Opravené problémy v aplikaci InDesign

Vyslechli jsme váš názor! Usilovně jsme pracovali na vyřešení problémů, které jste nám nahlásili. Zde je seznam problémů, které jsme v nejnovější verzi aplikace InDesign odstranili.

odstraněné problémy

Chcete nám poslat svůj názor? Navštivte náš portál pro odesílání vašich názorů.

Chcete-li vědět o nových funkcích, navštivte stránku Přehled nových funkcí.

InDesign 2021 (verze 16.4)

Stabilita a výkonnost

 • V některých případech se aplikace InDesign při spuštění chybově ukončí.
 • Jakmile počítač přepne do režimu spánku, aplikace InDesign se zhroutí.
 • [pouze systém macOS] Při vykreslování dokumentů dochází náhodně ke zhroucení aplikace InDesign.
 • Počet GDI se zvyšuje, až nakonec dosáhne do řádů tisíců, což způsobí zhroucení aplikace InDesign.
 • Na některých počítačích dojde po přihlášení pomocí týmové licence Creative Cloud ke zhroucení aplikace InDesign.
 • [pouze systém macOS] Aplikace InDesign se zhroutí po exportu PDF s konkrétním písmem.

Základní funkce a pracovní postup

 • [pouze systém macOS] Obtékání podle obsahu u některých obrázků v aplikaci InDesign nefunguje.
 • [pouze systém Windows] Chybné vykreslení souborů WMF s textem v aplikaci InDesign.

InDesign 2021 (verze 16.3.1 a 16.3.2)

Stabilita a výkonnost

 • [pouze systém macOS] Aplikace InDesign někdy selhává při kopírování a vkládání textu v režimu CPU.
 • [macOS only] InDesign někdy selže při procházení rozbalovací nabídky stylů v panelu vlastností.
 • [macOS only] InDesign selže při spuštění, když na některých zařízeních nebude detekována grafická karta.

InDesign 2021 (verze 16.3)

Stabilita a výkonnost

Vylepšení uživatelského prostředí

Skriptování

 • Knihovnu AdobeXMPScript nelze načíst.

Produkce

 • V souboru PDF exportovaném z dokumentu InDesign, ve kterém je umístěný soubor PDF obsahující glyfy písma Type0, se některé glyfy neobjevují.

 

Základní funkce a pracovní postup

 • V některých případech nelze pomocí dialogového okna Cmd-N vytvořit nový dokument.
 • Proměnná písma se při použití latinkového otočení ve svislém textu zobrazují nesprávně.
 • Na panelu Hypertextové odkazy v aplikaci InCopy chybí informace o URL.
 • Ve skriptování dochází k nesprávnému pořadí poznámek pod čarou, když je číslování nastaveno tak, aby restartovalo každou stránku nebo sekci.
 • V aplikaci InDesign se nesprávně zobrazuje barva zvýraznění překrývajících se zvýrazněných poznámek.
 • Proměnné písmo přidané do knihoven CC v aplikaci Illustrator přichází o své atributy při umístění do aplikace InDesign.
 • Značky propojení se u proměnného písma nezobrazují na správném místě.
 • Všechny alternativní znaky složeného písma se v aplikaci InDesign zobrazují chybně.

InDesign 2021 (verze 16.2.1)

Stabilita a výkonnost

 • InDesign v některých případech selže, když jej po vytvoření nového dokumentu zavřete.

InDesign 2021 (verze 16.2)

Stabilita a výkonnost

Vylepšení nových funkcí

Produkce

Základní funkce a pracovní postup

Skriptování

InDesign 2021 (verze 16.1)

Stabilita a výkonnost

 • Po kliknutí na možnost pro použití obtékání textu u vybraného objektu se někdy aplikace InDesign chybově ukončí.
 • Je-li smazán podřazený soubor, pak se aplikace InDesign při ukládání chybově ukončí.
 • Je-li v dokumentu umístěn kurzor mezi tečku (.) a symbol svislé čáry (|), pak aplikace InDesign přestane provádět kontrolu pravopisu.
 • [Jen ve Windows] Modul CRClient.dll způsobuje zhroucení aplikace InDesign.
 • V některých případech se aplikace InDesign při spuštění chybově ukončí.
 • Jsou-li v aplikaci InDesign 2021 převáděny starší soubory s příponou INDD, které byly sdíleny k recenzi a které obsahují uživatelské recenze, pak se aplikace chybově ukončí.
 • Na některých zařízeních se systémem Windows se aplikace InDesign při spuštění chybově ukončí.
 • Došlo ke zlepšení výkonu aplikace při posouvání / zvětšování zobrazení / překreslování.
 • Aplikace InDesign se chybově ukončí, je-li několikrát spuštěna nebo ukončena.

Vylepšení uživatelského prostředí

 • [Pouze systém Windows] Horizontální procházení vstupních prvků pomocí kolečka myši v okně pro vytvoření nového dokumentu nemění přírůstkově jejich hodnotu.
 • Pokud je název navigačního bodu příliš dlouhý, na posuvníku v panelu Média se objeví bílý rámeček, který tam nepatří.
 • Ikona pro video plakát je na panelu médií oříznutá.
 • Panel pro ovládací prvky má po přenášení zásuvných modulů z aplikace InDesign 2020 do aplikace InDesign 2021 nesprávně umístěný obrázek ikony.
 • Ikona směru vazby Zprava doleva se ve verzi pro Střední východ zobrazuje nesprávně.
 • Když je u dokumentu povoleno zobrazení náhledu, v dialogovém okně Vytvořit nový dokument zmizí fokus.
 • Když se panel Hodnocení otevře pomocí nabídky Okno, dochází při psaní poznámek v korejštině k problémům. Při přístupu prostřednictvím ikony Sdílet kvůli hodnocení na panelu aplikace je ale všechno v pořádku.
 • Chyba ve švédském překladu: Špatně přeložené slovo Vysvětlivky.

Základní funkce a pracovní postup

Produkce

 • Některé znaky složeného japonského písma s použitým vyhlazením se nezobrazují, je-li dokument exportován jako soubor s příponou PDF.

Vylepšení nových funkcí

 • Po výběru písma se panel úloh v pozadí a otáčející se kolečko zobrazují nadále spolu s oznámením o probíhající aktivaci písem, a to i tehdy, pokud bylo písmo vybráno a správně se zobrazuje v dokumentu.
 • Text zkopírovaný z dokumentu a vložený do panelu Sdílet kvůli hodnocení se vloží dvakrát.

InDesign 2021 (verze 16.0.2)

Vylepšení uživatelského prostředí

 • [pouze macOS] Ikona aplikace InDesign se v zařízeních se systémem macOS BigSur jeví větší. 

InDesign 2021 (verze 16.0.1)

Stabilita

Vylepšení nových funkcí

 • Pracovní plocha se resetuje při vytváření nového dokumentu z šablon v dialogovém okně Cmd-N.
 • V aplikaci InDesign nefunguje kliknutí na návrhy vyhledávání.
 • Posuvník na panelu médií je aktivován stále a lze ho přetáhnout, i když na panelu není žádný mediální soubor.
 • Tlačítko pro umístění video nebo zvukového souboru na panelu médií je při spuštění aplikace InDesign aktivní, i když není otevřen žádný dokument.
 • Celková doba trvání mediálního souboru se na panelu médií zobrazuje jako deaktivovaná.

Základní funkce a pracovní postup

Skriptování

 • Soubor jazyka AppleScript s příponou scpt se v Editoru skriptů neotvírá pro úpravy. Místo toho program otevře tento skript v programu Vscode.

InDesign 2021 (verze 16.0)

Stabilita

 • CEPHtmlEngine způsobuje 100% výkon procesoru.
 • Při spuštění kontroly pravopisu dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Aplikace InDesign se ukončí při nastavování os písma v proměnném písmu TT Octosquares.
 • CEPHtmlEngine Helper může v aplikaci InDesign často způsobovat pád.
 • Chyba souboru plugplugowl.dll způsobuje pád aplikace InDesign.
 • [Pouze systém Windows] Pád při spuštění/otevření dokumentu, když aplikace InDesign iteruje systémová písma.
 • Opraveny náhodné pády pro vykreslování dokumentů.
 • Kliknutím na propojený obrázek k zobrazení oblasti Informace o odkazu může mít za následek pád, pokud existuje více instancí stejného datového zdroje.
 • InDesign se během spuštění zasekne na pracovní ploše Start.
 • Opraveny náhodné pády v pracovním postupu souvisejícím s barvami.
 • [jen macOS] Aplikace InDesign se při procházení velkým dokumentem ukončí.
 • Při exportu dokumentu do formátu PDF dojde náhodně k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při importu souboru aplikace Microsoft Word dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign. 
 • Problém se skriptováním: Při vykreslování obrazů v grafickém procesoru dojde u několika datových zdrojů k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Problém s přidělením paměti: Při vykreslování velkých dokumentů dojde náhodně k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Dojde náhodně k selhání aplikace InDesign při jejím ukončení. 
 • Při pokusu o otevření dokumentu IDML dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při změně velikosti textového rámečku dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • [jen macOS] Při vykreslování velkých dokumentů dojde náhodně k chybovému ukončení aplikace InDesign kvůli problémům s přidělením paměti.
 • Při výběru nástroje text na panelu nástrojů během čisté instalace systému macOS Mojave dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • [jen macOS] Při ukládání do umístění jen pro čtení dojde k chybovému ukončení aplikace ID.

Vylepšení uživatelského prostředí

Skriptování

Produkce

Základní funkce a pracovní postup

Vylepšení nových funkcí

InDesign 2020 (verze 15.1.3)

Stabilita

 • [jen macOS] V některých případech dojde při otevření souboru k chybovému ukončení aplikace InDesign 15.1.2.
 • Aplikace Adobe InDesign 2020 se při spuštění v prostředí proxy neočekávaně ukončí.
 • [jen macOS] Když přejmenujete libovolnou složku ve složce User Library Fonts, dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.

Vylepšení uživatelského prostředí

Základní funkce a pracovní postup

InDesign 2020 (verze 15.1.2)

Stabilita

 • [Windows] Při současné práci se dvěma dokumenty INDD, které mají ve své složce Document Fonts stejná písma, je aplikace InDesign pomalá.
 • Aplikace InDesign během obnovování poškozeného dokumentu přestane reagovat. 
 • [macOS] Při pokusu o ukončení aplikace InDesign po automatické aktivaci písma dojde v některých případech k jejímu chybovému ukončení. 
 • Při vykreslování dokumentu dochází náhodně k chybovému ukončení aplikace InDesign. 
 • Při načítání pracovní plochy dochází občas k chybovému ukončení.
 • Při spouštění aplikace InDesign v prostředí s proxy serverem dochází k jejímu chybovému ukončení.
 • Při práci s obrazy EPS dochází k chybovému ukončení aplikace InDesign. 
 • [Systém Windows] Při exportu souboru PDF dochází občas k chybovému ukončení.
 • Při přepínání kontextu z nebo na vložení textu dochází občas k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při importu obrazu dochází občas k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při ukončení aplikace ihned po spuštění dochází k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při exportu dokumentu InDesign do HTML může se může aplikace InDesign chybově ukončit, pokud zadáte možnost exportu jako Kopírovat obrázek > odkaz na cestu k serveru a pokud má dokument názvy souborů s obrázky tvořené jedním znakem.
 • Dojde náhodně k selhání aplikace InDesign při jejím ukončení.

Použitelnost

Základní funkce a pracovní postup

 • [mac OS] Změna velikosti textu podržením klávesové zkratky u znaků s různou výškou vytvořených pomocí proměnných písem vytváří obrazy předchozí pozice.
 • [mac OS] Proměnná písma v aplikaci InDesign nefungují a posuvníky jsou deaktivované.
 • U odkazů HTTP dochází kvůli nesprávnému kódování prvků cesty třídou URI k chybám.
 • [macOS] Soubory aplikace InCopy, které jsou uloženy v síťovém umístění v systému Windows, nelze rezervovat.
 • Vložení adresy URL, která obsahuje diakritiku, má za následek nedosažitelnou adresu URL.
  Poznámka: Obnovte hypertextový odkaz, pokud jste našli starší dokumenty.

Vylepšení nových funkcí

Produkce

Skriptování

 • Pokud pro AppleScript zvolíte možnost Upravit skript, Editor skriptů se nespustí.

 

InDesign 2020 (verze 15.1.1)

Stabilita

InDesign 2020 (verze 15.1)

Stabilita

Základní funkce a pracovní postup

InDesign 2020 (verze 15.0.3)

Stabilita

 • Při použití dlouhého řetězce v proměnných textu dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign
 • Při pracovních postupech zahrnujících ukazatel průběhu dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při importu dokumentu jako souboru PDF dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při použití možnosti Upravit rozvržení dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign, pokud dokument obsahuje překrytou tabulku.
 • Kvůli konfliktu v dialozích zobrazených pro operace exportu PDF a otevření souboru dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign. 
 • Během opakovaného propojení podřízených datových zdrojů umístěného souboru .indd dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign, pokud je v dokumentu již k dispozici stejný datový zdroj. 
 • Když se pokusíte vybrat libovolný text pomocí nástroje Text, dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign. 
 • Když se pokusíte přejít zpět a vpřed mezi propojenými soubory .indd pomocí panelu hypertextových odkazů, dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign. 
 • Když přejmenujete libovolnou složku ve složce User Library Fonts, dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Během pracovního postupu, který zahrnuje výběr objektů, dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign. 
 • Při změně velikosti textového rámečku s použitou automatickou velikostí dojde k náhodnému chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při pokusu o otevření starší verze dokumentu v síti dvojitým kliknutím dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign. 
 • [Pouze systém Windows] Byla nahlášena neočekávaná chybová ukončení při práci s aplikací InDesign 15.0.2. 
 • V aplikaci InDesign 15.0.1 jsou vytvořeny poškozené dokumenty.
 • Pokud není během spuštění načtena položka InCopy Bridge.InDesignPlugin, při odstranění textového rámečku poznámky na konci dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign. 
 • Při použití pracovního postupu tisku pro dokumenty dojde k náhodnému chybovému ukončení aplikace InDesign. 

Vylepšení nových funkcí

Základní funkce a pracovní postup

Usnadnění přístupu

InDesign 2020 (verze 15.0.2)

Stabilita

 • [Pouze systém macOS] Při použití operace Zpět se místo vrácení poslední akce zpět obnoví naposledy uložený dokument
 • Pokud je otevřený panel vlastností, dojde při výběru textového rámečku na panelu Odstavec nebo Styl znaků k chybovému ukončení aplikace InDesign
 • Při spuštění aplikace InDesign dochází občas k jejímu chybovému ukončení
 • Když do dokumentu přetáhnete položku knihovny s vloženým textovým rámečkem, který je třeba přeformátovat, aplikace InDesign 2020 zamrzne
 • Při provádění operací Zvětšit zobrazení nebo Zmenšit zobrazení dochází občas k chybovému ukončení aplikace InDesign

Vylepšení nových funkcí

Základní funkce a pracovní postup

Vylepšení uživatelského prostředí

 • V seznamu naposledy použitých položek na domovské obrazovce se nezobrazuje obraz miniatury.
 • [Pouze systém macOS] Na domovské obrazovce bez rámečku aplikace se nezachovává původní délka nabídky.
 • Aplikace InDesign po potvrzení zarážky nevrací fokus na umístění kurzoru v textovém rámečku.
 • [Pouze systém macOS] Ve verzi 15.0.1 je v části Předvolby možnost Výkon GPU neaktivní, i když existuje kompatibilní hardware.

Usnadnění přístupu

InDesign 2020 (verze 15.0.1)

Stabilita

 • Při přesunutí nebo změně velikosti tabulek, ve kterých je text v buňce zarovnán pomocí možností buňky, dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign
 • Při kliknutí na kartu „Linky mezi sloupci“ v dialogovém okně „Volby textového rámečku“ v případě, že je vybráno více textových rámečků s různými stavy, dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign
 • Při spuštění aplikace InDesign dochází kvůli neočekávanému problému v modulu Správce písem k jejímu chybovému ukončení
 • Při práci s dokumentem dochází náhodně k chybovému ukončení aplikace InDesign

Základní funkce a opravy pracovního postupu

InDesign 2020 (verze 15.0)

Základní funkce a opravy pracovního postupu

Opravy stability

Vylepšení výkonu

Vylepšení uživatelského prostředí

Vylepšení funkcí v Id 14.0

Opravy usnadnění přístupu

 • Možnost přidání alternativního textu k odkazům
 • Odstavcové styly neumožňují nastavit tagy pro export
 • Alternativní text přidaný do skupiny vnořených skupin je v exportovaném tagovaném PDF neoznačí jako obrázek
 • Chybějící alternativní text u některých grafických prvků
 • Nesprávný tag pro poznámky na konci v tagovaném PDF
 • Odrážky se oznamují dvakrát
 • Seznam by se neměl exportovat jako tag seznamu, pokud je přiřazen jiný tag

Skriptování

Produkce
 • Ve funkci Publish Online nefunguje interaktivita
 • Čísla v textu se při tisku do formátu PostScript přesouvají
 • Zpráva o chybějícím písmu se zobrazuje i po zahrnutí daného písma do balíčku
 • Soubor PDF exportovaný z aplikace InDesign vykresluje nečitelný text, protože na jedné stránce dokumentu byly použity dva různé barevné profily se stejným názvem
 • Při exportu do formátu PDF se před prvním klíčovým slovem (informace o souboru) zobrazuje středník

Předchozí verze

InDesign 2019 (verze 14.0.3)

Opravy stability

 • Při použití hlavního rozložení na stránku dojde k selhání serveru InDesign Server
 • Při exportu dokumentu jako PDF a názvu začínajícího na .pdf dojde k selhání aplikace InDesign.
 • Při vkládání textu v jiné aplikaci dojde k selhání aplikace InDesign
 • Při ukládání dokumentů, které obsahují vložené soubory .indd, dojde k selhání aplikace InDesign
 • Při vkládání rámce obsahujícího křížové odkazy dojde k selhání aplikace InDesign
 • Po kliknutí na odkaz na panelu Odkazy dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign, pokud jeho metadata chybí nebo jsou poškozena
 • Kvůli poškozeným hypertextovým odkazům dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign
 • [Pouze systém macOS] Při zavírání dialogů, které se zobrazí při otevření dokumentu aplikace InDesign s chybějícím písmem a nedostupným zásuvným modulem, dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign
 • Při přidávání poznámky do mřížky prázdných rámců dojde k selhání aplikace InDesign
 • InDesign se během ukládání zhroutí s nízkým diskovým prostorem
 • Při provádění operací kopírování a vkládání dojde k selhání aplikace InDesign v určitých dokumentech
 • InDesign přestane reagovat při zavření vnořeného dialogu ScriptUI
 • InDesign přestane reagovat při spuštění skriptu pomocí findGrep () v libovolném dokumentu
 • InDesign přestane reagovat při kopírování textového rámečku s povolenou automatickou změnou velikosti a vkládání do buňky tabulky
 • Omezený počet kroků zpět
 • InDesign přestane procházet pole Písmo ovládacího panelu nebo panelu Vlastnosti
 • InDesign přestane reagovat na zavření okna Adobe InDesign z hlavního panelu
 • [pouze pro MacOS] InDesign přestává přidávat glyfy chybějícího písma
 • InDesign přestane reagovat, když se text rozložený napříč sloupci přesune do překrývání v pravoúhlém textovém rámci ve více sloupcích, na který je aplikováno svislé zarovnání
 • InDesign přestane exportovat textový rámeček do icml/idms nebo exportuje dokument do idml
 • InDesign přestane reagovat na vytváření textu na cestě s textovým rámečkem nastaveným na automatickou velikost
 • InDesign zamrzá při exportu IDML dokumentu, který má textový rámeček, s povolenými změnami stopy, ve kterém je vložena tabulka a označena a nějaký text odstraněn
 • InDesign přestane reagovat při zavírání následujícího dialogu Chybějící typy písma při současném otevírání více souborů
 • InDesign přestane reagovat při úpravách stylu Char použitého ve vnořeném stylu
 • InDesign přestane reagovat při změně možnosti velikosti a polohy ve stylech objektů na ukotveném textovém rámečku včetně zalomení textu viditelnými textovými vlákny
 • Zastavení služby InDesign neukončí službu InDesignService.exe

Vylepšení výkonu

Základní funkce nebo opravy pracovního postupu

Vylepšení uživatelského prostředí

Vylepšení pro exportování

Vylepšení funkcí aplikace InDesign 14.0

InDesign 2019 (verze 14.0.2)

 • Možnost Více voleb na panelu Vlastnosti by si měla pamatovat nastavení uživatele v každé relaci.
 • Ve výchozím nastavení byla vypnuta možnost Upravit rozvržení v dialogu Okraje a sloupce.
 • Nelze otevřít soubor .icap v aplikaci InCopy 2019.
 • Konec odstavce (\r) se změní na oddělovač odstavců a styl odstavce první věty se změní na styl odstavce druhé věty v případě, že znak s číslem 8000 je konec odstavce.
 • [macOS] Při importu se obrátí vzhůru nohama text / typ písma uvnitř souboru PDF.
 • Při přesunu stránky mezi dvěma dokumenty pomocí ukazatele myši dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Nefunguje kopírování přechodu z aplikace Illustrator do aplikace InDesign.
 • Při otočení dvojstránky nejsou přetažené obrazy umístěny ve správné pozici.
 • Při vyhledávání znaku Nový sloupec na kartě GREP dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při procházení rozevíracích nabídek pomocí klávesnice se nezobrazí zvýraznění vybrané položky.
 • Do seznamu barev není přidána nová barva znaků vytvořená v dialogu Odstavcové styly.
 • Při aktualizaci obsahu (TOC) se sloučí některé podřízené položky s nadřazenou položkou.
 • Pokud je možnost Pozadí náhledu nastavena na hodnotu Sjednotit s barvou motivu na úrovni aplikace, dokument aplikace InDesign vypadá chybně.
 • V případě aktuální verze a starších verzí aplikace InDesign by mělo být k dispozici stejné sériové číslo pro jednotlivé uživatele.
 • Živý náhled písma se po určité době obnoví a obtížně se s ním pracuje.
 • Při importu dokumentu aplikace Word obsahujícího velký počet písem dojde k zablokování aplikace InDesign.
 • Během importu dokumentu aplikace Word jsou poznámky na konci převedeny na statický text a nepoužije se znakový styl čísla reference poznámky na konci.
 • Při importu poznámek souboru PDF je poznámka typu Vložit text na konci odstavce přidána na nesprávné místo.
 • Možnost Použít mezery na panelu Zarovnání není aktivní.
 • Aplikace InDesign v systému Windows by si měla vždy pamatovat velikost a umístění aplikace.
 • Ve službě Publish Online není respektováno nastavení formátu PDF stránek / dvojstránek z možnosti Přednastavení.
 • Přizpůsobení podle obsahu by nemělo být použito v případě aktualizace odkazů.
 • Při odstraňování textového rámečku obsahujícího včleněný objekt dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Během přidávání kódu QR do poslední buňky tabulky dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign v případě, že je vyvolán jakýkoli jiný dialog, například Soubor > Otevřít, Předvolby atd., v průběhu pracovního postupu balení a exportu souboru PDF.
 • Občasné chybové ukončení při vyvolání možnosti Změnit vazbu souboru z panelu Vlastnosti
 • [Pouze systém Windows] Při pokusu o otevření souboru z karty Poslední na pracovní ploše Začátek během zahájení procesu ukončení aplikace InDesign dojde k chybovému ukončení aplikace.
 • Chybové ukončení aplikace InDesign při odstranění a opakovaném importu poznámek souboru PDF
 • [Pouze systém Windows] Chybové ukončení aplikace InDesign při spuštění se souborem PlugPlugOwl.dll
 • Zablokování aplikace InDesign při spuštění kvůli některým konkrétním sadám písem
 • Chybové ukončení aplikace InDesign při ukládání, když je málo místa na disku.
 • Chybové ukončení aplikace InDesign při kliknutí na rozmístění mezer
 • Chybové ukončení aplikace InDesign při otevírání souboru s chybějícími písmy
 • Nabídka písem zobrazuje 6–10 písem s dvojnásobným rozlišením.
 • Na ovládacím panelu zmizí možnost použití pole čísla mezery pro nástroj stránka.
 • [Pouze systém MacOS] Aplikace InDesign nedokáže vytvořit nebo otevřít dokument větší než 4,3 GB.
 • Při přepnutí na vlastní pracovní plochu dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Když je vytvořen obrys pro svislý text poznámky pod čarou nebo poznámky na konci, neexistuje žádný prostor.
 • Nesprávné pořadí karet na panelu Vlastnosti
 • Při použití filtru Zobrazit oblíbené písmo se v nabídce písem zobrazí posuvník, i když je počet písem ve filtrovaném seznamu malý.
 • Při kliknutí na tlačítko Zrušit v dialogu Klávesové zkratky dojde ke zrušení přiřazení klávesové zkratky pro panel Náhled interaktivity EPUB.
 • Přesahující text v buňce tabulky způsobuje problémy s aktualizací obsahu (TOC).
 • Aplikace InDesign Server během produkce často ztrácí licenci.
 • Při spuštění aplikace InDesign Server pomocí služby okna se neotevře port administrace.
 • Vliv na výkon při použití náhledových obrazů v pracovním postupu tisku
 • [Pouze systém macOS] Problém s hodnotou TextEditBoxWidget a MultilineTextEditBoxWidget v textovém poli panelu
 • Přizpůsobení podle obsahu způsobuje chybové ukončení aplikace InDesign Server.
 • Sazba textu očekávaná ve zřetězených textových rámečcích
 • Aplikace InDesign nereaguje v případě, že výstřižek je v dokumentu umístěn dvakrát.
 • Tagovaný text obsahující sloučené řádky při umístění v aplikaci InDesign vytvoří neočekávanou tabulku.
 • U importu XML není respektován atribut ccolwidth pro buňky.
 • Při importu souboru IDMS obsahujícího rámeček s tagovaným textem dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Na panelu Vlastnosti nejsou řetězce Poznámka pod čarou a Poznámka na konci konzistentní.
 • Optimalizace využití sítě za účelem zlepšení výkonu nabídky písem v aplikaci InDesign

InDesign 2019 (verze 14.0.1)

Opravy stability

 • Při importu určitých souborů aplikace Word dochází k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Po zavření posuvníku Odstín na panelu Vlastnosti dochází při přepínání kontextu k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Přidání nebo změna formátování textu v ukotveném textovém poli s aktivovanou možností pro automatické přizpůsobení podle výšky způsobí chybové ukončení aplikace InDesign.
 • Při spouštění aplikace InDesign dochází v určitých scénářích k jejímu chybovému ukončení.
 • Při importu určitých souborů PNG dochází k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při otevírání rozevíracího seznamu Styly z panelu Vlastnosti dochází u určitých písem k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při používání funkce Přizpůsobit podle obsahu dochází za určitých podmínek k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při přesouvání textových rámečků se zarovnáním typu Odsadit semMřížka účaří dochází k chybovému ukončení aplikace InDesign.

Opravené hlavní problémy

 • Reakce nástroje text je při spuštění aplikace a během přepínání na nástroj text zpožděná.
 • Nastavení barev v aplikaci InDesign se vrací na výchozí hodnoty.
 • Při použití stylu písma z karty Najít další je k názvu v poli Rodina písma připojen název stylu.
 • Pokud jsou písma filtrována pomocí filtru Aktivováno ze služby Písma Adobe na kartě Najít další, nelze příslušné písmo použít.
 • Pokud je do dokumentu umístěn soubor PDF obsahující písma Type 3, nelze exportovat soubor PDF s určitými přednastaveními.
 • Po zrušení ukotvení ovládacího panelu a změně jeho velikosti na něm nebude nic zobrazeno (bude prázdný).
 • Při vytváření osnovy je mezi znaky přidána mezera navíc.
 • Když v dokumentu kliknete v seznamu písem na nainstalované písmo, zobrazí se zpráva Aktivovat písmo a písmo se nezmění.
 • Při exportu do souboru PDF budou písmena v textu napsaném určitými písmy převedena na všechna velká.
 • Vnořené styly nefungují podle očekávání.

InDesign 2019 (verze 14.0)

Opravy stability

 • Pokud je aktivní výstraha Hledat písmo, dojde při aktivaci nebo deaktivací písem k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Aplikace InDesign při spuštění přestane reagovat a dojde k poškození předvoleb.
 • Pokud je otevřeno dialogové okno Možnosti importu, dojde při použití klávesy Escape v souboru aplikace v umísťovacím kurzoru k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • [Mac] Při použití kapitálek v určitém dokumentu dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • [Mac] Při pokusu o otevírání dokumentů ze služby Disk Google dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Po kliknutím na tlačítko Změnit vše při změně odkazu pro poznámku pod čarou na dvojbajtový znak dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Pokud přednastavený název dokumentu PDF obsahuje znaky CJK Unified Ideographs Extension B, dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při přesouvání řádku s poznámkou pod čarou a poznámkou na konci dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při použití příkazu Hledat a nahradit u tabulky obsahující poznámky na konci dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při otáčení dokumentu PDF pomocí panelu Transformace nebo panelu Vlastnosti dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při otevírání určitého dokumentu a práci s písmy dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při zadávání znaku do dokumentu v převedeném stavu dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při umísťování obrázku TIFF se složitou ořezovou cestou dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při řazení záložek v určitém dokumentu dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při procházení položek na panelu odkazů s vlastními datovými zdroji dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • [Mac] Po kliknutí, které následuje bezprostředně po výběru textu, dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při provádění operace transformace na stránce dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při spouštění aplikace InDesign v určitém proxy prostředí dojde k jejímu chybovému ukončení.
 • [Mac] Při spouštění aplikace InDesign dojde kvůli určitým barevným profilům k jejímu chybovému ukončení.
 • [Mac] Při pokusu o otevření šablony dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při práci se souborem XML obsahujícím tag, který končí na písmeno s diakritikou, dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • [Win] Pokud po přesunutí stránky z jednoho dokumentu do jiného stisknete kombinaci kláves Ctrl+Z, dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Po odstranění hypertextového odkazu v určitém dokumentu dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Aplikace InDesign se při kopírování tabulky s grafickou buňkou se seskupenými obrázky nebo texty zhroutí.
 • Při spouštění aplikace InDesign v určitém prostředí dojde k jejímu chybovému ukončení.
 • [Win] Při odstraňování objektu dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při přepínání mezi zapnutým a vypnutým stavem rámečku aplikace dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při vytváření poznámek na panelu Poznámky dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign. 

Opravené hlavní problémy

 • Při kopírování textového rámečku do jiného dokumentu dojde ke změně odstavcové sazby.
 • V aplikaci InDesign nelze umístit některé obrázky kódované pomocí progresivního formátu JPEG.
 • Určitá písma nejsou při vypnutí v Knize písem přesně rozpoznána.
 • Nelze upravovat tlačítka s akcí odkazu a mezerou na konci.
 • Vlastní mřížka účaří rámečku začne být viditelná až po přesunutí rámečku.
 • Aplikace InDesign nesprávně ořezává text z umístěného souboru PDF nebo Ai.
 • V systému Windows se aplikace InDesign zablokuje a v systému Mac přestane nástroj reagovat.
 • Posuvník vzorového textu v okně Složené písmo zmizí.
 • Při odstraňování znaku v určitých dokumentech dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • V aplikaci InDesign nelze upravovat grafiky, které v názvu obsahují určité speciální znaky GB18030.
 • Při zaškrtnutí políčka Náhled v dialogovém okně Nastavení dokumentu se po stisknutí kláves Cmd+N zobrazí dialogové okno pro novou mřížku rozvržení.
 • V aplikaci InDesign nelze otevřít soubor, který v názvu nebo cestě obsahuje určité speciální znaky GB18030.
 • Pokud je v aplikaci InDesign vložen kód HTML obsahující znaky GB18030, zobrazí se v náhledu HTML nesmyslné znaky.
 • V 64bitovém systému nefunguje u určitých dokumentů převod adres URL na hypertextové odkazy.
 • Při instalaci aplikace InDesign 2015 přes aplikaci InDesign 2017 bude jako výchozí aplikace pro otevírání dokumentů aplikace InDesign nastavena aplikace InDesign 2015.
 • Při použití operace Zpět při změně velikosti stránky v nastavení dokumentu nedojde ke změně velikosti mřížky rozvržení.
 • Překlad tabulek v dialogovém okně Exportovat není v japonské verze aplikace InDesign správný.
 • Jednotka tloušťky tahu není propojena s částí Formát na kartě Objekt v dialogovém okně Hledat a nahradit.
 • Text ve vloženém dokumentu PDF, který obsahuje písma Type 3, je nesprávně převeden na vyplněné mnohoúhelníky.
 • V souboru SDKSample.sln chybí několik projektů.
 • Projekt LayersPanel open SDK nelze sestavit.
 • Dokumenty vytvořené pomocí šablony mají stejné ID dokumentu jako šablona.
 • Při vkládání výplně tabulátoru za textové proměnné dojde při určitém vlastním nastavení odsazení tabulátoru k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Pokud je u textu v rámečku použito vyrovnání sloupců, tak se text při odstranění části textu nepřeformátuje.
 • Aplikace InDesign nevytvoří správný znak jazyka Kannada.
 • Při klepnutí pravým tlačítkem myši na tabulku v Editoru článků dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Kombinace možností Spojit s dalšímiPřes vše pro práci s tabulkou způsobí chybové ukončení aplikace InDesign.
 • Při provádění operace Vybrat vše ve velkém souboru přestane aplikace InDesign reagovat. 
 • Při otevření Editoru článků se v tabulce zobrazí nesprávné znaky ME.
 • V textovém poli z vloženého souboru aplikace InDesign je ignorováno oříznutí.
 • Nelze zkopírovat nebo vložit element struktury, pokud je obsah ze zdroje pro sloučení dat.
 • Do souboru PDF nelze exportovat kombinaci tagu XML a Aki před znakem.
 • Při spuštění aplikace InDesign v systému macOS 10.14 (Mojave) dojde k jejímu chybovému ukončení.
 • Data s formátováním čísel v aplikaci Excel nejsou do aplikace InDesign importována správně.
 • Při exportu určitého dokumentu do formátu PDF přestane aplikace InDesign reagovat.
 • Na vlastní pracovní plochu nejsou správně načteny panely.
 • V dokumentu aplikace InDesign nelze kopírovat a vkládat elementy XML.
 • Při kontrole pravopisu nefunguje možnost Ignorovat vše.
 • Po provedení změn v dialogovém okně Okraje a sloupce dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při otevření dialogového okna Upravit křížový odkaz se v něm místo vybraného křížového odkazu zobrazuje možnost [Všechny odstavce].
 • V jednostránkovém dokument PDF exportovaném prostřednictvím operace sloučení dat se za druhou stránkou nachází duplicitní obsah.
 • Na externím monitoru s rozlišením HDMI není pozice ukazatele myši zarovnána s nabídkami aplikace InDesign a kvůli tomu se rozbalí špatná nabídka.
 • Po vložení dokumentu .icml do aplikace InDesign je panel úloh prázdný.
 • [Mac] Při změně písma nebo práci s rozevíracím seznamem Písmo dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Při použití stylu objektu není respektováno přizpůsobení rámečku.
 • [Win] V novém dokumentu nelze vytvářet určitý typ objektů.
 • Při zavření dokumentu v okamžiku, kdy je zobrazeno modální dialogové okno, dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Pokud je otevřena verze .idml souboru, neobsahuje panel Sloučení dat všechny instance zástupných symbolů dat.
 • Dokument PDF vytvořený pomocí funkce Export do PDF na panelu Sloučení dat neobsahuje text na cestě nebo běžné textové objekty umístěné na vzorové stránce.
 • Efekty v dokumentu PDF exportovaném z aplikace InDesign se nezobrazují správně.
 • Pokud je možnost Vyrovnání párů nastavena na hodnotu Žádné, nelze do knihoven CC přidat styl odstavce.
 • [Mac] Soubor nelze uložit, protože byl jeho název ručně změněn v aplikaci Finder, přestože byl otevřený.
 • Velikost některých panelů, například panelů Tipy k použití nástroje, Motiv aplikace Adobe Color nebo Náhled EPUB, se po změně velikosti a opětovném otevření změní na výchozí.
 • [Mac] Pokud je rámeček aplikace vypnutý, nejsou ze zobrazení Ikona otevírány panely připojené ke zbytku panelů.
 • [Win] Po změně barvy příkazu nabídky v dialogovém okně Nabídka dojde ke změně velikosti písma.
 • Pokud je značka umístěna v textovém rámečku z panelu Vlastnosti, je text neuspořádaný. 

Opravy skriptování

 • V článcích s tabulkami vrací funkce endnote.storyOffset chybnou hodnotu.
 • Funkce story.endnoteRanges.everyItem().getElements() vrací pouze první rozsah endnoteRange v článku.
 • Pokud v tabulce odebíráte rozsah textu v načteném umísťovacím kurzoru obsahujícím poznámky na konci, dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • Funkce findgrep() nevrací správnou hodnotu poznámek pod čarou.
 • Prostřednictvím skriptování nelze v tabulce najít poznámku na konci.
 • Při importu souboru aplikace Excel s nesprávným názvem listu nebo nastaveným rozsahem pomocí skriptu dojde k chybovému ukončení aplikace InDesign.
 • [Win] Skripty VB Script lze spustit až poté, co je aplikace InDesign alespoň jednou spuštěna v režimu správce.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.