Správa dohod a získávání informací souvisejících s transakcí

Po odeslání dohody lze změnit aspekty transakce nebo získat s ní související informace.

Všechny kroky a volby se zobrazí po kliknutí na transakci na stránce Spravovat.

select_an_agreement


Zobrazení dohody

Dohodu lze otevřít k prohlížení jejího obsahu (v aktuálním stavu) dvojitým kliknutím na dohodu v seznamu na stránce Správa.

Dohodu lze k prohlížení otevřít rovněž jedním kliknutím a výběrem položky Zobrazit dohodu ve volbách pravého panelu.

view_agreement


Nahrazení dokumentu v dohodě

Pokud příjemce ještě nedokončil svou úlohu, může odesílatel dohody nahradit dokument a upravovat pole dohody i po jejím odeslání.

Vyberte dohodu a pokud dohodu ještě lze upravit, zobrazí se mezi volbami na pravém panelu odkaz Úprava dohody.

replace_document

Poznámka:

Dáváte-li přednost podrobnému vysvětlení procesu, celý podrobný postup najdete zde!


Nahrazení aktuálního podepisujícího

Tento postup použijte, pokud byla původně použita nesprávná e-mailová adresa, nebo chcete změnit individuální podepisování

Poznámka:

Tímto krokem pouze nahradíte aktuálního autora podpisu dohody. Je-li nutné změnit autora podpisu z pozdější části procesu, vyčkejte, až bude na řadě.

Vyberte dohodu a poté přejeďte myší přes aktuálního příjemce. 

Vlevo se zobrazí bublina s informacemi. 

 • Klikněte na odkaz Nahradit účastníka.
 • Zadejte e-mail nového příjemce a klikněte na možnost Nahradit.
new_manage_page_-replacethecurrentparticipant

Poznámka:

Dáváte-li přednost podrobnému vysvětlení procesu, celý podrobný postup najdete zde!


Nastavení, úpravy nebo zrušení připomenutí

Připomenutí odešlou e-mail následujícímu autorovi podpisu a připomenou mu, že na jeho podpis čeká dohoda. Lze je nastavit pro jakoukoli probíhající transakci a odesílat určeným stranám.

Vyberte dohodu, do které chcete přidat připomenutí.

Klikněte na odkaz Připomenutí na pravém panelu.

 • Nakonfigurujte, kdo má připomenutí obdržet a v jakém cyklu.
  • Můžete přidat zprávu
 • Klikněte na možnost Vytvořit
new_manage_page_-reminder

Vyberte dohodu, kterou chcete upravit a klikněte na odkaz Připomenout.

 • Vyberte připomenutí, které chcete zrušit.
 • Klikněte na ikonu Zrušit připomenutí (koš).

Poznámka:

Dáváte-li přednost podrobnému vysvětlení procesu, celý podrobný postup najdete zde!


Nastavení, úpravy, zrušení data vypršení platnosti

Nastavením data ukončení platnosti dohody se transakce automaticky zruší po nastaveném počtu dní. Toto datum lze upravit, a poskytnout tak více času pro podepsání dokumentu.

Poznámka:

Pokud není dohoda dokončená nebo zrušená z důvodu data vypršení platnosti, bude transakce označena jako Platnost skončila.

Dohody se skončenou platností jsou sledovány v nezávislé části stránky Správa.

„Platnost skončila“ je konečný stav, který nelze vrátit zpět. Akce určené pro konečný stav (elektronické ukládání do úschovy, zachování apod.). se spouštějí přechodem dohody do stavu Platnost skončila.

Nastavení data ukončení platnosti

Vyberte dohodu, kterou chcete upravit a klikněte na ikonu tužky vpravo od položky Datum skončení platnosti: na pravém panelu.

 • V místním okně vlevo můžete datum skončení platnosti nastavit, upravit nebo zrušit.
 • Klikněte na tlačítko Uložit
new_manage_page_-editexpire

Poznámka:

Dáváte-li přednost podrobnému vysvětlení procesu, celý podrobný postup najdete zde!


Zrušení dohody

Zrušením dohody ukončíte transakci v jejím aktuálním stavu. Transakci nelze dokončit a je přesunuta do kategorie Zrušeno na stránce Spravovat.

Poznámka:

„Zrušeno“ je konečný stav, který nelze vrátit zpět. Akce určené pro konečný stav (elektronické ukládání do úschovy, zachování apod.). se spouštějí přechodem dohody do stavu Zrušeno.

Vyberte dohodu, kterou chcete zrušit a na pravém panelu klikněte na odkaz Zrušit.
 • Můžete zadat důvod zrušení dohody.
 • Volitelně můžete upozornit účastníky dohody. Všechny.
 • Klikněte na možnost Zrušit dohodu.
new_manage_page_-cancel


Sdílení přístupu k zobrazení dohody

Jako odesilatel dokumentu můžete sdílet smlouvu s jakýmkoli jednotlivcem, pokud má e-mailovou adresu. Tato funkce je užitečná pro manažery nebo osoby, které musí dohlížet na odesílání transakcí.

Vyberte dohodu a poté na panelu voleb vpravo klikněte na možnost Sdílet.
 • Zadejte e-mailové adresy osob, se kterými chcete dohodu sdílet.
  • Je-li jich více, oddělte je čárkami.
 • Můžete přidat zprávu
 • Klikněte na možnost Sdílet.
new_manage_page_-shareagreement

Poznámka:

Dáváte-li přednost podrobnému vysvětlení procesu, celý podrobný postup najdete zde!


Stažení kopie dohody ve formátu PDF

Stáhněte si kopii aktuální verze dohody ve formátu PDF. Můžete stáhnout kompletní dokument PDF nebo jednotlivé soubory (v pořadí, ve kterém byly odeslány).

Download


Kontrola aktivity (historie událostí) dohody

Události u transakcí lze zkontrolovat na kartě Historie. Jde o přehled všech kroků, kterými dohoda prošla až do současnosti. Zpráva o auditu je verze těchto informací v PDF, kterou lze uložit.

Vyberte dohodu, kterou chcete zkontrolovat a ve spodní části voleb na pravém panelu klikněte na odkaz Aktivita.

Pravý panel se změní na seznam událostí zaznamenaných pro tuto dohodu.

new_manage_page_-activity

Poznámka:

Dáváte-li přednost podrobnému vysvětlení procesu, celý podrobný postup najdete zde!


Přístup ke zprávě o auditu dohody

Výběrem dohody a kliknutím na odkaz Stáhnout zprávu o auditu na panelu voleb vpravo můžete stáhnout zprávu o auditu ve formátu PDF.

audit_report

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online