pokud se disk zdá být poškozený, obraťte se na dodavatele a požádejte ho o výměnu. 

4. Nainstalujte sadu Photoshop Elements nebo Adobe Premiere Elements z plochy.

Některé systémové komponenty – například ovladače zařízení a nástroje ochrany před viry – mají s instalačním programem problém. Mohou způsobit neúplnou nebo neúspěšnou instalaci. Těmto konfliktům předejdete, pokud instalaci provedete z plochy.

 1. Zkopírujte složku Adobe Photoshop Elements nebo Adobe Premiere Elements z disku na plochu.

 2. Otevřete složku Photoshop Elements nebo Adobe Premiere Elements na ploše.

 3. Dvakrát klikněte na soubor Setup (nebo Setup.exe) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

  Poznámka:

  Některé z těchto postupů vyžadují vyhledání skrytých souborů a složek nebo vyhledání souborů pomocí jejich celého názvu, včetně přípon (například Setup.exe nebo Sample_filename.ini). Průzkumník Windows ve výchozím nastavení nezobrazuje skryté soubory, složky ani přípony názvů souborů, které rozpozná.Pro pomoc si zobrazte část Zobrazit skryté soubory, složky, přípony názvů souborů.

5. Instalace nejnovějších aktualizací Service Pack systému Windows a dalších aktualizací

Pokročilé řešení potíží

Jestliže se problém nepodařilo vyřešit pomocí úloh v předchozí části, vyzkoušejte úlohy pro odstraňování středně těžkých problémů.

1. Nainstalujte sadu Photoshop Elements nebo Adobe Premiere Elements ve zjednodušeném režimu.

Ovladače zařízení a software, které se automaticky načtou se systémem Windows, mohou způsobit střet s instalačním programem sady Elements a způsobit problémy během instalace. (Software, který se načítá automaticky, zahrnuje spořiče obrazovky a nástroje na ochranu proti virům.) Chcete-li zabránit konfliktům, přeinstalujte sadu Photoshop Elements / Premiere Elements, dokud je systém Windows ve zjednodušeném režimu. Ve zjednodušeném režimu jsou nestandardní ovladače zařízení a spouštěcí software zakázány.

Chcete-li software přeinstalovat ve zjednodušeném režimu, proveďte následující:

 1. Vložte disk sady Photoshop Elements nebo Adobe Premiere Elements do diskové jednotky.

 2. Zkopírujte složku Adobe Photoshop Elements nebo Adobe Premiere Elements z disku na plochu.

 3. Klikněte na tlačítko Start, do textového pole Hledání zadejte msconfig a stiskněte klávesu Enter. (V systému Windows 8 klikněte pravým tlačítkem na tlačítko Start a vyberte možnost Hledání.)

   

 4. Na kartě Spuštění klikněte na položku Zakázat vše. (Windows 8 nemají možnost zakázat vše; místo toho zakazují každou položku jednotlivě.)

   

 5. Na kartě Služby vyberte možnost Skrýt všechny služby společnosti Microsoft, klikněte na položku Zakázat vše a pak klikněte na tlačítko OK.

 6. V dialogovém okně Konfigurace systému klikněte na tlačítko Restartovat.

 7. Dvakrát klikněte na soubor Setup (nebo Setup.exe) ve složce sady Photoshop Elements a Adobe Premiere Elements, kterou jste zkopírovali na plochu v kroku 2. Pak postupujte podle pokynů na obrazovce.

 8. Klikněte na tlačítko Start, do textového pole Hledání zadejte msconfig a stiskněte klávesu Enter.

 9. Na kartě Obecné vyberte možnost Běžné spuštění, klikněte na tlačítko OK a restartujte počítač.

  Poznámka:

  Pokud opětovná instalace ve zjednodušeném režimu nepomůže, zkuste aplikaci nainstalovat na jiný počítač nebo na jiný pevný disk a spustit ji.

2. Instalujte jako správce.

Nastavení zabezpečení v systémech Windows 7, 8, 10 a Vista někdy brání aplikacím v zápisu do chráněných umístění souborů nebo klíčů registrů. Nastavení instalačního programu ke spuštění jako správce obejde nastavení zabezpečení a umožní zápis do chráněných oblastí.

Chcete-li nainstalovat sadu Photoshop Elements nebo Adobe Premiere Elements jako správce, proveďte následující:

 1. Zkopírujte složku Adobe Photoshop Elements nebo Premiere Elements z disku na plochu.

 2. Otevřete složku Photoshop Elements nebo Adobe Premiere Elements na ploše.

 3. Klikněte pravým tlačítkem na soubor Setup (nebo Setup.exe) a vyberte možnost Vlastnosti.

 4. Na kartě Kompatibilita vyberte možnost Spustit tento program jako správce.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 6. Dvakrát klikněte na soubor Setup (nebo Setup.exe) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

3. Instalujte do složky v kořenové úrovni pevného disku.

Vytvořte složku v kořenové úrovni pevného disku. Ověřte, zda název složky obsahuje osm nebo méně znaků (například C:\PSE nebo C:\PRE) a neobsahuje speciální znaky, například „#“. Také ověřte, zda cesta do složky systému Windows neobsahuje speciální znaky.

Vytvořte složku v kořenové úrovni pevného disku. Ověřte, zda název složky obsahuje osm nebo méně znaků (například C:\PSE nebo C:\PRE) a neobsahuje speciální znaky, například „#“. Také ověřte, zda cesta do složky systému Windows neobsahuje speciální znaky.

4. Instalujte do nového uživatelského účtu.

Vytvořte uživatelský účet se stejnými oprávněními, jako má účet, který používáte, když dochází k problému. Nebude-li se problém opakovat, původní uživatelský účet může být poškozen. Pokyny týkající se vytvoření uživatelského účtu naleznete v části Vytvoření nového uživatele nebo se obraťte na svého správce systému.

5. Zakažte UAC (ovládání uživatelského účtu).

6. Aktualizujte ovladač grafické karty.

Mnoho výrobců grafických karet často aktualizuje softwarové ovladače. Pokud jste v nedávné době neaktualizovali ovladač grafické karty, kontaktujte jejího výrobce a požádejte jej o aktuální ovladač nebo si jej stáhněte z webových stránek výrobce. (Potřebujete-li určit výrobce grafické karty, prohlédněte si vlastnosti karty ve Správci zařízení.) To, zda je ovladač zobrazení zastaralý, často zjistíte změnou barevné hloubky a rozlišení grafické karty. Jeho zastaralost můžete také zjistit vypnutím hardwarové akcelerace grafiky.

 • Chcete-li změnit barevnou hloubku a rozlišení používané pro sadu Photoshop Elements a Adobe Premiere Elements, otevřete si část Změna barevné hloubky a rozlišení pro systém Windows 8 nebo Windows 7 a Vista.Sady Photoshop Elements a Premiere Elements vyžadují rozlišení obrazovky minimálně 1024 × 768.
 • Chcete-li zakázat hardwarovou akceleraci grafiky, naleznete postup v části Zakázat hardwarovou akceleraci grafiky v podpoře systému Microsoft Windows. V závislosti na grafické kartě nemusí být tato možnost dostupná v systémech Windows 7, 8 a 10.

7. Ověřte kompatibilitu dalších ovladačů zařízení se systémem Windows.

Pokud aktualizace ovladače grafické karty nevyřeší problém, ověřte, zda jsou všechny další ovladače zařízení kompatibilní s vaší verzí systému Windows (Windows 8 nebo Windows 7 a Vista). Ovladače zařízení jsou softwarové soubory, které umožňují komunikaci systému Windows se zařízeními jako jsou skenery, myši a klávesnice. Kontaktujte výrobce zařízení a přesvědčte se, zda pro ně používáte nejnovější ovladač.

8. Zakažte prostředí Windows Aero.

Podrobnosti naleznete v části Zákaz prostředí Windows Aero (Windows 7 a Vista).

9. Optimalizujte zpracování dočasných souborů.

Systém Windows a aplikace ukládají pracovní data do dočasných souborů (.tmp), které vytvářejí na pevném disku. Nadměrné množství dočasných souborů nebo zastaralé dočasné soubory mohou narušovat výkon.

Podrobnosti o mazání dočasných souborů pomocí nástroje Čištění disku naleznete v části Windows 10, Windows 8 nebo Windows 7 a Vista.

10 . Nastavte výchozí velikost stránkovacího souboru virtuální paměti.

Windows 10 nebo 8

V systémech Windows 10 a 8 si zobrazte část Změna velikosti virtuální paměti a použijte tato nastavení:

Počáteční velikost: Zadejte hodnotu odpovídající jednomu a půl násobku množství vložené paměti RAM počítače.

Maximální velikost: Zadejte hodnotu rovnou dvojnásobku velikosti hodnoty počáteční velikosti.

Windows 7 nebo Vista

Pro systémy Windows 7 nebo Vista si přečtěte část Nastavení stránkování virtuální paměti na výchozí velikost.

11. Opravte a defragmentujte pevné disky.

Optimalizujte své pevné disky opravou a defragmentací: Windows 10 a Windows 8 nebo Windows 7 a Vista.

12. Vyhledejte viry v systému.

Pomocí aktuálního antivirového softwaru (například Symantec Norton AntiVirus nebo McAfee Virus Scan) zkontrolujte, zda systém neobsahuje viry. Přítomnost virů může poškodit software a způsobit chyby instalace. Další informace naleznete v dokumentaci k antivirovému softwaru.

Pokročilé odstraňování problémů

Přihlaste se pomocí integrovaného účtu správce.

Podrobnosti naleznete v článku o přihlášení pomocí integrovaného účtu správce.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?