Přizpůsobení rozsahu textu

Přizpůsobení rozsahu textu

InCopy uchovává údaje z několika textových statistik a poskytuje tato data v panelu nástrojů Informace přizpůsobení rozsahu. Panel nástrojů Informace přizpůsobení rozsahu při psaní článku automaticky zobrazuje počet řádků, slov a znaků a svislou hloubku ve spodní části pracovní plochy u připojených i samostatných článků v zobrazení sloupců a rozvržení.

Poznámka:

Panel nástrojů Informace přizpůsobení rozsahu můžete změnit na plovoucí panel. (Viz Používání panelů nástrojů.)

Pole Informace průběhu přizpůsobení rozsahu u připojených dokumentů InCopy nebo u samostatných dokumentů s nastavením hloubky vyznačuje, zda je článek příliš dlouhý nebo příliš krátký, s vyznačením přesného rozsahu, který přebývá nebo schází. Pokud článek nevyplňuje rámečky, které jsou k němu přiřazené, pole přizpůsobení rozsahu změní barvu na modrou a zobrazuje počet. Délka modrého pruhu zhruba vyznačuje, jaký procentuální podíl rámečku je aktuálně vyplněný textem. Čím kratší je modrý pruh, tím více textu musíte přidat, aby se prostor vyplnil.

Informace přizpůsobení rozsahu, panel nástrojů

Pokud text přeteče prostor přiřazeného rámečku, řádek přizpůsobení rozsahu indikuje, kde začíná přesahující text, pole Informace o průběhu přizpůsobení rozsahu změní barvu na červenou a zobrazuje velikost, o kterou musíte text zkrátit, aby se kopie vešla do rámečku. (Viz Úpravy přesahujícího textu.)

Poznámka:

Červený pruh má vždy stejnou délku. Nevyjadřuje žádný procentuální podíl dostupného prostoru.

Panel nástrojů Informace přizpůsobení rozsahu obsahuje také volby pro zobrazení počtu řádků, slov a znaků a svislé hloubky v aktuálním výběru, od počátku aktuálního článku po aktuální textový kurzor nebo od aktuálního textového kurzoru do konce aktuálního článku. (Viz Nastavení informací přizpůsobení rozsahu.)

Pokud necháváte zobrazovat skryté znaky (zvolíte Text > Zobrazovat skryté znaky), InCopy na konci za posledním znakem zobrazí křížek (#), kterým vyznačí konec toku textu pro daný článek. (Viz Zobrazování skrytých znaků.)

Nastavení informací přizpůsobení rozsahu

  • Chcete-li přidat ovládací prvky Informace přizpůsobení rozsahu, klikněte na trojúhelník na pravé straně panelu nástrojů Informace přizpůsobení rozsahu, zvolte Přizpůsobit, vyberte položky, které se mají zobrazit v panelu nástrojů, a pak klikněte na OK.
  • Chcete-li zahrnout text poznámky pod čarou do statistiky textu, zvolte Zahrnout poznámky pod čarou do statistiky textu z nabídky panelu nástrojů Informace přizpůsobení rozsahu.
  • Pokud chcete definovat počet slov na základě určeného počtu znaků místo na základě skutečného počtu slov, zvolte Definovat počítání slov z nabídky panelu nástrojů Informace přizpůsobení rozsahu, vyberte Počítat každý, určete počet znaků a klikněte na OK.
  • Chcete-li ukončit aktualizaci statistiky textu během psaní, vypněte Automaticky aktualizovat informace z nabídky panelu nástrojů Informace přizpůsobení rozsahu.
  • Chcete-li zobrazit další statistiky, například znaky kanji, kana a romanji, zvolte možnost Zobrazit detaily z nabídky Informace přizpůsobení rozsahu panelu nástrojů.

Úpravy přesahujícího textu

Pokud je článek připojený k rozvržení aplikace InDesign, článek je omezený na rámečky, které určí návrhář. Pokud jste při vytvoření samostatného dokumentu InCopy určili nastavení hloubky, článek je omezený na tuto hloubku. Když napíšete více než povolenou délku textu, tento text přesahuje rozsah. Když článek nevyplňuje rozsah, je k dispozici prostor, který lze vyplnit textem. Tak můžete během psaní a úprav zjistit, kdy váš článek dokonale rozsahem odpovídá rozvržení aplikace InDesign. Přesahující text můžete stále upravovat.

V zobrazení sloupců nebo zobrazení článku je přesahující text oddělen od zbytku článku pomocí řádku konce přizpůsobení rozsahu. Při psaní a úpravách textu můžete používat stejné postupy, ať je to nad nebo pod řádkem konce přizpůsobení rozsahu.

V zobrazení rozvržení není přesahující text viditelný, ale pole Informace o průběhu přizpůsobení rozsahu indikuje počet přesahujících řádků v dokumentu.

Pokud píšete nebo upravujete zřetězený článek v zobrazení rozvržení, při dosažení konce rámečku nemusíte provádět žádné zvláštní úkony. Textový kurzor při psaní automaticky postupuje podle řetězení článků z rámečku do rámečku.

Zobrazení nebo skrytí hloubkového pravítka

  1. V zobrazení sloupců nebo článků zvolte Zobrazení > Zobrazovat hloubkové pravítko nebo Skrýt hloubkové pravítko.

Chcete-li změnit jednotky měření používané pro hloubkové pravítko, změňte Svislé nastavení v předvolbách Jednotky a kroky kláves.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?