Známé problémy s nástrojem Adobe Asset Link

Známé problémy s nástrojem Adobe Asset Link.

Zde jsou vypsány známé problémy s nástrojem Adobe Asset Link.

 • U obrázků FPO jsou vlastnosti původního obrázku s vysokým rozlišením zobrazeny v podrobnostech o souboru.
 • Datové zdroje nelze vracet, pokud uživatel po vyhrazení souboru změní umístění konfigurace vyhrazení. (4115997)
 • Nástroj Adobe Asset Link v současně době nepodporuje automatické vracení u souborů JPEG, do kterých byly po vyhrazení přidány vrstvy. Aplikace Creative Cloud kvůli vrstvám vyžaduje, abyste soubor JPEG uložili v jiném formátu. V takovém případě se upravený soubor odpojí od služby Experience Manager Assets. Pokud chcete do prostředí Experience Manager Assets přidat nový soubor, nahrajte jej.
 • Při vyhledání části názvu souboru je možné, že nebudou nalezeny datové zdroje, které mají v názvu u hledaného slova další znaky. Například při vyhledání slova stroj se vrátí výsledky pouze se slovem stroj, ale nevrátí se výsledky se slovem postroj ani strojírenský. (4117723)

Řešení: Hledání můžete rozšířit umístěním hvězdičky (*) před nebo za hledané slovo.

 - Před hledaným slovem: nalezne například postroj.

 - Za hledaným slovem: nalezne například strojírenský.

 - Když hvězdičku zadáte před i za hledaným slovem, vrátí se vše.

 • Při zadání dotazu, který vrací příliš mnoho výsledků, může server přestat odpovídat. Funkce vyhledávání kromě názvu souboru prohledává také metadata datových zdrojů. Zadaná metadata jednotlivých souborů proto mohou zvýšit počet výsledků, pokud vyhledáte obecný nebo častý výraz.

Řešení: Zkuste vyhledávání zúžit vyhledáváním v konkrétní složce nebo sbírce.

 • Akce přetažení a akce umístění podporují vkládání datových zdrojů u aplikací Photoshop, Illustrator a InDesign 2019 (nebo dřívější). Přímé odkazování je podporováno mezi aplikací InDesign 2020 (a novějšími verzemi) a službou Adobe Experience Manager Assets.
 • U aplikací, které nepodporují přímé odkazování (Photoshop, Illustrator a InDesign 2019 a dřívější), se přetažením datového zdroje umístí pouze jeho náhled. Datový zdroj se stáhne na pozadí. Opakovaným přetažením stejného datového zdroje se vloží obrázek v plném rozlišení. Pokud plné rozlišení potřebujete již napoprvé, nejprve si datový zdroj stáhněte nebo v kontextové nabídce vyberte možnost Umístit.
 • U aplikací Photoshop, Illustrator a InDesign 2019 (nebo dřívější) se zpráva „stáhněte soubor znovu, abyste získali jeho nejnovější verzi“ během přetahování zobrazí bez ohledu na to, kdy byl datový zdroj naposledy stažen. Nástroj Adobe Asset Link aktuálně nerozpoznává, kolik času uběhlo od posledního stažení. Proto uživatele upozorňuje preventivně, jelikož se stažené datové zdroje odpojují od datových zdrojů Experience Manager Assets, které mohly být od posledního stažení upraveny. (4117716)
 • Umístění přetažením se provede, když uživatel přidrží datový zdroj. Provede se i v případě, že uživatel datový zdroj v panelu Asset Link na malou vzdálenost přetáhne. (Tento jev nebyl zaznamenán v aplikaci InDesign 2020.)
 • [Pouze v aplikaci Illustrator] Stažený soubor se automaticky zavře, pokud je stejný soubor umístěn z nástroje Adobe Asset Link do jiného otevřeného dokumentu. Toto chování je u aplikace Illustrator standardní. (4116510)
 • Pokud se během stahování miniatur přeruší a obnoví připojení k internetu, stahování se neobnoví automaticky. Tento problém byl dosud zaznamenán pouze u systému Windows. (4117899)

       Řešení: Zavřete produkt Creative Cloud, a znovu spusťte aplikaci Adobe Asset Link.

 • Uživatelé mohou nahrávat pouze do určené složky, nikoli do oddělení Kolekce nebo jednotlivých kolekcí. Nahrávání je navíc omezeno pouze na složku, do které uživatel přejde před zahájením nahrávání. Datové zdroje můžete do kolekcí přidávat pouze prostřednictvím služby Experience Manager Assets.
 • Nahraný datový zdroj se ve složce neobjeví okamžitě.

Řešení: Na panelu klikněte na tlačítko Aktualizovat (nebo přejděte do jiné složky a vraťte se).

 • V nástroji Adobe Asset Link je možné seřadit pouze datové zdroje, nikoli složky nebo kolekce. V seřazeném seznamu se složky a sbírky vždy zobrazují nad datovými zdroji. (4117004)
 • Proxy prostředí (například Kerberos) aktuálně nejsou podporována. (4114362)
 • Pomocí klávesy Tab se můžete pohybovat pouze k vyhledávacímu poli. K další navigaci je nutné použít myš.

Řešení: Nabídku Umístění otevírejte myší, když se kurzor nachází ve vyhledávacím poli, nebo zkratkou „Shift+B“.

 • Komentáře přidané během vracení datového zdroje do prostředí Experience Manager Assets se nezobrazují na časové ose datových zdrojů na webu Experience Manager, dokud není vrácena nová verze. Tento problém byl vyřešen ve verzi Experience Manager 6.4.5 a verzi Experience Manager 6.5.1 a novějších.
 • Pokud v aplikaci Creative Cloud zrušíte probíhající vyhrazování a provedete jej v jiné aplikaci, datový zdroj zůstane otevřený v druhé aplikaci. Odpojí se však od služby Experience Manager Assets. (4117952)
 • [Photoshop 2019 a Photoshop 2020]: Panel Adobe Asset Link se nespustí, pokud není otevřený dokument. (4116772)

Řešení: Před spuštěním nástroje Adobe Asset Link otevřete prázdný nebo libovolný dokument.

 • Vyhrazování, umisťování nebo stahování souborů s kódováním unicode v systémech Windows 7 a Windows 8.1 nefunguje podle očekávání. Tento jev má vliv na země, jejichž jazyky používají zvláštní znaky.
 • Když uživatel v aplikaci InDesign 2020 zkopíruje datový zdroj do rámečku pomocí možnosti Vložit kopii, obrázek se nevloží. Namísto toho se vloží jako odkazovaný datový zdroj.
 • V aplikaci InDesign 2020 se při otevírání starších souborů INDD (verze služby Creative Cloud starší než Creative Cloud 2019) a umísťování odkazovaného datového zdroje se v novém rámečku nezobrazí příslušná ikona odkazovaného datového zdroje. Ikona odkazovaného datového zdroje se zobrazí pouze na panelu Odkazy.
 • Když se odhlásíte z aplikace Creative Cloud a poté se znovu přihlásíte, zůstanete odhlášeni z panelu Adobe Asset Link. 

      Řešení: Spusťte aplikaci Creative Cloud znovu. Nyní již budete ke službě Adobe Asset Link přihlášeni.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.