Nelze zobrazit náhled nebo zkontrolovat webovou stránku v zařízení? Přečtěte si tyto rady k řešení potíží s náhledem v zařízení pro aplikaci Dreamweaver.

Zkontrolujte nejprve následující...

Zkontrolujte, zda jste splnili tyto základní předpoklady pro Náhled v zařízení. Pokud váš problém stále není vyřešen, přejděte k pokročilým radám pro řešení potíží.

Jsou vaše zařízení a aplikace Dreamweaver připojeny k internetu a ve stejné síti?

Náhled v zařízení nefunguje, pokud jsou počítač, na kterém je spuštěna aplikace Dreamweaver, a zařízení připojeny do různých sítí. Pokud například zařízení využívá síťové připojení poskytované vaším poskytovatelem mobilních služeb a aplikace Dreamweaver je spuštěna v domácí síti, služba Náhled v zařízení nebude fungovat.

Zajistěte, aby všechna vaše zařízení byla ve stejné síti jako váš stolní počítač.

Povolili jste používání jazyka JavaScript a souborů cookie v prohlížeči zařízení?

Náhled v zařízení vyžaduje, aby byl v nastavení prohlížeče zařízení povolen jazyk JavaScript a soubory cookie. V zařízení přejděte na obrazovku s nastavením prohlížeče, vyhledejte položku JavaScript a soubory cookie a povolte jejich používání.

Používáte stejné Adobe ID v aplikaci Dreamweaver i v zařízeních?

Služba Náhled v zařízení vyžaduje přihlášení do zařízení pomocí vašeho Adobe ID. Toto Adobe ID musí být stejné jako to, které jste použili k zakoupení nebo vyzkoušení členství Dreamweaver CC. Pokud máte jiné Adobe ID, vaše přihlášení je na zařízení technicky ověřeno, ale není možno zobrazit náhled stránky, dokud se nepřihlásíte pomocí ID použitého v aplikaci Dreamweaver.

Chcete-li zkontrolovat, které Adobe ID aktuálně používáte v aplikaci Dreamweaver, klikněte na možnosti Nápověda > Odhlásit <vaše Adobe ID>.

Otevřeli jste pro náhled platný dokument?

Technicky můžete zobrazit náhled libovolného dokumentu, který je vykreslen v živém zobrazení aplikace Dreamweaver na zařízeních. Můžete tedy na zařízeních zobrazit náhled dokumentů jako jsou HTML a PHP. Pokud zkusíte zobrazit náhled jiných souborů, například CSS, XML, LESS a JS, zobrazí se na zařízení chyba informující o nutnosti otevřít v aplikaci Dreamweaver pro náhled platný dokument.

Máte požadovaný přístup ke službě Náhled v zařízení?

Pokud pro aplikaci Dreamweaver používáte účet podnikového vydání, nemusíte mít přístup ke službě Náhled v zařízení. Kontaktujte správce systému a ujistěte se, že máte požadovaná oprávnění k využití této služby.

Pokročilé řešení potíží

Nelze spustit službu Náhled v zařízení

Aplikace Dreamweaver spouští pro službu Náhled v zařízení místní server HTTP uzlu na náhodném portu přiřazeném uzlem. Náhled v zařízení nebude fungovat, pokud správce systému blokuje některou z následujících možností:

 • Náhodný port přiřazený serverem uzlu
 • Adresa IP pro localhost, 127.0.0.1

Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte následovně:

 1. Spusťte znovu aplikaci Dreamweaver. Pokud se aplikaci Dreamweaver nepodařilo vytvořit instanci serveru uzlu, vyřešíte problém restartováním aplikace Dreamweaver.

  Pokud se problém tímto nevyřeší, přejděte ke krokům 2 a 3.

 2. Přiřaďte službám „Náhled v zařízení“ ze serveru uzlu konkrétní port. Toto číslo portu je nutné doplnit v souboru NodePort.json společně s klíčem pro náhled zařízení. Potřebný proces je popsán zde

Vytvoření souboru NodePort.json

 1. Vytvořte soubor NodePort.json a zadejte do souboru toto číslo portu v tomto formátu:

  Poznámka:

  Ujistěte se, že toto číslo portu není blokováno správcem systému.

  {
  “previewport” : <portnumber>
  }
  

  Pokud například chcete jako číslo portu použít číslo 8010:

  {
  “previewport” : 8010
  }
  

  Poznámka:

  Pokud jste již vytvořili soubor NodePort.json obsahující dvojici hodnot klíče, pomocí čárek oddělte novou dvojici hodnot klíče nebo zadejte novou dvojici hodnot klíče na novém řádku.

 2. Uložte soubor NodePort.json do této cesty:

  • Windows: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC 2015\cs_CZ\Configuration
  • Mac~/Library/Application Podpora pro/Adobe/Dreamweaver CC 2015/cs_CZ/Configuration
 3. Spusťte znovu aplikaci Dreamweaver.

Nastavení brány firewall blokuje připojení k aplikaci Dreamweaver

Zařízení se nemůže připojit k aplikaci Dreamweaver, pokud nastavení brány firewall na vašem stolním počítači nebo firemní brána firewall blokuje připojení z externích zařízení. 

 1. Upravte nastavení brány firewall ve vašem počítači tak, aby umožňovala připojení z externích zařízení. Pokud používáte pracovní počítač, obraťte se s žádostí o pomoc na správce systému.

  Pokud je vaše brána firewall nastavena tak, aby zobrazila výzvu při pokusu o připojení externích zařízení, budete vyzváni k povolení připojení k serveru uzlu pro aplikaci Dreamweaver. Pokud jste například upravili nastavení brány firewall ze systému Windows, zobrazí se výzva v okně Povolit přístup. Zvolte příslušnou síť (veřejnou nebo soukromou) a klikněte na tlačítko Povolit přístup.

  Poznámka:: Budete-li chtít zkontrolovat síť, ke které je počítač připojen, otevřete nastavení brány firewall systému Windows v nabídce Ovládací panely a nastavení zkontrolujte.

 2. Přiřaďte službám „Náhled v zařízení“ ze serveru uzlu konkrétní port. Toto číslo portu je nutné doplnit v souboru NodePort.json společně s klíčem pro náhled zařízení. Potřebný proces je popsán zde

Nastavení serveru proxy blokuje spojení s externími zařízeními

Pokud se adresa IP počítače se spuštěnou aplikací Dreamweaver nenachází v seznamu povolených adres na serveru proxy, náhled zařízení nemusí fungovat.

Obraťte se na správce systému s žádostí o přidání počítače do seznamu povolených adres v nastavení serveru proxy.

V prohlížeči zařízení nejsou povoleny jazyk JavaScript a soubory cookie

Náhled v zařízení vyžaduje, aby byl v nastavení prohlížeče zařízení povolen jazyk JavaScript a soubory cookie. V zařízení přejděte na obrazovku s nastavením prohlížeče, vyhledejte položku JavaScript a soubory cookie a povolte jejich používání. Poté znovu naskenujte kód QR a otevřete tak náhled webové stránky v zařízení.

Náhled není funkční a byl/a jsem přesměrován/a na tento článek

Na tento článek budete přesměrováni v následujících situacích:

 • Zařízení se nemůže připojit k aplikaci Dreamweaver
  • Zařízení a aplikace Dreamweaver se nachází v odlišných sítích

   Náhled v zařízení nefunguje, pokud jsou počítač, na kterém je spuštěna aplikace Dreamweaver, a zařízení připojeny do různých sítí. Pokud například zařízení využívá síťové připojení poskytované vaším poskytovatelem mobilních služeb a aplikace Dreamweaver je spuštěna v domácí síti, služba Náhled v zařízení nebude fungovat.

   Ujistěte se, že všechna zařízení i stolní počítač jsou ve stejné síti a potom náhled webové stránky zkuste zobrazit znovu.

  • Nastavení brány firewall v počítači brání příchozímu připojení ze strany zařízení.
 • Pokoušíte se v zařízení použít neplatnou nebo zastaralou adresu URL (krátké adresy URL adobe.ly). Opětovným naskenováním kódu QR otevřete náhled stránky v zařízení.
 • Na webové stránky přistupujete prostřednictvím prohlížeče Internet Explorer 11 v operačním systému Windows Pro 8.1. Zajistěte, aby verze aplikace Internet Explorer byla 11.0.9600.17690 nebo vyšší, nebo pro náhled použijte jiný prohlížeč.
 • Došlo k interní chybě. Zkuste náhled webové stránky zobrazit po určité době nebo restartujte aplikaci Dreamweaver.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online