Systémové požadavky

Nejnovější verzi systémových požadavků najdete na stránce http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_cz.

Seznam nejnovějších systémových požadavků pro jiné produkty Creative Cloud najdete na stránce http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Nové a vylepšené funkce

Zkušební software 

Zkušební verze softwaru Creative Cloud si můžete vyzkoušet a koupit. To znamená, že jednotlivé produkty a verze si můžete vyzkoušet a poté můžete nainstalovanou zkušební verzi převést na verzi plnou. Přechod ze zkušební na plnou verzi lze provést kdykoli přihlášením odběru předplatného. Jestliže jste zakoupili předplatné, aktivace plné verze vyžaduje přechod do režimu online a přihlášení se pomocí Adobe ID.

Licenční smlouva

Pro aktivaci tohoto produktu je nezbytné připojení k internetu, Adobe ID a přijetí licenčních podmínek. Tento produkt může integrovat nebo umožňovat přístup k určitým online službám společnosti Adobe a jiných společností. Služby společnosti Adobe jsou dostupné pouze pro uživatele od dovršených 13 let a vyžadují souhlas s dalšími smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů online společnosti Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Aplikace a služby nemusí být dostupné ve všech zemích či jazycích a bez upozornění mohou být změněny nebo ukončeny. Mohou být účtovány další poplatky nebo členské příspěvky.

Instalace písem

Některé instalátory produktů Adobe instalují písma do výchozího systémového adresáře s písmy. Pokud instalační program nalezne starší verze těchto písem ve výchozím systémovém adresáři s písmy, starší verze odinstaluje a uloží je do nového adresáře. Další informace najdete na stránce http://www.adobe.com/products/type/creative-cloud-fonts.html.

Návod pro instalaci dalších písem najdete na stránce http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_cz.

Vyřešené problémy

Na stránkách podpory Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_cz najdete nejnovější informace a známé problémy pro všechny aplikace Creative Cloud.

Pouze aplikace InDesign

 • Vykreslování textu nad průhledným pozadím je velmi pomalé. (č. 3592732)
 • Výběr textu nad průhledným objektem je velmi pomalý. (č. 3630743)
 • Kreslení a přesun textových rámečků je na počítačích se systémem Mac OS X pomalý, když je otevřen panel Informace. (č. 3600210)
 • Kreslení objektu nebo textového rámečku je ve verzi CC pomalejší než ve verzích CS. (č. 3596522)
 • Vykreslování textových rámečků vložených ze schránky je ve verzi CC mnohem pomalejší než v CS6. (č. 3590911)
 • Pohyb objektů je velmi pomalý. (č. 3650794)
 • Posun a rolování je ve verzi CC pomalejší než v CS6. (č. 3596468)
 • Přiblížení a oddálení je velmi pomalé. (č. 3649023)
 • Příkazy Uložit/Uložit jako/Uložit kopii jsou deaktivovány po přetažení objektu z aplikací Finder nebo Bridge. (č. 3606041)
 • Aplikace se ukončí během úpravy zdroje křížového odkazu ve starším dokumentu, pokud je cíl umístěn v jiném dokumentu. (č. 3631377)
 • Poté, co uživatel exportuje dokument InDesignu do souboru PDF, nefunguje barevný profil tohoto souboru v systémech Mac10.6.x/10.8.x/Win7/Win8. (č. 3586689)
 • Textové pole přehrávače Flash nereaguje na příkazové klávesy. (č. 3554092)
 • Pokud je fokus ve složce Knihovna, aplikace se ukončí při kliknutí na tlačítko pro uložení souboru. (č. 3596016)
 • Aplikace InDesign se ukončí při zápisu dlouhého slova za rozdělený řádek. (č. 3575859)
 • Příkaz Přizpůsobit rámeček obsahu ukončí aplikaci InDesign. (č. 3546736)
 • Duplikace dvojstránky po duplikování stránek ukončí aplikaci InDesign. (č. 3654918)
 • Aplikace se ukončí při přepnutí do jiného panelu po nastavení chování GoToURL (Přejít na URL) s prázdnou adresou URL tlačítka. (č. 3649906)
 • Aplikace InDesign CC se ukončí při aktualizaci odkazů na články InCopy. (č. 3649846)
 • Referenční bod přizpůsobení rámečku nefunguje v aplikaci InDesign. (č. 3342299)
 • Aplikace InDesign se ukončí při procházení seznamem písem, pokud se náhledy písem ještě generují. (č. 3667798)

Aplikace InDesign a InCopy

 • Aplikace InCopy se ukončí během importu článku s odstraněným textem. (č. 3656462)
 • Aplikace InDesign CC se ukončí při aktualizaci odkazů na články InCopy. (č. 3649846)
 • Pomocí kurzorových šipek nelze přesunout kurzor, který se dostal za sbalenou poznámku. (č. 3614637)
 • Windows: V aplikaci InCopy uživatel nemůže zapsat text do pole Makro. (č. 3594973)
 • Aplikace InCopy se ukončí při otevření souboru přiřazení z AEM DAM. (č. 3587306)
 • Aplikace InCopy se ukončí, když uživatel klikne na tlačítko Zavřít ('X') po zrušení tisku. (č. 3555565)
 • Vykreslování textu nad průhledným pozadím je velmi pomalé. (č. 3592732)
 • Výběr textu nad průhledným objektem je velmi pomalý. (č. 3630743)
 • Posun a rolování je ve verzi CC pomalejší než v CS6. (č. 3596468)
 • Přiblížení a oddálení je velmi pomalé. (č. 3649023)

Online zdroje

Obecná fóra společnosti Adobe naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/forums_cz.

Nápovědu k tématům týkajícím se stažení, instalace a zahájení používání softwaru naleznete na stránkách http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Chcete-li získat nápovědu k produktu včetně rad, inspirací a podpory vycházejících z informací od uživatelů, přejděte na stránky http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_cz.

Podpora zákazníků

Informace o produktech, jejich prodeji, registraci produktů a dalších souvisejících oblastech najdete na stránce podpory http://www.adobe.com/go/customer_support_cz.

Oddělení péče o zákazníky má svou stránku http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz.