Poznámky k verzi | Vydání aplikace InDesign CC z října 2017 (13.0)

Systémové požadavky

Nejnovější verzi systémových požadavků najdete na stránce http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_cz.

Seznam nejnovějších systémových požadavků pro jiné produkty Creative Cloud najdete na stránce http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Zkušební software

Zkušební verze softwaru Creative Cloud fungují na principu „try and buy“. To znamená, že jednotlivé produkty a verze si můžete vyzkoušet a poté můžete nainstalovanou zkušební verzi převést na verzi plnou. Přechod ze zkušební na plnou verzi lze provést kdykoli zakoupením předplatného. Pokud si zakoupíte předplatné, musíte být připojeni k internetu a přihlášeni ke svému účtu pomocí Adobe ID, abyste mohli začít používat plnou verzi.

Licenční smlouva

Pro aktivaci tohoto produktu je nezbytné připojení k internetu, Adobe ID a přijetí licenčních podmínek. Tento produkt může integrovat určité online služby společnosti Adobe a jiných společností nebo k nim umožňovat přístup. Služby společnosti Adobe jsou dostupné pouze pro uživatele starší 13 let a vyžadují souhlas s dalšími smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů na internetu společnosti Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Aplikace a služby nemusí být dostupné ve všech zemích či jazycích a bez upozornění mohou být změněny nebo ukončeny. Mohou být účtovány další poplatky nebo členské příspěvky.

Co je nového v této verzi

Seznam nových funkcí dodaných ve vydání aplikace InDesign CC z října 2017 najdete v Přehledu nových funkcí.

Vyřešené klíčové potíže

 • Větší a přehlednější ikony Výplň a Tah na panelu Vzorník.
 • Trojité kliknutí na text nezvýrazní celý řádek v textovém poli.
 • Větší widget Referenční bod na řídicím pruhu.
 • Velmi malé transformační hodnoty pod kurzorem na displeji Retina.
 • Název pole formuláře se po exportu periodicky mění.
 • Velmi malý tah tabulky v panelu Ovládání na displeji Retina.
 • Barva stínování odstavců se změní, když v aplikaci InDesign CC 2017 otevřete dokument vytvořený v aplikaci InDesign CC 2015.
 • Převod adres URL na hypervazby se nezdaří, když adresa URL končí podadresářem obsahujícím číslo.
 • Převod adres URL na hypervazby nesprávně detekuje text s tečkou mezi písmeny a čísly.
 • Panel Ovládání odstraňuje více znaků, než je zvýrazněno.
 • Při psaní do textového pole vyhledávání dialogu Hledat a nahradit jsou znaky zobrazeny v opačném pořadí.
 • Informace v panelu Informace nejsou úplné.
 • Jezdec krytí nefunguje, pokud je panel Ovládání zadokován ke spodnímu okraji.
 • Online publikování selže, když odstraníte dříve publikovanou stránku.
 • Rozevírací nabídka panelu nástrojů se otevře na špatné straně druhého monitoru.
 • Minimalizování aplikace InDesign pomocí zkratky Cmd+h nefunguje, pokud není otevřen žádný dokument.
 • Nelze procházet panelem Glyfy.
 • [Pouze Mac] Při změně měřítka dochází k rozostření obrazu.
 • Režim prezentace nefunguje správně.
 • Pořadí karet v dialogu Cmd+N se změní na Šířka > Jednotky > Výška.
 • Startovací skript New Document/afterNew nefunguje.
 • Kopírování/vložení/přesun/duplikování tabulky dočasně skryje záhlaví a zápatí.
 • [Pouze Win] Po kliknutí na nabídku nabídka zmizí.
 • Nový dokument je vytvořen s nesprávnou šířkou a výškou.
 • Při opětovném otevření dokumentu uloženého jako idml se změní šířka mezery.
 • Přetahování vrstev objektů nefunguje, pokud uživatel na panelu Vrstvy vybere, aby byly řádky zobrazeny menší.

Opravy stability

 • Aplikace InDesign padá při kliknutí na možnost Odemknout vše v panelu Vrstvy.
 • Náhodné pády při provádění akcí, jako je Uložit, Uložit jako a Uložit kopii.
 • Ochranné ukončení při zavírání dokumentu, když běží proces na pozadí, např. export do PDF.
 • Aplikace InDesign v konkrétních scénářích opakovaně padá u dokumentů sdílených v síti.
 • Aplikace InDesign padá při ukládání souboru po jeho odstranění ze sítě.
 • Aplikace InDesign padá, když uživatel provádí činnosti v nabídce a je aktivní alternativní položka uživatelského rozhraní Znak.
 • Aplikace InDesign padá při skriptu z rozbalovací nabídky, pokud je již otevřen jiný dokument.
 • Aplikace InDesign padá při exportu dokumentu do JPEG s několika konkrétními nastaveními.
 • Aplikace InDesign padá při změně zvětšení po výběru textu se stisknutou klávesou Shift.
 • Ochranné ukončení při provádění akcí, jako je Uložit, Uložit jako a Uložit kopii, u dokumentů na síti.
 • Aplikace InDesign padá při zobrazení panelu se záložkami v dialogovém okně rozhraní ScriptUI.
 • Aplikace InDesign padá při kopírování tabulky s grafickou buňkou se seskupenými obrázky a textem.
 • [macOS] Aplikace InDesign v několika konkrétních scénářích padá při otevírání dokumentů Quark.
 • Aplikace InDesign se proaktivně opakovaně ukončuje na konkrétním místě konkrétních dokumentů.
 • Aplikace InDesign padá při umisťování dokumentu do jiného dokumentu a následně tohoto dokumentu do dalšího dokumentu s jedním upraveným odkazem.
 • Aplikace InDesign padá při kliknutí na tlačítko Zrušit při balení.
 • Aplikace InDesign v několika konkrétních scénářích padá při potlačování stylů buněk v tabulce.
 • Aplikace InDesign u několika konkrétních dokumentů padá při posunu nebo odstraňování stránek.
 • Vylepšení v pracovním postupu obnovy při opravování poškozených dokumentů, což pomáhá při prevenci náhodných pádů.

Online zdroje

Obecné komunitní stránky Adobe najdete na adrese https://community.adobe.com.

Nápovědu k tématům týkajícím se stažení, instalace a zahájení používání softwaru najdete na stránkách http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Chcete-li získat nápovědu k produktu včetně rad, inspirace a podpory vycházejících z informací od uživatelů, přejděte na stránky http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_cz.

Podpora zákazníků

Informace o produktech, jejich prodeji, registraci a dalších souvisejících oblastech najdete na stránce podpory http://www.adobe.com/go/customer_support_cz.

Oddělení péče o zákazníky má svou stránku http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.