Systémové požadavky

Nejnovější verzi systémových požadavků najdete na stránce http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_cz.

Seznam nejnovějších systémových požadavků pro jiné produkty Creative Cloud najdete na stránce http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Zkušební software

Zkušební verze softwaru Creative Cloud fungují na principu „try and buy“. To znamená, že jednotlivé produkty a verze si můžete vyzkoušet a poté můžete nainstalovanou zkušební verzi převést na verzi plnou. Přechod ze zkušební na plnou verzi lze provést kdykoli zakoupením předplatného. Pokud si zakoupíte předplatné, musíte být připojeni k internetu a přihlášeni ke svému účtu pomocí Adobe ID, abyste mohli začít používat plnou verzi.

Licenční smlouva

Pro aktivaci tohoto produktu je nezbytné připojení k internetu, Adobe ID a přijetí licenčních podmínek. Tento produkt může integrovat určité online služby společnosti Adobe a jiných společností nebo k nim umožňovat přístup. Služby společnosti Adobe jsou dostupné pouze pro uživatele od dovršených 13 let a vyžadují souhlas s dalšími smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů online společnosti Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Aplikace a služby nemusí být dostupné ve všech zemích či jazycích a bez upozornění mohou být změněny nebo ukončeny. Mohou být účtovány další poplatky nebo členské příspěvky.

Co je nového v této verzi

Seznam nových funkcí obsažených v aplikaci InDesign 2015.2 naleznete v článku Adobe InDesign CC verze 2015.2 | Listopad 2015.

Odebrané funkce

Synchronizace nastavení

Synchronizace nastavení byla odebrána ve verzi InDesign CC 2015.2. Stávající služby ve verzích InDesign CC a CC 2014 se v blízké budoucnosti stanou nedostupnými. Úvod do migrace přednastavení můžete sledovat na následujícím videu.

Vyřešené klíčové potíže

 1. [Mac 10.11] Když je zapnutá volba Automaticky skrýt a zobrazit panel nabídek, dochází k selhání aplikace InDesign při spuštění.
 2. Neočekávaná nahrazení znaků vytvářejí nesprávný text od zobrazení, přes výstup až po tiskovou produkci.
 3. Při odstranění prvků XML obsahujících chybějící tabulky dojde k selhání aplikace InDesign.
 4. Uživatelé nemohou používat písmo Verdana OTF ze složky Document Fonts.
 5. Při exportu do formátu ePUB 3 s pevným rozvržením nedojde k vložení nebo zobrazení písem ve formátu ePUB, ačkoli se nacházejí v balíčku.
 6. Pokud soubor XML ukazuje na transformační soubor ve verzích CC, dojde k selhání importu.
 7. [Pouze MAC] Uživatelé nemohou používat styly znaků uvnitř formátů křížových odkazů.
 8. [El Capitan] V dialogových oknech Otevřít/Umístit chybí titulní pruh okna Navigace.
 9. Dochází k neočekávané změně velikosti dialogu Hledat/nahradit.
 10. Při odebrání vynucených zalomení řádků z odstavců se ne vždy aktualizuje vzhled stínování odstavce.
 11. [ePub] Je-li vybrána sazba World-Ready, dojde k selhání vložení písma.
 12. [Pouze Mac] Při použití sloučení na vzorovou stránku ignoruje sloučení dat více záznamů změny v rozměrech stránky
 13. [Publikování online] Jsou-li tlačítka ukotvena v MSO, dojde ke ztrátě akcí stavů ve formátu EPUB FXL.
 14. Pokud se poslední znaky textu nacházejí v rozsahu hodnot Unicode 2010 až 2015, nefunguje v textovém rámečku funkce Přizpůsobit obsah rámečku (tlačítko, nabídka, zkratky nebo chování po dvojitém kliknutí).
 15. Zobrazením náhledu písma v dialogovém okně dojde k přidání písma do seznamu Poslední písmo.
 16. Končí-li řádek znakem em pomlčky, en pomlčky nebo rozdělovníku, nefunguje u jednoho řádku textu příkaz Přizpůsobit rámeček zmenšením.
 17. [Verze v němčině] Nesprávné návrhy klávesových zkratek v nabídkách v německé verzi systémů Windows
 18. Odstranění textu pomocí kontextové nabídky Odstranit nebo klávesy mezerníku nevyvolá volání ve vlastní metodě IScrapSuite::Clear.
 19. Obnovení pracovní plochy ignoruje několik panelů.
 20. Při vynásobení efektu průhlednosti u grafiky ve formátu JPG nedojde k odebrání bílého ohraničovacího rámečku v dokumentu publikovaném online.
 21. Problémy zjištěné u funkcí Náběh/Doběh: Nastavení zrychlení nebo zpomalení animace funkcí Náběh/Doběh je obrácené. Zahájí se rychle, zpomalí a poté zrychlí. Měly by se zahájit pomalu, zrychlit a zpomalit.
 22. [Macbook] Aplikace InDesign je uvedena v seznamu položek závislých na grafické kartě a omezuje tedy zálohování baterie.
 23. Pokud je posledním znakem řádku rozdělovník, nefunguje funkce Přizpůsobit rámeček obsahu.
 24. [El Capitan] Funkce Změnit odkaz nefunguje v systém El Capitan tak, jak by měla.
 25. Když je zaškrtnutá volba Sdílený cíl hypervazby, nefunguje hypertextový odkaz na e-mail.
 26. Když uživatel zadá vložený kód Mapy Google do objektu HTML, zobrazí se chyba JavaScriptu.

Online zdroje

Obecná fóra společnosti Adobe naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/forums_cz.

Nápovědu k tématům týkajícím se stažení, instalace a zahájení používání softwaru naleznete na stránkách http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Chcete-li získat nápovědu k produktu včetně rad, inspirace a podpory vycházejících z informací od uživatelů, přejděte na stránky http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_cz.

Podpora zákazníků

Informace o produktech, jejich prodeji, registraci a dalších souvisejících oblastech najdete na stránce podpory http://www.adobe.com/go/customer_support_cz.

Oddělení péče o zákazníky má svou stránku http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz.