Sekce Vaše tvorba služby Creative Cloud vám umožňuje sdílet veřejné odkazy na následující typy datových zdrojů: soubory, složky, knihovny, elementy knihovny, mobilní výtvory a prototypy a specifikace XD.

Pomocí sdílení veřejných odkazů můžete získat rychlou zpětnou vazbu k datovým zdrojům a efektivněji spolupracovat s ostatními. Při sdílení odkazu se přímo v prohlížeči zobrazí vysoce přesný náhled datových zdrojů bez nutnosti instalovat aplikace Creative Cloud nebo se přihlašovat na webové stránky. Uživatelé mohou kromě zobrazení datových zdrojů také psát komentáře nebo stahovat kopie souborů (pokud jim to povolíte).

Veřejné sdílení datových zdrojů vám umožňuje úplné udržení kontroly nad obsahem. Příjemci získají k vašim prostředkům přístup pouze pro čtení. To znamená, že je nemohou nahrát, aktualizovat ani odstranit. Ke sdíleným datovým zdrojům lze získat přístup pomocí jedinečné krátké adresy URL Adobe.ly, kterou můžete po zkopírování a vložení odeslat. Adresu URL můžete kdykoli vypnout a zrušit tak přístup.

Při sdílení knihovny a datových zdrojů knihovny můžete také umožnit ostatním uživatelům jejich sledování. Pokaždé, když aktualizujete knihovnu nebo její datový zdroj, se sledujícím osobám automaticky zprostředkují aktualizace ve všech podporovaných aplikacích Creative Cloud.

Informace o spolupráci (sdílení prostředků s uživateli s různými přístupovými oprávněními) najdete v tématu Spolupráce s dalšími uživateli.

Sdílení souboru nebo složky

Postup sdílení souboru

 1. V sekci Vaše tvorba na stránce Creative Cloud proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte soubor ke sdílení.
  • Otevřete soubor.
 2. Klikněte na ikonu Sdílet ().

  Získání odkazu pro sdílení datového zdroje

  V dialogovém okně Odkaz ke sdílení se zobrazí generovaný odkaz.

 3. V části Nastavení odkazu jsou ve výchozím nastavení povoleny následující možnosti:

  • Povolit stahování: Umožňuje příjemcům odkazu stáhnout kopii souboru.
  • Povolit komentáře: Umožňuje příjemcům odkazu přidávat komentáře k souboru.
  • Povolit uložení do služby Creative Cloud: Umožňuje příjemci odkazu uložit soubor na svůj účet Creative cloud.

  Tyto možnosti můžete deaktivovat.

  Změna nastavení odkazu
 4. Klikněte na tlačítko Kopírovat odkaz a sdílejte ho e‑mailem nebo telefonicky. 

  Kliknutím na krátkou adresu URL otevřete v prohlížeči soubor. Příjemci mohou veřejně sdílené soubory otevřít, aniž by museli být členy služby Creative Cloud.

Postup sdílení složky

 1. V části Vaše tvorba na stránce Creative Cloud vyberte složku, kterou chcete sdílet.

 2. Klikněte na ikonu Sdílet ().

  Sdílet složku
 3. V nově otevřeném místním okně použijte jednu z následujících metod pro sdílení složky:

  • Pozvání uživatelů

   Po kliknutí na tlačítko Pozvat se otevře dialogové okno Pozvat do. Zadejte e-mailovou adresu a volitelně i zprávu. Chcete-li pozvat více uživatelů, zadejte seznam e-mailových adres oddělených čárkou nebo středníkem. Vyberte, zda chcete uživatelům udělit oprávnění k zápisu (Může upravovat) nebo oprávnění ke čtení (Může zobrazit), a klikněte na tlačítko Pozvat.

   Dialogové okno Pozvat do

   Poznámka:

   Oprávnění se uplatní u všech uživatelů, jejichž e-mailové adresy zadáte.

   Vaši uživatelé obdrží e-mail s pozvánkou do sdílené složky. Stávající členové služby Creative Cloud rovněž obdrží oznámení prostřednictvím počítačové aplikace Creative Cloud a webu.

  • Klikněte na tlačítko Získat odkaz

   Vytvoří se odkaz na sdílenou složku. Klikněte na tlačítko Kopírovat odkaz a podělte se o něj s vybranými příjemci.

   Kliknutím na krátkou adresu URL otevřete v prohlížeči soubor nebo složku. Příjemci mohou veřejně sdílené soubory a složky otevřít, aniž by museli být členy služby Creative Cloud.

   Získat odkaz na složku

   V části Nastavení odkazu jsou ve výchozím nastavení povoleny následující možnosti:

   • Povolit stahování: Umožňuje příjemcům odkazu stáhnout kopii souboru.
   • Povolit komentáře: Umožňuje příjemcům odkazu přidávat komentáře k souboru.
   • Povolit uložení do služby Creative Cloud: Umožňuje příjemci odkazu uložit soubor na svůj účet Creative cloud.

   Poznámka:

   Pokud máte u sdílené soukromé složky pouze oprávnění pro čtení, nemůžete pro ni vytvořit ani sdílet veřejný odkaz. Můžete však rozesílat odkazy na veřejné složky. Pokud se vlastník později rozhodne nastavit složku jako soukromou, dříve používaný odkaz přestane fungovat.

Sdílení knihoven, datových zdrojů knihovny a mobilních výtvorů

Postup sdílení knihoven, datových zdrojů knihovny a mobilních výtvorů

 1. Přihlaste se k části Vaše tvorba.

 2. Po přihlášení klikněte v levém podokně na možnost Knihovny.

 3. Klikněte na nabídku možností () u knihovny nebo datových zdrojů knihovny, které chcete sdílet, a následně klikněte na tlačítko Sdílet.

  Sdílet knihovnu
 4. V nově otevřeném místním okně použijte jednu z následujících možností sdílení knihovny:

  • Pozvání uživatelů

   Po kliknutí na tlačítko Pozvat se otevře dialogové okno Pozvat do. Zadejte e-mailovou adresu a volitelně i zprávu. Chcete-li pozvat více uživatelů, zadejte seznam e-mailových adres oddělených čárkou nebo středníkem. Vyberte, zda chcete uživatelům udělit oprávnění k zápisu (Může upravovat) nebo oprávnění ke čtení (Může zobrazit), a klikněte na tlačítko Pozvat.

   Pozvat uživatele

   Poznámka: oprávnění se uplatní u všech uživatelů, jejichž e-mailové adresy zadáte.

   Uživatelé obdrží e-mailovou zprávu s pozvánkou do sdílené knihovny nebo sdílených datových zdrojů knihovny. Stávající členové služby Creative Cloud rovněž obdrží oznámení prostřednictvím počítačové aplikace Creative Cloud a webu.

  • Klikněte na tlačítko Získat odkaz

   Vytvoří se odkaz na sdílenou knihovnu nebo datové zdroje knihovny. Klikněte na tlačítko Kopírovat odkaz a podělte se o něj s vybranými příjemci. Obsah knihovny nebo datových zdrojů knihovny může zobrazit kdokoli, kdo disponuje odkazem.

   Sdílet odkaz na knihovnu

    V části Nastavení odkazu jsou ve výchozím nastavení povoleny následující možnosti:

   • Povolit sledování – umožňuje příjemcům odkazů dostávat oznámení o všech změnách ve sdílené knihovně.
   • Povolit uložení do služby Creative Cloud – umožňuje příjemci odkazu uložit soubor na svůj účet Creative Cloud.

Zobrazení datového zdroje sdíleného s vámi

S datovými zdroji, které jsou s vámi sdílené, můžete provést následující akce:

 • Uložení sdílených datových zdrojů na účet Creative Cloud.
 • Stažení souboru do zařízení, pokud odesílatel povolil stahování.
 • Zobrazení náhledu sdíleného souboru na celou obrazovku.
 • Přidání a odeslání komentářů.

Sdílení souborů, složek, knihoven a datových zdrojů ve službě Slack

Ve službě Slack můžete sdílet soubory, složky, knihovny a datové zdroje ze služby Creative Cloud.

Další informace naleznete v tématu Sdílení datových zdrojů Adobe Creative Cloud ve službě Slack.

Zobrazujte a sdílejte prototypy a specifikace návrhu

Prototypy, které vytvoříte a sdílíte přes Adobe XD, jsou ve vašich datových zdrojích uvedeny v části Publikováno. Klikněte na soubor, který chcete zobrazit a okomentovat. 

Prototypy a specifikace

Chcete-li soubor prototypu sdílet, klikněte na nabídku Možnosti (...) u daného souboru, vyberte možnost Kopírovat odkaz a daný odkaz pošlete příjemci.

Zobrazujte prototypy a specifikace návrhu sdílené s vámi

Prototypy a specifikace návrhu získané k přezkoumání jsou uvedeny v sekci Sdíleno s vámi v části Vaše tvorba.

Sdílené s vámi

Poznámka:

Pokud s vámi nebudou sdíleny žádné prototypy nebo specifikace návrhu, uvidíte pouze sdílené složky.

Chcete-li Zobrazit pouze soubory prototypu, klepněte na rozbalovací seznam Zobrazit a pak vyberte možnost Prototypy a specifikace.

Zobrazit prototypy sdílené s vámi

Zobrazení a sdílení 3D scén

3D scény, které vytvoříte a sdílíte přes Adobe Dimension, jsou ve vašich datových zdrojích uvedeny v části Publikováno. Klikněte na soubor, který chcete zobrazit a okomentovat. 

3D scény

Chcete-li soubor 3D scén sdílet, klikněte u něj na nabídku Možnosti (...), vyberte možnost Kopírovat odkaz a pošlete odkaz příjemcům.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online