Systémové požadavky

Nejnovější verzi systémových požadavků najdete na stránce http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_cz.

Seznam nejnovějších systémových požadavků pro jiné produkty Creative Cloud najdete na stránce http://www.adobe.com/cz/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Zkušební software

Zkušební verze softwaru Creative Cloud fungují na principu „try and buy“. To znamená, že jednotlivé produkty a verze si můžete vyzkoušet a poté můžete nainstalovanou zkušební verzi převést na verzi plnou. Přechod ze zkušební na plnou verzi lze provést kdykoli zakoupením předplatného. Pokud si zakoupíte předplatné, musíte být připojeni k internetu a přihlášeni ke svému účtu pomocí Adobe ID, abyste mohli začít používat plnou verzi.

Licenční smlouva

Pro aktivaci tohoto produktu je nezbytné připojení k internetu, Adobe ID a přijetí licenčních podmínek. Tento produkt může integrovat určité online služby společnosti Adobe a jiných společností nebo k nim umožňovat přístup. Služby společnosti Adobe jsou dostupné pouze pro uživatele od dovršených 13 let a vyžadují souhlas s dalšími smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů online společnosti Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Aplikace a služby nemusí být dostupné ve všech zemích či jazycích a bez upozornění mohou být změněny nebo ukončeny. Mohou být účtovány další poplatky nebo členské příspěvky.

Co je nového v této verzi

Seznam nových funkcí obsažených v aplikaci InDesign 2015.4 naleznete v článku Adobe InDesign CC verze 2015.4 | Červen 2016.

Vyřešené klíčové potíže

 1. Aplikace InDesign se ukončí při změně nastavení dokumentu obsahujícího uzamknuté objekty na možnost Protilehlé stránky.
 2. Aplikace InDesign se ukončí při nahrazení podmíněného textu tagovaným textem prostřednictvím dialogu Hledat a nahradit.
 3. Aplikace InDesign se v některých případech ukončí při spuštění dotykové pracovní plochy.
 4. Aplikace InDesign se ukončí při vytváření článku, pokud je sbalený panel Článek.
 5. Ukotvené objekty v textovém rámečku zmizí při aplikování efektu průhlednosti na text.
 6. Při exportu do formátu EPUB (Pevné rozvržení) dojde ke ztrátě textu s japonskými atributy, jako například TCY.
 7. Název dokumentu tisknutého z aplikace InDesign v režimu Průchod PDF se v tiskové frontě nebo ve frontě tiskárny zobrazí jako „Neznámý“.
 8. Objekty na vzorové stránce založené na jiné vzorové stránce změní v případě změny číslování stránek svoje umístění.
 9. Při publikování dokumentu s datovými zdroji přesahujícími 600 MB dojde k selhání odeslání.
 10. Pole formuláře obsahující ve svém názvu znak tečky se chová nepředvídatelně.
 11. Nápověda pro aplikaci InDesign se neotevře v prostředí proxy Kerberos.
 12. Získání hodnoty atributu XMLAttribute pomocí JavaScriptu vrátí chybu Neplatný objekt.
 13. Při importu výstřižků nebo IDML se nezachová obsah HTML.
 14. Po umístění souboru ve formátu PNG s vloženým profilem Adobe RGB (1998) ICC se na panelu Odkazy zobrazí nesprávný barevný profil (RGB dokumentu).
 15. Nesprávné rozestupy v horní části dialogu Volby vrstev objektu.
 16. V exportovaném souboru ve formátu EPUB je vygenerováno neplatné označení, pokud obsahuje víceúrovňový obsah se stylem odstavce druhé úrovně na místě první položky.
 17. [Jen Střední východ a severní Afrika] Při výchozím spuštění se panel Znak neotevře kompletně.
 18. Při ukládání se výchozí název dokumentu vytvořeného ze šablony změní na název šablony místo na Bez názvu.
 19. Ikony vyznačující použitou vzorovou stránku na panelu Stránky jsou nekonzistentně rozmístěné pro levou a pravou stránku dvojstránky.
 20. Nesprávný výchozí název a umístění dokumentu se sloučením dat při ukládání.
 21. Nemožnost provést jakoukoli akci na panelu Animace, pokud je aktivován vnitřní prostor textového rámečku.
 22. Při vytvoření nového dokumentu se pracovní plocha nezmění z plochy Spustit na plochu Základy.
 23. Pokud byla aplikace InDesign nainstalována z balíčku sestaveného pomocí serializované licence, spustí se ve zkušebním režimu.
 24. [Pouze verze Enterprise] Po spuštění pomocí nabídky Soubor > Vyhledat Adobe Stock se musíte znovu přihlásit do služby Adobe Stock.
 25. [Pouze systém Mac] Některé rozevírací seznamy vypadají na displeji Retina v systému Mac nepřiměřeně široké.
 26. [Pouze systém Mac] Text v polích Úpravy není svisle vystředěný.

Online zdroje

Obecná fóra společnosti Adobe naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/forums_cz.

Nápovědu k tématům týkajícím se stažení, instalace a zahájení používání softwaru naleznete na stránkách http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Chcete-li získat nápovědu k produktu včetně rad, inspirace a podpory vycházejících z informací od uživatelů, přejděte na stránky http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_cz.

Podpora zákazníků

Informace o produktech, jejich prodeji, registraci a dalších souvisejících oblastech najdete na stránce podpory http://www.adobe.com/go/customer_support_cz.

Oddělení péče o zákazníky má svou stránku http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz.