Osobní obsah uložený v cloudových úložištích Creative Cloud a Document Cloud pro týmy nebo podniky

Společnost Adobe vylepšila způsob, jímž vy a organizace, pro které pracujete, můžete v budoucnu ukládat a spravovat kreativní projekty a bezpečně na nich spolupracovat. Abychom mohli tato vylepšení zrealizovat, v našich podmínkách použití vysvětlujeme, že k obsahu uloženému v platformách Creative Cloud a Document Cloud pro týmy nebo firmy může přistupovat nebo jej kontrolovat společnost (tedy organizace, např. firma, státní úřad nebo vzdělávací instituce), která poskytuje týmy nebo firemní plán.

Obsah uložený ve službě Creative Cloud nebo Document Cloud pro týmy nebo podniky bude přístupný pouze správci vašeho plánu. Nebude přístupný ostatním členům vašeho týmu, pokud ho s nimi nesdílíte.

Co je to cloudové úložiště Adobe?

Cloudové úložiště Adobe znamená v systémech Creative Cloud a Document Cloud následující umístění:

Creative Cloud

Document Cloud

Poznámka:

Toto se nevztahuje na obsah služeb Creative Cloud a Document Cloud uložený mimo online úložiště Adobe, například na pevném disku, v síťovém úložišti nebo v jiných cloudových úložištích.

Jak mohu přesunout osobní materiály ze služeb Creative Cloud a Document Cloud pro týmy a podniková úložiště?

Jestliže chcete přesunout osobní obsah ze služeb Creative Cloud a Document Cloud pro týmy a podnikové úložiště poskytované vaší organizací, můžete jej uložit na místní úložné zařízení, do osobního účtu Adobe (registrovaného pod jinou e-mailovou adresou) nebo do dalších cloudových úložných služeb, které používáte pro osobní materiály. Dokud nebude váš osobní obsah přesunut, může k němu správce vašeho účtu Adobe ve službách Creative Cloud a Document Cloud pro týmy a podniková úložiště přistupovat a ovládat jej.

Zde jsou pokyny k přesunu obsahu z úložišť Creative Cloud a Document Cloud:

Behance

E-mailovou adresu účtu můžete změnit na osobní e-mailovou adresu. Viz: https://help.behance.net/hc/en-us/articles/204484914-Guide-Change-Or-Update-Your-Adobe-ID

Portfolio

E-mailovou adresu účtu můžete změnit na osobní e-mailovou adresu. Viz: https://help.myportfolio.com/hc/en-us/articles/221292947-Change-or-update-your-Adobe-ID

Creative Cloud Files

Můžete jednoduše přesunout soubory ze složky Creative Cloud Files v počítači do jiného umístění. Viz: https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/sync-creative-cloud-files.html

Dokumenty v cloudu

Ze služby Creative Cloud můžete stáhnout dokumenty v cloudu. (https://assets.adobe.com/cloud-documents)

Můžete také vytvářet dokumenty v cloudu offline (https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/cloud-documents-work-offline.html) a poté provést jednu nebo obě z následujících akcí:

  • Uložení do osobního úložiště mimo Creative Cloud.

  • Nahrání do osobního účtu Creative Cloud.

Knihovny Creative Cloud

Přihlaste se do profilu, ze kterého chcete přesunout materiály, a klikněte vlevo na Vaše knihovny. Zvolte knihovnu a zkopírujte odkaz. Odhlaste se z profilu a přihlaste se do profilu, do kterého chcete materiály na webu přesunout. Otevřete tentýž odkaz a vytvořte kopii této knihovny.

Případně můžete exportovat knihovny Creative Cloud a pak je naimportovat do osobního účtu Creative Cloud.

Lightroom Photos

Stáhněte své osobní fotografie z aplikace Lightroom a uložte je do alternativního umístění podle vlastního výběru. Jakmile je zazálohujete, odeberte je z aplikace Lightroom.

Aplikace Lightroom CC Downloader

Záloha katalogu v aplikaci Lightroom Classic.

Document Cloud

Osobní dokumenty můžete stáhnout a uložit do alternativního umístění dle vlastního výběru.

Spravujte soubory v cloudu Document Cloud: https://helpx.adobe.com/document-cloud/help/files.html.

Stahování podepsaných dokumentů z řešení Adobe Acrobat Sign: https://helpx.adobe.com/sign/using/manage-documents-sent-for-signature.html#Download.

Adobe Stock

Své materiály Adobe Stock si můžete stáhnout z osobní historie licencí. Další informace najdete v tomto článku Adobe Stock (https://helpx.adobe.com/stock/help/business-profiles-adobe-stock.html).

Adobe Express

Služba Adobe Express (https://new.express.adobe.com) je k dispozici pouze online při připojení k internetu, takže neexistuje způsob, jak uchovávat všechny zdrojové soubory offline, ale můžete si stáhnout výstupní soubory.

Můžete se také pozvat jako spolupracovník (pomocí osobní e-mailové adresy) (https://helpx.adobe.com/express/using/share-projects.html) a před odebráním designu ze svého oficiálního účtu ho zduplikovat. Budete muset znovu publikovat výtvory a vygenerovat nové odkazy.

Jak mohu přesouvat obsah mezi účty Creative Cloud registrovanými pod různými e-mailovými adresami?

Pokud si přejete přesunout své osobní materiály ze služby Creative Cloud pro týmy nebo podnikové úložiště do osobního účtu Creative Cloud (registrovaného pod jinou e-mailovou adresou) – například plán Creative Cloud pro jednotlivce, který jste zakoupili, nebo bezplatné členství ve službě Creative Cloud, do kterého jste se zaregistrovali.

  1. Přihlaste se ke svému účtu Creative Cloud pro týmy nebo k firemnímu účtu.

  2. Exportujte osobní materiály ze svých týmů nebo firemního účtu pomocí výše uvedených pokynů (podle typu umístění úložiště).

  3. Odhlaste se a poté přihlaste ke svému osobnímu účtu Creative Cloud a naimportujte materiály tam.

Časté dotazy

Máte-li obavy, že k vašemu obsahu uloženému ve službě Creative Cloud pro týmy nebo v podnikovém úložišti může přistupovat a ovládat jej společnost poskytující váš plán, můžete vyzkoušet následující dvě možnosti:

  • Veškerý osobní obsah můžete ze služby Creative Cloud pro týmy nebo firemního úložiště přesunout, jak je uvedeno výše; nebo
  • Jestliže máte k účtu Creative Cloud pro týmy nebo k firemnímu účtu aktuálně přiřazený osobní e-mail, můžete požádat správce týmu nebo firemního správce, aby plán znovu přiřadil k vaší pracovní e-mailové adrese. Tímto způsobem bude vaše aktuální (osobní) e-mailová adresa výchozí pro bezplatné členství ve službě Creative Cloud (https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/benefits-creative-cloud-free-membership.html) nebo pro placený osobní plán (pokud ho máte) a obsah zůstane na vašem osobním účtu.

Ano. Po odsouhlasení aktualizovaných podmínek můžete osobní obsah kdykoli odebrat ze služeb Creative Cloud a Document Cloud pro týmy nebo z firemního úložiště. Do té doby může firma nebo instituce, která vám licenci poskytla, k tomuto obsahu přistupovat a kontrolovat jej.

Ano. Svůj osobní obsah můžete ze služby Creative Cloud pro týmy nebo z firemního úložiště trvale smazat (https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/delete-files-permanently.html). Svůj osobní obsah můžete také ze služby Document Cloud pro týmy nebo z firemního úložiště trvale smazat (https://helpx.adobe.com/creative-cloud/help/delete-files-permanently.html#permanently-delete-dc-files).

Pokud váš plán zahrnuje písma Adobe Fonts, budou i nadále fungovat podle očekávání, bez ohledu na umístění vašeho obsahu, který tato písma používá. Jestliže tedy chcete používat aplikace a služby Creative Cloud, ať už prostřednictvím své firmy nebo osobního účtu, písma Adobe Fonts se budou chovat podle očekávání.

Právní upozornění: https://helpx.adobe.com/legal/legal-notices.html

Zásady ochrany osobních údajů: https://www.adobe.com/privacy.html

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online