Po přidání do domény není možné přistupovat k aplikacím

Problém: Někteří uživatelé po přidání do deklarované domény nemají přístup k aplikacím Adobe Creative Cloud

Může se stát, že po deklarování domény a zadání Adobe ID uživatelů, které chcete přidat do svého účtu Creative Cloud pro podniky, nebudou mít někteří z těchto uživatelů přístup k aplikacím, které jsou oprávněni instalovat. 

Řešení: Vyřešte konflikty s Adobe ID a dokončete uživatelský profil

K tomuto problému může dojít v případě, kdy uživatel disponuje Adobe ID, které je ale v konfliktu s e-mailovou adresou používanou v rámci domény, nebo pokud je uživatelský profil Adobe ID neúplný. 

Řešení 1: Vyřešte konflikt s Adobe ID

Pokud uživatel již disponuje Adobe ID, které je přiřazeno ke stejné e-mailové adrese, jež správce IT přidělil k Enterprise ID, je potřeba Adobe ID uživatele změnit na jinou adresu. 

Příklad: Petr pracuje pro společnost Firma s.r.o. Původně disponoval Adobe ID přiřazeným k adrese petr@firma.com a ta byla přiřazena k účtu Creative Cloud pro jednotlivce. Nyní, když Firma s.r.o. přešla na účty Enterprise, správce IT na portálu Enterprise Admin Portal přiřadil Enterprise ID k adrese petr@firma.com. Jakmile se ale Petr přihlásí, nadále vidí svůj starý účet a nemá přístup k účtu Enterprise. Problém vyřeší Petr tak, že změní toto Adobe ID na jinou e-mailovou adresu. Změní svoji e-mailovou adresu Adobe ID na petr@osobni_email.com a odhlásí se. Při opětovném přihlášení do Adobe Creative Cloud použije svůj firemní e-mailový účet (petr@firma.com) a získá znovu přístup k účtu Creative Cloud pro podniky.

V některých případech může být nutné, aby správce znovu odeslal e-mail s pozvánkou do prostředí Creative Cloud pro podniky. Pokyny k odeslání tohoto e-mailu najdete v tématu Správa skupin uživatelů.

Řešení 2: Dokončete profil

K následujícímu problému může dojít v případě, že uživatel ve svém profilu neuvedl informace o zemi. Při pokusu o přístup k aplikaci Creative Cloud se uživateli zobrazí chyba: 

Chyba: Při pokusu o provedení této akce došlo k chybě. Zkuste to znovu později.

Jakmile je uživateli přiděleno Enterprise ID, obdrží e-mail s potvrzením a odkazem na dokončení svého profilu. Pokud uživatel e-mail nedostal nebo k němu již nemá přístup, musí správce IT odebrat jeho Enterprise ID a uživatele znovu přidat. Tento krok spustí odeslání nového e-mailu s potvrzením.

Pokud jste vyzkoušeli výše uvedená řešení a uživatelé i nadále nemají přístup k aplikacím Creative Cloud, obraťte se na podporu Adobe Enterprise pro podniky.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.