InDesign CC 2017 (12.0) – poznámky k verzi

Systémové požadavky

Nejnovější verzi systémových požadavků najdete na stránce http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_cz.

Seznam nejnovějších systémových požadavků pro jiné produkty Creative Cloud najdete na stránce http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Zkušební software

Zkušební verze softwaru Creative Cloud fungují na principu „try and buy“. To znamená, že jednotlivé produkty a verze si můžete vyzkoušet a poté můžete nainstalovanou zkušební verzi převést na verzi plnou. Přechod ze zkušební na plnou verzi lze provést kdykoli zakoupením předplatného. Pokud si zakoupíte předplatné, musíte být připojeni k internetu a přihlášeni ke svému účtu pomocí Adobe ID, abyste mohli začít používat plnou verzi.

Licenční smlouva

Pro aktivaci tohoto produktu je nezbytné připojení k internetu, Adobe ID a přijetí licenčních podmínek. Tento produkt může integrovat určité online služby společnosti Adobe a jiných společností nebo k nim umožňovat přístup. Služby společnosti Adobe jsou dostupné pouze pro uživatele od dovršených 13 let a vyžadují souhlas s dalšími smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů online společnosti Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Aplikace a služby nemusí být dostupné ve všech zemích či jazycích a bez upozornění mohou být změněny nebo ukončeny. Mohou být účtovány další poplatky nebo členské příspěvky.

Co je nového v této verzi

Seznam nových funkcí obsažených v aplikaci InDesign 2017 najdete v článku Adobe InDesign CC verze 2017 | Listopad 2016.

Vyřešené klíčové potíže

 1. InDesign se ukončí při duplikování tabulky s textovým rámečkem uvnitř grafické buňky.
 2. InDesign se ukončí při ukládání dokumentu do síťového umístění.
 3. InDesign se ukončí při ukončování, pokud je otevřen dokument s hypertextovým odkazem.
 4. V tabulce dojde k přeskoku na další sloupec během úpravy textu v tabulce, pokud je ve stejném sloupci před a za tabulkou poznámka pod čarou.
 5. InDesign se ukončí při umístění obrázku z aplikace Bridge.
 6. InDesign se ukončí při otevírání panelu Hypervazby, pokud není žádný dokument otevřen.
 7. U vícenásobných výběrů s různými použitými typy počátečních šipek se v rozvíracím seznamu nadále zobrazuje jediná šipka.
 8. Zarovnání šipek se nezmění při aplikaci tvarů rohů.
 9. V panelu Tah se zobrazí nesprávná hodnota pro pomlčku a mezeru.
 10. [Pouze Mac] Blikání při změně velikosti textového rámečku s automatickou velikostí.
 11. Text nebo obrázky mají zdánlivě drsné hrany po vytvoření křížového odkazu s viditelným obdélníkem.
 12. Text v textovém poli na určitou dobu zmizí, když je vybraný text nahrazen novým textem.
 13. Vložení tabulky do textového článku, kde je více než jedna poznámka pod čarou na stejné stránce, způsobí přesun tabulky a následujícího textu na další stránku.
 14. Text poznámky pod čarou překrývá text v tabulce.
 15. InDesign se ukončí při přidávání poznámek pod čarou do záhlaví tabulky.
 16. V textovém rámečku obsahujícím tabulky a poznámky pod čarou se text chová nahodile při vkládání nového řádku do tabulky.
 17. Pokud rozdělíte odstavec do sloupců na stránce, která obsahuje poznámku pod čarou před děleným odstavcem, poznámka pod čarou se objeví před rozdělenými odstavci.

Online zdroje

Obecné komunitní stránky Adobe najdete na adrese https://community.adobe.com.

Nápovědu k tématům týkajícím se stažení, instalace a zahájení používání softwaru najdete na stránkách http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Chcete-li získat nápovědu k produktu včetně rad, inspirace a podpory vycházejících z informací od uživatelů, přejděte na stránky http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_cz.

Podpora zákazníků

Informace o produktech, jejich prodeji, registraci a dalších souvisejících oblastech najdete na stránce podpory http://www.adobe.com/go/customer_support_cz.

Oddělení péče o zákazníky má svou stránku http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.