Přečtěte si, co dělat, když se nenačte panel Knihovny nebo když se zobrazí chyba „Při inicializaci knihoven služby Creative Cloud došlo k chybě“.

Poznámka:

Pokud v rámci řešení některých problémů odinstalujete počítačovou aplikaci Creative Cloud a znovu ji nainstalujete, může přestat fungovat panel knihoven v počítačové aplikaci Creative Cloud. Informace o řešení tohoto problému najdete v článku Přestal fungovat panel knihoven.

Chyba „Při inicializaci knihoven služby Creative Cloud došlo k chybě“

Při pokusu o použití knihoven služby Creative Cloud v podporovaných aplikacích pro stolní počítače se panel nenačte a zobrazí se následující chyba:

Při inicializaci knihoven služby Creative Cloud došlo k chybě.

Panel Knihovny se nenačte.
Chyba „Při inicializaci knihoven služby Creative Cloud došlo k chybě“

Alternativní řešení chyby

Na vyřešení tohoto problému nyní pracuje tým techniků společnosti Adobe. Než bude k dispozici trvalejší řešení, měly by vám použití této funkce umožnit následující náhradní pracovní postupy.  

Opakované spuštění knihoven Creative Cloud

 1. Zavřete všechny produkty Adobe, které využívají knihovny, včetně těchto aplikací:

  • Photoshop
  • Illustrator
  • InDesign
  • Premiere Pro
  • Adobe After Effects

 2. Otevřete počítačovou aplikaci Creative Cloud pomocí ikony na hlavním panelu.

 3. Použijte následující klávesové zkratky:

  • Systém macOS: Command+Option+R
  • Systém Windows: Ctrl+Alt+R

  Tím se znovu spustí aplikace služby Creative Cloud a všechny její pomocné procesy, včetně knihoven Creative Cloud.

 4. Znovu spusťte produkt od společnosti Adobe, v němž došlo k chybě knihoven.

Opětovné vytvoření mezipaměti knihoven

 1. Zavřete všechny aplikace služby Creative Cloud. 

 2. Odhlaste se ze svého účtu v počítačové aplikaci Creative Cloud. 

  Viz část Deaktivace aplikace ze stolního počítače v článku Aktivace a deaktivace aplikací Adobe Creative Cloud.

 3. Přejděte do následující složky.

  • macOS: Users/library/Application Support/Adobe/
  • Systém Windows: C:\Users\[Vaše uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe

  Poznámka:

 4. Odstraňte složku Creative Cloud Libraries.

 5. V počítačové aplikaci Creative Cloud se přihlaste ke svému účtu a znovu spusťte produkt od společnosti Adobe, v němž došlo k chybě knihoven.

  Viz část Aktivace aplikace v článku Aktivace a deaktivace aplikací Adobe Creative Cloud.

Ověření, zda je váš soubor hostitelů správně nastaven

 1. Přejděte do následující složky:

  • Systém macOS: /etc
  • Systém Windows: C:\Windows\System32\drivers\etc

  Poznámka:

  systém macOS: Tato složka je normálně skrytá. V aplikaci Finder vyberte možnost Otevřít > Otevřít složku. Poté zadejte „/etc“ (bez uvozovek) a klikněte na tlačítko Otevřít

 2. Otevřete soubor hostitelů (v jednoduchém textovém editoru, jako je Poznámkový blok nebo TextEdit).

 3. Ujistěte se, že nemáte uvedeny žádné webové stránky od společnosti Adobe. Pokud jsou nějaké uvedeny, můžete je odstranit nebo přidat # na začátek řádku, čímž je změníte na komentář.

  Například změňte: 

  127.0.0.1 activate.adobe.com

  na

  #127.0.0.1 activate.adobe.com

 4. Ujistěte se, že máte následující řádek a že není změněn na komentář (nemá na začátku #): 

  127.0.0.1 localhost

 5. (Volitelné) Pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner opravte soubor hostitelů. Pokyny si můžete přečíst v článku Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

Konfigurace proxy serveru pro práci s knihovnami

Systém macOS X

Pokud se síť spravuje prostřednictvím možností Automaticky zjišťovat proxy server nebo Automaticky konfigurovat proxy server, přečtěte si část Konfigurace proxy serveru správcem sítě.

 1. V nabídce Apple otevřete položku Předvolby systému.

 2. Vyberte položku Síť.

  Konfigurace proxy serveru v systému Mac pro práci s knihovnami – Krok 2
 3. Klikněte na tlačítko Upřesnit.

  Konfigurace proxy serverů v systému Mac OS pro práci s knihovnami – Krok 3
 4. Vyberte kartu Proxy.

 5. Ujistěte se, zda je vybrána položka Vyloučit jednoduché názvy hostitelů.

  Konfigurace proxy serverů v systému Mac OS pro práci s knihovnami – Krok 5

Windows 10

Pokud se síť spravuje prostřednictvím možností Automaticky zjišťovat nastavení nebo Používat instalační skript, přečtěte si část Konfigurace proxy serveru správcem sítě.

 1. Do vyhledávacího pole zadejte Změnit nastavení proxy serveru a otevřete příslušný výsledek hledání.

  Konfigurace nastavení proxy serveru pro práci s knihovnami v systému Windows 10 – Krok 1
 2. Přejděte až na konec dialogového okna Nastavení proxy serveru a ujistěte se, že je vybrána možnost Nepoužívat proxy server pro místní (intranetové) adresy.

  Konfigurace proxy serveru pro práci s knihovnami v systému Windows 10 – Krok 2

Windows 7

Pokud se síť spravuje prostřednictvím možností Automaticky zjišťovat nastavení nebo Používat automatický konfigurační skript, přečtěte si část Konfigurace proxy serveru správcem sítě.

 1. Zvolte nabídku Start > Všechny programy > Internet Explorer.

 2. Klikněte na ikonu Nástroj (ikona ozubeného kola v prohlížeči IE 9+) a z nabídky vyberte položku Možnosti Internetu.

  Konfigurace proxy serveru pro práci s knihovnami v systému Windows 7 – Krok 1
 3. Přejděte na kartu Připojení a klikněte na položku Nastavení místní sítě (LAN).

  Konfigurace proxy serveru pro práci s knihovnami v systému Windows 7 – Krok 3
 4. Ujistěte se, že je vybrána možnost Obcházet proxy server pro místní adresy.

  Konfigurace proxy serveru pro práci s knihovnami v systému Windows 7 – Krok 4

Konfigurace proxy serveru správcem sítě

Pokud síť spravuje správce sítě pomocí možností Automaticky zjišťovat proxy server nebo Automaticky konfigurovat proxy server v systému macOS nebo možností Automaticky zjišťovat nastavení nebo Používat skript pro automatickou konfiguraci v systému Windows, tato část popisuje, jak povolit knihovny služby Creative Cloud.

Požádejte správce sítě vaší organizace, aby provedl následující kroky:

 1. Otevřete konfigurační soubor proxy serveru PAC/WPAD.

 2. Ujistěte se, že je k dispozici následující nastavení:

  FindProxyForURL(url, host)
  if (isInNet(host, "127.0.0.1", "255.255.255.255")) {
       return "DIRECT";
  }

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online