Použitelnost a produktivita

Vylepšené vrstvy

Panel Vrstvy v aplikaci InCopy nyní poskytuje lepší kontrolu nad dokumenty. Jednotlivé položky stránky ve vrstvě můžete skrýt nebo zamknout. Viz Použití vrstev.

Vylepšení výkonu při ukládání

Díky vícevláknové implementaci programu se nyní dokumenty zavírají a změny v několika článcích se ukládají rychleji než dříve. Pomocí panelu Úlohy na pozadí (Okna > Služby > Úlohy na pozadí) můžete zobrazit, jak postupují probíhající procesy.

Panel Rady nástroje

Panel Rady nástroje uvádí skryté chování všech modifikačních kláves, které jsou dostupné pro aktuálně vybraný nástroj. Viz Zobrazení rad nástroje.

Community Help

Adobe Community Help poskytuje přístup k úplné dokumentaci produktu Adobe včetně výukových materiálů vytvořených komunitou nebo dostupných na stránkách Adobe.com. Adobe Community Help obsahuje prohlížeč využívající prostředí AIR s nejnovější nápovědou online, případně pokud je připojení k Internetu nedostupné, s její místní verzí.

Aplikace Community Help také obsahuje komentáře spravované odborníky a uživatelské hodnocení k dokumentaci Adobe, článkům ze znalostní databáze, výukovým lekcím a dalšímu materiálu.

Úprava originálu pro více vybraných položek

Když vyberete několik vložených obrazů na stránce nebo v panelu Vazby, můžete příkazem Upravit originál otevřít a upravovat obrazy v příslušných aplikacích. Viz Upravit originál kresby.

Různá vylepšení

Změna měřítka zobrazení i z dialogových oken

Nyní můžete používat klávesové zkratky pro zvětšení a zmenšení dokumentu, i když máte v zobrazení rozvržení otevřené modální dialogové okno. Stiskněte Ctrl+- nebo Ctrl+= (Windows) nebo Command+- nebo Command +=.

Zachování zaškrtnutí pole Náhled

Aplikace InCopy si nyní i po ukončení aplikace a restartování pamatuje, zda je v dialogu zaškrtnuté políčko Náhled.

Volba Kompletovat

Dialogové okno Tisknout obsahuje volbu Kompletovat, která vás zbaví nutnosti ručně třídit vytištěné listy.

Nové výchozí písmo

Výchozí písmo se změnilo z písma Times (Mac) a Times New Roman (Windows) na multiplatformní OpenType verzi písma Minion Pro Regular.

Sbalit více vazeb ke stejnému zdroji

V aplikaci InCopy CS5 se vazby na obrazy umístěné do dokumentu několikrát za sebou sbalí do jedné řádky v panelu Vazby. Toto sbalení můžete nyní vypnout pomocí nové volby v dialogovém okně Volby panelu.

Změněné nebo přesunuté příkazy nabídky

Následující příkazy nabídky mají nové názvy nebo nová umístění.

Tip: Pomocí příkazu Okno > Pracovní plocha > [Novinky v CS5] zvýrazněte příkazy nabídky nových a rozšířených funkcí.

Příkaz InCopy CS4

Příkaz InCopy CS5

Zobrazit > Zobrazit/skrýt okraje rámečku, Zobrazit/skrýt přiřazené rámečky, Zobrazit/skrýt hypervazby

Zobrazit > Netištěné > Zobrazit/skrýt okraje rámečku, Zobrazit/skrýt přiřazené rámečky, Zobrazit/skrýt hypervazby

Okna > Text a tabulky > Styly buňky / Znakové styly / Odstavcové styly > Tabulkové styly

Okna > Styly > Styly buňky / Znakové styly / Odstavcové styly > Tabulkové styly

Okna > Tagy

Okna > Služby > Tagy

Okna > Skripty

Okna > Služby > Skripty

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online