Sekce Vaše tvorba služby Creative Cloud vám umožňuje sdílet veřejné odkazy na následující typy datových zdrojů: soubory, složky, knihovny, elementy knihovny, mobilní výtvory a prototypy a specifikace XD.

Pomocí sdílení veřejných odkazů můžete získat rychlou zpětnou vazbu k datovým zdrojům a efektivněji spolupracovat s ostatními. Při sdílení odkazu se přímo v prohlížeči zobrazí vysoce přesný náhled datových zdrojů bez nutnosti instalovat aplikace Creative Cloud nebo se přihlašovat na webové stránky. Uživatelé mohou kromě zobrazení datových zdrojů také psát komentáře nebo stahovat kopie souborů (pokud jim to povolíte).

Veřejné sdílení datových zdrojů vám umožňuje úplné udržení kontroly nad obsahem. Příjemci získají k vašim prostředkům přístup pouze pro čtení. To znamená, že je nemohou nahrát, aktualizovat ani odstranit. Ke sdíleným datovým zdrojům lze získat přístup pomocí jedinečné krátké adresy URL Adobe.ly, kterou můžete po zkopírování a vložení odeslat. Adresu URL můžete kdykoli vypnout a zrušit tak přístup.

Při sdílení knihovny a datových zdrojů knihovny můžete také umožnit ostatním uživatelům jejich sledování. Pokaždé, když aktualizujete knihovnu nebo její datový zdroj, se sledujícím osobám automaticky zprostředkují aktualizace ve všech podporovaných aplikacích Creative Cloud.

Informace o spolupráci (sdílení prostředků s uživateli s různými přístupovými oprávněními) najdete v tématu Spolupráce s dalšími uživateli.

Sdílení souboru nebo složky

 1. V sekci Vaše tvorba na stránce Creative Cloud proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte soubor nebo složku ke sdílení.
  • Otevřete soubor.
 2. Klikněte na ikonu Sdílet (). Pokud jste vybrali složku, vyberte z rozevírací nabídky možnost Získat odkaz na složku.

  Získání odkazu pro sdílení datového zdroje
 3. V oddílu Nastavení odkazu jsou ve výchozím nastavení povoleny následující možnosti:

  • Povolit stahování: Umožňuje příjemcům odkazu stáhnout kopii souboru.
  • Povolit komentáře: Umožňuje příjemcům odkazu přidávat komentáře k souboru.
  • Povolit uložení do služby Creative Cloud: Umožňuje příjemci odkazu uložit soubor na svůj účet Creative cloud.

  Tyto možnosti můžete deaktivovat.

  Změna nastavení odkazu
 4. Klikněte na tlačítko Kopírovat odkaz a sdílejte ho e‑mailem nebo telefonicky. 

  Kliknutím na krátkou adresu URL otevřete v prohlížeči soubor nebo složku. Příjemci mohou veřejně sdílené soubory a složky otevřít, aniž by museli být členy služby Creative Cloud.

Poznámka:

Pokud máte u sdílené soukromé složky pouze oprávnění pro čtení, nemůžete pro ni vytvořit ani sdílet veřejný odkaz. Můžete však rozesílat odkazy na veřejné složky. Pokud se vlastník později rozhodne nastavit složku jako soukromou, dříve používaný odkaz přestane fungovat.

Sdílení knihoven, datových zdrojů knihovny a mobilních výtvorů

Sdílení knihoven

Podívejte se, jak můžete sdílet knihovnu prostřednictvím veřejného odkazu:

 1. Přihlaste se k části Vaše tvorba.

 2. Po přihlášení klikněte v levém podokně na možnost Knihovny.

 3. Rozbalte kontextovou nabídku knihovny, kterou chcete sdílet. Klikněte na možnost Odeslat odkaz.

  Vygenerování veřejného odkazu pro prohlížení knihovny
  Možnost Odeslat odkaz v knihovnách
 4. V dialogovém okně Odeslat odkaz můžete přepnout mezi režimem Soukromé a Veřejné. Zobrazí se další možnosti řízení způsobu sdílení veřejných knihoven.

  Odeslání odkazu na knihovny
  Přepínač Soukromé/Veřejné
  Možnosti sdílení knihovny
  Možnosti sdílení knihovny
 5. V případě potřeby zrušte výběr následujících možností, které jsou ve výchozím nastavení povoleny.

  Povolit sledování

  Pokud je tato možnost aktivní, každý, kdo disponuje adresou URL knihovny, ji můžete sledovat. Pokaždé, když aktualizujete obsah knihovny, se sledujícím osobám automaticky zprostředkují aktualizace ve všech podporovaných aplikacích Creative Cloud.

  Povolit ukládání

  Když je tato možnost aktivní, mohou ostatní uživatelé zkopírovat knihovnu v jejím aktuálním stavu na svůj účet ve službě Creative Cloud a datové zdroje upravit. Nicméně neobdrží žádné další případné aktualizace knihovny.

 6. Případně můžete zadat popis knihovny.

 7. Klikněte na tlačítko Uložit. Služba Creative Cloud odešle veřejný odkaz a příjemci obdrží e-mailové pozvánky, které jim umožní prohlížet daný datový zdroj.

Sdílení datových zdrojů knihovny a mobilních výtvorů

Prakticky stejným způsobem můžete sdílet také jednotlivé datové zdroje v knihovně a mobilní výtvory. Tady máte příklad, jak sdílet obrázek ze služby Adobe Stock přidaný jako datový zdroj do knihovny Creative Cloud:

Šablona ze služby Adobe Stock byla přidána mezi datové zdroje v knihovně
Sdílení šablony ze služby Adobe Stock přidané mezi datové zdroje v knihovně

Poznámka:

Funkce Povolit sledování není aktuálně v rámci mobilních výtvorů podporována.

Zobrazení datového zdroje sdíleného s vámi

S datovými zdroji, které jsou s vámi sdílené, můžete provést následující akce:

 • Uložení sdílených datových zdrojů na účet Creative Cloud.
 • Stažení souboru do zařízení, pokud odesílatel povolil stahování.
 • Zobrazení náhledu sdíleného souboru na celou obrazovku.
 • Přidání a odeslání komentářů.
Zobrazení, okomentování, uložení nebo stažení datového zdroje, který s vámi někdo sdílí
Zobrazení, okomentování, uložení nebo stažení datového zdroje, který s vámi někdo sdílí

Sdílení souborů, složek, knihoven a datových zdrojů ve službě Slack

Ve službě Slack můžete sdílet soubory, složky, knihovny a datové zdroje ze služby Creative Cloud.

Další informace naleznete v tématu Sdílení datových zdrojů Adobe Creative Cloud ve službě Slack.

Zobrazujte a sdílejte prototypy a specifikace návrhu

Prototypy, které vytvoříte a sdílíte přes Adobe XD, jsou ve vašich datových zdrojích uvedeny v části Publikováno. Klikněte na soubor, který chcete zobrazit a okomentovat. 

Prototypy a specifikace

Chcete-li soubor prototypu sdílet, klikněte na nabídku Možnosti (...) u daného souboru, vyberte možnost Kopírovat odkaz a daný odkaz pošlete příjemci.

Zobrazujte prototypy a specifikace návrhu sdílené s vámi (BETA)

Prototypy a specifikace návrhu získané k přezkoumání jsou uvedeny v sekci Sdíleno s vámi BETA v části Vaše tvorba.

Sdílené s vámi

Poznámka:

Pokud s vámi nebudou sdíleny žádné prototypy nebo specifikace návrhu, uvidíte pouze sdílené složky.

Chcete-li Zobrazit pouze soubory prototypu, klepněte na rozbalovací seznam Zobrazit a pak vyberte možnost Prototypy a specifikace.

Zobrazit prototypy sdílené s vámi

Poznámka:

Funkce Sdíleno s vámi je v současné době pouze ve verzi Beta. Další informace najdete v tématu Sdíleno s vámi (BETA).

Zobrazení a sdílení 3D scén

3D scény, které vytvoříte a sdílíte přes Adobe Dimension, jsou ve vašich datových zdrojích uvedeny v části Publikováno. Klikněte na soubor, který chcete zobrazit a okomentovat. 

3D scény

Chcete-li soubor 3D scén sdílet, klikněte u něj na nabídku Možnosti (...), vyberte možnost Kopírovat odkaz a pošlete odkaz příjemcům.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online