Způsobilost neziskových organizací

Společnost Adobe nabízí na celém světě slevy neziskovým organizacím ve svých programech VIP (Value Incentive Plan) a TLP (Transactional Licensing Program).  Podívejte se, zda je vaše organizace způsobilá pro slevy společnosti Adobe nabízené neziskovým organizacím. 

Způsobilé společnosti

Neziskové a nevládní organizace ve Spojených státech musí být kvalifikované veřejné charity 501(c)(3) uznávané úřadem IRS (Internal Revenue Service).  Organizace mimo Spojené státy se musí kvalifikovat nebo registrovat jako veřejné charity podle platných zákonů místní země (a kde mají certifikát o osvobození od daně), nebo pokud takové zákony neexistují, musí tyto organizace představovat ekvivalent veřejné charity Spojených států.  Způsobilé organizace musí také pracovat na neziskovém základě a mít za svůj cíl dobro místní komunity, což může mimo jiné zahrnovat:

 • poskytování pomoci chudým;
 • zlepšování vzdělávání;
 • vylepšování sociální a komunitní úrovně;
 • udržování kultury;
 • udržování nebo obnovování životního prostředí;
 • podpora lidských práv.

Nezpůsobilé společnosti

Bez ohledu na výše uvedené, následující typy kvalifikovaných nebo registrovaných neziskových zákazníků nejsou způsobilé pro slevy poskytované společností Adobe:

 • společnosti, které nezískaly uznávaný charitativní stav ve své příslušné zemi;
 • soukromé nadace;
 • nemocnice, kliniky nebo zařízení poskytující přímou lékařskou péči (s výjimkou FQHC ve Spojených státech);
 • systémy správy zdravotní péče, HMO, PPO nebo další zdravotnické společnosti, vládou financované výzkumné laboratoře;
 • vládní společnosti nebo agentury, včetně mezinárodních vládních společností a subjektů Spojených národů;
 • školy, vysoké školy a univerzity;
 • politické nebo nátlakové organizace;
 • pracovní nebo bratrské organizace;
 • komerční a obchodní asociace;
 • jednotlivci.

Zásady zamezení diskriminace

Společnosti, jež se zapojují do diskriminace při náboru, odměňování, přístupu ke školení nebo službám, ukončení, podpoře a/nebo propouštění na základě rasy, barvy, pohlaví, národního původu, vyznání, věku, postižení, identity nebo příslušnosti k pohlaví, rodinného stavu, těhotenství, sexuální orientace, politické příslušnosti, členství v odborech nebo veteránského stavu, které nejsou povoleny zákonem, nemají oprávnění k účasti v tomto programu.

Odpovídající identifikace

Organizace musí být schopna prokázat svůj stav osvobození od daně pomocí aktuálních daňových dokumentů ze své rezidenční země. 

Chcete si službu koupit?

Na této stránce vyhledejte plán Creative Cloud, který nejlépe odpovídá požadavkům vaší organizace.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online