Skupina uživatelů představuje kolekci různých uživatelů, kterým plánujete udělit shodnou sadu oprávnění. Pro různé produkty existuje řada různých oprávnění, která je potřeba v různém pořadí přiřadit většímu množství uživatelů. Správa oprávnění pro jednotlivé uživatele není v takovém případě udržitelným modelem.

Předpokládejme například, že máte na starost oddělení a že každému členovi tohoto oddělení chcete přiřadit produkt. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, by bylo změnit jednotlivá oprávnění každého z uživatelů v oddělení a produkt jim postupně přiřadit. Pohodlnější metodou je vytvoření skupiny uživatelů obsahující všechny členy oddělení a následné přiřazení produktu této skupině uživatelů. To umožní správci vyhnout se nutnosti správy samostatných uživatelů. Uživatele lze později do této skupiny přidávat, nebo je z ní odebrat. Při použití této metody zůstávají oprávnění pro skupinu stejná i po změnách uživatelů, kteří jsou jejími členy.

Vytvoření skupin uživatelů

Příslušná role: Správce systému

Při vytváření skupin si můžete v konzoli Admin Console zvolit vytvoření skupiny najednou. Nebo můžete použít proceduru hromadného nahrávání CSV k vytvoření více skupin najednou.

Vytvoření jedné skupiny uživatelů

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Uživatelé > Skupiny uživatelů.

 2. V pravém horním rohu obrazovky klikněte na tlačítko Nová skupina uživatelů.

  Otevře se obrazovka Vytvoření nové skupiny uživatelů.

  Vytvoření nové skupiny uživatelů
 3. Zadejte název a popis skupiny uživatelů, kterou chcete vytvořit, a klikněte na tlačítko Uložit.

Hromadné vytvoření více skupin uživatelů

 1. Při práci se skupinami uživatelů v konzoli Admin Console klikněte na tlačítko v pravém horním rohu stránky se skupinami uživatelů.

 2. V rozevíracím seznamu zvolte možnost Přidat skupinu uživatelů pomocí formátu CSV.

 3. V dialogovém okně Přidat skupinu uživatelů pomocí formátu CSV klikněte na tlačítko Stáhnout šablonu CSV a vyberte možnost Standardní šablona.

  Přidat skupiny uživatelů pomocí souboru CSV
 4. Ve staženém souboru CSV doplňte následující data skupin uživatelů, které chcete přidat:

  Políčko souboru CSV Popis/poznámky
  Název skupiny uživatelů Musí mít méně než 255 znaků
  Popis Musí mít méně než 255 znaků
  Správci skupiny uživatelů

  Je možné přidat více správců tak, že jednotlivé správce oddělíte čárkou a celý seznam uzavřete do uvozovek. Záznam každého správce musí obsahovat typ indentity uživatele následovaný spojovníkem a e-mailovou adresou:

  '<typ identity> - <e-mailová adresa>, <typ identity> - <e-mailová adresa>…'

  Příklad:

  'Federated ID-test-account@acme.com,Enterprise ID-test-user@acme.com,Adobe ID-test-admin@acme.com'

  Některé aplikace při vytvoření souboru CSV při ukládání přidají uvozovky, což způsobí selhání zpracování. Je dobré zkontrolovat čistý formát CSV v jednoduchém textovém editoru, a zajistit tak, že každé políčko má pouze jedny úvodní a koncové uvozovky.

  V konzoli Admin Console můžete do souboru CSV přidat uživatele (jako správce), kteří momentálně nejsou součástí organizace: Po zpracování souboru CSV bude uživatel přidán jako správce. Uživateli je také odeslán e-mail, aby se do organizace připojil. Uživatel musí pozvánku přijmout, aby se mohl do konzole Admin Console přihlásit a skupinu uživatelů spravovat.

  Přiřazené profily produktu

  Je možné přiřadit více profilů produktu tak, že jednotlivé profily oddělíte čárkou a celý seznam uzavřete do uvozovek. Profily produktů, které přidáte, však už musí být v rámci organizace zřízeny.

  Podobně jako při přidávání více správce (jak je popsáno výše) při přidávání více profilů musí být profily obklopeny jednotlivými uvozovkami.

  Příklad:

  'Výchozí konfigurace Adobe Target 2, Výchozí konfigurace Photoshop'

  Musíte zadat název profilu produktu, ne název produktu.

 5. Přetáhněte aktualizovaný soubor CSV do dialogového okna Přidat skupiny uživatelů pomocí formátu CSV a klikněte na tlačítko Odeslat.

  Poznámka:

  Odeslat můžete soubor CSV o velikosti až 10 MB.

Budete přesměrováni zpět na stránku Skupiny uživatelů. V seznamu nemusí být uvedeny skupiny, které jste pomocí souboru CSV právě přidali. Tento proces může několik minut trvat. Seznam se po dokončení hromadné operace aktualizuje.

Po dokončení hromadné operace obdržíte e-mail. Podrobné hlášení o průběhu je k dispozici také na stránce Výsledky hromadné operace.

Upravit skupiny uživatelů

Příslušná role: Správce systému

V konzoli Admin Console můžete upravit název a popis existující skupiny uživatelů. Pokud však použijete proceduru hromadného nahrání CSV, můžete také upravit správce skupiny uživatelů a profily produktů, které jsou k této skupině momentálně přiřazeny. To znamená, že můžete přidávat nebo odebírat správce skupin uživatelů a profily produktů skupiny.

Úprava jedné skupiny uživatelů

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Uživatelé > Skupiny uživatelů.

 2. V seznamu skupin uživatelů klikněte na název skupiny uživatelů, kterou chcete upravit, a klikněte na možnost Nastavení.

 3. Upravte název a popis skupiny uživatelů a klikněte na tlačítko Uložit.

Hromadná úprava více skupin uživatelů

 1. Při práci se skupinami uživatelů v konzoli Admin Console klikněte na tlačítko v pravém horním rohu stránky se skupinami uživatelů.

 2. V rozevíracím seznamu vyberte možnost Upravit podrobnosti o skupině uživatelů pomocí formátu CSV.

 3. V dialogovém okně Upravit skupinu uživatelů pomocí formátu CSV klikněte na tlačítko Stáhnout šablonu CSV a vyberte možnost Standardní šablona.

  Upravit skupiny uživatelů podle CSV

  Soubor šablony CSV se stáhne do vašeho počítače.

 4. Kliknutím na možnost Zrušit dialogové okno Upravit skupiny uživatelů podle formátu CSV zavřete.

  Budete přesměrováni zpět na stránku Skupiny uživatelů.

  U každé skupiny, kterou chcete upravit, musíte v souboru CSV, který jste stáhli v předchozím kroku, zadat následující údaje:

  • Popis
  • Přiřazení správci skupiny
  • Přiřazené profily produktu

  Po stažení souboru CSV do počítače ho otevřete v libovolném editoru.

 5. Chcete-li získat výše uvedené údaje o skupině, klikněte na název skupiny na stránce Skupiny uživatelů.

  Dostanete se na stránku, která obsahuje údaje o vybrané skupině.

 6. Klikněte na tlačítko Nastavení.

 7. V dialogovém okně nastavení zkopírujte název skupiny a vložte jej do políčka Název skupiny uživatelů řádku v souboru CSV.

  Poznámka:

  Název skupiny interně používá hromadná procedura k jednoznačné identifikaci řádek v souboru CSV. Z tohoto důvodu nelze název skupiny upravovat. Pokud potřebujete název skupiny upravit, použijte výše popsaný ruční postup.

  Pokud chcete popis zachovat, zkopírujte a vložte ho do políčka Popis řádku v souboru CSV.

  Pokud chcete popis odstranit , musí být políčko popisu řádku souboru CSV prázdné.

  Pokud chcete vytvořit nový popis, zadejte nové údaje do řádku CSV.

 8. Kliknutím na možnost Zrušit dialogové okno zavřete.

  Dostanete se zpět na stránku, která obsahuje údaje o vybrané skupině.

 9. Přejděte na kartu Správce.

 10. Zadejte e-mailové adresy a typy identity správce do pole Správci skupiny uživatelů v řádku CSV v následujícím formátu (odděleném čárkami) uzavřeném do jednoduchých uvozovek:

  '<typ identity> - <e-mailová adresa>, <typ identity> - <e-mailová adresa>…'

  Příklad:

  'Federated ID-test-account@acme.com,Enterprise ID-test-user@acme.com,Adobe ID-test-admin@acme.com'

  Některé aplikace při vytvoření souboru CSV při ukládání přidají uvozovky, což způsobí selhání zpracování. Je dobré zkontrolovat čistý formát CSV v jednoduchém textovém editoru, a zajistit tak, že každé políčko má pouze jedny úvodní a koncové uvozovky.

  Pokud chcete do skupiny přidat správce, přidejte jejich údaje (e-mailové adresy a typy identity) ve výše uvedeném formátu.

  Pokud chcete zachovat správce ve skupině, kterou upravujete, musíte zadat jejich údaje.

  Pokud chcete ze skupiny správce odstranit, nezadávejte (nebo odstraňte) jejich údaje.

  V konzoli Admin Console můžete přidat uživatele (jako správce), kteří momentálně nejsou součástí organizace. Po zpracování souboru CSV bude uživatel přidán jako správce. Uživateli je také odeslán e-mail, aby se do organizace připojil. Uživatel musí pozvánku přijmout, aby se mohl do konzole Admin Console přihlásit a skupinu uživatelů spravovat.

 11. Přejděte na kartu Přiřazené profily produktu.

 12. Do políčka Přiřazené profily produktu řádku souboru CSV zadejte názvy profilu produktu v následujícím formátu (odděleném čárkami ) uzavřeném v jednoduchých uvozovkách:

  '<Název profilu produktu>,<Název profilu produktu>, …'

  Příklad:

  'Výchozí konfigurace Adobe Target 2, Výchozí konfigurace Photoshop'

  Musíte zadat název profilu produktu, ne název produktu.

  Některé aplikace při vytvoření souboru CSV při ukládání přidají uvozovky, což způsobí selhání zpracování. Je dobré zkontrolovat čistý formát CSV v jednoduchém textovém editoru, a zajistit tak, že každé políčko má pouze jedny úvodní a koncové uvozovky.

  Pokud chcete do skupiny přidat profily produktu, přidejte jejich údaje (názvy profilu produktu) ve výše uvedeném formátu.

  Pokud chcete profily produktu ve skupině zachovat, musíte zadat jejich údaje.

  Pokud chcete ze skupiny profily produktu odstranit, nezadávejte (nebo odstraňte)na řádku souboru CSV jejich údaje.

  Pokud chcete přidat profily produktu, musí být v rámci organizace zřízeny.

 13. Po provedení kroků 5 až 12 pro všechny skupiny, které chcete upravit, soubor CSV uložte a zavřete.

 14. Přetáhněte aktualizovaný soubor CSV do dialogového okna Upravit skupiny uživatelů pomocí formátu CSV a klikněte na tlačítko Odeslat.

  Poznámka:

  Odeslat můžete soubor CSV o velikosti až 10 MB.

Budete přesměrováni zpět na stránku Skupiny uživatelů. Úpravy, které u skupin v tomto seznamu provedete, nemusí být v tuto chvíli zobrazeny. Tento proces může několik minut trvat.Aktualizace budou k dispozici po dokončení hromadné operace.

Po dokončení hromadné operace obdržíte e-mail. Podrobné hlášení o průběhu je k dispozici také na stránce Výsledky hromadné operace.

Přidání uživatelů do skupin

Příslušná role: Správce produktu

Pomocí následujícího postupu můžete přidat uživatele do skupiny uživatelů.

 1. Při práci se skupinami uživatelů klikněte v seznamu skupin uživatelů na název skupiny, do které chcete uživatele přidat.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat uživatele.

 3. Na obrazovce Přidat uživatele zadejte jméno nebo e-mail uživatele a uživatele vyberte z nově otevřeného rozevíracího seznamu.

  Pokud uživatel, kterého se pokoušíte přidat, není v současné době doplněn do konzole Admin Console, můžete zadat jeho e-mailovou adresu. Budete vyzváni k vytvoření nového uživatele. Po zadání údajů o uživateli bude uživateli odeslán e-mail s pozvánkou.

 4. Klikněte na tlačítko Přidat uživatele.

 5. Otevře se obrazovka Přidat uživatele, kde můžete přidat další uživatele do této skupiny.

  Kliknutím na tlačítko Zrušit můžete přejít zpět na stránku s podrobnostmi o skupině uživatele.

Přidání více uživatelů do skupiny

Podle potřeby můžete do skupiny přidávat více uživatelů současně. Pokud například chcete kopírovat uživatele (nebo jejich podskupinu) z jedné skupiny do druhé, můžete exportovat uživatele z jedné skupiny a přidat je do druhé skupiny.

Poznámka:

Tento postup přidá stávající uživatele do skupiny. Pokud budete chtít přidat uživatele do své organizace a do skupiny najednou, navštivte stránku Přidání více uživatelů.

 1. Při práci se skupinou v konzoli Admin Console klikněte na tlačítko v pravém horním rohu stránky se skupinou.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat uživatele pomocí formátu CSV.

 3. V dialogovém okně Přidat uživatele pomocí formátu CSV klikněte na tlačítko Stáhnout šablonu CSV a vyberte buď možnost Aktuální seznam uživatelů (doporučeno), nebo Standardní šablona.

  add-users-by-csv

  Popis polí staženého souboru naleznete v tématu Formát souboru CSV.

 4. Ve staženém souboru upravte data uživatelů, které chcete přidat do skupiny.

 5. V dialogovém okně Přidat uživatele pomocí formátu CSV přetáhněte soubor nebo klikněte na tlačítko Vybrat soubor a vyberte soubor ve svém počítači.

 6. Klikněte na tlačítko Odeslat.

Po dokončení hromadné operace obdržíte e-mail. Podrobné hlášení o průběhu je k dispozici také na stránce Profily produktu > Stránka s výsledky hromadných operací.

Tipy k řešení potíží s hromadným nahráváním do konzole Admin Console najdete v tématu Řešení potíží s hromadným odesíláním uživatelů.

Přidání správců do skupin

Příslušná role: Správce systému

Podle potřeby můžete povinnost správy skupiny delegovat správcům skupiny. Tito správci mohou poté spravovat uživatele dané skupiny.

Pomocí následujícího postupu můžete přidat správce ke skupině uživatelů

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Uživatelé > Skupiny uživatelů.

 2. V seznamu skupin uživatelů klikněte na skupinu uživatelů, do které chcete uživatele přidat.

  Zobrazí se podrobnosti o vybrané skupině uživatelů.

 3. Přejděte na kartu Správci a klikněte na tlačítko Přidat správce.

 4. Na obrazovce Přidat správce zadejte jméno nebo e-mail uživatele a uživatele vyberte z nově otevřeného rozevíracího seznamu.

  Pokud uživatel, kterého se pokoušíte přidat, není v současné době doplněn do konzole Admin Console, můžete zadat jeho e-mailovou adresu. Budete vyzváni k vytvoření nového uživatele. Po zadání údajů o uživateli bude uživateli odeslán e-mail s pozvánkou.

 5. Vyhledejte a vyberte jednoho nebo více uživatelů, které chcete přidat jako správce skupiny uživatelů.

 6. Klikněte na možnost Přidat správce.

 7. Otevře se obrazovka Přidat uživatele, kde můžete přidat další uživatele do této skupiny.

  Kliknutím na tlačítko Zrušit můžete přejít zpět na stránku s podrobnostmi o skupině uživatele.

Budete přesměrováni zpět na kartu Správci. Seznam bude nově obsahovat správce, kterého jste právě přiřadili k této skupině.

Přiřazení profilů produktu do skupin uživatelů

Příslušná role: Správce profilu produktu

Podle potřeby můžete přiřadit profily produktu ke skupinám uživatelů. To umožní všem uživatelům v dané skupině disponovat stejnou sérií oprávnění k produktu.

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Uživatelé > Skupiny uživatelů.

 2. V seznamu Skupiny uživatelů vyberte skupinu uživatelů, do které chcete profil produktu přidat.

 3. Přejděte na kartu Přiřazené profily produktu a klikněte na tlačítko Přiřazený profil produktu.

  Uvedený seznam produktů vychází z plánu nákupu vaší organizace.

 4. Klikněte na produkt v seznamu a zadejte a vyberte profil produktu pro tento produkt.

  Další informace o produktech a profilech naleznete v tématu Správa produktů a profilů.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Budete přesměrováni zpět na kartu Přiřazení profilů produktu.

Seznam bude nově obsahovat profily produktu, které jste právě přidali k této skupině.

Z pozice správce profilu produktu můžete přidávat skupiny uživatelů k profilům produktu také při práci s profily produktu.

Poznámka:

Pokud budete chtít z pozice správce skupiny odebrat uživatele ze skupiny, vyberte na kartě Uživatelé daného uživatele z požadované skupiny a klikněte na ikonu  v pravé horní části obrazovky.

Odebrání skupin uživatelů

Příslušná role: Správce systému

Z pozice správce systému můžete pomocí konzole Admin Console odebrat jednu nebo více skupin uživatelů.

Když odeberete skupinu uživatelů, uživatelé v dané skupině zůstanou i nadále v konzoli Admin Console. Pokud jste ale přiřadili profily produktu k této skupině, uživatelé ve skupině již nebudou mít k přiřazeným souborům přístup.

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Uživatelé > Skupiny uživatelů.

 2. V seznamu skupin uživatelů klikněte na zaškrtávací políčko nalevo od skupiny nebo skupin uživatelů, které chcete odstranit.

 3. Klikněte na tlačítko Odebrat skupiny uživatelů.

 4. V dialogovém okně s potvrzením klikněte na tlačítko Odebrat skupiny uživatelů.

Odebrání uživatelů ze skupin

 1. Při práci se skupinami uživatelů klikněte v seznamu skupin uživatelů na název skupiny, do které chcete uživatele přidat.

 2. Pokud budete chtít odstranit jednoho nebo více uživatelů, klikněte na zaškrtávací políčko v seznamu nalevo od uživatele.

 3. Klikněte na možnost Odebrat uživatele.

 4. Na stránce s potvrzením klikněte na tlačítko Odebrat uživatele.

Budete přesměrováni zpět na stránku s podrobnostmi.

Odebrání více uživatelů ze skupiny

Pomocí operace Hromadné odebrání uživatelů můžete ze skupiny odebírat více uživatelů současně. Pokud například chcete přesunout několik uživatelů z jedné skupiny do druhé, můžete je odebrat z jedné skupiny a přidat je do druhé skupiny.

 1. Při práci se skupinou v konzoli Admin Console klikněte na tlačítko v pravém horním rohu stránky se skupinou.

 2. Klikněte na tlačítko Zrušit přiřazení uživatelů pomocí formátu CSV.

 3. V dialogovém okně Zrušit přiřazení uživatelů pomocí formátu CSV stáhněte vzorovou šablonu souboru CSV, ze které získáte potřebnou strukturu informací.

  unassign-users-by-csv

  Popis polí staženého souboru naleznete v tématu Formát souboru CSV.

 4. Soubor CSV otevřete v aplikaci Excel a upravte jej tak, aby obsahoval pouze řádky pro uživatele, které chcete z této skupiny odebrat.

 5. V dialogovém okně Zrušit přiřazení uživatelů pomocí formátu CSV přetáhněte soubor nebo klikněte na tlačítko Vybrat soubor a vyberte soubor ve svém počítači.

 6. Klikněte na tlačítko Odeslat.

Po dokončení hromadné operace obdržíte e-mail. Podrobné hlášení o průběhu je k dispozici také na stránce Profily produktu > karta Výsledky hromadných operací.

Export skupiny uživatelů

Můžete si stáhnout data uživatelů skupiny. Pokud například chcete přidat uživatele z jedné skupiny do druhé, můžete stáhnout seznam uživatelů ze zdrojové skupiny a přidat je do druhé skupiny. Pokud poté chcete odebrat uživatele ze zdrojové skupiny, můžete použít stejný soubor k jejich odstranění ze zdrojové skupiny.

Stažený soubor CSV obsahuje data odpovídající definici v předcházející části Formát souboru CSV.

 1. Při práci se skupinou v konzoli Admin Console klikněte na tlačítko v pravém horním rohu stránky se skupinou.

 2. Klikněte na tlačítko a vyberte možnost Export seznamu uživatelů ve formátu CSV.

 3. Zvolte umístění složky, do které chcete soubor stáhnout, a klikněte na tlačítko OK.

Výsledky hromadných operací

Po provedení hromadné operace, jako je přidání nebo odebrání více uživatelů skupiny, obdržíte e-mail. Podrobnosti o hromadné operaci jsou navíc k dispozici na stránce s výsledky hromadných operací.

 1. Při práci se skupinou v konzoli Admin Console klikněte na tlačítko v pravém horním rohu stránky se skupinou.

 2. V rozevíracím seznamu zvolte možnost Výsledky hromadných operací.

 3. Pokud budete chtít zobrazit podrobnosti o hromadném procesu, klikněte na název operace v seznamu.

 4. Na stránce s podrobnostmi klikněte na tlačítko Stáhnout výsledky a stáhněte tak souboru CSV s podrobnostmi o hromadném procesu.

Stránka Výsledky hromadných operací zobrazuje hlášení stará nejvíce 90 dnů. Hlášení, která jsou starší než 90 dnů, jsou automaticky bez zásahů správce systému odebrána.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online