Ověřte si dobu platnosti hromadných a podnikových sériových čísel

Podívejte se, jak si u služeb Creative Cloud a Document Cloud pro podniky můžete zkontrolovat platnost hromadných sériových čísel a jak svým produktům Adobe přiřadit jiná sériová čísla.

Po aktualizaci z října roku 2018 není možné jisté verze služeb Creative Cloud a Document Cloud licencovat prostřednictvím sériových čísel. Řada zákazníků navíc bude od 30. listopadu 2020 řešit konec platnosti svých sériových čísel. Aby vám nehrozil výpadek služeb a abyste měli přístup k nejnovějším verzím těchto aplikací, je nutné přejít na alternativní způsoby licencování. Další podrobnosti se dočtete v tomto oznámení.

Pokud platnost vašich sériových čísel končí, musíte přejít na licencování na jméno (obvykle povinné), nebo obnovit sériová čísla svých produktů Adobe.

Nástroj AdobeExpiryCheck

Pokud platnost hromadného sériového čísla skončila, může docházet k chybám s licencí nebo sériovými čísly. Pomocí nástroje AdobeExpiryCheck můžete zkontrolovat, zda platnost hromadných sériových čísel neskončila nebo zda neskončí v dohledné době. Pokud jejich platnost skončila nebo se konec platnosti blíží, doporučujeme produktům přiřadit nové sériové číslo.

AdobeExpiryCheck (v1.0.0.3 je nástroj v rozhraní příkazového řádku, kterým správci IT mohou kontrolovat, zda produkty Adobe na daném počítači nepoužívají sériová čísla, jejichž platnost skončila nebo brzy skončí. Správci IT tento nástroj mohou použít, pokud si nejsou jistí, zda nemá končit platnost sériových čísel používaných v dané organizaci, nebo pokud potřebují seznam počítačů, na kterých platnost sériových čísel končí.

S nástrojem AdobeExpiryCheck mohou správci získat údaje o licenčním identifikátoru produktu (LEID), šifrované sériové číslo a datum, kdy má platnost končit. Pokud chcete identifikovat instalace aplikací Acrobat Professional a Standard, přečtěte si článek Identifikace instalací služby Document Cloud.

Pokud správci tento nástroj použijí vzdáleně, mohou výstup z konzole přesměrovat do souboru. Pokud nástroj nenalezne žádné hromadné sériové číslo, jehož platnost skončila nebo má skončit v dohledné době, zobrazí se následující zpráva:

No expiring/expired serial number found on the system. (V systému nebylo nalezeno žádné sériové číslo s ukončenou nebo končící platností.)

Poznámka:

Pokud již máte k dispozici veškeré informace o tom, kdy platnost sériových čísel k serializaci instalací produktů Adobe ve vaší organizaci končí, nemusíte nástroj AdobeExpiryCheck spouštět.

Stáhněte si nástroj AdobeExpiryCheck

Podmínky použití

Stažením nástroje AdobeExpiryCheck vyjadřujete souhlas s následujícími podmínkami:

 • Nástroj AdobeExpiryCheck je poskytován „jak stojí a leží“.
 • Společnost Adobe vylučuje všechny výslovné i mlčky předpokládané záruky včetně předpokládaných záruk za neporušení práv duševního vlastnictví třetích osob, záruky za jakost a záruky za vhodnost pro konkrétní účel (v maximálním rozsahu přípustném zákonem).

Stáhnout

Nástroj AdobeExpiryCheck na systémy Windows a macOS je dostupný ke stažení na níže uvedených odkazech. 

Spuštění nástroje AdobeExpiryCheck

Spuštění nástroje AdobeExpiryCheck na místním počítači se systémem Windows

 1. Spusťte příkazový řádek a poté spusťte nástroj AdobeExpiryCheck .

 2. Nástroj zobrazí licenční identifikátor produktu, šifrované sériové číslo a datum konce platnosti.

Spuštění nástroje AdobeExpiryCheck vzdáleně pomocí nástroje SCCM

 1. Vytvořte balíček pomocí nástroje AdobeExpiryCheck.

 2. Vytvořte program na zkopírování nástroje AdobeExpiryCheck do společného umístění na požadovaných klientech.

 3. Vytvořte další program na spuštění příkazového řádku a spuštění nástroje AdobeExpiryCheck. Do tohoto programu také vložte příkaz, aby se výstup konzole přesměroval do souboru. Výstupní soubory můžete pojmenovat podle názvu hostitele nebo adresy IP jednotlivých počítačů, abyste od sebe výstupy z jednotlivých počítačů odlišili.

  Například: cmd.exe /c "<cesta nástroje AdobeExpiryCheck>\AdobeExpiryCheck.exe `> C:\%NAZEVPOCITACE%.txt"

 4. Shromážděte výstupní soubory z klientských počítačů a zkontrolujte datum konce platnosti.

Další informace naleznete v článku Nasazení balíčků Adobe pomocí nástroje SCCM.

Spuštění nástroje AdobeExpiryCheck na místním počítači se systémem Mac

 1. Spusťte terminál a poté spusťte nástroj AdobeExpiryCheck.

 2. Nástroj zobrazí licenční identifikátor produktu, šifrované sériové číslo a datum konce platnosti.

Spuštění nástroje AdobeExpiryCheck vzdáleně pomocí nástroje ARD

 1. Zkopírujte nástroj AdobeExpiryCheck do společného umístění na požadovaných klientech.

 2. Příkazem „Send UNIX Command“ na těchto klientech spusťte nástroj AdobeExpiryCheck a přesměrujte výstup z konzole do souboru. Výstupní soubory můžete pojmenovat podle názvu hostitele nebo adresy IP jednotlivých počítačů, abyste od sebe výstupy z jednotlivých počítačů odlišili.

  Například: ~/Stahování/AdobeExpiryCheck/AdobeExpiryCheck > ~/$NAZEVHOSTITELE-AdobeExpiryCheck.txt

  Poznámka:

  Můžete zkontrolovat také výstup v konzoli nástroje ARD.

 3. Shromážděte výstupní soubory z klientských počítačů a zkontrolujte datum konce platnosti.

Další informace naleznete v článku Nasazení balíčků Adobe pomocí nástroje ARD.

Spuštění nástroje AdobeExpiryCheck vzdáleně příkazem ssh

 1. Zadáním příkazu ssh se přihlaste k požadovanému klientu.

 2. Připojte nástroj AdobeExpiryCheck na klientský počítač.

 3. Spusťte nástroj AdobeExpiryCheck a přesměrujte výstup konzole do souboru.

 4. Shromážděte výstupní soubor z klientských počítačů a zkontrolujte datum konce platnosti.

Vyhledání počítačů se sériovými čísly, jejichž platnost končí nebo již skončila

Shromážděné soubory z klientských počítačů můžete uložit do jedné složky a následně spustit skripty, které určí počítače, u kterých platnost sériových čísel končí nebo již skončila. Například:

Systém Windows

 • for /f "tokens=1 delims=." %F in ('findstr 20181130 * ^| findstr Acrobat') do @echo %~F
 • for /f "tokens=1 delims=." %F in ('findstr 20181130 * ^| findstr CreativeCloud') do @echo %~F

Systém Mac

 • grep 20181130 * | grep Acrobat | cut -d" " -f1 | cut -d"." -f1
 • grep 20181130 * | grep CreativeCloud | cut -d" " -f1 | cut -d"." -f1
   

Výstupní soubory můžete také zanalyzovat a výsledek exportovat do souboru. Například pomocí následujícího příkazu můžete ve výstupních souborech vyhledat sériová čísla, jejichž platnost končí 30. listopadu, a výsledek exportovat do souboru .csv:

Select-String -path <cesta výstupní složky>\*.txt -pattern 20171130 | Export-Csv <nazevsouboru.csv>(export data)

Přiřazení nového sériového čísla k produktům Adobe

Společnost Adobe doporučuje z licencování prostřednictvím sériových čísel přejít na licencování na jméno.

Sériová čísla pro službu Document Cloud

U stávající instalace můžete přiřazení licence zrušit nástrojem Provisioning Tool.

Pokud vlastníte jiné aktivní a platné sériové číslo, můžete jej k právě uvolněné instalaci přiřadit pomocí souboru prov.xml. Podrobnosti naleznete v návodu k opětovné serializaci aplikace Acrobat.

Sériová čísla pro službu Creative Cloud

Pokud jste určili sériová čísla, jejichž platnost končí nebo již skončila, můžete dotčeným produktům Adobe přiřadit nová sériová čísla vytvořením balíčku s licencí.

Kontaktování podpory Adobe Enterprise pro podniky

V případě dotazů se zeptejte odborníků v komunitě podnikových a týmových uživatelů. O další pomoc požádejte obchodního zástupce Adobe nebo péči o zákazníky společnosti Adobe

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online