Ukládání a export

Ukládání dokumentů

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li uložit existující dokument pod stejným názvem, zvolte Soubor > Uložit obsah.

  • Chcete-li uložit dokument pod novým názvem, zvolte Soubor > Uložit jako, určete umístění a název souboru a klikněte na Uložit. Nově pojmenovaný dokument se stane aktivním dokumentem.

  • Chcete-li uložit kopii článku nebo grafiky pod novým názvem dokumentu, zvolte Soubor > Uložit kopii obsahu, určete umístění a název souboru a klikněte na Uložit. Uložená kopie se nestane aktivním dokumentem.

  • Chcete-li uložit kopii dokumentu jako předlohu, zvolte Soubor > Uložit obsah jako, určete umístění a název souboru a pak z nabídky Uložit jako typ (Windows) nebo Formát (Mac OS) zvolte Předloha InCopy.

  • Chcete-li uložit všechny články v dokumentu, zvolte Soubor > Uložit celý obsah.

  • Chcete-li uložit kopii dokumentu v textovém formátu, zvolte Soubor > Uložit obsah jako, určete umístění a název souboru a pak z nabídky Uložit jako typ (Windows) nebo Formát (Mac OS) zvolte Pouze text nebo Text RTF.

Poznámka:

Uložení spravovaného (připojeného) dokumentu neaktualizuje vazbu v souboru aplikace InDesign. Chcete-li aktualizovat článek v systému souborů, postupujte podle procesu popsaného v dokumentaci svého systému pro workflow nebo o informace požádejte správce systému.

Zahrnutí náhledů do ukládaných dokumentů

Náhled miniatury dokumentů a předloh slouží pro snadné nalezení takových souborů v Adobe Bridge a Adobe Mini Bridge. Náhled se vytvoří, když dokument nebo předlohu uložíte. Náhled dokumentu zahrnuje pouze obraz JPEG první dvojstránky, náhled předlohy zahrnuje obraz JPEG všech stránek v předloze. Velikost náhledu a počet stránek můžete nastavit podle svých potřeb. Například Extra velký 1024 x 1024 umožňuje před otevřením souboru rychle prohlédnout obsah stránky ve vysokém rozlišení.

Volbu pro náhled můžete zapnout v Předvolbách nebo v dialogovém okně Uložit jako . Protože náhled zvyšuje jak velikost souboru, tak čas potřebný pro uložení dokumentu, může být vhodné zapnout tuto volbu jen v případě potřeby v dialogovém okně Uložit jako.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li vložit náhled pokaždé, když ukládáte dokument, zvolte Úpravy > Předvolby > Zpracování souborů (Windows) nebo InCopy  > Předvolby > Zpracování souborů (Mac OS).

  • Chcete-li vložit náhled pro určitý dokument, zvolte Soubor > Uložit jako.

  • Chcete-li vložit náhled pro určitý dokument, zvolte Soubor > Uložit obsah jako.

 2. Vyberte Vždy ukládat náhledy obrazů s dokumenty.
 3. Jestliže nastavujete náhled pomocí dialogu Předvolby, zvolte počet náhledových stran v nabídce Stránky a vyberte volbu v nabídce Velikost náhledu.
  Poznámka:

  Výběr volby náhledu v dialogovém okně Uložit jako vybere také volbu v dialogovém okně Předvolby a použije výchozí nastavení pro Stránky a Velikost náhledu.

Typy souborů InCopy

V InCopy můžete pracovat s několika různými typy souborů.

Soubory obsahu InCopy (.icml)

To je výchozí typ souborů při exportu článků nebo grafik z aplikace InDesign a při ukládání nebo vytváření nových dokumentů s použitím InCopy. Tento typ souboru se v dialogovém okně Export nebo Uložit jako zobrazuje jako Dokument InCopy.

Soubory obsahu InCopy CS3 Interchange (.incx)

Toto je starší typ souboru používaný v aplikaci InCopy verze CS3 a starší.

Soubory úloh (.icma)

Tyto soubory jsou podmnožinou dokumentu aplikace InDesign. Zobrazují obsah a styly i geometrii stránky z rodičovského souboru aplikace InDesign. Soubory úloh mohou zobrazovat různé úrovně vizuální věrnosti (drátový model, přiřazené dvojstránky nebo všechny dvojstránky). Uživatel aplikace InDesign nastavuje tyto volby při vytváření souboru úlohy. Soubory úloh mohou vytvářet pouze uživatelé aplikace InDesign; otevřít je mohou pouze uživatelé InCopy.

Starší soubory úloh pro aplikaci InCopy CS3 používaly příponu .inca.

Soubory balíčků úloh (.icap)

Tyto soubory jsou soubory úloh, které byly komprimované v aplikaci InDesign pro účely distribuce. Balíčky úloh obsahují soubor úlohy, přiřazené soubory článků a všechny připojené obrazy.

Starší balíčky úloh InCopy CS3 používaly příponu .incp.

Soubory předloh (.icmt)

Předlohy jsou užitečné startovací body pro samostatné dokumenty, protože u nich můžete přednastavit rozměry stránky, rozměry textové oblasti, styly (odstavcové i znakové), tagy XML, vzorníky barev, vzorový obsah předem označený tagy, atd. Soubory předloh se otevírají jako dokumenty „Bez názvu“ a zobrazují obsah a styly, ale nezobrazují žádnou geometrii stránky (informace o rozvržení z dokumentu aplikace InDesign). Tento typ souboru se v dialogovém okně Uložit jako zobrazuje jako Předloha InCopy.

Soubory aplikace InDesign (.indd)

Tyto soubory při prohlížení v InCopy poskytují plnou věrnost dokumentu aplikace InDesign, včetně obsahu, stylů a rozvržení všech prvků na stránce. Uživatelé InCopy mohou upravovat pouze ty prvky obsahu, které jim zpřístupnili uživatelé aplikace InDesign. Ostatní prvky lze zobrazit, nelze je ale upravovat.

Poznámka:

Přímo v InCopy můžete otevírat několik různých typů textových souborů, včetně souborů Microsoft Wordu, RTF a txt. Při otevírání těchto souborů se zobrazí volby importu pro daný typ souboru.

Export dokumentů InCopy

Dokument InCopy nebo jeho část můžete uložit v jiném formátu souboru. Ve většině případů se každá komponenta (například textové rámečky a grafiky) v dokumentu InCopy exportuje do samostatného souboru. Výjimkou je export dokumentu InCopy do Adobe PDF, kdy se veškerý text a všechny grafiky v dokumentu zkopírují do jednoho souboru PDF.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li exportovat text, klikněte do textu textovým nástrojem .

  • Chcete-li exportovat grafiku, klikněte na grafiku nástrojem poloha .

 2. Zvolte Soubor > Exportovat.
 3. Zadejte název a umístění exportovaného obsahu a pak v nabídce Uložit jako typ vyberte příslušný formát.

  Formát XML se zobrazí v seznamu, pouze když jste do dokumentu přidali tagy XML. Pokud při exportu textu v seznamu formátů nevidíte formát vašeho textového procesoru, budete možná muset exportovat text ve formátu, který tato aplikace umí importovat, například RTF. Pokud vaše aplikace pro zpracování textu nepodporuje žádný z formátů, které InCopy exportuje, použijte formát Pouze text (ASCII).

  Poznámka:

  Export ve formátu ASCII odstraní z textu všechny znakové atributy. Chcete-li zachovat veškeré formátování, použijte exportní filtr Tagovaný text InCopy.

 4. Kliknutím na Uložit exportujte obsah ve vybraném formátu.

Přejmenování článků InCopy

Při exportu článku z aplikace InDesign se vytvoří název souboru dokumentu s příponou .icml. Aplikace InCopy automaticky používá tento název souboru jako název článku, který se zobrazuje v panelu Úlohy a na liště oddělující články. Na rozdíl od názvu souboru je název článku vložen do souboru.

 1. Chcete-li změnit název článku ručně, otevřete soubor článku v InCopy.
 2. Zvolte Soubor > Informace o souboru obsahu.
 3. Zkontrolujte, aby byla vybrána záložka Popis, a pak napište nový název pro Titul dokumentu.
Poznámka:

V závislosti na procesech workflow vašeho systému bude možná správce muset změnit název článku místo vás. Pokud nemůžete přejmenovat článek podle výše uvedených kroků, obraťte se na správce systému pro workflow.

Název článku můžete také změnit v panelu Úlohy při vyhrazení článku. Název souboru se však na disku nezmění.

Export obsahu do formátu Buzzword

Buzzword je webový textový editor, který uživatelům umožňuje vytvářet a ukládat textové soubory na webový server. Když exportujete článek do aplikace Buzzword, vytvoříte textový soubor na serveru Buzzword.

 1. Vyberte text nebo umístěte kurzor do textového rámečku tvořícího součást exportovaného článku.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • V aplikaci InDesign vyberte možnost Soubor > Exportovat pro > Buzzword.

  • V aplikaci InCopy vyberte možnosti Soubor > Exportovat do aplikace Buzzword.

 3. Pokud jste již přihlášeni na CS Live, klikněte na Přihlásit, zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a potom klikněte na Přihlásit.

 4. V dialogovém okně Export článku do formátu Buzzword zadejte název dokumentu formátu Buzzword, který chcete vytvořit, a klikněte na tlačítko OK.

Dokument formátu Buzzword se otevře na webu Acrobat.com. Dokument poté můžete přesunout do jiného pracovního prostoru a sdílet ho s dalšími uživateli.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?