Správa, sledování a změny dohod

Správa smluv a získávání informací souvisejících s transakcí

Po odeslání smlouvy lze změnit aspekty transakce nebo získat s ní související informace.

Všechny kroky a možnosti se zobrazí po kliknutí na transakci na stránce Spravovat.

Vybrat dohodu

Zobrazení dohody

Dohodu můžete otevřít a zobrazit její obsah (v aktuální podobě), když ji kliknutím vyberete a v nabídce na pravé liště zvolíte možnost Otevřít dohodu.

Otevřít dohodu

Nahrazení dokumentu v dohodě

Pokud příjemce ještě nedokončil svou úlohu, může odesílatel dohody nahradit dokument a upravovat pole dohody i po jejím odeslání.

Vyberte dohodu a pokud dohodu ještě lze upravit, zobrazí se mezi možnostmi na pravém panelu odkaz Úprava dohody.

Poznámka:

Dáváte-li přednost podrobnému vysvětlení procesu, celý podrobný postup najdete zde!

Nahrazení aktuálního příjemce

Tento postup použijte, pokud byla původně použita nesprávná e-mailová adresa, nebo chcete změnit individuální podepisování

Poznámka:

Tímto krokem pouze nahradíte aktuálního příjemce dohody. Je-li nutné změnit podepisujícího z pozdější části procesu, vyčkejte, až bude na řadě.

Vyberte dohodu a poté přejeďte myší přes aktuálního příjemce. 

Vlevo se zobrazí bublina s informacemi. 

V závislosti na povolených nastaveních se v bublině zobrazí buď jedno, nebo více nastavení:

 • Nahradit příjemce – Tato možnost nahradí aktuálního příjemce a odepře mu další přístup k dohodě.
 • Přidat alternativního příjemce – Přidání alternativního příjemce zahrne nového příjemce, zatímco původní příjemce bude stále mít možnost dokončit dohodu.
Nahrazení současného příjemce

Poznámka:

Dáváte-li přednost podrobnému vysvětlení procesu, celý podrobný postup najdete zde!

Nastavení, úpravy nebo zrušení připomenutí

Připomenutí odešlou e-mail následujícímu podepisujícímu a připomenou mu, že na jeho podpis čeká dohoda. Lze je nastavit pro jakoukoli probíhající transakci a odesílat určeným stranám.

Vyberte dohodu, do které chcete přidat připomenutí.

Klikněte na odkaz Připomenutí na pravém panelu.

 • Nakonfigurujte, kdo má připomenutí obdržet a v jakém cyklu.
  • Můžete přidat zprávu
 • Klikněte na možnost Vytvořit
Nastavit připomenutí

Vyberte dohodu, kterou chcete upravit a klikněte na odkaz Připomenout.

 • Vyberte připomenutí, které chcete zrušit.
 • Klikněte na ikonu Zrušit připomenutí (koš).
Poznámka:

Dáváte-li přednost podrobnému vysvětlení procesu, celý podrobný postup najdete zde!

Nastavení, úpravy, zrušení data vypršení platnosti

Nastavením data vypršení platnosti dohody se transakce automaticky zruší po nastaveném počtu dní. Toto datum lze upravit, a poskytnout tak více času pro podepsání dokumentu.

Poznámka:

Pokud není dohoda dokončená nebo zrušená z důvodu data vypršení platnosti, bude transakce označena jako Platnost vypršela.

Dohody se skončenou platností jsou sledovány v nezávislé části stránky Správa.

„Platnost skončila“ je konečný stav, který nelze vrátit zpět. Akce určené pro konečný stav (elektronické ukládání do úschovy, zachování apod.). se spouštějí přechodem dohody do stavu Platnost skončila.

Nastavení data ukončení platnosti

Vyberte dohodu, kterou chcete upravit a klikněte na ikonu tužky vpravo od položky Datum vypršení platnosti: na pravém panelu.

 • V místním okně vlevo můžete datum vypršení platnosti nastavit, upravit nebo zrušit.
 • Klikněte na tlačítko Uložit

Poznámka:

Dáváte-li přednost podrobnému vysvětlení procesu, celý podrobný postup najdete zde!

Zrušení dohody

Zrušením dohody ukončíte transakci v jejím aktuálním stavu. Transakci nelze dokončit a je přesunuta do kategorie Zrušeno na stránce Spravovat.

Poznámka:

„Zrušeno“ je konečný stav, který nelze vrátit zpět. Akce určené pro konečný stav (elektronické ukládání do úschovy, zachování apod.). se spouštějí přechodem dohody do stavu Zrušeno.

Vyberte dohodu, kterou chcete zrušit a na pravém panelu klikněte na odkaz Zrušit.
 • Můžete zadat důvod zrušení dohody.
 • Volitelně můžete upozornit účastníky dohody. Všechny.
 • Klikněte na možnost Zrušit dohodu.

Sdílení přístupu k zobrazení dohody

Jako odesilatel dokumentu můžete sdílet dohodu s jakýmkoli jednotlivcem, pokud má e-mailovou adresu. Tato funkce je užitečná pro manažery nebo osoby, které musí dohlížet na odesílání transakcí.

Vyberte dohodu a poté na panelu možností vpravo klikněte na možnost Sdílet.
 • Zadejte e-mailové adresy osob, se kterými chcete dohodu sdílet.
  • Je-li jich více, oddělte je čárkami.
 • Můžete přidat zprávu
 • Klikněte na možnost Sdílet.

Poznámka:

Dáváte-li přednost podrobnému vysvětlení procesu, celý podrobný postup najdete zde!

Stažení kopie dohody ve formátu PDF

Stáhněte si kopii aktuální verze dohody ve formátu PDF. Můžete stáhnout kompletní dokument PDF nebo jednotlivé soubory (v pořadí, ve kterém byly odeslány).

Kontrola aktivity (historie událostí) dohody

Události u transakcí lze zkontrolovat na kartě Historie. Jde o přehled všech kroků, kterými dohoda prošla až do současnosti. Zpráva o auditu je verze těchto informací v PDF, kterou lze uložit.

Vyberte dohodu, kterou chcete zkontrolovat a ve spodní části možností na pravém panelu klikněte na odkaz Aktivita.

Pravý panel se změní na seznam událostí zaznamenaných pro tuto dohodu.

Poznámka:

Dáváte-li přednost podrobnému vysvětlení procesu, celý podrobný postup najdete zde!

Přístup ke zprávě o auditu dohody

Výběrem dohody a kliknutím na odkaz Stáhnout zprávu o auditu na panelu možností vpravo můžete stáhnout zprávu o auditu ve formátu PDF.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?