Úpravy alba

 1. Na panelu Album pracovní plochy Organizovat vyberte nějaké album.

 2. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Upravit.

 3. Na panelu Upravit album můžete upravit následující položky:

  • Název: Upravte název alba.
  • Kategorie: Z rozbalovacího seznamu vyberte kategorii. Odstraňte média vybráním fotografie nebo videa a jeho přetažením do odpadkového koše. Současně můžete vybrat více médií a všechna je přetáhnout do odpadkového koše.

Přejmenování alba

Album lze přejmenovat velice rychle. Klikněte pravým tlačítkem na album na panelu Alba a vyberte možnost Přejmenovat.

Přejmenovat album

Přejmenujte album zadáním nového názvu v dialogu Přejmenovat.

Odstranění fotografií z alba

 1. V zobrazení Média vyberte fotografie, které chcete odstranit z alba.

 2. Klikněte pravým tlačítkem/klikněte se stisknutou klávesou ctrl na fotografii, vyberte možnost Odstranit z alba, a poté vyberte Název alba, ze kterého chcete fotografii odstranit. (Fotografie se může vyskytovat ve více albech.)

  • Je-li viditelná ikona alba asociovaná s fotografií, klikněte pravým tlačítkem/klikněte se stisknutou klávesou ctrl na tuto ikonu a vybráním možnosti Odstranit [název alba]album odstraňte požadované album. Média asociovaná s tímto albem nebudou odstraněna.

Sloučení alb

Několik alb můžete sloučit do jednoho alba a vytvořené album bude obsahovat všechny fotografie z těchto sloučených alb. Pokud jste například vytvořili album „Auta“ a později jste omylem vytvořili pro stejné fotografie album „Automobily“, můžete obě alba sloučit do jednoho. Při sloučení alb jsou všechny fotografie umístěny do jednoho alba a ostatní alba jsou odstraněna. Fotografie jsou umísťovány dle pořadí na panelu Alba. Pořadí je možné změnit před sloučením i po něm.

 1. Na panelu Alba vyberte alba, která chcete sloučit. Vyberte album kliknutím na jeho název, kliknutím se stisknutou klávesou Shift vyberte sousedící alba nebo kliknutím se stisknutou klávesou Ctrl (Windows)/Command (Mac OS) vyberte alba, která spolu nesousedí.

 2. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Sloučit alba.

  Sloučení alb

 3. Ze seznamu vyberte album, do kterého chcete vybraná alba sloučit, a klepněte na OK.

Odstranění alba nebo kategorie alb

Odstraníte-li album nebo kategorii alb, bude odstraněno album, kategorie alb a všechna alba v kategorii, nikoliv však fotografie v nich. Není možné najednou odstranit kategorii alb a album v jiné kategorii.

 1. Na panelu Alba vyberte album nebo kategorii alb kliknutím na název alba. Přidržením klávesy Shift a klepnutím lze vybrat více alb, přidržením klávesy Ctrl a klepnutím lze vybrat nesousedící alba.
 2. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Odstranit.

  Poznámka:

  Média asociovaná s tímto albem nebudou odstraněna.

Změna uspořádání alb a kategorií alb

Alba na nejvyšší úrovni jsou standardně vypsaná v abecedním pořadí, po nich následují kategorie alb v abecedním pořadí. Jejich pořadí můžete změnit, nemůžete ale umístit alba za kategorie alb.

 1. Vyberte položky Úpravy > Předvolby > Visačky klíčových slov a alba (Windows) nebo Elements Organizer 11 > Předvolby > Visačky klíčových slov a alba (Mac OS).

 2. V části Povolit možnost ručního seřazení vyberte Ručně pro kategorie alb a alba a pak klikněte na OK.

 3. Na panelu Alba vyberte jedno nebo více alb nebo kategorie alb.
 4. Přetáhněte položky do jejich nového umístění v hierarchii alb.

  Když nějakou kategorii alb přesunete, přesunou se s ní i položky, které obsahuje.

  Poznámka:

  Není možné pomocí přetáhnutí přesunout album nebo kategorii alb z nižší úrovně do nejvyšší úrovně. Namísto toho v dialogovém okně Upravit album nebo Upravit kategorii alb změňte její skupinu na Žádná (nejvyšší úroveň).

Připojení visaček klíčových slov k fotografiím v albu

Visačky klíčových slov slouží, podobně jako alba, k organizaci fotografií a jiných mediálních souborů. Visačky klíčových slov i alba mohou být přiřazeny ke stejné položce. Dokonce můžete k fotografii připojit visačku klíčových slov, když je zobrazena v albu.

 1. Fotografie v daném albu si můžete zobrazit kliknutím na název alba na panelu Alba.
 2. Na panelu Úloha klikněte na tlačítko Visačky/Informace.

 3. Buď volbou Upravit > Vybrat vše vyberte všechny položky v zobrazení Média nebo klikněte na určitou položku.

 4. Vyberte a připojte visačky klíčových slov k fotografiím. V podokně Visačky klíčových slov klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Aplikovat na vybraná média. Na položku média můžete také přetažením klíčového slova aplikovat značku klíčového slova.

Vytvoření alb z visaček klíčových slov

 1. Na kartě Visačky klíčových slov klikněte na trojúhelník vedle položky Visačky klíčových slov a panel se rozbalí.

 2. Klikněte na ovládací prvek šipky zcela vpravo na značce. V zobrazení Média se zobrazí všechny fotografie s touto visačkou klíčových slov.

 3. Na kartě Importovat > Alba klikněte na trojúhelník vedle položky Alba, a dojde k rozbalení panelu.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:
  • Přetáhněte fotografie do jednoho nebo více alb na panelu Alba.
  • Vytvořte nové album a přetáhněte do něho fotografie.