Vyzkoušejte své dynamické webové stránky nebo obsah nastavením místního počítače, vývojového serveru, prezentačního serveru nebo produkčního serveru jako testovacího serveru.

Pokud plánujete vytvářet dynamické stránky za použití serverových jazyků, jako je PHP, nastavte testovací server, který použijete pro generování a zobrazování dynamického obsahu, zatímco na něm pracujete.

Testovací server může být váš místní počítač, vývojový server, přípravný server nebo produkční server.

Podrobný přehled o účelech testovacího serveru naleznete v článku Davida Powerse Nastavení místního testovacího serveru v aplikaci Dreamweaver CS5.

Výhody nastavení testovacího serveru

Nastavení testovacího serveru umožňuje testovat veškerý dynamický kód bezpečně bez rizika poškození živých webových stránek. 

Můžete také pracovat prakticky bez obav z přerušení kvůli selhání sítě a výpadku internetu, které by vám jinak zabránilo v odeslání dat na vzdálený server.

Navíc díky tomu, že máte k dispozici místní testovací server, nemusíte věnovat čas odeslání, testování, opravám nebo opakovanému nahrávání/testování svých stránek. 

Pokud tedy chcete testovat rozvržení, nákupní košíky nebo jiné skripty, nastavte testovací server.

Další výhoda testovacího serveru je ta, že aplikace Dreamweaver při otevření, vytvoření nebo uložení změn v dynamických dokumentech automaticky synchronizuje dynamické dokumenty s vaším testovacím serverem. Další informace naleznete v tématu Automatické odesílání dynamických souborů.

Poznámka:

Pokud přistupujete k webu ze vzdáleného místa, analytika a údaje o době potřebné k načtení nebudou přesné.

To platí zejména o údajích o době potřebné k načtení stránky, protože načtení webové stránky z místního počítače je vždy rychlejší než načtení té stejné webové stránky v síti.

Dříve než začnete

Před nastavením testovacího serveru v rámci aplikace Dreamweaver je nutné nastavit a nainstalovat následující:

 • Webový server, například Apache
 • Databázový server, například MySQL
 • Serverový jazyk, například PHP

Nastavení testovacího serveru

 1. Vyberte volbu Web > Správa webů.

 2. Kliknutím na možnost Nové nastavte nový web nebo vyberte existující web aplikace Dreamweaver a klikněte na ikonu Upravit.

 3. V dialogovém okně Nastavení webového místa vyberte kategorii Servery a proveďte jednu z následujících možností:

  • Kliknutím na tlačítko Přidat nový server přidejte nový server

  • Vyberte existující server a klikněte na tlačítko Upravit existující server

 4. Základní možnosti nastavte stejně jako v případě připojení ke vzdálenému serveru, a pak klikněte na tlačítko Další volby. Během nastavení základních možnosti se ujistěte, že jste na obrazovce Základní zadali adresu URL webu. 

  Informace o nastavení připojení ke vzdálenému serveru naleznete v tématu Připojení k publikačnímu serveru.

  Další informace o webové adrese URL pro testovací server naleznete v tématu O adrese URL webu pro testovací server.

 5. V nabídce Testovací server vyberte serverový model, který chcete použít pro svou webovou aplikaci.

 6. Kliknutím na tlačítko Uložit zavřete obrazovku Další volby. Poté v kategorii Servery vyberte server, který byl přidán a upraven jako testovací server.

O adrese URL webu pro testovací server

Aby aplikace Dreamweaver mohla používat služby testovacího serveru k zobrazení dat a připojení k databázím, když pracujete, je nutné zadat webovou adresu URL. Aplikace Dreamweaver používá připojení v době návrhu k tomu, aby poskytovala užitečné informace o databázi, například názvy tabulek v databázi a názvy sloupců v tabulkách.

Webová adresa URL testovacího serveru je tvořena názvem domény a libovolným podadresářem domovské složky webu nebo virtuálních adresářů.

Poznámka:

Terminologie používaná u serveru Microsoft IIS se může mezi jednotlivými servery lišit, ale pro většinu webových serverů se používají stejné pojmy.

Domovská složka

Složka na serveru mapovaná na název domény webového místa. Předpokládejme, že složka, kterou chcete použít pro zpracování dynamických stránek, je c:\webovamista\spolecnost\ a tato složka je vaše domovská složka (to znamená, že tato složka je mapovaná na název domény webového místa – například www.mojefirma.com). V takovém případě je prefix URL http://www.mystartup.com/.

Pokud je složka, kterou chcete použít pro zpracování dynamických stránek, podsložkou domovské složky, jednoduše přidejte podsložku do adresy URL. Pokud je domovská složka c:\webovamista\spolecnost\, název domény webového místa je www.mystartup.com a složka, kterou chcete použít pro zpracování dynamických stránek, je c:\webovamista\spolecnost\inventar. Zadejte následující adresu URL webu:

http://www.mystartup.com/inventar/

Pokud složka, kterou chcete použít pro zpracování dynamických stránek, není domovská složka ani žádná z jejích podsložek, je nutné vytvořit virtuální složku.

Virtuální složka

Složka, která fyzicky není v domovské složce serveru, i když se zdá, že je v adrese URL. Chcete-li vytvořit virtuální adresář, zadejte zástupce cesty složky v dané adrese URL. Předpokládejme, že je vaše domovská složka c:\webovamista\spolecnost, složka pro zpracování je d:\apps\inventar a definujete pro tuto složku zástupce s názvem sklad. Zadejte následující adresu URL webu:

http://www.mystartup.com/sklad/

Localhost

Odkazuje na domovskou složku ve vašich adresách URL, když je klient (obvykle prohlížeč, ale v tomto případě aplikace Dreamweaver) spuštěn ve stejném systému jako webový server. Předpokládejme, že aplikace Dreamweaver je spuštěna na stejném systému Windows jako webový server, domovská složka je c:\webovamista\spolecnost a definovali jste virtuální adresář s názvem sklad označující složku, kterou chcete použít pro zpracování dynamických stránek. Zde jsou webové adresy URL, které byste zadali pro vybrané webové servery:

Webový server

Adresa URL webu

ColdFusion MX 7

http://localhost:8500/sklad/

IIS

http://localhost/warehouse/

Apache (Windows)

http://localhost:80/sklad/

Jakarta Tomcat (Windows)

http://localhost:8080/sklad/

Poznámka:

Ve výchozím nastavení běží webový server ColdFusion MX 7 na portu 8500, webový server Apache na portu 80 a webový server Jakarta Tomcat na portu 8080.

Uživatelé počítačů Macintosh používající webový server Apache mají osobní domovskou složku Uživatelé/JménoUživatele/Sídla, kde JménoUživatele je jméno uživatele počítače Macintosh. Zástupce nazývaný ~JménoUživatele se automaticky definuje pro tuto složku při instalaci systému Mac OS 10.1 nebo vyššího. Proto je výchozí webová adresa URL v programu Dreamweaver následující:

http://localhost/~JménoUživatele/

Pokud je složka, kterou chcete použít pro dynamické zpracování stránek, Uživatelé:JménoUživatele:Sídla:inventar, webová adresa URL je následující:

http://localhost/~JménoUživatele/inventar/

Další informace naleznete v tématu Výběr aplikačního serveru.

Automatické odesílání dynamických souborů

Dynamický dokument se automaticky odesílá na testovací server, kdykoli jej upravíte a uložíte v Živém zobrazení nebo zobrazení kódu. Automatické odesílání dynamických souborů můžete zakázat v nastaveních serveru. Další informace naleznete v tématu Zakázání automatického odesílání dynamických souborů.

Aplikace Dreamweaver společně s automaticky odesílanými soubory odesílá také závislé soubory, pokud na testovacím serveru nejsou přítomny. Jestliže závislé soubory již na serveru přítomny jsou, na testovací server se odešle pouze dokument na straně serveru.

Vezměte v úvahu následující scénáře:

Scénář 1: Provedete změny ve zdrojovém kódu a závislých souborech. Při kliknutí na tlačítko Uložit je označen zdrojový kód.

V takovém případě se zobrazí následující dialogové okno se seznamem všech týkajících se závislých souborech:

I was not able to get this screen displayed. Would you be able to give me a screencap?

Výzva k uložení závislých souborů
Výzva k uložení závislých souborů

Můžete vybrat soubory, které chcete odeslat na testovací server.

Poznámka: Pokud nechcete znovu zobrazit výzvu i při dalším postupu, můžete vybrat možnost Závislé soubory vždy automaticky ukládat. Toto rozhodnutí můžete kdykoli změnit tak, že přejdete k nastavení testovacího serveru (Nastavení webu) a na kartě Další volby zrušíte označení možnosti Závislé soubory vždy automaticky ukládat.

Možnost Závislé soubory vždy automaticky ukládat v nastavení serveru
Možnost Závislé soubory vždy automaticky ukládat v nastavení serveru

Scénář 2: Provedete změny ve zdrojovém kódu a závislých souborech. Při kliknutí na tlačítko Uložit je označen jeden ze závislých souborů.

V takovém případě se uloží a odešle na testovací server pouze závislý soubor. 

Zakázání automatického odesílání dynamických souborů

Automatické odesílání dynamických souborů můžete zakázat v nastavení serveru.

 1. Vyberte možnost Web > Správa webu.

 2. Vyberte web a klikněte na tlačítko Upravit. Otevře se dialogové okno Nastavení webu.

 3. Přejděte do kategorie Servery.

 4. Vyberte testovací server a klikněte na ikonu Upravit.

 5. V nově otevřené místní nabídce klikněte na možnost Další volby.

 6. Zrušte výběr možnosti Automatické odesílání souborů na testovací server.

  Zakázání automatického odesílání dynamických souborů
  Zakázání automatického odesílání dynamických souborů

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online