Odstraňování problémů s ladicími verzemi a instalací aplikace Flash Player (pro vývojáře)

Vývojáři aplikací, kteří při vývoji a testování přecházejí mezi vydanou a ladicí verzí, mohou při použití metod instalace a registrace ovládacího prvku aplikace Flash Player zaznamenat určité problémy.

Na úvod

Tato stránka je určena pouze pro vývojáře používající architekturu Flash a Flex. Běžní uživatelé, kteří chtějí provést upgrade aplikace Flash Player, mohou využít následující zdroje:

Vývoj v oblasti podporovaných verzí

Od 18. prosince 2007, kdy byl vydán bulletin zabezpečení , přestala společnost Adobe podporovat aplikaci Adobe Flash Player 7 a poskytovat příslušné aktualizace zabezpečení. Společnost Adobe doporučuje, aby všichni uživatelé aplikace Flash Player používající podporované systémy provedli update na poslední verzi přehrávače, a to prostřednictvím Centra pro stahování aplikace Flash Player.

Podle zásad společnosti Adobe pro poskytování podpory by měla být zajištěna podpora aktuální a předchozí hlavní verze aplikace Flash Player. Opravy zabezpečení formou aktualizací byly pro aplikaci Flash Player 7 poskytovány pouze z ohleduplnosti k zákazníkům se systémy Windows 95, Microsoft NT a Macintosh Classic. Než byla k dispozici verze Flash Player 9, byla tato aplikace aktualizována také kvůli zákazníkům se systémy Linux a Solaris.

Pokud používáte nepodporovanou konfiguraci pro nejnovější přehrávač nebo chcete nadále používat aplikaci Adobe Flash Player 7, najdete archivované instalační programy v článku Archivované verze aplikace Flash Player. Informace uvedené v této technické poznámce nadále platí pro všechny vývojáře, kteří provádějí testování aplikace Flash Player 7.

Řešení

Vyberte vhodnou verzi aplikace Flash Player:

Obecný odinstalační program (uninstall_flash_player.exe) je navržen tak, aby fungoval s novou logikou kontroly verzí, a můžete jej použít k odebrání aplikace Flash Player ze systému. (Odkaz na tento odinstalační program je uveden v článku Odinstalace aplikace Flash Player | Windows.) Jedná se o obecný odinstalační program, pomocí kterého můžete odebrat libovolnou verzi aplikace Flash Player. Pokud chcete přejít z novější verze aplikace Flash Player na starší, doporučuje společnost Adobe původní verzi před instalací jiné verze zcela odebrat.

Při instalaci předchozích verzí aplikace Flash Player může dojít k chybě.

Pokud jste v minulost měli nainstalovanou novější verzi aplikace Flash Player pro prohlížeč Internet Explorer, je možné, že nebudete moci starší verzi nainstalovat. Pokud jste například měli nainstalovanou aplikaci Flash Player 9.0.47.0 a pokusíte se nainstalovat verzi 9.0.45.0, instalace se nezdaří. V případě, že se instalace nezdaří, postupujte podle pokynů uvedených v článku Instalace starší verze aplikace Flash Player | Internet Explorer | Windows.

Poznámka: Při testování pro systém Windows Vista je nejstarší podporovanou verzí přehrávače verze 9.0.28.0. Pokud používáte systém Windows Vista a máte straší přehrávač, aktualizujte jej.

Flash Player 10.1 nebo novější


Ve verzi Flash Player 10.1 (Argo) došlo k výrazné změně argumentů příkazového řádku. Uživatelé již nemusí při použití samostatného odinstalačního programu používat k vynucení úplné odinstalace aplikace Flash Player argument -clean/-force. Při odinstalaci pomocí nástroje FlashUtil.exe je však nutné za účelem provedení úplné odinstalace argument -force nadále používat.

Poznámka: Níže uvedené argumenty platí pouze pro instalační program EXE, nikoli pro instalační program MSI.

Nové argumenty příkazového řádku jsou tyto:

 • -install: Provede bezobslužnou instalaci aplikace Flash Player.
 • -uninstall: Provede bezobslužnou odinstalaci aplikace Flash Player.
  • Poznámka: Tyto argumenty lze použít pouze se samostatným odinstalačním programem, nikoli s nástrojem FlashUtil.exe v adresáři \Macromed\Flash.
 • -uninstall {activex | plugin}: Provede odinstalaci příslušného přehrávače – buď ovládacího prvku ActiveX (v prohlížeči Internet Explorer), nebo zásuvného modulu (v jiných prohlížečích).
  • Poznámka: Tento argument lze použít pouze se samostatným odinstalačním programem, nikoli s nástrojem FlashUtil.exe v adresáři \Macromed\Flash.
  • Poznámka: Při odinstalaci příslušného přehrávače použijte s argumentem -uninstall pro bezobslužnou odinstalaci konkrétní typ přehrávače. Jinak nebude příkaz fungovat a budou odinstalovány oba typy přehrávačů.

Flash Player 9.0.28.0 až 10.0.45.0

 

S aplikací Flash Player verze 9.0.28.0 až 10.0.45.0 (Coral) je do adresáře C:\Windows\system32\Macromed\Flash nainstalován soubor nástroje FlashUtil.exe. Nástroj FlashUtil.exe obsahuje funkce, které jsou vyžadovány systémem Windows Vista a procesem upozorňování na automatické aktualizace. Dřívější nástroj (UninstFl.exe) již není aplikací Flash Player vyžadován ani s ní není instalován.

Verze nástroje se liší podle ovládacího prvku. S ovládacím prvkem Flash9b.ocx je například nainstalován nástroj FlashUtil9b.exe. Nástroj FlashUtil.exe obsahuje také několik parametrů, pomocí nichž mohou vývojáři během testování přepínat mezi vydanou a ladicí verzí. Vývojáři mohou výchozí chování upravit pomocí následujících příznaků příkazového řádku:

POUŽITÍ: %s [-uninstallUnlock] [-uninstallLock] [-uninstallControlPath cesta]

 • Při spuštění nástroje bez použití příznaků se zobrazí dialogové okno s upozorněním na automatickou aktualizaci.
 • -uninstallUnlock: Odemkne ovládací prvek. Udělí oprávnění k zápisu/odstranění souboru OCX a klíčů registru, aniž by došlo k vymazání souborů.
 • -uninstallLock: Zamkne ovládací prvek. Odepře oprávnění k zápisu/odstranění.
 • -uninstallControlPath cesta: Volitelný příznak, který přepíše výchozí cestu k ovládacímu prvku. Je nutné jej použít s některým z ostatních příznaků. Pokud je vynechán, je použita cesta nastavená v registru.

Výchozí cesta je uložena v následujícím klíči registru:

HKCR\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InProcServer32

Příklad: C:\Windows\system32\Macromed\Flash\Flash8b.ocx

Použití nástroje FlashUtil*.exe se zamykacím ovládacím prvkem lze nejlépe vysvětlit na příkladu. Při vývoji a testování obsahu chcete zkontrolovat přehrávání v aplikacích Flash Player 8 a Flash Player 9. Kopie ovládacích prvků pro verze 8.0.24.0 a 9.0.28.0 jsou uloženy v samostatných pojmenovaných adresářích. Aktuálně je zaregistrován ovládací prvek pro verzi 9.0.28.0, ale chcete přejít na verzi 8.

Nejprve zaregistrovaný ovládací prvek odemkněte, aniž byste jej odstranili, abyste se k němu mohli později vrátit:

FlashUtil9b.exe -uninstallUnlock c:\WINDOWS\System32\Macromed\Flash\Flash9b.ocx

Potom zaregistrujte ovládací prvek pro verzi 8:

regsvr32.exe c:\windows\system32\Macromed\Flash\Flash8b.ocx

Nyní je zaregistrován ovládací prvek pro verzi 8 aplikace Flash Player. Zamykací ovládací prvky obsahují kód pro automatickou registraci, pomocí něhož lze ovládací prvek zamknout.

Flash Player 9.0.16.0 nebo starší

 

Některé verze aplikace Flash Player starší než 9.0.28.0 jsou instalovány s odinstalačním programem UninstFl.exe, který je umístěn v adresáři C:\Windows\system32\Macromed\Flash.

Verze

Zahrnutý program UninstFl.exe

Flash Player 7

7.0.63.0, 7.0.68.0 a novější

Flash Player 8

8.0.24.0, 8.0.33.0 a novější

Flash Player 9

9.0.16.0

Program UninstFl.exe ve výchozím nastavení zobrazí výzvu pro uživatele, odemkne ovládací prvek, zruší registraci ovládacího prvku a potom odstraní soubory OCX, GetFlash.exe a GetFlash.exe.manifest. Program UninstFl.exe samotný se neodebere a nebudou odebrány ani soubory, které se používají. Program UninstFl.exe funguje pouze s novými zamykacími ovládacími prvky. Starší ovládací prvky neobsahují logiku registrace pro zamknutí nebo odemknutí souboru a program UninstFl.exe nerozpozná, že mají být odstraněny. Při spuštění programu u starších ovládacích prvků jsou odstraněny soubory GetFlash.exe a GetFlash.exe.manifest, ale příslušný ovládací prvek zůstane. Chcete-li zajistit úplné odebrání aplikace Flash Player, spusťte obecný odinstalační program uninstall_flash_player.exe. (Odkaz na tento odinstalační program je uveden v článku Odinstalace aplikace Flash Player | Windows.)

Program UninstFl.exe obsahuje také několik parametrů, pomocí nichž mohou vývojáři během testování přepínat mezi verzemi přehrávače. Vývojáři mohou výchozí chování upravit pomocí následujících příznaků příkazového řádku:

POUŽITÍ: %s [-quiet] [-unlock] [-lock] [název souboru]

Relevantní je pouze první znak příznaku.

 • -q: Potlačí zobrazení výzvy.
 • -u: Odemkne ovládací prvek – udělí oprávnění k zápisu/odstranění souboru OCX a klíčů registru, aniž by došlo k vymazání souboru.
 • -l: Zamkne ovládací prvek – odepře oprávnění k zápisu/odstranění.
 • název souboru: Přepíše výchozí cestu. Výchozí cesta je uložena v klíči registru HKCR\CLSID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InProcServer32. Příklad: C:\Windows\system32\Macromed\Flash\Flash85.ocx

Použití programu UninstFl.exe se zamykacími ovládacími prvky lze nejlépe vysvětlit na příkladu. Při vývoji a testování obsahu kontrolujete přehrávání v aplikacích Flash Player 7 a Flash Player 8. Kopie ovládacích prvků pro verze 7.0.63.0 a 8.0.24.0 jsou uloženy v samostatných pojmenovaných adresářích. Aktuálně je zaregistrován ovládací prvek pro verzi 8, ale chcete přejít na verzi 7.

Nejprve zaregistrovaný ovládací prvek odemkněte, aniž byste jej odstranili, abyste se k němu mohli později vrátit:

UninstFl.exe -u c:\windows\system32\Macromed\Flash\Flash8.ocx

Potom zaregistrujte ovládací prvek pro verzi 7:

regsvr32.exe c:\windows\system32\Macromed\Flash\Flash.ocx

Nyní je zaregistrován ovládací prvek pro verzi 7 aplikace Flash Player. Zamykací ovládací prvky obsahují kód pro automatickou registraci, pomocí něhož lze ovládací prvek zamknout.

Další informace

V rámci aktualizace aplikací Flash Player 7 (7.0.63.0) a Flash Player 8 (8.0.24.0) bylo vylepšeno zabezpečení a byla zavedena speciální kontrola verzí při procesu instalace. Vzhledem k tomu, že starší instalační programy a ovládací prvky novou logiku kontroly verzí neobsahují, byl ovládací prvek aplikace Flash Player po instalaci zamknut. Počínaje touto aktualizací je v instalačních a odinstalačních programech společnosti Adobe s touto změnou počítáno. Uživatel při instalaci nezaznamená v této souvislosti žádné změny. Někdy se může stát, že se vývojáři používající architekturu Flash a Flex budou muset této změně přizpůsobit nepatrnou úpravou běžného způsobu přepínání mezi verzemi přehrávače při testování.

Časté problémy s instalací:

Příznak

Diagnostika a řešení

Nedaří se ručně odstranit zaregistrovaný ovládací prvek nebo odstranit složku Macromed\Flash.

Diagnostika: Aktuálně zaregistrovaný ovládací prvek je zamknut a nelze jej ručně odstranit.

Řešení: Spuštěním obecného odinstalačního programu odeberte všechny soubory, případně spuštěním programu uninstfl.exe -u nebo nástrojeFlashUtil.exe -uninstallUnlock zaregistrovaný ovládací prvek odemkněte a potom jej odstraňte ručně.

Nedaří se změnit název souboru zaregistrovaného ovládacího prvku.

Diagnostika: Aktuálně zaregistrovaný ovládací prvek je zamknut a při pokusu o přejmenování ovládacího prvku bez jeho odemknutí dojde k chybě.

Řešení: Spuštěním programu uninstfl.exe -u nebo nástroje FlashUtil.exe -uninstallUnlock ovládací prvek odemkněte a potom příslušný soubor přejmenujte.

Při spuštění příkazu regsvr32 pro soubor flash*.ocx je vrácena následující chybová zpráva:

Diagnostika: Aktuálně zaregistrovaný ovládací prvek je zamknut a při pokusu o registraci jiné verze přehrávače bez odemknutí zaregistrovaného přehrávače dojde k chybě.

Řešení: Spuštěním programu uninstfl.exe -u nebo nástroje FlashUtil.exe -uninstallUnlock pro aktuálně zaregistrovaný ovládací prvek jej odemkněte. Potom spusťte příkaz regsvr32 pro požadovanou verzi ovládacího prvku aplikace Flash Player a daný prvek zaregistrujte.

 

 

 

Klíčová slova: aktualizace; zásady poskytování podpory; opravy; odstraňování problémů; 4da116d3

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?