Přečtěte si, jak zkontrolovat datum vypršení platnosti více sériových čísel používaných k serializaci instalací produktů Adobe ve vaší organizaci.

AdobeExpiryCheck (v1.0.0.3je nástroj příkazového řádku pro správce IT, který umožňuje zkontrolovat, zda produkty Adobe v počítači nepoužívají sériová čísla, jejichž platnost vypršela nebo brzy vyprší. Správci IT mohou tento nástroj použít v případě, že si nejsou jisti, jestli sériová čísla používaná v jejich organizaci brzy nevyprší, nebo když chtějí identifikovat počítače se sériovými čísly, jejichž platnost končí.

Pomocí nástroje AdobeExpiryCheck mohou správci získat informace o identifikátoru LEID (Licensing Identifier) produktu, šifrovaném sériovém čísle a datu vypršení platnosti. Správci mohou také spustit tento nástroj vzdáleně a přesměrovat výstup konzole do souboru. Pokud nástroj nenajde žádné sériové číslo, jehož platnost brzy vyprší nebo již vypršela, zobrazí se následující zpráva:

No expiring/expired serial number found on the system. (V systému nebylo nalezeno žádné sériové číslo, jehož platnost brzy vyprší nebo vypršela.)

Poznámka:

Pokud informace o vypršení platnosti sériových čísel používaných k serializaci instalací produktů Adobe ve vaší organizaci již máte, není třeba nástroj AdobeExpiryCheck spouštět.

Získání nástroje AdobeExpiryCheck

Právní podmínky

Stažením nástroje AdobeExpiryCheck souhlasíte s následujícími podmínkami:

 • Nástroj AdobeExpiryCheck je poskytován „TAK JAK JE“.
 • Společnost Adobe odmítá odpovědnost za jakékoli výslovné nebo předpokládané záruky, včetně záruk neporušení, obchodovatelnosti a vhodnosti k určitému účelu (v maximálním možném rozsahu povoleném příslušným zákonem).

Stažení

Nástroj AdobeExpiryCheck pro systém Windows nebo Mac si můžete stáhnout kliknutím na níže uvedené odkazy. 

Spuštění nástroje AdobeExpiryCheck v místním počítači se systémem Windows

 1. Spusťte příkazový řádek a na něm nástroj AdobeExpiryCheck.

 2. Nástroj AdobeExpiryCheck zobrazí identifikátor LEID produktu, šifrované sériové číslo a datum vypršení platnosti.

  Nástroj AdobeExpiryCheck

Vzdálené spuštění nástroje AdobeExpiryCheck pomocí správce SCCM

 1. Vytvořte nový balíček s nástrojem AdobeExpiryCheck.

 2. Vytvořte nový program, který zkopíruje nástroj AdobeExpiryCheck do běžného umístění v požadovaných klientech.

 3. Vytvořte jiný program, který spustí příkazový řádek a na něm nástroj AdobeExpiryCheck. Připojte k tomuto programu také příkaz pro přesměrování, který přesměruje výstup konzole do souboru. Chcete-li rozlišit výstup z různých počítačů, můžete výstupní soubor pojmenovat podle názvu hostitele nebo IP adresy počítače.

  Příklad: cmd.exe /c "<cesta k nástroji AdobeExpiryCheck>\AdobeExpiryCheck.exe `> C:\%COMPUTERNAME%.txt"

 4. Shromážděte výstupní soubory z klientských počítačů a zkontrolujte data vypršení platnosti.

Další informace najdete v článku Nasazení balíčků Adobe pomocí správce SCCM.

Spuštění nástroje AdobeExpiryCheck v místním počítači se systémem Mac

 1. Spusťte aplikaci Terminál a v ní nástroj AdobeExpiryCheck.

 2. Nástroj AdobeExpiryCheck zobrazí identifikátor LEID produktu, šifrované sériové číslo a datum vypršení platnosti.

  Nástroj AdobeExpiryCheck

Vzdálené spuštění nástroje AdobeExpiryCheck pomocí konzole ARD

 1. Zkopíruje nástroj AdobeExpiryCheck do běžného umístění v požadovaných klientech.

 2. Spuštěním příkazu Odeslat příkaz UNIX spusťte v těchto klientech nástroj AdobeExpiryCheck a přesměrujte výstup konzole do souboru. Chcete-li rozlišit výstup z různých počítačů, můžete výstupní soubor pojmenovat podle názvu hostitele nebo IP adresy počítače.

  Příklad: /Uživatel/<username>/Desktop/AdobeExpiryCheck > /Volumes/$HOSTNAME.txt

  Poznámka:

  Můžete také zkontrolovat výstup v konzole ARD.

 3. Shromážděte výstupní soubory z klientských počítačů a zkontrolujte data vypršení platnosti.

Další informace najdete v článku Nasazení balíčků Adobe pomocí konzole ARD.

Vzdálené spuštění nástroje AdobeExpiryCheck pomocí nástroje ssh

 1. Zadáním příkazu ssh se přihlaste k požadovanému klientovi.

 2. V klientském počítači připojte nástroj AdobeExpiryCheck.

 3. Spusťte nástroj AdobeExpiryCheck a přesměrujte výstup konzole do souboru.

 4. Shromážděte výstupní soubory z klientských počítačů a zkontrolujte data vypršení platnosti.

Nalezení počítačů se sériovými čísly, jejichž platnost vypršela nebo brzy vyprší

Výstupní soubory shromážděné ze všech klientských počítačů můžete uložit do složky a spuštěním skriptu můžete najít počítače se sériovými čísly, jejichž platnost vypršela nebo brzy vyprší. Příklad:

Windows

 • for /f "tokens=1 delims=." %F in ('findstr 20171130 * ^| findstr Acrobat') do @echo %~F
 • for /f "tokens=1 delims=." %F in ('findstr 20171130 * ^| findstr CreativeCloud') do @echo %~F

Mac

 • grep 20171130 * | grep Acrobat | cut -d" " -f1 | cut -d"." -f1
 • grep 20171130 * | grep CreativeCloud | cut -d" " -f1 | cut -d"." -f1
   

Všechny výstupní soubory můžete také zanalyzovat a výsledek exportovat do souboru. K analýze výstupních souborů pro sériová čísla, jejichž platnost končí 30. listopadu, a k jejich exportu do souboru CSV můžete použít například následující příkaz:

Select-String -path <cesta ke složce pro výstup>\*.txt -pattern 20171130 | Export-Csv <název souboru.csv>(export data)

Opakovaná serializace produktů Adobe s použitím nového sériového čísla

Jakmile zjistíte, že platnost sériových čísel vypršela nebo brzy vyprší, můžete vytvořit licenční balíček pro opakovanou serializaci produktů Adobe ve vaší organizaci. Další informace najdete v článku Vytvoření licenčního balíčku.

 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online