Systémové požadavky

Nejnovější verzi systémových požadavků najdete na stránce http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs.

Seznam nejnovějších systémových požadavků pro jiné produkty Creative Cloud najdete na stránce http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Zkušební software 

Zkušební verze softwaru Creative Cloud si můžete vyzkoušet a koupit. To znamená, že jednotlivé produkty a verze si můžete vyzkoušet a poté můžete nainstalovanou zkušební verzi převést na verzi plnou. Přechod ze zkušební na plnou verzi lze provést kdykoli přihlášením odběru předplatného. Jestliže jste zakoupili předplatné, aktivace plné verze vyžaduje přechod do režimu online a přihlášení se pomocí Adobe ID.

Licenční smlouva

Pro aktivaci tohoto produktu je nezbytné připojení k internetu, Adobe ID a přijetí licenčních podmínek. Tento produkt může integrovat nebo umožňovat přístup k určitým online službám společnosti Adobe a jiných společností. Služby společnosti Adobe jsou dostupné pouze pro uživatele od dovršených 13 let a vyžadují souhlas s dalšími smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů online společnosti Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Aplikace a služby nemusí být dostupné ve všech zemích či jazycích a bez upozornění mohou být změněny nebo ukončeny. Mohou být účtovány další poplatky nebo členské příspěvky.

Instalace písem

Některé instalátory produktů Adobe instalují písma do výchozího systémového adresáře s písmy. Pokud instalační program nalezne starší verze těchto písem ve výchozím systémovém adresáři s písmy, starší verze odinstaluje a uloží je do nového adresáře. Další informace najdete na stránce http://www.adobe.com/products/type/creative-cloud-fonts.html.

Návod pro instalaci dalších písem najdete na stránce http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_cz.

Známé problémy

Na stránkách podpory Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_cz najdete nejnovější informace a známé problémy pro všechny aplikace Creative Cloud.

 • Funkce ‚Umístit v InDesignu‘ aplikace Bridge CC nefunguje, pokud jsou spuštěné aplikace InDesign CS6 i InDesign CC současně. [#3540938]
 • (Mac) Pokud zkusíte otevřít soubor přetažením na aplikaci InDesign, aplikace zůstane šedá, dokud nekliknete kamkoli do aplikace. [#3539304]
 • Pokud otevřete dokument s písmy dokumentu a v nabídce písma aktivujete položku Zobrazit pouze oblíbené, aplikace InDesign při zavírání dokumentu spadne. K tomu dojde zejména v případě, že chybí nějaké písmo dokumentu. [#3544918]
 • Dokument vytvořený pomocí výchozích přednastavených hodnot nějak importuje řadu sloupců z dříve přednastavených hodnot. Dříve přednastavené hodnoty mají jako záměr Digital Publishing a vlastní počet sloupců. [#3545176]
 • Rozevírací nabídka Barevné motivy někdy po práci s panelem DPS nefunguje. [#3384945]
 • Aplikace InDesign spadne při změně záměru a kliknutí na tlačítko OK, zejména, není-li vybrána možnost náhledu. [#3546306]
 • Po vytvoření přednastavených hodnot dokumentu jsou tyto hodnoty při zavření dialogového okna nového dokumentu odstraněny. [#3493554, #3541235]
 • Pokud provedete nějaké změny kombinovaného pole Změnit na v dialogovém okně Hledat/nahradit a kliknete do dokumentu, hodnota v kombinovaném poli se vrátí na poslední hodnotu v seznamu. [#3546189]
 • Ikona vybraného nástroje se neprodleně po stisknutí mezerníku nezmění na uchopující ruku. Ikona se změní na uchopující ruku jen po pohybu myší. [#3546145]
 • V editoru článku nefungují zkratky pro myš pro výběr textu. [#3546051]
 • (Mac) Po instalaci aplikací InDesign CS6 a InDesign CC se v panelu pro spouštění aplikací zobrazuje pouze ikona aplikace Adobe InDesign CC. [#3546744]
 • Pouze japonština:
  • Pokud vytvoříte více než čtyři vlastní sady pro složené písmo, hodnotu čtvrté vlastní sady nebude možné upravit zejména po použití posuvníku. [#3540930]
  • Znaky IVS zadané do pole názvu složeného písma nejsou zobrazeny správně. [#3378225]
  • Mřížka rozvržení v exportovaném souboru IDML vypadá jinak než ve zdrojovém souboru aplikace InDesign. [#3542604]

Online zdroje

Obecná fóra společnosti Adobe naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/forums_cz.

Nápovědu k tématům týkajícím se stažení, instalace a zahájení používání softwaru naleznete na stránkách http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Chcete-li získat nápovědu k produktu včetně rad, inspirací a podpory vycházejících z informací od uživatelů, přejděte na stránky http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_cz.

Podpora zákazníků

Informace o produktech, jejich prodeji, registraci produktů a dalších souvisejících oblastech najdete na stránce podpory http://www.adobe.com/go/customer_support_cz.

Oddělení péče o zákazníky má svou stránku http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz.