Přečtěte si, jak zkontrolovat datum vypršení platnosti více sériových čísel služby Creative Cloud pro firmy a pracovní postup opakované serializace.

Pokud vypršela platnost více sériových čísel, mohou se uživatelé setkat s chybami licencování nebo sériových čísel. Pomocí nástroje AdobeExpiryCheck můžete zkontrolovat, zda vypršela platnost více sériových čísel nebo zda brzy vyprší. Pokud jejich platnost vypršela nebo brzy vyprší, doporučuje se provést opakovanou serializaci pomocí nového sériového čísla.

AdobeExpiryCheck (v1.0.0.3je nástroj příkazového řádku pro správce IT, který umožňuje zkontrolovat, zda produkty Adobe v počítači nepoužívají sériová čísla, jejichž platnost vypršela nebo brzy vyprší. Správci IT mohou tento nástroj použít v případě, že si nejsou jisti, jestli sériová čísla používaná v jejich organizaci brzy nevyprší, nebo když chtějí identifikovat počítače se sériovými čísly, jejichž platnost končí.

Pomocí nástroje AdobeExpiryCheck mohou správci získat informace o identifikátoru LEID (Licensing Identifier) produktu, šifrovaném sériovém čísle a datu vypršení platnosti. Správci mohou také spustit tento nástroj vzdáleně a přesměrovat výstup konzole do souboru. Pokud nástroj nenajde žádné sériové číslo, jehož platnost brzy vyprší nebo již vypršela, zobrazí se následující zpráva:

No expiring/expired serial number found on the system. (V systému nebylo nalezeno žádné sériové číslo, jehož platnost brzy vyprší nebo vypršela.)

Poznámka:

Pokud informace o vypršení platnosti sériových čísel používaných k serializaci instalací produktů Adobe ve vaší organizaci již máte, není třeba nástroj AdobeExpiryCheck spouštět.

Získání nástroje AdobeExpiryCheck

Právní podmínky

Stažením nástroje AdobeExpiryCheck souhlasíte s následujícími podmínkami:

 • Nástroj AdobeExpiryCheck je poskytován „TAK JAK JE“.
 • Společnost Adobe odmítá odpovědnost za jakékoli výslovné nebo předpokládané záruky, včetně záruk neporušení, obchodovatelnosti a vhodnosti k určitému účelu (v maximálním možném rozsahu povoleném příslušným zákonem).

Stažení

Nástroj AdobeExpiryCheck pro systém Windows nebo Mac si můžete stáhnout kliknutím na níže uvedené odkazy. 

Spuštění nástroje AdobeExpiryCheck

Spuštění nástroje AdobeExpiryCheck v místním počítači se systémem Windows

 1. Spusťte příkazový řádek a na něm nástroj AdobeExpiryCheck.

 2. Nástroj AdobeExpiryCheck zobrazí identifikátor LEID produktu, šifrované sériové číslo a datum vypršení platnosti.

  Nástroj AdobeExpiryCheck

Vzdálené spuštění nástroje AdobeExpiryCheck pomocí správce SCCM

 1. Vytvořte nový balíček s nástrojem AdobeExpiryCheck.

 2. Vytvořte nový program, který zkopíruje nástroj AdobeExpiryCheck do běžného umístění v požadovaných klientech.

 3. Vytvořte jiný program, který spustí příkazový řádek a na něm nástroj AdobeExpiryCheck. Připojte k tomuto programu také příkaz pro přesměrování, který přesměruje výstup konzole do souboru. Chcete-li rozlišit výstup z různých počítačů, můžete výstupní soubor pojmenovat podle názvu hostitele nebo IP adresy počítače.

  Příklad: cmd.exe /c "<cesta k nástroji AdobeExpiryCheck>\AdobeExpiryCheck.exe `> C:\%COMPUTERNAME%.txt"

 4. Shromážděte výstupní soubory z klientských počítačů a zkontrolujte data vypršení platnosti.

Další informace najdete v článku Nasazení balíčků Adobe pomocí správce SCCM.

Spuštění nástroje AdobeExpiryCheck v místním počítači se systémem Mac

 1. Spusťte aplikaci Terminál a v ní nástroj AdobeExpiryCheck.

 2. Nástroj AdobeExpiryCheck zobrazí identifikátor LEID produktu, šifrované sériové číslo a datum vypršení platnosti.

  Nástroj AdobeExpiryCheck

Vzdálené spuštění nástroje AdobeExpiryCheck pomocí konzole ARD

 1. Zkopíruje nástroj AdobeExpiryCheck do běžného umístění v požadovaných klientech.

 2. Spuštěním příkazu Odeslat příkaz UNIX spusťte v těchto klientech nástroj AdobeExpiryCheck a přesměrujte výstup konzole do souboru. Chcete-li rozlišit výstup z různých počítačů, můžete výstupní soubor pojmenovat podle názvu hostitele nebo IP adresy počítače.

  Příklad: /Uživatel/<username>/Desktop/AdobeExpiryCheck > /Volumes/$HOSTNAME.txt

  Poznámka:

  Můžete také zkontrolovat výstup v konzole ARD.

 3. Shromážděte výstupní soubory z klientských počítačů a zkontrolujte data vypršení platnosti.

Další informace najdete v článku Nasazení balíčků Adobe pomocí konzole ARD.

Vzdálené spuštění nástroje AdobeExpiryCheck pomocí nástroje ssh

 1. Zadáním příkazu ssh se přihlaste k požadovanému klientovi.

 2. V klientském počítači připojte nástroj AdobeExpiryCheck.

 3. Spusťte nástroj AdobeExpiryCheck a přesměrujte výstup konzole do souboru.

 4. Shromážděte výstupní soubory z klientských počítačů a zkontrolujte data vypršení platnosti.

Nalezení počítačů se sériovými čísly, jejichž platnost vypršela nebo brzy vyprší

Výstupní soubory shromážděné ze všech klientských počítačů můžete uložit do složky a spuštěním skriptu můžete najít počítače se sériovými čísly, jejichž platnost vypršela nebo brzy vyprší. Příklad:

Windows

 • for /f "tokens=1 delims=." %F in ('findstr 20181130 * ^| findstr Acrobat') do @echo %~F
 • for /f "tokens=1 delims=." %F in ('findstr 20181130 * ^| findstr CreativeCloud') do @echo %~F

Mac

 • grep 20181130 * | grep Acrobat | cut -d" " -f1 | cut -d"." -f1
 • grep 20181130 * | grep CreativeCloud | cut -d" " -f1 | cut -d"." -f1
   

Všechny výstupní soubory můžete také zanalyzovat a výsledek exportovat do souboru. K analýze výstupních souborů pro sériová čísla, jejichž platnost končí 30. listopadu, a k jejich exportu do souboru CSV můžete použít například následující příkaz:

Select-String -path <cesta ke složce pro výstup>\*.txt -pattern 20171130 | Export-Csv <název souboru.csv>(export data)

Opakovaná serializace produktů Adobe s použitím nového sériového čísla

Jakmile zjistíte, že platnost sériových čísel vypršela nebo brzy vyprší, můžete vytvořit licenční balíček pro opakovanou serializaci produktů Adobe ve vaší organizaci. Další informace najdete v článku Vytvoření licenčního balíčku.

Pomocí konzole Admin Console můžete také přejít na licenci vázanou na pojmenovaného uživatele. Další informace najdete v příručce Adobe named user licensing migration guide (Příručka společnosti Adobe k přechodu na licenci vázanou na pojmenovaného uživatele).

Kontaktování podpory společnosti Adobe pro podniky

Pokud potřebujete další pomoc, kontaktujte podporu společnosti Adobe pro podniky na adrese ecs@adobe.com.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online