Poznámky k verzi | Vydání aplikace InDesign CC z listopadu 2017 (13.0.1)

Systémové požadavky

Nejnovější verzi systémových požadavků najdete na stránce http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_cz.

Seznam nejnovějších systémových požadavků pro jiné produkty Creative Cloud najdete na stránce http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Zkušební software

Zkušební verze softwaru Creative Cloud fungují na principu „try and buy“. To znamená, že jednotlivé produkty a verze si můžete vyzkoušet a poté můžete nainstalovanou zkušební verzi převést na verzi plnou. Přechod ze zkušební na plnou verzi lze provést kdykoli zakoupením předplatného. Pokud si zakoupíte předplatné, musíte být připojeni k internetu a přihlášeni ke svému účtu pomocí Adobe ID, abyste mohli začít používat plnou verzi.

Licenční smlouva

Pro aktivaci tohoto produktu je nezbytné připojení k internetu, Adobe ID a přijetí licenčních podmínek. Tento produkt může integrovat určité online služby společnosti Adobe a jiných společností nebo k nim umožňovat přístup. Služby společnosti Adobe jsou dostupné pouze pro uživatele starší 13 let a vyžadují souhlas s dalšími smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů na internetu společnosti Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Aplikace a služby nemusí být dostupné ve všech zemích či jazycích a bez upozornění mohou být změněny nebo ukončeny. Mohou být účtovány další poplatky nebo členské příspěvky.

Vyřešené klíčové potíže

  • [Pouze macOS] Aplikace InDesign padá, když použijete nástroj kapátko na tabulku.
  • Aplikace InDesign padá při spuštění v některých specifických scénářích migrace předvoleb a nedostatečných oprávněních.
  • Aplikace InDesign padá, když vložíte, změníte vazbu nebo pracujete s propojenými datovými zdroji s aktivovaným sloupcem profilu ICC na panelu Odkazy.
  • Aplikace InDesign padá při kopírování a vkládání textového rámečku s ukotveným objektem do jiných aplikací Creative Cloud, např. Photoshop nebo Illustrator.
  • Aplikace InDesign v některých konkrétních konfiguracích padá při provádění operace Uložit / Uložit jako u dokumentu umístěného na síťové jednotce.
  • Pole formuláře aplikace InDesign nepředávají kontrolu přístupnosti do exportovaného dokumentu PDF.
  • Připojená grafika ve vysokém rozlišení je zrnitá, pokud exportujete dokument jako Tisk dokumentů PDF, pokud je v Předvolbách deaktivována možnost Překontrolovat vazby před otevřením dokumentu.
  • Ve skriptování chybí hodnota vlastnosti fullname události afterExport.
  • app.userAdobeId ve skriptování nevrací náležitou hodnotu.
  • Nelze importovat specifické formáty souboru typu EPS.

Online zdroje

Obecné komunitní stránky Adobe najdete na adrese https://community.adobe.com.

Nápovědu k tématům týkajícím se stažení, instalace a zahájení používání softwaru najdete na stránkách http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Chcete-li získat nápovědu k produktu včetně rad, inspirace a podpory vycházejících z informací od uživatelů, přejděte na stránky http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_cz.

Podpora zákazníků

Informace o produktech, jejich prodeji, registraci a dalších souvisejících oblastech najdete na stránce podpory http://www.adobe.com/go/customer_support_cz.

Oddělení péče o zákazníky má svou stránku http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.