InDesign Server CS6 8.0.2 – poznámky k verzi

Důležité připomenutí:

V lednu 2023 ukončí společnost Adobe podporu pro písma Type 1. Další podrobnosti najdete v článku nápovědy k ukončení podpory písem typu Postscript Type 1.

Vítejte v aplikaci Adobe® InDesign® CS6 Server. Tento dokument obsahuje nejnovější informace o produktu, aktualizace a tipy pro řešení problémů, které nejsou zahrnuté v dokumentaci programu InDesign Server.

Minimální systémové požadavky

Aktualizovaný seznam systémových požadavků najdete na stránce se systémovými požadavky aplikace InDesign Server.

Vyřešené problémy

Na stránkách podpory Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_cz najdete nejnovější informace a informace o známých problémech pro všechny aplikace sady Creative Suite 6.

InDesign Server

 • Při pokusu o export do formátu JPEG přestane InDesign Server CS6 reagovat. [3584983]
 • Při pokusu o generování indexu pro knihu přestane InDesign Server reagovat. [3533102]
 • Při exportu souboru IDML do formátu HTML přestane InDesign Server CS6 reagovat. [3503927]

InDesign

 • Při vytváření hypertextových odkazů je několik zvláštních znaků v hypertextových odkazech, například ?, =, převedeno na neplatné znaky, a proto tento hypertextový odkaz při exportu souboru PDF selže. [3588280]
 • Při importu dokumentů aplikace InCopy CS2 do aplikace InDesign CS6 dojde ke neočekávanému ukončení aplikace InDesign. [3587652]
 • Vložení souborů z inteligentní kolekce otevřené ze serveru CQ s připojenou jednotkou Drive 5 vystupující jako DAM způsobí chybu „Selhání importu“ v aplikaci InDesign. [3577138]
 • Změna uspořádání textu v rámečku s více sloupci způsobí neočekávané ukončení aplikace InDesign. [3565074]
 • Při vložení souboru filmu do aplikace InDesign je vytvořen dodatečný zdroj odkazu bez reference. [3555754]
 • Aplikace InDesign je neočekávaně ukončena při zadávání textu obsahujícího opakované ligatury pomocí aplikace World Ready Composer. [3551834]
 • V předchozí verzi aplikace InDesign se při přístupu k dokumentům vytvořeným v aplikaci InDesign CC zobrazí v dialogových oknech chybových zpráv slovo CS7. [3536451]
 • Vložení souboru PDF do aplikace InDesign způsobí neočekávané ukončení aplikace verze CS5.5 i CS6. [3513668]
 • Po otevření souboru IDML se změní mřížky rámečků. [3507245]
 • Vložené obrázky obsahující data exif se zmenší na 50 %. [3501752]
 • Aplikace InDesign je neočekávaně ukončena při exportu do aplikace EPUB v případě textového rámečku s textem převedeným na obrysy. [3498579]
 • Aplikace InDesign je neočekávaně ukončena při importu textového souboru se značkami obsahujícího text, u kterého je použit přechod. [3498575]
 • Nastavení možnosti ‚epubExportPreferences.tocStyleName‘ na hodnotu „Default“ způsobí neočekávané ukončení aplikace InDesign. [3498571]
 • Dělení v malajalámštině zobrazuje znak spojovníku. [3493163]
 • V souboru PDF exportovaného z aplikace InDesign jsou velká písmena nesprávně mapována na malá písmena. [3490867]
 • Aplikace InDesign je ukončena při uspořádání dokumentů nebo panelů v některých scénářích. [3490508]
 • Aplikace InDesign je neočekávaně ukončena během kopírování/vložení určitého obsahu. [3488260]
 • Aplikace InDesign je neočekávaně ukončena při importu některých dokumentů s chybějícími písmy. [3488122]
 • Dochází k problému při importu do EPD, pokud má dokument protilehlé stránky a různé vnitřní/vnější spadávky. [3445000]
 • Po přetažení horní části panelu Křížové reference do horní části oddílu Hypertextové odkazy oddíl URL zmizí. [3371040]
 • Velikost souboru uložených dat aplikace InDesign se zvětšuje v důsledku nevyužívání transformačního kurzoru Automatických vodítek. [3370848]
 • Překlad slova „Idiom“ je zkrácen. [3370533]
 • Ozdoba seskupených položek na stránce se nevykreslí správně. [3365911]
 • Aktualizace článků IC způsobí neočekávané ukončení aplikace InDesign. [3359371]
 • Některý obsah způsobí ukončení aplikace InDesign při exportu do formátu IDML. [3352956]
 • Byla zjištěna chyba zabezpečení při generování vykreslení souborů jazyka PostScript. [3347267]
 • Aplikace InDesign je neočekávaně ukončena při vytváření rozvržení ze šablony rozvržení v určitém případě. [3345087]
 • Při otevírání souborů IDML není nalezen soubor přiřazení sestav aplikace InDesign. [3334935]
 • V 64bitovém systému Windows 7 lze aplikace InDesign a Bridge CS6 spustit pouze s místními oprávněními správce. [3332062]
 • Obsah tabulky zasahující na 2 stránky se správně neexportuje ze zobrazení sloupců. [3325704]
 • Čas úprav souboru vráceného procesem GetFileInfo() se změnil. [3323319]
 • Při použití aplikace InDesign CS6 v počítači Mac vrátí metoda rozhraní API IDTime::SetTime() chybné výsledky. [3323315]
 • V aplikaci InDesign CS6 a na serveru InDesign CS6 Server nelze získat přístup k předvolbám exportu EPUB pro knihy. [3321108]
 • Dojde k aktualizaci vývojové verze CoolType na číslo vyšší než 64. [3317660]
 • Po exportu příběhu do aplikace ICML dojde k neočekávané změně stylu odstavců. [3314712]
 • Při exportu souboru PDF s některými písmy se aplikace InDesign ukončí. [3295591]
 • Soubor aplikace InDesign obsahující velký počet adres IP ve formátu hypertextových odkazů způsobí výrazné zpomalení během otevírání. [3291116]
 • Export určitého dokumentu aplikace InDesign do formátu PDF způsobí neočekávané ukončení aplikace InDesign. [3286006]
 • Při exportu dokumentu obsahujícího velký počet vložených souborů PDF do souboru PDF s vysokou kvalitou dojde ke neočekávanému ukončení aplikace InDesign CS6. [3282581]
 • Aplikace InDesign by měla nastavit hodnotu informačního uzlu souboru z hodnoty documentID z metadat vložených v souborů, nikoli z hodnoty ID aktiva z Adobe Drive. [3224927]
 • Změny stylu v souboru ICML aplikace InCopy exportované z aplikace InDesign se správně neimportují zpět do aplikace InDesign. [3217228]
 • Při volání procedury StreamForLayout z podprocesu serveru InDesign Server dojde k zablokování v rámci CoolType. [3205029]
 • Export souboru PDF/X-4 proběhne úspěšně, přestože jsou v dokumentu využívajícím nepravý soubor PDF/X-4 odkazovány nedefinované glyfy. [3203046]

InCopy

 • Kurzor není umístěn v InCopy do nové poznámky. [3457782]
 • Aplikace InCopy je neočekávaně ukončena při otevření souboru ICML s kombinací textů ME a Indic. [3498585]

Péče o zákazníky

Služby zákazníkům

Služby zákazníkům společnosti Adobe poskytují pomoc s informacemi o výrobku, prodeji, registraci a jinými netechnickými problémy. Chcete-li zjistit, jak kontaktovat oddělení péče o zákazníky společnosti Adobe, navštivte stránky Adobe.com pro svou oblast nebo zemi a klepněte na odkaz Kontaktovat.

Volby plánu podpory a technické zdroje 

Pokud potřebujete technickou pomoc pro svůj produkt, včetně informací o možnostech placené a neplacené podpory a zdrojů informací o řešení problémů, více informací získáte na adrese http://www.adobe.com/go/support_cz. Oddělení péče o zákazníky můžete kontaktovat na stránce http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz/.

Mezi bezplatné zdroje informací o odstraňování problémů patří znalostní báze společnosti Adobe, uživatelská fóra Adobe, aplikace Adobe Support Advisor a další.  Ke stažení online neustále zpřístupňujeme další nástroje a informace, abychom vám poskytli flexibilní možnosti pro co nejrychlejší řešení potíží.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.