Změny v práci s textem

Nový nástroj kapátko

Pomocí nástroje kapátko můžete kopírovat formátování textu z jednoho textového výběru a aplikovat toto formátování na jiný text. Atributy, které se aplikují, nastavíte v dialogovém okně Volby nástroje kapátko. Viz Kopírování atributů textu (kapátko).

Odstavce roztažené přes několik sloupců

V aplikaci InCopy CS5 můžete vytvořit odstavec roztažený přes několik sloupců. Odstavec v témže textovém rámečku můžete rozdělit na několik sloupců. Viz Vytváření odstavců přes několik sloupců nebo odstavců rozdělujících sloupce.

Proměnné popisků

V aplikaci InDesign CS5 můžete pomocí řady metod generovat popisky na základě metadat obrazu. Aktivní popisky používají novou textovou proměnnou nazvanou Popisek metadat. Můžete vytvářet nebo upravovat proměnné textu popisku, který se použije v aplikaci InDesign. Viz Definování proměnných popisků.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?