Pomocí nástroje Adobe Asset Link získáte přístup k digitálním datovým zdrojům ve službách Creative Cloud a AEM Assets a budete s nimi moct pracovat a nahrávat je, aniž byste opustili svoji aplikaci Creative Cloud.

Nástroj Adobe Asset Link zlepšuje spolupráci mezi kreativními a marketingovými pracovníky v rámci procesu tvorby obsahu. Přístup k obsahu uloženému v prostředí Adobe Experience Manager Assets (AEM Assets) je nyní možný, aniž byste museli opustit aplikace Creative Cloud pro stolní počítače, se kterými se vám nejlépe pracuje. Pomocí panelu v aplikacích InDesign, Photoshop a Illustrator můžete velmi snadno procházet, hledat, vyhrazovat a vracet datové zdroje.

K použití nástroje Adobe Asset Link musíte mít platné předplatné Creative Cloud pro podniky. Další informace naleznete v tématu Předpoklady.

Panel Adobe Asset Link v aplikaci

Panel Adobe Asset Link se instaluje jako doplněk do aplikací Creative Cloud. Panel Adobe Asset Link musí nakonfigurovat a nasadit váš správce IT. Nainstalovaný a nakonfigurovaný nástroj můžete otevřít v nabídce doplňků (Okno Doplňky Adobe Asset Link).

K maximálnímu usnadnění přístupu můžete nakonfigurovat svoji pracovní plochu, aby obsahovala i panel Adobe Asset Link. Další informace naleznete v části Správa oken a panelů.

Panel Adobe Asset Link
Panel Adobe Asset Link

A. Aktuální umístění B. Seřazení seznamu C. Vyhledávací pole D. Umístění hledání E. Nabídka panelu F. Možnosti filtru G. Zobrazení seznamu/mřížky/galerie H. Moje vyhrazené datové zdroje I. Stav vyhrazení J. Kontextová nabídka K. Tlačítko Aktualizovat 

Aktuální umístění

(A) Zobrazuje umístění souboru. Kliknutím na šipku rozbalovacího seznamu se můžete vrátit do nadřazené složky.

Seřazení seznamu

(B) Umožňuje seřadit datové zdroje nebo výsledky vyhledávání podle abecedy, velikosti nebo poslední změny.

Vyhledávací pole

(C) Umožňuje vyhledávat datové zdroje. Zadejte do vyhledávacího pole klíčové slovo a stiskněte klávesu Enter.

Umístění hledání

(D) Umožňuje cílit vyhledávání na konkrétní místo, například složku, sbírku nebo celé úložiště AEM.

Nabídka panelu

(E) Zobrazuje akce, které můžete na panelu provést, například konfiguraci a zavření panelu.

Možnosti filtru

(F) Umožňuje filtrovat výsledky vyhledávání v AEM, Creative Cloud a v konkrétních složkách a kolekcích podle typu souboru a data změny datového zdroje.

Zobrazení seznamu/mřížky/galerie

(G) Umožňuje přepínat mezi zobrazením seznamu, mřížky a galerie.

Moje vyhrazené datové zdroje

(H) Zobrazí všechny datové zdroje AEM Assets, které máte vyhrazené.

Stav vyhrazení

(I) Zobrazuje se na miniatuře datového zdroje, který je vyhrazený. Indikuje, že je datový zdroj uzamčený a smí ho změnit pouze osoba, která ho má vyhrazený.

Kontextová nabídka

(J) Zobrazí akce, které můžete s datovým zdrojem provést. Nabídka může obsahovat možnosti Vyhradit/Vrátit, Zrušit vyhrazení, Otevřít, Stáhnout, Umístit, Najít podobný a Podrobnosti o souboru v závislosti na stavu datového zdroje. Každý datový zdroj má kontextovou nabídku.

Tlačítko Aktualizovat

(K) Znovu načte na panel datové zdroje nebo výsledky hledání. Tato funkce může být užitečná při odesílání nového datového zdroje nebo v situaci, kdy se stejnou složkou pracuje současně více uživatelů.

Pomocí nástroje Adobe Asset Link můžete využívat a upravovat datové zdroje uložené v prostředí Adobe Experience Manager (AEM) Assets, které slouží jako systém správy digitálních datových zdrojů organizace. Díky panelu v aplikaci nemusíte ke stahování a nahrávání datových zdrojů používat prohlížeč. Panel Adobe Asset Link zobrazuje digitální datové zdroje z vaší instance AEM Assets. K prostředí AEM Assets se nemusíte přihlašovat.

Datové zdroje můžete procházet nebo vyhledávat pomocí panelu Adobe Asset Link. Chcete-li datový zdroj upravit, musíte jej vyhradit v aplikaci Creative Cloud. Po provedení úprav můžete datový zdroj vrátit, aniž byste museli aplikaci opustit. Nástroj Adobe Asset Link lze použít také k procházení datových zdrojů „pouze pro čtení“, jako jsou loga, standardní návrhy nebo šablony, v prostředí AEM Assets. Tyto datové zdroje si můžete stáhnout a používat je, nemůžete je však upravit.

Nástroj Adobe Asset Link také předchází konfliktům tím, že upozorňuje, zda jsou datové zdroje již vyhrazené, čímž zabraňuje ostatním uživatelům v přepsání těchto datových zdrojů.

Po otevření panelu Asset Link se zobrazí všechny soubory a složky, na které máte oprávnění ke čtení. Můžete vyhledávat a procházet digitální datové zdroje uložené v prostředí AEM Assets. Také můžete vyhledávat datové zdroje uložené na účtu Creative Cloud.

 • Chcete‑li vyhledat datové zdroje, složky nebo kolekce, zadejte do vyhledávacího pole vhodné klíčové slovo a stiskněte klávesu Enter. Ve výchozím nastavení je rozsah hledání nastaven na „Vše“, což znamená, že se jedná o globální vyhledávání. Zobrazí se tedy všechny relevantní datové zdroje, složky a kolekce v systému AEM Assets, nejen v aktuálním umístění. Datové zdroje ve vašem účtu Creative Cloud zdroje jsou vráceny v samostatné sekci níže.
 • Rychlejší a úžeji vymezené výsledky můžete získat vyhledáváním přímo v příslušné složce nebo kolekci. Nejprve přejděte do složky nebo kolekce nejnižší úrovně, která obsahuje hledaný artefakt. Potom vyberte v rozbalovacím seznamu vlevo od vyhledávacího pole možnost „Ve složce“, nebo „V kolekci“. Možnosti v rozbalovacím seznamu se dynamicky mění v závislosti na umístění.

Poznámka:

 1. Po zavření výsledků vyhledávání nebo přechodu do jiné složky či kolekce se vybraná možnost v rozbalovacím seznamu hledání automaticky změní na „Vše“.
 2. Při hledání ve složce jsou vráceny všechny odpovídající datové zdroje a podřízené složky v rámci aktuální složky. Při hledání v rámci sbírky se vrátí pouze odpovídající datové zdroje, složky a další kolekce, které jsou přímými členy sbírky.
 3. Pokud hledáte kolekce z nejvyšší úrovně, ve výsledcích vyhledávání se objeví jen jednotlivé kolekce. Datové zdroje a složky uvnitř kolekcí jsou vyloučeny. Ve všech ostatních případech (například v rámci jednotlivé kolekce nebo v hierarchii složek) jsou vráceny všechny relevantní datové zdroje, složky a kolekce.

 • Chcete‑li výsledky vyhledávání zavřít, klikněte na položku  ve vyhledávacím poli. Tím se vrátíte do umístění, kde jste byli před vyhledáním. Text můžete také odstranit ručně a stisknout klávesu Enter.
 • Chcete‑li se vrátit zpět na vyšší úrovně hierarchie obsahu, použijte odkaz s popisem cesty vedle položky „Uvnitř“. Pokud se nacházíte na panelu Asset Link, můžete pomocí klávesové zkratky Shift + B přesunout fokus na rozbalovací nabídku a pak se pohybovat po možnostech pomocí kláves se šipkami. Příslušné umístění vyberete stisknutím klávesy Enter.

Poznámka:

Pokud se nacházíte na panelu Asset Link, můžete přesunout zaměření na kontextovou nabídku pomocí klávesy Tab. Kontextovou nabídku datového zdroje otevřete stisknutím klávesy Enter. Nabídkou můžete procházet pomocí kláves se šipkami. Příslušnou akci vyberete stisknutím klávesy Enter.

 Aby klávesové zkratky fungovaly, musíte nejprve vybrat panel Asset Link. Jinak se budou akce vyvolané klávesami řídit klávesovými zkratkami příslušného produktu, například aplikací Illustrator.

Vyhledávání a procházení datových zdrojů
Vyhledávání a procházení datových zdrojů

Poznámka:

Funkce vyhledávání v AEM analyzuje metadata, název a cestu datových zdrojů, složek a sbírek. Pro nejefektivnější využití funkce vyhledávání v AEM projděte následující pokyny:

 • Speciální znaky (tečky, podtržítka a pomlčky) použité v datovém zdroji rozdělují hledání na jednotlivé termíny. Každý termín je součástí vyhledávání. Například pro datový zdroj modrá-běžecká-bota-12.jpg se budou vyhledávat výrazy modrá, běžecká, bota, 12jpg.
 • Všechny fráze zadané do vyhledávacího pole se speciálními znaky rozdělují hledání na jednotlivé položky. Každá položka je použita ve vyhledávání.
 • Pro převedení vyhledávání konkrétní fráze namísto jednotlivých položek použijte dvojité uvozovky. Například vyhledání výrazu „modrá běžecká bota“ najde výsledky pro celou tuto frázi. Vyhledání výrazu „bota 12“ vrací výsledky, které zahrnují slovo bota a číslo 12 oddělené mezerou nebo speciálním znakem.
  • Funkce vyhledávání analyzuje pole metadat. Proto může vyhledávání obecných čísel, například vyhledání čísla 12, najít spoustu výsledků. Pro přesnější výsledky uzavřete hledanou frázi do uvozovek nebo zajistěte, aby číslo bylo spojeno se slovem bez použití speciálního znaku (například bota12).
 • Chcete‑li hledání rozšířit, použijte před nebo za hledaným slovem hvězdičku (*). Pro jednotlivá slova jsou vráceny pouze přesné výsledky vyhledávání. Například při hledání slova běh bez hvězdičky nebude nalezena žádná varianta slova (pokud je slovo běh použito v metadatech datového zdroje). Zde je několik příkladů:
  • Vyhledáním výrazu běh* naleznete také výsledky pro výraz běhání..
  • Vyhledáním výrazu *běh naleznete také výsledky pro výraz výběh.
  • Vyhledáním výrazu *běh* naleznete všechny možné varianty tohoto slova.
 • Chcete‑li vyloučit slovo z vyhledávání, zadejte před něj pomlčku. Například vyhledáním výrazu běh -bota naleznete výsledky obsahující slovo běh, ale ne v kombinaci se slovem bota.
 • Pomocí znaménka plus můžete odebrat tagy datového zdroje z parametrů vyhledávání a omezit shody na názvy souborů a metadata datových zdrojů. Například vyhledávání výrazu +bota vrátí pouze datové zdroje, které obsahují slovo bota v jejich metadatech. Datové zdroje, které jsou označeny tagem bota jsou z vyhledávání vyloučeny.

Obrázky ve službě Adobe Stock (podobně jako u vlastních datových zdrojů), které se nacházejí v prostředí AEM Assets, se zobrazí při hledání a procházení bez ohledu na to, zda je licencovaný či nikoliv. Obrázky služby Stock se zobrazují ve stejné složce, ve které se nacházejí v rámci prostředí AEM Assets společně se všemi relevantními proprietárními datovými zdroji.

Nelicencované obrázky služby Stock, které jsou zobrazené na panelu, mají zachován oficiální vodoznak Adobe Stock (ne však licencované obrázky služby Stock). Všechny obrázky služby Stock mají v názvu souboru odkaz na službu Adobe Stock a ikonu Stock označenou „St“.

Poznámka:

Chcete-li pracovat s datovými zdroji služby Adobe Stock v prostředí AEM Assets, musíte mít plán Adobe Stock pro podniky a platformu AEM 6.5 nebo AEM 6.4 s nasazenou aktualizací alespoň Service Pack 2. Další informace naleznete v části Použití datových zdrojů služby Adobe Stock v prostředí AEM Assets.

Najít podobné

Nástroj Adobe Asset Link umožňuje také použít určitý datový zdroj k vyhledání vizuálně podobných výsledků v rámci prostředí AEM Assets. Vizuální vyhledávání s využitím systému strojového učení Adobe Sensei zobrazuje výsledky s vizuálními vlastnostmi, které souvisejí s cílovým obrázkem.

Chcete‑li najít snímky, které jsou podobné určitému datovému zdroji, otevřete kontextovou nabídku a vyberte možnost Najít podobné. Vyhledávací pole se pak změní na pole Podobné obsahující miniaturu datového zdroje a jeho název. Podobné datové zdroje se zobrazí ve výsledcích na panelu.

Poznámka:

Použití funkce Najít podobné vyžaduje povolení služby Smart Content Service pro danou organizaci a platformu AEM 6.5. Další informace naleznete v části Rozšířené inteligentní značky.

Najít podobné datové zdroje
Najít podobné

Chcete‑li výsledky zavřít, klikněte na položku  v poli Podobné.

Poznámka:

Když najdete podobné datové zdroje, výsledky jsou už seřazené podle relevance. Nástroj Adobe Asset Link jiné možnosti řazení neposkytuje.

Pomocí panelu Asset Link můžete rychle a snadno získat přístup ke kolekcím AEM Assets. Na panelu se zobrazují kolekce (statické a inteligentní) podle toho, která oprávnění máte přiřazená. Přístup ke kolekcím získáte pomocí těchto pokynů:

 1. Na panelu Asset Link přejděte do části AEM Assets Kolekce.

 2. Chcete‑li zobrazit složky a soubory ve sbírce, vyberte požadovanou sbírku.

Panel Asset Link umožňuje přidat nové datové zdroje do prostředí AEM Assets přímo z vaší aplikace služby Creative Cloud. Datové zdroje můžete vytvořit pomocí aplikací Creative Cloud, které dobře znáte (Photoshop CC, Illustrator CC nebo InDesign CC) a potom je můžete odeslat do prostředí AEM Assets.

Chcete‑li do prostředí AEM Assets odeslat nějaký datový zdroj, otevřete datový zdroj v aplikaci Creative Cloud a proveďte následující kroky:

 1. Na panelu Asset Link přejděte do části AEM Assets > Soubory a vyberte složku, do níž se má datový zdroj odeslat.

  Poznámka:

  V aktuální verzi aplikace Adobe Asset Link můžete nahrávat pouze do určené složky, nikoliv do sbírek nebo do jednotlivé sbírky.

 2. Tlačítko Nahrát datový zdroj se zobrazuje, pokud máte oprávnění k přidání datového zdroje do vámi vybrané složky.

  Klikněte na tlačítko Odeslat datový zdroj.

  Odeslat datový zdroj
  Odeslat datový zdroj
 3. Klikněte na tlačítko Odeslat.

 4. Pokud ve vybrané složce již existuje datový zdroj se stejným názvem, zobrazí se dialogové okno Konflikt názvů.

 5. Chcete‑li datový zdroj uložit jako novou verzi stávajícího datového zdroje, klikněte na tlačítko Vytvořit verzi.

  Když kliknete na možnost Zachovat oba, stávající datový zdroj zůstane beze změny a nový datový zdroj bude odeslán s hodnotou 1 přidanou k názvu. Pokud má například stávající datový zdroj název letni_brozura.jpeg, název nového datového zdroje bude letni_brozura1.jpeg.

Chcete-li zobrazit nový datový zdroj ve složce, klikněte na tlačítko Aktualizovat nebo umístění složky opusťte a vraťte se zpět.

Datové zdroje můžete seřadit na panelu Asset Link podle důležitosti, abecedně, podle velikosti a podle data a času poslední úpravy. Chcete‑li datové zdroje seřadit, klikněte na rozbalovací nabídku Seřadit a vyberte požadovanou možnost. Ve výchozím nastavení nástroj Adobe Asset Link řadí datové zdroje abecedně. Při hledání datových zdrojů však Adobe Asset Link řadí výsledky vyhledávání podle relevance.

Poznámka:

Při hledání datových zdrojů ve složkách nebo kolekcích není možnost řazení datových zdrojů podle relevance k dispozici, protože je nadbytečná. 

Poznámka:

Při zobrazení obsahu složky nebo kolekce ovlivňuje funkce řazení pouze pořadí datových zdrojů. Podsložky a kolekce jsou zobrazeny před datovými zdroji a jsou seřazeny abecedně podle názvu.

Třídění datových zdrojů
Třídění datových zdrojů

Datové zdroje můžete na panelu Asset Link také filtrovat podle typu souboru a naposledy upraveného datového zdroje. Chcete‑li filtrovat datové zdroje, klikněte na možnost Filtr, vyberte požadovanou možnost a klikněte na tlačítko Použít.

Můžete také provést hledání a filtrovat datové zdroje zobrazené ve výsledku.

Možnosti filtru
Možnosti filtru

Při použití filtrů se vedle ikony možností filtru zobrazí modrá tečka.

Filtry se používají
Filtry se používají

Filtry se budou používat při procházení složek a kolekcí, dokud je ručně nezrušíte. Chcete‑li filtry zrušit, klikněte na možnosti Filtr > Vymazat vše > Použít.

Nástroj Adobe Asset Link nabízí několik způsobů, jak můžete ve svých výtvorech použít nějaký datový zdroj.

 • Chcete‑li umístit datový zdroj do dokumentu, na kterém právě pracujete, přetáhněte jej na kreslicí plátno. Tato akce vloží datový zdroj do dokumentu.
 • Případně otevřete kontextovou nabídku daného datového zdroje a zvolte možnost Místo.
 • Rámečky aplikace InDesign podporují přetažení a umístění. Vyberte požadovaný rámeček a potom datový zdroj přetáhněte nebo umístěte pomocí kontextové nabídky. Nyní tyto akce vloží datový zdroj do dokumentu.
 • Můžete také stáhnout kopii datového zdroje. Otevřete kontextové menu a zvolte Stažení. Soubor se stáhne do výchozí složky pro stažené soubory.

Poznámka:

Akce umístění i přetažení jsou ekvivalentní vložení datového zdroje. 

Poznámka:

Datový zdroj se při přetažení zobrazí v dokumentu, na kterém pracujete. Chcete‑li získat datový zdroj v plném rozlišení, nejprve jej stáhněte. Pro plné rozlišení budete pokaždé vyzváni ke stažení datového zdroje, protože datový zdroj může být při práci změněn.

Přetažení datových zdrojů
Přetažení datových zdrojů

Při práci s dokumenty InDesign můžete propojení na datové zdroje v prostředí AEM Assets vytvořit pomocí možnosti Odkazované místo v kontextové nabídce. Pokud je původní datový zdroj v prostředí AEM Assets upraven, můžete odkaz rychle obnovit a zajistit, aby dokument InDesign obsahoval nejnovější verzi zdroje. Chcete-li datové zdroje přímo vložit do dokumentu InDesign, použijte možnost Vložit kopii.

Možnost Odkazované místo
Možnost Odkazované místo

Vložením datového zdroje (pomocí možnosti Vložit kopii) umístíte kopii původního datového zdroje do rozložení v aplikaci InDesign po stažení binárních souborů do místního systému. Nástroj Adobe Asset Link neudržuje žádné propojení mezi vloženou kopií a původním datovým zdrojem. Pokud se původní datový zdroj v AEM Assets změní, musíte vložený datový zdroj ze souboru aplikace InDesign odstranit a znovu vložit datový zdroj z AEM Assets.

Pokud odkazujete na datový zdroj, nástroj Adobe Asset Link udržuje odkaz na původní datový zdroj v AEM Assets. Chcete‑li zjistit, zda se původní datový zdroj v AEM Assets změnil, zkontrolujte v aplikaci InDesign sloupec Stav na panelu Odkazy (Okno > Odkazy). Následují popisy různých stavů týkajících se odkazovaného datového zdroje a požadované akce.

Stav Popis Akce
Odkazovaný Datový se zdroj shoduje s původním datovým zdrojem v AEM Assets. Není třeba nic dělat.
Změněno Původní datový zdroj v AEM Assets byl změněn. Chcete-li vytvořit odkaz na aktualizovaný datový zdroj, poklepejte na ikonu.
Chybějící Odkaz na původní datový zdroj se ztratil. Poklepejte na ikonu a vytvořte propojení na jiný datový zdroj v prostředí AEM Assets.
Nedostupný Nástroj Adobe Asset Link nemá přístup k původnímu datovému zdroji. Zkontrolujte případné problémy v síti, kterou se připojujete k serveru AEM. 

Poznámka:

 Server InDesign dosud není v rámci pracovního postupu přímého odkazování podporován.

Pokud je server AEM nakonfigurován tak, aby generoval vykreslení FPO, budou do dokumentu InDesign umístěna vykreslení s nízkým rozlišením, když použijete možnost Odkazované místo k odkazování na datové zdroje. 

Vykreslení FPO jsou odlehčenými náhradami původních datových zdrojů. Mají stejný poměr stran jako původní obrázky, ale jsou menší. V současné době aplikace InDesign podporuje import vykreslení FPO pouze u následujících typů obrázků:

 • JPEG
 • GIF
 • PNG
 • TIFF
 • PSD
 • BMP.

Pokud pro určitý datový zdroj v AEM Assets není vykreslení FPO k dispozici, bude místo něj vytvořen odkaz na původní datový zdroj ve vysokém rozlišení. U obrázků FPO se stav FPO zobrazí na panelu Odkazy InDesign. 

Stav FPO
Obrázek FPO

Chcete‑li obrázek FPO nahradit původním obrázkem v AEM Assets, vyberte z rozvírací nabídky možnost Stáhnout originál.

Stáhnout originál
Stáhnout originál

Po stažení původního obrázku zvolte možnost Nahradit FPO originálem nebo prostě dvakrát klikněte na ikonu FPO.

Nahrazení FPO originálem
Nahrazení FPO původním obrázkem

Pokud chcete nahradit více obrázků FPO příslušnými původními obrázky, vyberte možnost Stáhnout všechny originály. Po stažení původních obrázků vyberte možnost Nahradit všechny FPO za originály.

Poznámka:

Pokud dokument aplikace InDesign obsahuje více obrázků FPO pro tentýž datový zdroj, budou původním datovým zdrojem nahrazeny všechny, i když nahradíte pouze jeden. V souboru aplikace InDesign tedy nemůžete mít pro stejný datový zdroj kombinaci obrázků FPO a původních obrázků. 

Import obrázků s vysokým rozlišením (300 dpi) pomocí možnosti Vložit kopii nebo Odkazované místo do rozložení v aplikaci InDesign může způsobit, že aplikace nebude reagovat. Příčinou je, že každý soubor musí být stažen na místní disk. Pokud je síťové spojení se serverem AEM pomalé, možná budete muset čekat dost dlouho, než budete moct pokračovat v práci na svých návrzích.

Pokud jsou k dispozici FPO, můžete odkazovat na více obrázků FPO v AEM Assets najednou a pracovat na návrhu rozvržení efektivněji ve fázích. Po dokončení návrhu si můžete stáhnout původní datové zdroje s vysokým rozlišením a nahradit jimi zástupné datové zdroje.

Obrázky FPO můžete vkládat kamkoliv na stránku v aplikaci InDesign, za které na datový zdroj odkazujete.

Obrázek vložený kamkoliv
Náhodně umístěné FPO

Pokud odkazujete z rámečku, FPO se umístí do něj.

Umístěno v rámečku
FPO umístěné v rámečku

Poznámka:

Když jsou vykreslení FPO umístěna bez rámečku, mohou mít při určité konfiguraci prostředí AEM jinou velikost než originál (poměr stran zůstane zachován). Proto doporučujeme přednostně umísťovat propojené datové zdroje z prostředí AEM do rámečků.

Když se pokusíte vytvořit balíček pro dokument aplikace InDesign 2020 s porušenými odkazy, zobrazí se místo panelu Adobe Asset Link (v režimu Znovu propojit) panel Odkazy a obrázky. Při pokusu o obnovení propojení z dialogového okna se otevře místní adresář.

Když pro sebe vyhradíte nějaký datový zdroj, jeho soubory se uloží do umístění zadaného v konfigurací vyhrazení. Ve výchozím nastavení to je složka Creative Cloud Files.

Chcete‑li konfiguraci vyhrazení změnit, postupujte takto:

 1. V nabídce panelu zvolte možnost Konfigurace vyhrazení.

 2. Z rozevírací nabídky Umístění vyhrazených souborů vyberte položku Creative Cloud Files nebo pevný disk.

  Creative Cloud Files

  Vyhrazené datové zdroje jsou synchronizovány s cloudem pomocí služby Creative Cloud. Ujistěte se však, že byla povolena synchronizace souborů a není pozastavená.

  Pokud nástroj Adobe Asset Link používáte z jiného zařízení, datové zdroje budou k dispozici také v něm a je možné je vrátit z tohoto zařízení.

  Pevný disk

  Datové zdroje jsou vyhrazeny a uloženy do místní složky v zařízení. Při vyhrazování datových zdrojů a jejich ukládání do místních složek doporučujeme tyto zdroje vracet ze stejného zařízení.

  Vyhrazené soubory jsou ukládány ve struktuře složek shodné se strukturou složek prostředí AEM Assets. Nadřazená složka je však závislá na konfiguraci vyhrazení.

  Cesta v prostředí AEM Assets Cesta pro Creative Cloud zdroje Cesta na pevném disku

  /content/dam/pictures/fall/blue-wall-architecture.jpg

  Creative Cloud Files\AEM Assets\pictures\fall\blue-wall-architecture.jpg

  C:\Users\<Uzivatelske Jmeno>\AEM Assets\pictures\fall\blue-wall-architecture.jpg

  Poznámka:

  Poté jsou soubory vráceny a již nejsou k dispozici v umístění zadaném v konfiguraci vyhrazení.

 3. Klikněte na tlačítko Uložit.

Chcete‑li upravit datové zdroje AEM Assets, můžete je pro sebe vyhradit přímo z aplikace Creative Cloud, se kterou pracujete, a potom můžete ihned začít provádět úpravy. Chcete‑li vyhradit nějaký datový zdroj, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Další možnosti pod datovým zdrojem.

  Vyhrazení datového zdroje
  Vyhrazení datového zdroje
 2. Klikněte na tlačítko Vyhradit.

  Datový zdroj byl v prostředí AEM Assets vyhrazen a otevře se v aplikaci Creative Cloud. Jako miniatura datového zdroje se zobrazí ikona stavu vyhrazen.

  Soubory zůstanou uložené ve složce zadané v části Konfigurace vyhrazení, dokud nebudou vráceny. Všechny odhlášené datové zdroje jsou uloženy do hlavní složky nazvané AEM datové zdroje v Creative Cloud.

  Pozor:

  Datové zdroje ve složce pro vyhrazené soubory nepřesunujte, neměňte jejich název ani je neodstraňujte. Změna cesty k souboru přeruší propojení s prostředím AEM Assets a datový zdroj nebude možné vrátit.

Můžete spolupracovat s ostatními uživateli a sdílet soukromou složku ze svého účtu Creative Cloud s určenými uživateli. Spolupráce je velmi jednoduchá, pokud pro umístění vyhrazených souborů zvolíte složku Creative Cloud Files. Přístup k souboru můžete získat pomocí služby Creative Cloud a soubor můžete sdílet.

Poznámka:

Jakmile vrátíte nějaký datový zdroj z panelu Adobe Asset Link, již se nebude zobrazovat mezi vašimi Creative Cloud zdroji.

Chcete‑li spolupracovat pomocí Creative Cloud zdrojů, postupujte takto:

 1. Upravte a uložte vyhrazený datový zdroj.

 2. Přejděte k datovému zdroji pomocí webu Creative Cloud zdroje. Případně můžete datový zdroj najít v zařízení pomocí Finderu nebo Průzkumníka.

  • Pokud jste na webu, klikněte na tlačítko Další možnosti pro danou složky a vyberte možnost Sdílet.
  • Pokud jste v zařízení, vyberte v kontextové nabídce možnost pro sdílení.

  Více informací o spolupráci najdete v části Spolupráce na Creative Cloud knihovnách a složkách.

Datové zdroje můžete po dokončení jejich úprav v aplikaci Creative Cloud snadno vrátit zpět do prostředí AEM Asset se správnou verzí a komentáři.

Chcete‑li vrátit nějaký datový zdroj, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Další možnosti u datového zdroje a vyberte možnost Vrátit.

  Poznámka:

  Upravený datový zdroj nezapomeňte před vrácením uložit (Ctrl+S).

  Vrácení datového zdroje
  Vrácení datového zdroje
 2. Zadejte komentář a klikněte na tlačítko Vrátit.

  Vámi zadané komentáře se zobrazí v prostředí AEM Assets společně s verzí datového zdroje.

  Poznámka:

  Po přihlášení budou datové zdroje automaticky přesunuty ze složky nástroje AEM Assets, specifikované v konfiguraci pro odhlášení, do odstraněné složky.

Chcete‑li zrušit změny provedené ve vyhrazeném datovém zdroji, můžete vyhrazení zrušit. Zrušení vyhrazení uvolní a odemkne daný datový zdroj, aby jej mohli vyhradit a upravit jiní uživatelé. Zrušení vyhrazení bude mít za následek ztrátu změn.

Při rušení vyhrazení postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko Další možnosti pod datovým zdrojem.

 2. Klikněte na tlačítko Zrušit vyhrazení.

 3. Klikněte na tlačítko Pokračovat.

  Datový zdroj se uvolní a bude odebrán ze složky pro vyhrazené datové zdroje. Pro miniaturu datového zdroje se již nebude používat ikona stavu vyhrazen.

Pomocí panelu můžete zobrazit podrobnosti o souborech datových zdrojů v prostředí AEM Assets, např. miniaturu, základní metadata a verze.

Podrobnosti o souboru zobrazíte otevřením kontextové nabídky a výběrem možnosti Podrobnosti o souboru. Podrobnosti o souboru zobrazíte také po kliknutí přímo na miniaturu datového zdroje nebo na název datového zdroje na panelu. Chcete-li zobrazit všechny verze datového zdroje, klikněte na seznam Verze.

Podrobnosti o souboru
Podrobnosti o souboru

Pomocí nástroje Adobe Asset Link mohou firmy agenturám snadno udělit přístup k datovým zdrojům projektů. Stačí agentury přidat do svého prostředí jako důvěryhodné domény. Podrobné pokyny najdete v tématu věnovaném povolení důvěryhodných domén. Pokud používání důvěryhodných domén není v souladu se zásadami společnosti, musí společnost poskytnout agentuře licenci aplikace Creative Cloud pro podniky, takže její datové zdroje budou patřit společnosti.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online