Zobrazení podrobností o organizaci prodejce

Pomocí nástroje Reseller Admin Console si můžete zobrazit podrobnosti o své organizaci.

Jak zobrazit podrobnosti o vaší organizaci

Jakmile přijmete pozvánku do programu Adobe VIP (Value Incentive Plan), získáte přístup k nástroji Reseller Console. Chcete-li zobrazit požadované podrobnosti o své organizaci, přihlaste se k řídicímu panelu nástroje Reseller Console a klikněte na ikonu Podrobnosti o organizaci. Další okno zobrazuje následující podrobnosti: 

  • Primární kontaktní osoba
  • Podrobnosti o organizaci
Poznámka:

Pokud bude třeba, abychom aktualizovali podrobnosti o vaší organizaci, obraťte se na oddělení podpory prodejců.

Primární kontaktní osoba

Část Primární kontaktní osoba představuje následující podrobnosti o primárním kontaktu:

Pole

Popis

ID prodejce

Představuje jedinečné identifikační číslo vaší organizace.

Primární kontaktní osoba/Správce prodejce

Představuje jméno a e-mail primární kontaktní osoby či správce účtu prodejce.

Podrobnosti o primární kontaktní osobě

Podrobnosti o organizaci

Část Podrobnosti o organizaci představuje následující podrobnosti o organizaci prodejce:

Pole

Popis

Název organizace

Obchodní název organizace prodejce.

Země/oblast

Země, kde se prodejce nachází.

Adresa

Zde je uvedena poštovní adresa včetně města a poštovního směrovacího čísla.

Další informace o přístupu k nástroji Reseller Console

Chcete-li zjistit vše o nástroji Reseller Console, přečtěte si informace na následujících stránkách.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.