InDesign CC 9.2.0 – poznámky k verzi

Systémové požadavky

Nejnovější verzi systémových požadavků najdete na stránce http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_cz.

Seznam nejnovějších systémových požadavků pro jiné produkty Creative Cloud najdete na stránce http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Nové a vylepšené funkce  

Zkušební software

Zkušební verze softwaru Creative Cloud fungují na principu „try and buy“. To znamená, že jednotlivé produkty a verze si můžete vyzkoušet a poté můžete nainstalovanou zkušební verzi převést na verzi plnou. Přechod ze zkušební na plnou verzi lze provést kdykoli přihlášením odběru předplatného. Jestliže jste zakoupili předplatné, aktivace plné verze vyžaduje přechod do režimu online a přihlášení se pomocí Adobe ID.

Licenční smlouva

Pro aktivaci tohoto produktu je nezbytné připojení k internetu, Adobe ID a přijetí licenčních podmínek. Tento produkt může integrovat určité online služby společnosti Adobe a jiných společností nebo k nim umožňovat přístup. Služby společnosti Adobe jsou dostupné pouze pro uživatele od dovršených 13 let a vyžadují souhlas s dalšími smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů online společnosti Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Aplikace a služby nemusí být dostupné ve všech zemích či jazycích a bez upozornění mohou být změněny nebo ukončeny. Mohou být účtovány další poplatky nebo členské příspěvky.

Instalace písem

Některé instalátory produktů Adobe instalují písma do výchozího systémového adresáře s písmy. Pokud instalační program nalezne starší verze těchto písem ve výchozím systémovém adresáři s písmy, starší verze odinstaluje a uloží je do nového adresáře. Další informace najdete na webu http://www.adobe.com/products/type/creative-cloud-fonts.html.

Návod pro instalaci dalších písem najdete na stránce http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_cz.

Vyřešené problémy

Na stránkách podpory Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_cz najdete nejnovější informace a známé problémy ke všem aplikacím Creative Cloud.

Pouze aplikace InDesign

 • Vykreslování textu na průhledném pozadí je velmi pomalé. (#3592732)
 • Výběr textu na průhledném objektu je velmi pomalý. (#3630743)
 • Kreslení a přesun textových rámečků je na počítačích se systémem Mac OS X pomalý, když je otevřen panel Informace. (#3600210)
 • Kreslení objektu nebo textového rámečku je ve verzi CC pomalejší než ve verzích CS. (#3596522)
 • Vykreslování textových rámečků vložených ze schránky je ve verzi CC mnohem pomalejší než v případě verze CS6. (#3590911)
 • Pohyb objektů je velmi pomalý. (#3650794)
 • Posun a rolování je ve verzi CC pomalejší než v rámci verze CS6. (#3596468)
 • Přiblížení a oddálení je velmi pomalé. (#3649023)
 • Příkazy Uložit / Uložit jako / Uložit kopii jsou po přetažení objektu z aplikací Finder nebo Bridge deaktivovány. (#3606041)
 • Aplikace se zhroutí během úpravy zdroje křížového odkazu ve starším dokumentu, pokud je cíl umístěn v jiném dokumentu. (#3631377)
 • Poté, co uživatel exportuje dokument InDesign do souboru PDF, v systémech Mac 10.6.x / 10.8.x / Windows 7 / Windows 8 nefunguje barevný profil tohoto souboru. (#3586689)
 • Textové pole přehrávače Flash nereaguje na příkazové klávesy. (#3554092)
 • Pokud je fokus ve složce Knihovna, aplikace se při kliknutí na tlačítko pro uložení souboru zhroutí. (#3596016)
 • Aplikace InDesign se zhroutí při zápisu dlouhého slova za rozdělený řádek. (#3575859)
 • Příkaz Přizpůsobit rámeček obsahu způsobí zhroucení aplikace InDesign. (#3546736)
 • Duplikace dvojstránky po duplikování stránek způsobí zhroucení aplikace InDesign. (#3654918)
 • Aplikace se zhroutí při přepnutí do jiného panelu po nastavení chování GoToURL (Přejít na URL) s prázdnou adresou URL tlačítka. (#3649906)
 • Aplikace InDesign CC se zhroutí při aktualizaci odkazů na články InCopy. (#3649846)
 • Referenční bod přizpůsobení rámečku v aplikaci InDesign nefunguje. (#3342299)
 • Aplikace InDesign se ukončí při procházení seznamem písem, pokud se náhledy písem ještě generují. (#3667798)

Aplikace InDesign a InCopy

 • Aplikace InCopy se ukončí během importu článku s odstraněným textem. (#3656462)
 • Aplikace InDesign CC se zhroutí při aktualizaci odkazů na články InCopy. (#3649846)
 • Pomocí kurzorových šipek nelze přesunout kurzor, který se dostal za sbalenou poznámku. (#3614637)
 • Windows: V aplikaci InCopy uživatel nemůže zapsat text do pole Makro. (#3594973)
 • Aplikace InCopy se zhroutí při otevření souboru přiřazení z AEM DAM. (#3587306)
 • Aplikace InCopy se ukončí, když uživatel klikne na tlačítko Zavřít ('X') po zrušení tisku. (#3555565)
 • Vykreslování textu na průhledném pozadí je velmi pomalé. (#3592732)
 • Výběr textu na průhledném objektu je velmi pomalý. (#3630743)
 • Posun a rolování je ve verzi CC pomalejší než v CS6. (#3596468)
 • Přiblížení a oddálení je velmi pomalé. (#3649023)

Online zdroje

Obecné komunitní stránky Adobe najdete na adrese https://community.adobe.com.

Nápovědu k tématům týkajícím se stažení, instalace a zahájení používání softwaru najdete na stránkách http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Chcete-li získat nápovědu k produktu včetně rad, inspirací a podpory vycházejících z informací od uživatelů, přejděte na stránky http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_cz.

Podpora zákazníků

Informace o produktech, jejich prodeji, registraci a dalších souvisejících oblastech najdete na stránce podpory http://www.adobe.com/go/customer_support_cz.

Oddělení péče o zákazníky má svou stránku http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online