InDesign CS6 8.1.0 – poznámky k verzi

Systémové požadavky

Nejnovější verzi systémových požadavků najdete na stránce http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_cz

Pokyny pro instalaci

Podrobné pokyny pro instalaci najdete na stránce s informacemi o instalaci na adrese http://www.adobe.com/go/cs_install_instruct_cz

Co je nového

Otevření novější verze dokumentu

Nyní můžete přijímat a okamžitě otevírat dokumenty, které vám zaslal uživatel jiné verze aplikace InDesign, aniž by byl nutný jejich ruční převod do formátu IDML. Vestavěná kompatibilita zaručí, že dokumenty bude možné vždy otevřít podle očekávání.

Když otevřete dokument vytvořený v novější verzi aplikace InDesign CC a kliknete v následující zprávě na tlačítko OK, InDesign CC pomocí služby Creative Cloud převede dokument do verze InDesignu CC, kterou máte spuštěnou. InDesign CC poté uloží převedený dokument zpět do vašeho počítače.

Poznámka:

Tato služba je dostupná pouze pro předplatitele služby Creative Cloud.

Vyřešené problémy

Na stránkách podpory Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_cz najdete nejnovější informace a informace o známých problémech pro všechny aplikace ze sady Creative Suite 6.

 • Podmínka přesahujícího obsahu nepřestane platit při použití možnosti Přizpůsobit rámeček obsahu. (#3784306)
 • Uživatel nedokáže tisknout vícestránkovou brožuru. Kromě toho uživatel uvidí nesprávné hlášení. (#3805383)
 • Pokud uživatel zkopíruje soubor obsahující přehlásky, změní se název cílového souboru. (#3757236)
 • Některé dokumenty CS5 není možné otevřít ve verzi CS6. Aplikace InDesign navíc přestane pracovat. (#3723078)
 • Aplikace InDesign přestane reagovat, když se uživatel pokusí změnit velikost rámečků ukotvené grafiky s použitým zalomením textu. (#3649094)
 • Aplikace InDesign se ukončí, když se uživatel pokusí zvětšit výšku vícesloupcových textových rámečků. (#3687091)
 • Aplikace InDesign přestane reagovat, když je možnost „Automaticky přizpůsobit“ (AutoFit) textového rámečku změněna na hodnotu „Jen výška“. (#3703143)
 • Aplikace InDesign se ukončí, když uživatel zadá při vytváření vzorové stránky vlastní šířku. (#3709890)
 • Styl odstavce (Iniciály a vnořené styly) nemůže být odstraněn, když má zděděný nadřízený styl stejné nastavení výstupu do IDML. (#3718431)
 • Funkce Odsadit sem nepracuje správně u japonských algoritmů sazby. (#3720994)
 • Určité soubory EPS způsobují ukončení aplikace InDesign při exportování dokumentu do PDF. (#3608014)
 • Aplikace InDesign CS6 nerozpoznává odkazy, pokud k nim přistupuje ze správy digitálních aktiv (DAM) pomocí softwaru Adobe Drive. (#3649135)
 • Možnosti Uložit, Uložit jako a Uložit kopii jsou po přetažení z aplikace Finder nebo Bridge deaktivovány. (#3653735)
 • U hebrejštiny a arabštiny není podmíněný text v Editoru příběhů správně zvýrazněn. (#3667884)
 • V hebrejské verzi aplikace InDesign se řada stran u dokumentů s pravolevou vazbou zobrazuje nesprávně. (#3669233)
 • V různých zobrazeních kontroly hebrejského pravopisu se zvýrazňují nesprávná slova. (#3675104)
 • Objekty umístěné na vzorové stránce po exportu do formátu PDF zmizí nebo jsou přesunuty na neočekávaná místa. (#3675929)
 • Aplikace InDesign se někdy ukončí po volání funkce SetTextSelection. (#3678597)
 • Aplikace InDesign se ukončí, když uživatel klikne na kartu Vazby a obrazy při vyvolání téže funkce z panelu Knihy. (3689149)
 • Aplikaci InDesign trvá asi 10 sekund, než dokončí operaci přepínání viditelnosti vrstvy u dokumentu s několika vzorovými stránkami. (#3689151)
 • Aplikace InDesign se ukončí, když uživatel otevře soubor IDML obsahující prázdný tag pro textový rámeček obsahující včleněný textový rámeček. (#3689166)
 • Aplikace InDesign se ukončí, když uživatel exportuje soubor CS6 do souboru .idml a poté se pokusí znovu otevřít soubor CS6. (#3691025)
 • Aplikace InDesign se ukončí, když uživatel exportuje idml do idml s určitými křížovými odkazy a stránkovými odkazy v panelu Rejstřík. (#3695290)
 • Použití štítku způsobuje přeformátování, protože styly se použijí nesprávně. (#3151594)
 • Aplikace InDesign CS6 se ukončí při aktualizaci různých vlastností textových rámečků pomocí JavaScriptu. (#3594208)
 • Aplikace InDesign se ukončí, když v textovém režimu uživatel přetáhne slovo do prázdné poznámky. (#3623132)
 • Příkaz Přizpůsobit rámeček obsahu ukončí aplikaci InDesign. (#3628642)
 • Aplikace InDesign nesprávně aplikuje styly při importování ICML se štítky. (#3629232)
 • Uživatel nemůže přesunout kurzor v určitém clustrovaném tamilském textu. (#3637073)
 • Kurzor se vrací na začátek textu, jakmile se dotkne poznámky na řádku obsahujícím text se spojovníkem. (#3638783)
 • Aplikace InDesign se ukončí, když uživatel umístí položky knihovny na textový rámeček. (#3646838)
 • Slova se rozdělují do více řádků, ale spojovníky se po ručním vložení nezobrazí. (#3653718)
 • Prázdné textové proměnné se neexportují správně do formátu PDF. (#3656476)
 • Aplikace InDesign se ukončí při aktualizaci čísla strany v dokumentu se zapnutým přemisťováním stran a na přemisťovaných stranách jsou zamknuté položky. (#3656879)

Online zdroje

Obecná fóra společnosti Adobe najdete na adrese http://www.adobe.com/go/forums_cz

Nápovědu k tématům týkajícím se stažení, instalace a zahájení používání softwaru najdete na stránkách http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all

 

Chcete-li získat nápovědu k produktu včetně rad, inspirací a podpory vycházejících z informací od uživatelů, přejděte na stránky http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_cz

Podpora zákazníků

Oddělení péče o zákazníky společnosti Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_cz zde poskytuje informace o produktech, prodeji, registraci a dalších otázkách netechnického rázu.

V zemích mimo Severní Ameriku přejděte na adresu http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz/, klikněte na rozevírací nabídku pod dotazem „Need a different country or region?“, zvolte jinou zemi či oblast a klikněte na tlačítko GO.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.