Odinstalace aplikace Flash Player | Windows

Tyto pokyny se NETÝKAJÍ aplikace Flash Player v rámci aplikace Microsoft Edge nebo Internet Explorer v systému Windows 8 a novější nebo v rámci prohlížeče Google Chrome ve všech podporovaných operačních systémech. Na stránce nápovědy aplikace Flash Player naleznete pokyny k zapnutí (nebo vypnutí) aplikace Flash Player v různých prohlížečích.

Pokud používáte systém Mac, přečtěte si dokument Odinstalace aplikace Flash Player | Mac OS.

Informace o aplikaci Flash Player

Pokud máte v počítači nainstalovánu aplikaci Flash Player, verze aplikace Flash Player a verze vašeho operačního systému se zobrazí v následujícím poli. Není-li aplikace Flash Player nainstalována, zobrazí se chybová zpráva.

Problém

 Instalace aplikace Flash Player se nezdařila.

Řešení: Stažení a spuštění odinstalačního programu

1. Stažení instalačního programu aplikace Flash Player

Odinstalační program aplikace Flash Player lze spustit v 64bitové i 32bitové verzi operačních systémů Windows.

Uložte soubor do umístění, kde jej můžete po restartování počítače snadno vyhledat. Například jej uložte na plochu v počítači se systémem Windows.

Poznámka: Chcete-li odinstalovat beta verzi aplikace Flash Player, použijte příslušný odinstalační program beta verze aplikace Flash Player, který je dostupný na stránce Adobe Labs.

2. Ukončení všech prohlížečů a dalších programů používajících aplikaci Flash

Odinstalační program nefunguje, pokud je v počítači spuštěn program používající aplikaci Flash.

 1. Vyhledejte informace na hlavním panelu. Pokud jsou na něm zobrazené ikony prohlížeče nebo hra, která využívá aplikaci Flash, klikněte pravým tlačítkem na jednotlivé ikony a program ukončete možností Zavřít. V tomto příkladu je zobrazen prohlížeč na hlavním panelu:
Klikněte pravým tlačítkem na hlavním panelu a ukončete program.

Na hlavním panelu systému vyhledejte ikony programů, které jsou spuštěny na pozadí. Mohou to být například programy AOL Instant Messenger, Yahoo! Messenger a hry, které používají aplikaci Flash (jakýkoli soubor, který má v názvu příponu SWF). Pokud takovou ikonu uvidíte, klikněte na ni pravým tlačítkem a pak klikněte na příkaz k ukončení, jak je zobrazeno v tomto příkladu:

Klikněte pravým tlačítkem na ikonu programu Yahoo! Messenger na hlavním panelu a program ukončete.

3. Spuštění odinstalačního programu

 1. Dvakrát klikněte na ikonu odinstalačního programu staženého do vašeho počítače. 
 2. Postupujte podle zobrazených výzev. V zobrazené zprávě „Chcete povolit, aby následující program provedl změny v tomto počítači?“ klikněte na tlačítko Ano.
 3. Odstraňte soubory a složky aplikace Flash Player.

  1. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit.

  2. Zkopírujte a vložte následující cestu a klikněte na tlačítko OK. C:\Windows\system32\Macromed\Flash

  3. Odstraňte všechny soubory v této složce.

  4. Kroky a, b a c proveďte pro následující složky:
   C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash
   %appdata%\Adobe\Flash Player
   %appdata%\Macromedia\Flash Player

   Poznámka:

   Od verze aplikace Flash Player 11.5 se při odinstalaci aplikace Flash Player obnoví nastavení AutoUpdateDisable a SilentAutoUpdateEnable v souboru mms.cfg na výchozí hodnoty, které jsou:

   • AutoUpdateDisable=0
   • SilentAutoUpdateEnable=0

   Pokud používáte odinstalační program aplikace Flash Player v rámci procesu nasazení, znovu proveďte případné vlastní změny nastavení AutoUpdateDisable nebo SilentAutoUpdateEnable.

4. Ověření dokončení odinstalace

 1. Restartujte počítač.
 2. Otevřete prohlížeč a zkontrolujte stav aplikace Flash Player.

Chcete-li zkontrolovat hodnoty registru pro aplikaci Flash Player, přejděte do následujících umístění:  

32bitový systém:

 • Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Adobe Flash Player NPAPI
 • Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Adobe Flash Player ActiveX
 • Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Adobe Flash Player Pepper 

64bitový systém:

 • Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Adobe Flash Player NPAPI
 • Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Adobe Flash Player PPAPI
 • Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Adobe Flash Player Pepper

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online