Příručka uživatele Zrušit

Veřejné sdílení souboru nebo složky

 1. Příručka uživatele Creative Cloud
 2. Představení služby Creative Cloud
  1. Časté dotazy | Creative Cloud
  2. Systémové požadavky aplikací Creative Cloud
 3. Stáhnout, instalovat, nastavit a aktualizovat
  1. Stažení aplikací Creative Cloud
  2. Spuštění aplikací Creative Cloud
  3. Pracovní plocha Začátek
  4. Aktualizace aplikací Creative Cloud
  5. Změna jazyka aplikací Creative Cloud
  6. Odinstalace aplikace Creative Cloud pro stolní počítače
  7. Odinstalování nebo odebrání aplikací Creative Cloud
 4. Správa účtu
  1. Převod zkušební verze služby Creative Cloud na placené členství
  2. Obnovení hesla k účtu Adobe
  3. Změna plánu produktu Adobe
  4. Aktualizace údajů o platební kartě a fakturační adresy
  5. Zobrazení, stáhnutí nebo odeslání faktury od společnosti Adobe e‑mailem
  6. Uhrazení neúspěšné nebo zmeškané platby
  7. Zrušení zkušební verze nebo předplatného produktu Adobe
 5. Služby Creative Cloud
  1. Používání služby Adobe Stock v aplikacích Creative Cloud
  2. Používání služby Adobe Fonts v aplikacích Creative Cloud
  3. Creative Cloud Market už není k dispozici
 6. Služby podpory spolupráce a úložiště
  1. Co jsou cloudové dokumenty
  2. Dokumenty v cloudu | Časté dotazy
  3. Vytváření dokumentů v cloudu nebo převod souborů na dokumenty v cloudu
  4. Nastavení dokumentů v cloudu pro použití offline
  5. Návrat k dřívější verzi dokumentu v cloudu
  6. Sdílení práce ke komentování
  7. Proč nevidím své dokumenty v cloudu také offline?
  8. Knihovny Creative Cloud
  9. Spolupráce na knihovnách a složkách ve službě Creative Cloud
  10. Časté dotazy ke spolupráci
  11. Synchronizace souborů pomocí cloudového úložiště
  12. Zjištění dostupného místa v cloudovém úložišti
  13. Nastavení možností synchronizace
 7. Mobilní aplikace Creative Cloud
  1. Časté dotazy | Aplikace pro mobilní zařízení
  2. Adobe Creative Cloud pro mobilní zařízení
 8. Podniky a týmy
  1. Informace a podpora pro podniky
  2. Výuka a podpora pro týmy
  3. Stručný průvodce pro členy týmu

Naučte se sdílet odkazy na soubory, složky a knihovny ve službě Creative Cloud. Pomocí odkazu si může v prohlížeči zobrazit datové zdroje kdokoli, a to i bez předplatného služby Creative Cloud. Spolupracovníci je mohou komentovat a stahovat si kopie.

Sdílení odkazů na synchronizované soubory nebo složky

Můžete vytvořit a sdílet odkaz na kteroukoli ze svých složek kromě sdílených soukromých složek, ke kterým máte oprávnění jen k zobrazení. Pokud se vlastník později rozhodne označit složku jako soukromou, dříve sdílený odkaz přestane fungovat.

 1. Přihlaste se na webu Creative Cloud.

 2. Vyberte složku nebo soubor ke sdílení. (Vyberete ho tak, že na něj umístíte ukazatel myši a zaškrtnete políčko, které se objeví.)

  Výběr souboru nebo složky

 3. Klikněte buď na Získat odkaz nebo Sdílet  > Získat odkaz.

  Získání odkazu na soubor

  Získání odkazu na složku

  Odkaz se zobrazí v dialogovém okně Sdílet odkaz.

 4. Určete požadovaná Nastavení odkazu pro daný soubor:

  • Povolit komentáře: Umožňuje příjemcům odkazu přidávat k souboru komentáře.
  • Povolit uložení do služby Creative Cloud: Umožňuje příjemci odkazu uložit soubor do jeho účtu Creative Cloud.
  Změna nastavení odkazu

  Poznámka: Od 30. ledna 2020 umožňují všechny veřejné odkazy stažení odkazovaného souboru. Pokud jste vytvořili odkaz s deaktivovanou možností Povolit stahování před 30. lednem 2020, tlačítko pro stažení se u daného souboru nezobrazí. 

 5. Vyberte možnost Kopírovat odkaz a sdílejte zkopírovaný odkaz s požadovanými příjemci.

   Příjemci odkazu nemohou vaše datové zdroje nahrávat, aktualizovat ani odstraňovat. Přístup můžete kdykoli odvolat.

Sdílení odkazů na dokumenty v cloudu

Můžete vytvořit a sdílet odkaz na libovolný dokument v cloudu, ale na složku dokumentů v cloudu ne. Pokud chcete sdílet odkaz na dokument v cloudu, postupujte podle níže uvedených kroků.

 1. Přihlaste se na webu Creative Cloud.

 2. Vyberte soubor, který chcete sdílet. (Vyberete ho tak, že na něj umístíte ukazatel myši a zaškrtnete políčko, které se objeví.)

  Volba souboru

 3. Zvolením možnosti Sdílet  získáte odkaz.

  Vyberte možnost Sdílet odkaz

 4. Vyberte možnost Změnit.

  Vyberte možnost změnit a upravit nastavení odkazu

 5. Změnou možnosti Nastavení odkazu přizpůsobte sdílení souborů:

  • Přístup mají jen pozvaní lidé Přístup k souboru budou mít pouze vybraní příjemci.
  • Veřejné: Pomocí odkazu si může obsah zobrazit kdokoli Umožňuje přístup k souboru každému, kdo má odkaz.
  • Komentář Umožňuje příjemcům odkazu psát komentáře k souboru. Tato možnost by měla být povolena při sdílení souboru za účelem komentování.
  • Uložit kopii Umožňuje příjemcům odkazu uložit soubor na účet Creative Cloud.
  Změna nastavení odkazu

 6. Vyberte možnost Kopírovat odkaz a sdílejte odkaz s vybranými příjemci.

 Pokud chcete sdílet odkazy na soubory ve službě Creative Cloud z aplikace Creative Cloud pro počítače, přejděte na kartu Soubory a vyberte soubory, které chcete sdílet. Zvolením možnosti Sdílet  získáte odkaz. Jakmile se zobrazí dialogové okno Sdílet dokument, nasdílejte odkazy s požadovanými příjemci podle pokynů na obrazovce.

Sdílení odkazů na knihovny a datové zdroje v knihovnách

Vaši spolupracovníci mohou sdílené knihovny a datové zdroje v nich sledovat. Pokaždé, když je aktualizujete, se sledujícím osobám automaticky aktualizují ve všech podporovaných aplikacích Creative Cloud.

 1. Přihlaste se na webu Creative Cloud.

 2. Vyberte ikonu Další akce () u knihovny nebo datového zdroje v knihovně ke sdílení a vyberte možnost Sdílet. Potom klikněte na Získat odkaz.

  Sdílení knihovny

 3. Určete pro obsah knihovny nebo datové zdroje požadovaná Nastavení odkazu:

  • Povolit sledování Umožňuje příjemcům odkazu přijímat oznámení o všech změnách ve sdílené knihovně.
  • Povolit uložení do služby Creative Cloud: Umožňuje příjemcům odkazu uložit soubor na účet Creative Cloud.
 4. Vyberte možnost Kopírovat odkaz a sdílejte odkaz s vybranými příjemci. Každý, kdo má tento odkaz, si může zobrazit obsah knihovny, resp. datový zdroj v knihovně.

  Sdílení odkazu na knihovnu

Sdílení datových zdrojů služby Creative Cloud ve službě Slack

Ve službě Slack můžete sdílet soubory, složky, knihovny a datové zdroje ze služby Creative Cloud. Další informace najdete v tématu Sdílení datových zdrojů Adobe Creative Cloud ve službě Slack.

Sdílení odkazů na dokumenty aplikace InDesign ke kontrole

Dokumenty aplikace InDesign můžete sdílet se zúčastněnými stranami ke kontrole a řídit přístup k nim. Další informace najdete v tématu Sdílení dokumentů aplikace InDesign ke kontrole.

Sdílení souborů aplikací XD a Dimension

Prototypy a specifikace návrhů, které vytvoříte a sdílíte pomocí aplikace Adobe XD, jsou ve vašich datových zdrojích uvedeny v části Publikováno. Podobně 3D scény, které vytvoříte pomocí aplikace Adobe Dimension, jsou ve vašich datových zdrojích uvedeny v části Publikováno.

 1. Přihlaste se na webu Creative Cloud.

 2. Přejděte na kartu Publikováno.

  Přejděte na kartu Publikováno

 3. Chcete-li odeslat příjemcům nějaký odkaz, vyberte ikonu Další akce () u požadovaného souboru a poté vyberte možnost Kopírovat odkaz.

  Vyberte možnost Kopírovat odkaz

Další informace o sdílení odkazů v aplikaci XD najdete v tématu Sdílení prototypů a specifikací návrhu pomocí Adobe XD.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.