Nejčastější dotazy pro hromadné licencování

Programy nákupu produktů Adobe umožňují zakoupení, správu a nasazení produktů Adobe v rámci organizace. Další informace o programech nákupu produktů Adobe naleznete na webu Adobe.com.

Časté dotazy

Value Incentive Plan (VIP)

Poznámka:

Pokud se nacházíte v Severní Americe a potřebujete pomoc s prodloužením roční smlouvy Adobe VIP od svého správce účtu, zašlete nám e-mail na adresu renewalhelp@adobe.com a my se vám brzy ozveme.

Program VIP nabízí možnost licencování pro konkrétního uživatele, která poskytuje VIP členství jednotlivým uživatelům. Tato možnost je k dispozici pro členství ve službě Creative Cloud – Všechny aplikace, členství ve službě Creative Cloud – Všechny aplikace + služba Adobe Stock, členství ve službě Creative Cloud – Jedna aplikace a pro aplikaci Acrobat, přičemž ve všech případech získáte přístup ke službám VIP.

Zákazníkům z oblasti vzdělávání nabízíme také licence pro sdílená zařízení na služby Creative Cloud pro vzdělávací instituce. Od licencí pro konkrétního uživatele se tyto licence liší tím, že je správce programu VIP může nasadit v zařízení.

Aplikaci Acrobat Standard a Pro lze virtualizovat v následujícím prostředí pro VIP:

 • Citrix XenApp
 • Citrix XenDesktop
 • VMware Horizon
 • Microsoft App-V 

VIP je základní program, který obsahuje následující funkce:  

 • okamžité nasazení;
 • automatický soulad;
 • Předplatná s průběžnými aktualizacemi umožňující přístup k nejnovějším verzím cloudových produktů.
 • Standardizované smlouvy bez obnovení
 • Možnost ročního nebo prodlouženého období

VIP Select představuje stav členství v programu VIP, kterého automaticky dosáhnete při splnění minimálního množství licencí v rámci jedné smlouvy (více než 10 licencí v segmentu komerčního trhu a státní správy, nebo více než 50 licencí v oblasti vzdělávání).

Další informace o programu VIP: Plán Value Incentive Plan (VIP) | Programy nákupu produktů Adobe. Další informace o programu VIP Select naleznete v tématu Časté dotazy k programu VIP Select.

Kromě licencí pro zařízení ke službě Creative Cloud pro vzdělávací instituce nabízí společnosti Adobe také licence K-12 pro základní a střední školy určené zákazníkům ze vzdělávacího sektoru. Další informace naleznete v tématu Nákup programů pro vzdělávání.

Využívání licencí mimo uvedenou oblast nasazení je v případě občasného cestování přijatelné. Očekáváme však, že primární využití bude probíhat v oblasti nasazení uvedené v době nákupu.

Informace specifické pro uživatele v Číně najdete v tématu Nákupní program VIP v Číně. Další informace o programu VIP Select a závazku na 3 roky najdete v tématu Nápověda pro program VIP Select.

Zde najdete odkazy na průvodce programem VIP pro různé jazyky:

Smluvní podmínky k programu VIP jsou k dispozici na stránce Smluvní podmínky k plánu Adobe Value Incentive Plan na adrese Adobe.com.

Další informace o nabídkách pro podniky najdete na stránce Creative Cloud pro firmy (podniky) nebo Programy nákupu produktů Adobe.

Adobe Admin Console představuje centralizovaný nástroj pro správu, se kterým můžete snadno spravovat licence, sledovat úložiště a měnit další nastavení. Nabídky podnikových produktů poskytují správci IT další funkce pro správu skupin, organizaci produktů a řízení úrovní přístupu. Informace o správě produktů zakoupených od společnosti Adobe nebo v rámci programu VIP naleznete na stránkách Nápověda pro konzoli Admin Console.

Stávající členové VIP mohou přidávat podnikové produkty v průběhu svého období prodloužení. Další informace o přechodu naleznete zde.

Termínovaná licenční smlouva pro podniky (ETLA)

 • Licenční program s volitelnou délkou období
 • Určeno pro přední zákazníky společnosti Adobe z komerční sféry, státní správy a vzdělávacího sektoru
 • Možnost nasazení produktů dle potřeby s platbou na základě každoročního přizpůsobení počtu licencí
 • Tříletá smlouva s platbou a přizpůsobením počtu licencí jednou za rok
 • Přístup ke konzoli Adobe Admin Console

Další informace o programu ETLA naleznete na stránce programů nákupu pro podniky na webu Adobe.com.

Obraťte se na obchodního zástupce společnosti Adobe, kontaktujte prodejní oddělení společnosti Adobe na čísle 888 649 2990 nebo požádejte o konzultaci.

Smlouva společnosti Adobe pro vzdělávací instituce (EEA)

Program VIP byl doplněn o další funkce a možnosti, které jsou v souladu s požadavky na licence pro vzdělávání, včetně nabídky licence pro základní a střední školy, a proto se společnost Adobe rozhodla program EEA postupně ukončit. Možnost nových a opakovaných registrací v rámci EEA skončila 3. prosince 2016.

Ne. Stávající platné programy EEA zůstávají v platnosti. Zákazníci se stávajícími smlouvami i nadále obdrží stejnou úroveň podpory a dostupné údržby až do vypršení smlouvy.

Další informace naleznete v tématu Průvodce programem EEA 1.5. Pokud máte další dotazy, obraťte se na autorizovaného prodejce společnosti Adobe.

Trvalé licence

Trvalé licence platí pro konkrétní produkt v určité verzi, který uživatelé nasazují pomocí elektronického doručení softwaru (ESD) a sériového čísla. Po zakoupení zůstává trvalá licence ve vlastnictví uživatele.

Na základě měnícího se tržního prostředí a poptávky zákazníků začne společnost Adobe ukončovat program EA.  Možnost registrace nových zákazníků do programu EA skončila 14. března 2014.

Ukončení životnosti aplikace Creative Cloud pro stolní počítače v rámci plánu CLP

Společnost Adobe ukončí životnost (EOL) Cumulative Licensing Plan (CLP) aplikace Creative Cloud pro stolní počítače v segmentu státní správy. Její poslední objednávky bude možné podat 5. října 2020.

K této skutečnosti dochází v souvislosti se zavedením Licencování s omezenými funkcemi (FRL) v termínované multilicenční smlouvě pro podniky (ETLA) v říjnu 2018 a v programu Value Incentive Plan (VIP) v červenci 2019, které zákazníkům ze státní správy nabízí alternativu založenou na předplatném.

Ano. Pokud budete chtít prodloužit svůj plán CLP po posledním možném datu objednání aplikace Creative Cloud pro stolní počítače, obraťte se na autorizovaného prodejce Adobe ohledně pořízení předplacené licence, která vyhovuje vašim potřebám.

Další informace naleznete v Průvodci plánem CLP. Pokud máte další dotazy, obraťte se na autorizovaného prodejce společnosti Adobe.

Zásady

Tyto zásady se vztahují na řešení, která jsou nebo byla nabízena prostřednictvím programů nákupu produktů Adobe, a na jejich údržbu. Níže uvedené zásady jsou obecné a mohou být blíže specifikovány ve smlouvě k nákupnímu programu. Skutečnost, že v následujících částech není uvedena určitá situace, nemusí nutně znamenat, že je taková situace povolena.

Slučování ID účtů LWS

V případě duplicitních uživatelských ID účtů LWS nebo kvůli konsolidaci licencí na webu LWS může být potřeba sloučit ID. Při slučování se informace ze stávajícího ID účtu LWS přenesou do jiného ID účtu LWS.

Podmínky sloučení ID účtů LWS:

 • Lze sloučit pouze stejné typy uživatelských ID účtů LWS. Rozlišují se ID koncových uživatelů (EUID), ID nasazení (DTID) a ID prodejců.
 • Musí být zadán stejný název organizace, kontakt v organizaci a adresa organizace.
 • Musí být uvedena stejná země.
 • Musí se jednat o stejný segment trhu (nelze například sloučit ID ze vzdělávacího sektoru a ID z komerční sféry).
 • EUID nelze sloučit s jiným EUID, pokud je slučované EUID přiřazeno ke smlouvě CLP. EUID přiřazené ke smlouvě CLP musí být vždy zachováno.
 • Sloučení DTID s jiným DTID je možné pouze v případě, že slučované DTID je přiřazeno ke stejnému EUID.

Sloučení platí pro všechny objednávky licencí a všechny kontakty spadající pod slučovaná ID. Slučování zákaznických účtů LWS je k dispozici pouze u programů CLP, TLP a FLP. ID programu FLP lze sloučit pouze se souhlasem právního oddělení společnosti Adobe.

Převod licencí u programů VIP, CLP a TLP

Pro účely těchto stránek označuje „převod“ změnu vlastnictví, nikoli změnu správy licencí v rámci jednoho subjektu nebo mezi subjekty či odděleními, na které se vztahuje jedna smlouva.

 • Příjemce licence musí vyjádřit souhlas s podmínkami licenční smlouvy s koncovým uživatelem (EULA) a podmínkami převodu licencí programu Cumulative Licensing Program (CLP).
 • Převádějící strana musí zničit všechny kopie softwaru i všechny tištěné materiály.
 • Objednávky medií nebo elektronického doručení softwaru nelze převádět na licenčním webu společnosti Adobe (LWS).
 • Ve formuláři o převodu licence musí být uvedeny informace o původním i novém nabyvateli licence.
 • Za zpracování převodu licence se neplatí žádné poplatky.
 • Převod musí být odsouhlasen převádějící i přijímající organizací.
 • Jsou povoleny převody licencí z důvodu sloučení, akvizice, konsolidace nebo rozdělení organizací.

Není povoleno následující:

 • Převod licencí v programu VIP
 • Převody mezi tržními segmenty (například ze vzdělávacího sektoru do komerční sféry).
 • Změny jazyka licence při převodu.
 • Převody upgradovaných verzí licence bez zahrnutí celé historie upgradu licence včetně aktuální verze, všech předchozích verzí, pro které byly zakoupeny nebo bezplatně poskytnuty upgrady, a případného aktivního plánu upgradů, údržby či technické podpory. Za poskytnutí těchto informací při žádosti o převod je zodpovědná převádějící strana.

Převod licence programu TLP

 • Na nového vlastníka licence musí být z aktuálního vlastníka převedeny všechny licence uvedené na certifikátu programu TLP.
 • Licence programu TLP a případné služby technické podpory lze převést pouze v rámci oblasti, ve které byly původně pořízeny.
 • Licence programu TLP lze převést pouze jako licence programu TLP, a to i tehdy, když je příjemce členem programu CLP. Licence programu TLP převedené na členy programu CLP se na webu LWS ve zprávě s podrobnostmi objednávky zobrazí jako transakce TLP a do programu CLP nebudou za tyto nákupy připočítány body.

Převod licence programu CLP

 • Členové programu CLP mohou převést libovolný počet zakoupených licencí.
 • Členové programu CLP mohou převést licence na libovolného uživatele programu TLP a CLP, včetně registrovaných poboček jiného účastníka programu CLP.
 • Členové CLP nemohou převést licence na jiné ID nasazení se stejným ID koncového uživatele.
 • Body programu CLP se převedou na nového nabyvatele licence, pokud jsou splněny následující předpoklady:
  • nový nabyvatel licence se účastní programu CLP nebo se jedná o registrovanou pobočku;
  • smlouva CLP nového nabyvatele licence i smlouva CLP vztahující se na původní nákup je aktivní;
  • smlouva CLP nového nabyvatele licence i smlouva CLP vztahující se na původní nákup byla aktivní v době zakoupení licence.
 • Pokud není jakákoli z výše uvedených podmínek splněna, převedou se licence programu CLP jako licence programu TLP. Z původního účtu CLP použitého při zakoupení licence budou odečteny body. Příjemci nebudou přičteny žádné body bez ohledu na to, zda se účastní programu CLP.

Zpětné licence

Pokud organizace už vlastní licenci předcházející verze, společnost Adobe umožňuje členům programů CLP a TLP objednat licenci na aktuální verzi a používat i některou z předchozích. Členové splňující potřebné požadavky mohou požádat oddělení péče o zákazníky společnosti Adobe o přístup k některé z předchozích verzí trvalých licencí (až o jednu verzi zpět) prostřednictvím elektronického doručení softwaru (je‑li k dispozici).

Členové s předplatným cloudových produktů mají k předchozím verzím přístup prostřednictvím nástroje Creative Cloud Packager.

Licence pro různé jazyky

Licence prodávaná v určité jazykové verzi opravňuje k používání produktu pouze v daném jazyce. Členové programu nejsou oprávněni instalovat produkt v jiném jazyce, než na který se vztahuje licence. Licence, které jsou prodávány ve verzi pro všechny jazyky, umožňují členům programu nainstalovat produkt v jazyce, který si zvolí. V některých případech mohou být povoleny výjimky, například když mají členové programu aktivní plán upgradů a nová verze jejich produktu není k dispozici v původním jazyce licence nebo je nově zpřístupněna verze v místním jazyce. V těchto případech společnost Adobe oznámí, jaké typy změny jazyka jsou možné.

Licence pro různé platformy

Zákazníci programů nákupu produktů Adobe, kteří zakoupí trvalé licence, obdrží sériová čísla pro systém Windows i Mac za předpokladu, že je daný produkt k dispozici pro oba systémy a na obou platformách se používá stejná verze. Členové programu si mohou zvolit, kterou platformu chtějí používat, ale celkový počet používaných licencí nesmí být vyšší než počet zakoupených licencí.

Smlouvy EULA

Použití produktu se řídí smlouvou EULA k tomuto produktu, která se obvykle potvrzuje elektronickým odsouhlasením. Smlouvy EULA jsou zveřejněny na stránce s licenčními smlouvami k produktům Adobe. V případě rozporu mezi podmínkami programu nákupu a smlouvou EULA mají přednost podmínky programu nákupu.

Zásady licence pro základní a střední školy v rámci programu CLP a TLP

Licenci pro základní a střední školy bylo možné objednat do 27. února 2015. Zákazníci, kteří zakoupili licence pro základní a střední školy, je mohou až do vypršení platnosti smlouvy používat v souladu se zásadami použití licencí pro základní a střední školy společnosti Adobe.

Oprávněné vzdělávací instituce mohou licenci Adobe pro základní a střední školy k určitým softwarovým produktům Adobe objednat v rámci programu hromadných licencí (CLP) či programu transakčních licencí (TLP) společnosti Adobe pro vzdělávání. Toto se však týká pouze zemí, kde platí nabídka licencí pro základní a střední školy. Pokud vaše instituce objednala licenci pro základní a střední školy, potom zkopírováním, instalací nebo použitím celého softwarového produktu Adobe (nebo jeho části) poskytnutého vaší instituci na základě licence pro základní a střední školy souhlasíte s tím, že pro instituci závazně platí následující smluvní podmínky (dále jen „Podmínky licence pro základní a střední školy“) a že tyto podmínky přijímá. Použití softwarového produktu Adobe v instituci se řídí podmínkami licence pro základní a střední školy a platnou licenční smlouvou s koncovým uživatelem pro daný produkt Adobe (EULA). Všechny výrazy použité v těchto podmínkách licence pro základní a střední školy, které nejsou v podmínkách licence pro základní a střední školy definovány jinak, si ponechávají význam, jaký jim byl přiřazen ve smlouvě EULA. V případě rozporu mají podmínky licence pro základní a střední školy přednost před smlouvou EULA.

1. Definice. Kromě podmínek definovaných výše platí pro podmínky licence pro základní a střední školy rovněž následující definice:

1.1    „Vzdělávací instituce z řad základních a středních škol“ znamená základní nebo střední školu, která je pověřenou vzdělávací institucí podle definice tohoto výrazu ve smlouvě CLP pro vzdělávání. Informace o způsobilosti pro účast v programu TLP vám poskytne autorizovaný prodejce společnosti Adobe.

1.2 „Software s licencí pro základní a střední školy“ znamená softwarový produkt Adobe, který je v platném ceníku programů CLP nebo TLP označený jako software s licencí pro základní a střední školy. Pro licence pro základní a střední školy jsou k dispozici plány technické podpory a upgradů.

1.3 „Učitel“ znamená zaměstnance vzdělávací instituce z řad základních a středních škol, jehož hlavní pracovní náplní je výuka na libovolném stupni základní a střední školy oprávněné vzdělávací instituce z řad základních a středních škol.

2. Právo na použití a udělení licence

2.1 Požadavky Licence pro základní a střední školy mohou objednat a použít pouze vzdělávací instituce z řad základních a středních škol v rámci programů CLP a TLP. Pokud vaše instituce objednala jednu nebo více licencí pro základní a střední školy, ačkoli nesplňuje požadavky na vzdělávací instituce z řad základních a středních škol, potom je tato instituce povinna ihned vrátit software s licencí pro základní a střední školy distributorovi, vymazat všechny kopie softwaru s licencí pro základní a střední školy ze svých počítačů a vrátit software s licencí pro základní a střední školy autorizovanému prodejci společnosti Adobe.

2.2 Udělení licence. Pokud instituce splňuje podmínky smlouvy EULA i podmínky licence pro základní a střední školy, společnost Adobe po zaplacení všech příslušných poplatků udělí dané instituci neexkluzivní a nepřenosnou licenci k reprodukování, instalaci a použití přesných kopií strojového kódu softwaru s licencí pro základní a střední školy v souladu s podmínkami licence pro základní a střední školy, ale maximálně v takovém množství, které je stanoveno níže. Použití softwaru s licencí pro základní a střední školy se řídí smlouvou EULA a těmito podmínkami licence pro základní a střední školy. V případě rozporu mezi podmínkami smlouvy EULA a podmínkami licence pro základní a střední školy mají přednost podmínky licence pro základní a střední školy.

  Typ zakoupené licence

  Maximální počet kopií náležejících instituci (bez ohledu na platformu)

  < 50

  50

  < 100

  100

2.3 Použití pouze v sídle školy. Každá licence pro základní a střední školy udělená instituci ji opravňuje k použití softwaru s licencí pro základní a střední školy pouze v jednom sídle školy. „Jedno sídlo školy“ znamená školu, která se nachází na jedné adrese. Chcete-li software instalovat nebo používat na dalších místech, je nutné zvlášť dokoupit další licence pro základní a střední školy. Licence pro základní a střední školy je omezena na instalaci veškerého zahrnutého softwaru (bez ohledu na platformu) v rámci zakoupené licence. Software nelze instalovat do více počítačů, než je povolený maximální počet institucí vlastněných nebo pronajatých počítačů, který je uvedený v předchozí části a odvíjí se od typu zakoupené licence.

2.4 Použití pouze pro účely výuky. Aniž by byla dotčena ustanovení smlouvy EULA, platí, že software s licencí pro základní a střední školy je možné použít pouze pro účely výuky. Nesmí se používat k jiným účelům a není dovoleno jej distribuovat dalším stranám. Použití softwaru s licencí pro základní a střední školy je dále omezeno výhradně na aktuálně zapsané studenty vzdělávací instituce z řad základních a středních škol a aktuálně zaměstnané učitele, zaměstnance a správce vzdělávací instituce z řad základních a středních škol.

2.5 Instalace na domácí počítače učitelů. Aniž by byla dotčena ustanovení smlouvy EULA (kromě části 2.2 výše), dále platí, že učitelé, kteří jsou zaměstnanci instituce, si mohou nainstalovat jednu (1) kopii softwaru s licencí pro základní a střední školy na učitele do svého domácího počítače výhradně pro účely, které přímo souvisejí s povinnostmi učitele a jeho zaměstnáním v instituci (například plánování hodin a příprava výuky), avšak jen za předpokladu, že tyto instalace nepřekročí maximální počet stanovený níže:

  Typ zakoupené licence

  Maximální počet kopií pro učitele k domácímu použití

  < 250

  25

  < 500

  50

Platnost licencí pro učitele k domácímu použití bude automaticky ukončena, pokud skončí pracovní poměr učitele v instituci. Jakmile k tomu dojde, instituce zajistí, aby učitel vrátil zpět všechny kopie softwaru s licencí pro základní a střední školy a odstranil je z domácího počítače.

2.6 Zákaz přístupu přes počítač serveru. Aniž by byla dotčena ustanovení smlouvy EULA, platí, že instituce nesmí instalovat software s licencí pro základní a střední školy na počítač serveru, aby k němu měly přístup jiné počítače, které jsou k počítači serveru připojeny.

3. Další povinnosti

3.1 Instituce souhlasí s tím, že má výhradní odpovědnost za všechny náklady vynaložené na kopírování a instalaci softwaru s licencí pro základní a střední školy. Instituce souhlasí, že (1) ze softwaru s licencí pro základní a střední školy neodstraní ani neumožní odstranit upozornění na autorská práva nebo informace o vlastnictví; (2) bude na všech kopiích softwaru s licencí pro základní a střední školy reprodukovat upozornění na autorská práva a všechny další informace o vlastnictví, které byly na originální kopii softwaru s licencí pro základní a střední školy; a (3) podnikne přiměřené kroky a zajistí, aby všichni uživatelé softwaru s licencí pro základní a střední školy byli informováni o podmínkách příslušné smlouvy EULA a o těchto podmínkách licence pro základní a střední školy a řídili se jimi.

3.2 Objednávky. Jestliže instituce objednává licence pro základní a střední školy v rámci programu CLP pro vzdělávání, musí objednat licence pro základní a střední školy podle těchto podmínek licence pro základní a střední školy a pouze s uvedením skladových položek (SKU) softwaru s licencí pro základní a střední školy. Na všech objednávkách je nutné uvést číslo smlouvy CLP uzavřené s institucí. Instituce bere na vědomí, že prodejci společnosti Adobe si mohou účtovat další expediční a manipulační poplatky v závislosti na tom, zda se instituce rozhodla využít nabídky na přímou dodávku. Všechny ceny, včetně veškerých poplatků, stanovují prodejci, a nikoli společnost Adobe. Společnost Adobe nemá kontrolu nad cenami ani poplatky prodejců.

 

Zapojte se do konverzace

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek týkajících se témat, konceptů nebo postupů popsaných v tomto článku se neváhejte připojit k diskusi.

Zapojte se

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online