Přehled nových funkcí

Je k dispozici aktualizace aplikace InDesign CC

Další informace najdete v tématu Přehled nových funkcí.

Adobe InDesign CC 9.2 | Přehled

Rufus Deuchler

Integrace písem Typekit do stolního počítače

Novinky v aplikaci InDesign

Jako předplatitel placené služby Creative Cloud máte přístup do knihovny písem Typekit určených jak pro web, tak pro stolní aplikace. Obecně se písma Typekit synchronizují do počítače pomocí aplikace Creative Cloud Desktop, ale nyní můžete písma Typekit procházet a synchronizovat i z aplikace InDesign.

Písma Typekit pro stolní aplikace jsou nyní zcela integrována do aplikace InDesign. Díky bezproblémové integraci můžete nyní z aplikace InDesign snadno provádět následující operace:

 • Vyhledávat chybějící písma Typekit v dokumentech a synchronizovat tato písma z webu Typekit.
 • Kliknutím na tlačítko Přidat písma Typekit v nabídce Text můžete procházet a přidávat nová písma z webu Typekit.
 • Pomocí nového filtru písem Typekit nacházejícího se v nabídce Hledat můžete rychleji vyhledávat synchronizovaná písma Typekit.
Filtr písem Typekit
A. Filtr písem Typekit B. Procházení a přidávání písem z webu Typekit C. Ikona indikátoru písma Typekit

Poznámka:

Při vytváření souboru balíčku aplikace InDesign nelze písma Typekit zabalit společně s ostatními písmy. Můžete je ale vytisknout a použít v digitálních dokumentech, jako jsou například PDF nebo EPUB.

Více informací najdete v tématech Práce s písmy Typekit (článek) | Desktopová písma Typekit a vylepšení nabídky Písmo (video)

Vylepšení hypervazeb

Rozšířené v aplikaci InDesign CC

V této verzi aplikace InDesign byly vyřešeny hlavní problémy spojené s vytvářením, úpravami a správou hypervazeb.

Zjednodušené vytváření hypervazeb

Vytvoření hypervazby je nyní v aplikaci InDesign neuvěřitelně jednoduché. Hypervazbu můžete vytvořit pouhým kliknutím pravým tlačítkem. Hypervazby mají nyní svůj vlastní styl znaku Hypervazba - modrý a podtržený. Aplikace InDesign nyní navíc vytváří na netextových objektech podobný vizuální prvek ovládání jako na tlačítcích - tečkovanou čáru kolem rámu objektu.

Postup vytvoření hypervazby:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na vybraný text nebo objekt a poté vyberte možnost nabídky Hypervazby > Nová hypervazba. Zobrazí se dialog Nová hypervazba.

  Dialogové okno Nová hypervazba

 2. Zadejte cílovou adresu URL.

 3. Aplikace InDesign použije na vybraný text nebo objekt výchozí styl hypervazby. V případě textu můžete jednoduše pomocí rozbalovací nabídky Styl vybrat jiný styl. V případě netextových objektů použije aplikace InDesign na odkazy vizuální identifikátor - tečkovanou čáru kolem objektu s barvou převzatou z barvy vrstvy.

Hypervazba na textu
Styl znaku se přidá do seznamu stylů znaků dokumentu. Tento styl bude také tisknut a exportován.

Vizuální identifikátor použitý na odkazy objektů
Na propojené objekty se použijte tečkovaná obvodová čára. Jedná se pouze o vizuální identifikátor, který se nebude ani tisknout, ani exportovat.

Snadné úpravy hypervazeb

Dialog Upravit hypervazbu automaticky přecházel na sdílený cíl, což bylo značně matoucí. Funkce Upravit je nyní dostupná kliknutím pravým tlačítkem a zobrazený dialog automaticky odkazuje na typ hypervazby, kterou upravujete.

Chcete-li upravit existující hypervazbu, klikněte pravým tlačítkem na vybraný text nebo objekt a poté vyberte příkaz nabídky Hypervazby > Upravit hypervazbu. Zobrazí se dialog Upravit hypervazbu, ve kterém je již vybraný odpovídající typ odkazu.

Snadná správa hypervazeb

Panel Hypervazby jsme přepracovali tak, aby bylo jednodušší jej používat ke správě hypervazeb.

Panel Hypervazby

 

 

 • Byl přidán semafor sloužící k rychlé kontrole a zobrazení dostupnosti adres URL: zelená označuje platnou adresu URL a červená označuje neplatnou adresu URL. Kliknutím na ikonu semaforu přejdete do cíle.
 • Byla přidána čísla stránek, podobně jako na panelu Odkazy: Kliknutím na číslo stránky přejdete na stránku, na které se odkaz nachází a dojde k vybrání tohoto odkazu.
 • Kliknutím na ostatní ikony, například e-mail nebo kotva, přejdete do cíle.
 • Byla přidána možnost ruční aktualizace dostupnosti adresy URL.
 • Odkazy ukazující na stejný cíl jsou seskupeny dohromady.

Panely Hypervazby a Křížové odkazy jsou nyní oddělené. Další informace o hypervazbách (článek) a křížových odkazech (článek).

Další vylepšení

 • Možnost Odstranit nepoužívaný cíl odstraní cíle, které byly dříve přidány, ale aktuálně nejsou používány.
Volby Cíl hypervazby a Odstranit nepoužívaný cíl

 • Tlačítko Odstranit vše bylo nahrazeno tlačítkem Odstranit nepoužívané.
Volby cíle hypervazby

Více informací najdete ve videu Zjednodušené hypervazby

Rozšíření formátu EPUB

Rozšířené v aplikaci InDesign CC

Byla provedena významná vylepšení a rozšíření práce s formátem EPUB v aplikaci InDesign. (Seznam všech změn najdete v dokumentu InDesign_EPUB_Changes_CC_9.0_to_9.2.pdf.)

Vytvářejte interaktivní knihy přizpůsobující se obrazovce

Vytvářejte poznámky pod čarou, které se při čtení zobrazí přes stránku, kterou právě čtete

Nyní máte k dispozici nový ovládací prvek pro zobrazování poznámek pod čarou v aplikaci iBooks Reader - volbu umístění Uvnitř rozbalovacího okna určenou pro formát EPUB3. Volba Umístění poznámky pod čarou v dialogu s volbami exportu EPUB byla změněna, a nyní zobrazuje rozbalovací seznam obsahující volby umístění.

Volba poznámky pod čarou Uvnitř rozbalovacího okna

Tato nová volba mění značky u odkazu na poznámku pod čarou a také obálku obsahu poznámky pod čarou tak, aby bylo možné používat rozbalovací poznámky pod čarou v aplikaci iBooks Reader. Text poznámky pod čarou se zobrazí pouze tehdy, když se čtenář dotkne odkazu na poznámku pod čarou.

Účinnější ovládání exportu do formátu EPUB

Přesnější zobrazování exportovaných barev textu, tabulek a vnořených stylů

Aplikace InDesign nyní úspěšně mapuje atributy barvy, včetně odstínu ve stylech odstavců, do vlastností CSS. Při používání pomocí stylu odstavců jsou nyní k dispozici také barvy přechodu.

Aplikace InDesign nyní úspěšně generuje značku pro použitý styl buňky, včetně třídy asociované s tímto stylem. Nyní jsou kromě nadřízeného stylu buňky a atributů buňky správně generovány a exportovány také regionální styly buněk.

Vylepšili jsme také podporu vnořených stylů a iniciál:

 • Vnořené styly jsou nyní plně podporovány.
 • Vkládání písem pro iniciály také funguje správně. Vlastnost float iniciály nyní navíc odpovídá směru odstavce.

Vylepšené zpracování CSS nativních objektů, obrazů a skupin aplikace InDesign

Transformace aplikované na objekty, jako je například otáčení aplikované na objekt obsahující grafiku, jsou nyní úspěšně mapovány do CSS. Aplikace InDesign nyní přesně mapuje transformace do vygenerovaného CSS pro obsah objektů videa, zvuku a grafiky a pro skupiny.

Příklad: Transformace použité na grafický prvek a jejich mapování do CSS

Transformace aplikovaná na objekt

 

 

 

div._idGenPageitem-2 {

-webkit-transform:translate(0.000px,0.000px) rotate(330.000deg) skew(0.000deg) scale(1.000,1.000);

-webkit-transform-origin:50% 50%;

display:inline-block;

height:173px;

width:230px;

}

Vylepšená práce s odrážkami a číslováním

Vlastní odrážky s GID a písmem byly nahrazeny standardním znakem odrážky. Nyní je také podporováno vkládání písem u vlastních odrážek. Při exportu do EPUB3 nyní podporujeme další hodnoty CSS list-style-type.

Podpora dalších typů seznamů a zarovnání textu last ve vlastnostech CSS

Aplikace InDesign nyní podporuje další vlastnosti pro CJK a ME - list-style-type, -epub-text-align-last a přechody na odstavcích.

Vytvářejte dokumenty EPUB pro libovolný trh

Japonské

Aplikace InDesign nyní podporuje znaky Ruby a automatické TCY. Díky vylepšené podpoře znaků Ruby a kompozice J Svislé, včetně TCY a Automatické TCY, můžete nyní úspěšně vytvářet dokumenty EPUB pro japonský trh.

Blízký východ

Aplikace InDesign nyní podporuje směr odstavců i znaků prostřednictvím atributu značky dir. Usnadňuje to práci s jazyky čtenými zprava doleva a vy tak můžete úspěšně vytvářet dokumenty EPUB pro arabský trh.

Změny v uživatelském rozhraní

Volby exportu objektu se nyní nacházejí v místní nabídce.

Volba exportu objektu v místní nabídce

 • Do dialogů Volby exportu objektu a Volby exportu do formátu EPUB byla přidána volba Použít původní obraz. Tento nový ovládací prvek vyžaduje, aby export použil umístěný obraz a nikoli rastrovaný obraz.
Volba Použít původní obraz při exportu objektu

Volba Použít původní obraz při exportu do formátu EPUB

 • Z voleb Obraz v dialogu Export do formátu EPUB byla odebrána volba Nastavení se vztahují na ukotvené objekty.

Více informací najdete ve videu Vylepšení formátu EPUB

Další vylepšení

Rozšířené v aplikaci InDesign CC

Bezproblémové aktualizace

 • Seznam naposledy otevřených dokumentů se automaticky nevymaže po provedení aktualizací.
  Poznámka: Tato vlastnost se projeví při aktualizacích od verze InDesign CC 9.2.0.
 • Nastavení Barevné téma se automaticky neresetuje na Středně tmavé po provedení aktualizací.

Aktivní profil kontroly před výstupem ve stavovém řádku dokumentu

Aplikace InDesign nyní zobrazuje název aktivního profilu kontroly před výstupem ve stavovém řádku dokumentu, kde jej také můžete změnit.

Volba „Chránit při aplikování písem“ pro latinková písma

Nastavení Chránit při aplikování písem se nyní vztahuje také na latinková písma.

Vylepšení chování křížových odkazů

Když jste v předchozích verzích aplikace InDesign měli dokument s více křížovými odkazy na jiné dokumenty, mohli jste zaznamenat zpomalení při zadávání textu do dokumentu. Stává se to obzvláště v situacích, kdy křížové odkazy ukazují na více dokumentů a tyto dokumenty nejsou otevřené.

Tento problém byl opraven. Neprojeví se žádné zpomalení při zadávání textu, a to ani když nejsou žádné odkazované dokumenty otevřené.

Bylo obnoveno chování při výběru nebo zvýraznění textu

Chování při výběru nebo zvýraznění textu bylo navráceno do stavu, v jakém bylo ve verzi ID CS6. Ke zvýraznění textu se nyní nepoužije barva zvýraznění systému (OS). Tato změna byla provedena pouze při výběru nebo zvýraznění rozvržení textu. V editoru článku je zachováno chování jako ve verzi CC.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.