Spolupráce

Vylepšení funkce sledování změn

Funkce Sledovat změny je nyní dostupná v aplikaci InCopy CS5 i v aplikaci InDesign CS5. V aplikaci InCopy nástroj Sledovat změny obsahuje ikony s intuitivnějším použitím. Nabídka Změny obsahuje další volby pro přijetí z zamítnutí změn v aktuálním článku nebo ve všech článcích. Můžete také přijmout nebo zamítnou změny jednotlivých účastníků. Viz Sledování a posouzení změn.

Mini Bridge

Mini Bridge je podmnožina aplikace Adobe Bridge a je dostupná jako panel v aplikaci InCopy. Můžete zobrazit náhledy souborů na místním pevném disku nebo na serveru, aniž byste museli spouštět Adobe Bridge a opouštět aplikaci InCopy. Soubory lze přetahovat do editovatelných rámečků nebo otvírat přímo v aplikaci InCopy v menším počtu kroků a s menší časovou náročností.

Vylepšená integrace Adobe Bridge

Nová volba předvoleb Zpracování souborů umožňuje generovat miniatury stránek i pro jiné stránky než pouze pro první stránku souborů InCopy. Výchozí počet stránek pro generování miniatur je nastaven na 2, hodnotu však lze změnit na 1, 2, 5, 10 nebo Vše. Nyní můžete zobrazovat náhledy stránek v podokně Náhled aplikace Bridge. Výběr několika stránek miniatur může způsobit delší dobu ukládání dokumentu InCopy.

Viz Používání aplikace Adobe Bridge v InCopy.

Instalovaná písma dokumentu

Jestliže v aplikaci InDesign CS5 při použití příkazu Sbalit zvolíte, aby se přidala písma dokumentu, vygeneruje aplikace InDesign složku nazvanou „Písma dokumentu“. Když otevřete soubor aplikace InDesign nebo aplikace InCopy umístěný ve stejné nadřazené složce, v níž je umístěna tato složka Písma dokumentu, jsou tato písma automaticky nainstalována. Viz Instalovaná písma dokumentu.

Integrace aplikace Buzzword

Buzzword je webový textový editor, který uživatelům umožňuje vytvářet a ukládat textové soubory na webový server. V aplikaci InCopy CS5 můžete importovat a exportovat text z dokumentů aplikace Buzzword. Viz Import dokumentů aplikace Buzzword a Export obsahu do formátu Buzzword.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online