Systémové požadavky

Nejnovější verzi systémových požadavků najdete na stránce http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_cz.

Seznam nejnovějších systémových požadavků pro jiné produkty Creative Cloud najdete na stránce http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Zkušební software 

Zkušební verze softwaru Creative Cloud si můžete vyzkoušet a koupit. To znamená, že jednotlivé produkty a verze si můžete vyzkoušet a poté můžete nainstalovanou zkušební verzi převést na verzi plnou. Přechod ze zkušební na plnou verzi lze provést kdykoli přihlášením odběru předplatného. Jestliže jste zakoupili předplatné, aktivace plné verze vyžaduje přechod do režimu online a přihlášení se pomocí Adobe ID.

Licenční smlouva

Pro aktivaci tohoto produktu je nezbytné připojení k internetu, Adobe ID a přijetí licenčních podmínek. Tento produkt může integrovat nebo umožňovat přístup k určitým online službám společnosti Adobe a jiných společností. Služby společnosti Adobe jsou dostupné pouze pro uživatele od dovršených 13 let a vyžadují souhlas s dalšími smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů online společnosti Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Aplikace a služby nemusí být dostupné ve všech zemích či jazycích a bez upozornění mohou být změněny nebo ukončeny. Mohou být účtovány další poplatky nebo členské příspěvky.

Známé problémy

Na stránkách podpory Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_cz najdete nejnovější informace a známé problémy pro všechny aplikace Creative Cloud.

  • InDesign přestane reagovat, jestliže uživatel klikne na příkaz Správa účtu Creative Cloud (aniž by nejdříve synchronizoval nastavení) po více jak 24 hodinách od spuštění aplikace InDesign.
  • InDesign může přestat reagovat při přetažení libovolné vzorové stránky protilehlých stránek za vzorovou stránku Žádná v panelu Stránky. 
  • InDesign může přestat reagovat při zadávání dvoubajtových znaků v editačních polích některých rozšíření, např. panelech Kuler, MiniBridge či DPS.
  • Když v systému Mac 10.7.5 (nebo starších verzích) kliknete na příkaz Převod předchozích místních nastavení, InDesign/InCopy se ukončí, ale automaticky se nerestartuje, aby převedl předchozí místní nastavení. Náhradní řešení: Ručním spuštěním aplikace dokončíte převod nastavení.
  • InDesign přestane reagovat při generování obsahu, je-li volba „Vytvořit textovou kotvu ve zdrojovém odstavci“ zapnuta a články InCopy jsou zpřístupněny. Náhradní řešení: nejprve vyhraďte všechny články InCopy a poté generujte obsah.

Online zdroje

Obecná fóra společnosti Adobe naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/forums_cz.

Nápovědu k tématům týkajícím se stažení, instalace a zahájení používání softwaru naleznete na stránkách http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Chcete-li získat nápovědu k produktu včetně rad, inspirací a podpory vycházejících z informací od uživatelů, přejděte na stránky http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_cz.

Podpora zákazníků

Informace o produktech, jejich prodeji, registraci produktů a dalších souvisejících oblastech najdete na stránce podpory http://www.adobe.com/go/customer_support_cz.

Oddělení péče o zákazníky má svou stránku http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz.