InDesign Server CS6 – Poznámky k verzi

Vítejte v aplikaci Adobe® InDesign® CS6 Server. Tento dokument obsahuje nejnovější informace o produktu, aktualizace a tipy pro řešení problémů, které nejsou zahrnuté v dokumentaci programu InDesign Server.

Minimální systémové požadavky

Aktualizovaný seznam systémových požadavků naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/indesignserver_systemreqs_cz

Co je nového

Ověření příkazem Ping

Klient by měl být schopný kdykoli kontaktovat server InDesign zasláním příkazu ping. Odpověď sděluje, zda je server zaneprázdněný nebo nereaguje

Násilné ukončení aplikace InDesign Server

Veškeré procesy serveru InDesign – pokud neodpovídá – lze násilně ukončit vyvoláním webové služby LBQ.

Podpora relací

Server může obsloužit směs bezstavových a stavových klientů. Relace jsou navzájem zcela izolované, jako by se klienty obracely na různé instance IDS. To znamená, že nemůžete sdílet dokumenty nebo nastavení mezi relacemi. Při uzavření relace by se měly uvolnit všechny skriptované objekty a všechny stavy vytvořené v této relaci.

 1. Klient musí získat ID relace zavoláním SOAP API BeginSession().
 2. Získané ID relace musí být zasláno klientem spolu s každým požadavkem serveru.
 3. Veškeré požadavky, které mají ID relace se vykonávají v režimu „ExecutionContext“, např. jejich sada přednastavení a dokumenty jsou izolované od ostatních relací.
 4. Každá relace je vytvářena na odděleném vlákně, takže požadavky od různých klientů lze provádět souběžně a výsledkem je lepší propustnost a škálovatelnost.
 5. Po vykonání všech požadavků, klient zavolá SOAP API EndSession(), zavře relaci a oznámí serveru, že může být provedeno vyčištění v rámci relace.

Elektronické licencováníChcete-li tento produkt využívat, je třeba přijmout licenční smlouvu a podmínky záruky.  Viz podrobnosti na adrese www.adobe.com/products/eulas.

Instalace písem

Veškerá dokumentace týkající se písem je online. Na adrese http://www.adobe.com/type/browser/landing/creativesuite/creativesuite6.html najdete dokumenty OpenType User Guide (Uživatelská příručka pro formát OpenType), soubor OpenType ReadMe (soubor Čtěte pro formát OpenType), odkazy na soubory ReadMe pro určitá písma, seznam písem instalovaných různými produkty CS6 a seznamy písem na discích DVD pro jednotlivé produkty CS6.

Instalátor aplikace InDesign CS6 Server instaluje písma do výchozího systémového adresáře písem. Mnoho z těchto písem jsou novějšími verzemi písem instalovaných aplikací InDesign CS5 Server. Pokud instalační program nalezne starší verze těchto písem ve výchozím systémovém adresáři s písmy, starší verze odinstaluje a uloží je do nového adresáře. Výchozím systémovým adresářem písem je:

Apple Macintosh: /Library/Fonts

Windows: <systémový disk>:\Windows\Fonts

Starší písma budou uložena do nového adresáře:

Apple Macintosh: /Library/Application Support/Adobe/SavedFonts/current

Windows: <systémový disk>:\Program Files\Common Files\Adobe\SavedFonts\current

Tento nový adresář bude zároveň obsahovat soubor nazvaný „Read Me.html“, který bude vypisovat uložená písma a čísla verzí nových a starých souborů písem.

Starší písma můžete přeinstalovat vymazáním souborů nových písem z výchozího systémového adresáře písem a přesunutím starých souborů zpět do tohoto adresáře.

Na instalačním disku se nacházejí další písma. Další informace o instalaci těchto písem najdete na adrese http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_cz.

Další možnosti instalace/odinstalace

Aplikace InDesign Server CS6 vyžaduje svoji aktivaci před používáním. Pokud je váš počítač on-line, aktivace se provede automaticky při instalaci. Musíte uvést své Adobe ID a sériové číslo zobrazené instalátorem. Dokud nedojde k aktivaci software, bude se vám zobrazovat chyba „Adobe InDesign Server není řádně licencován a nyní se ukončí.

Pokud váš počítač není připojený k internetu, stáhněte si aplikaci Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE). Získat seriálové číslo a software aktivovat můžete pomocí aplikace APTEE. Aplikaci APTEE si můžete stáhnout ze stránky Creative Suite Enterprise Deployment.

Poznámka:

Při odinstalaci v režimu offline zůstane software aktivovaný. Během odinstalace by musel být počítač online, aby došlo k deaktivaci, v opačném případě ztratí aktivační číslo.

Aktivace zkušební verze pomocí aplikace APTEE

Pro aktivaci zkušební verze si stáhněte a nainstalujte aplikaci Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE). Zkušební verzi můžete používat po dobu 90 dní.

 1. V terminálu nebo okně konzole zadejte:
  • Windows: adobe_prtk - -tool=StartTrial - -leid=InDesignServer-CS6-Win-GM
  • Mac OS: adobe_prtk - -tool=StartTrial - -leid=InDesignServer-CS6-Mac-GM
 2. Jakmile je zkušební veze úspěšně aktivovaná, zobrazí se následující zpráva:

Úspěšné spuštění zkušební verze

Návratový kód = 0

Sériové číslo získejte pomocí aplikace APTEE (online)

Abyste mohli provést následující proceduru, váš počítač musí být on-line.

 1. V terminálu nebo okně konzole zadejte:
  • Windows: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=InDesignServer-CS6-Win-GM --serial=<sériové číslo> --adobeid=<email>
  • Mac OS: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=InDesignServer-CS6-Mac-GM --serial=<sériové číslo> --adobeid=<email>

 2. Pokud se získání sériového čísla zdařilo, zobrazí se následující zpráva:

Návratový kód = 0

  Získání sériového čísla pomocí aplikace APTEE (offline)

  Pokud váš počítač je off-line, můžete získat sériové číslo a aktivovat svůj software následujícím postupem. Budete potřebovat přístup k zařízení připojenému k internetu. Vytvořte kód požadavku a odešlete jej. Tím získáte kód odezvy. Zadejte kód odezvy a získejte sériové číslo pro aktivaci vašeho softwaru

  1. V terminálu nebo okně konzole zadejte: adobe_prtk --tool=Type1Exception --generate --serial=<sériové číslo>. Vytvořený kód požadavku si poznamenejte.
  2. Na zařízení připojenému k internetu přejděte na adresu www.adobe.com/go/getactivated_cz a klepněte na volbu Vytvořit kód odezvy.
   1. Přihlaste se svým Adobe ID
   2. V kroku 1 zadejte vytvořený kód požadavku
   3. Zadejte sériové číslo
   4. Klepněte na volbu Vytvořit kód odezvy. Kód odezvy si poznamenejte.
  3. Vraťte se k výchozímu počítači a do okna terminálu/konzole zadejte:
   • Windows: adobe_prtk --tool=Type1Exception --accept --serial=<sériové číslo> --responsecode=<kód odezvy> --leid=InDesignServer-CS6-Win-GM
   • Mac OS: adobe_prtk --tool=Type1Exception --accept --serial=<sériové číslo> --responsecode=<kód odezvy> --leid=InDesignServer-CS6-Mac-GM
  4. Jakmile se podaří získat sériové číslo a provést aktivaci, zobrazí se následující zpráva:

  Návratový kód = 0

  Známé problémy

  Na stránkách podpory Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_cz naleznete nejnovější informace a informace o známých problémech pro všechny aplikace sady Creative Suite 6.

  • Příkazy pro násilné ukončení instance nefungují u instancí InDesign Server běžících na adresách IPv6. Pokud je protokol IPv4 na síti zakázán, příkaz ukončování instance nepracuje. (#3139916)
  • Aktualizace externích odkazů automaticky neaktualizuje umístěné objekty. Například aktualizace nadřízeného textového rámce nezpůsobí aktualizaci podřízeného textového rámce. (#3142118)
  • Připojená písma do EPUB nepracují očekávaným způsobem v iBooks, protože implementace Apple se liší od standardu EPUB. (#2993986)
  • EPUB není ověřen, pokud vytvoříte seznam s uživatelskými tagy „li“ v dialogovém poli Exportu značek. Toto je omezení návrhu. Použijte vestavěnou podporu seznamů aplikace InDesign namísto vytvoření vlastního seznamu. (#3128871)
  • Prvky iFrame, které obsahují video přehrávač (jako např. klip youtube) nejsou správně transformovány při exportu do EPUB3 s rozvržením. Transformovaná videa zároveň nepracují v některých jiných formátech, jako je PDF a SWF. (#3074377)
  • Hodnota p.style line-height přepíše nastavení prokladu v prvku span znakového stylu. Aplikace InDesign podporuje stanovený proklad na úrovni odstavce. (#3000096)
  • Ve výstupu EPUB se obsahu duplikuje, pokud dokument obsahuje alternativní rozvržení. Jako alternativní řešení lze použít panel Články a začlenit pouze jedno rozvržení.(#3013951)
  • Aplikace se někdy neočekávaně ukončí, pokud vymažete text z rámečků se zřetězeným textem a vymazaný text je součástí normálních sloupců a textu, který je rozdělen do více sloupců. (#3152971)
  • Rámeček se zřetězeným textem s automatickou velikostí se správně neobnovuje, pokud je objekt ukotvený uvnitř jednoho zřetězeného textu. (#3139955)
  • Aplikace InDesign se neočekávaně vypne, pokud změníte velikost rámečku, který má pro poslední odstavec zapnutou volbu udržení všech řádků pohromadě. (#3142141)
  • Tlačítka umístěná na vzorových stránkách někdy správně nefungují při exportu do PDF. (#3146506)
  • Znaky s diakritickými znaménky se nezobrazují v textovém poli v aplikaci Acrobat. (#3148857)
  • Znak Khand Ta se nezobrazuje správně. (#3093545)
  • U indických skriptů se tvar za základním znakem Ra nezobrazuj správně po spojeních. (#3097656)
  • Pokud vložíte nespojovník po kombinaci dvojité souhlásky halant u indických skriptů, spojení nezobrazí tvar za základním (#3103766).
  • Jen Střední východ: Export do formátu EPUB není podporován u textových dokumentů v arabštině a hebrejštině (#295023)
  • Jen Střední východ: Pokud nakreslíte obdélník, protože chcete umístit obsah z dopravníku obsahu, spustí nakreslení obdélníku z pravého horního do levého spodního rohu proces převrácení. Pokud chcete zachovat text, nakreslete obdélník z levého horního do pravého spodního rohu.

  Péče o zákazníky

  Služby zákazníkům

  Služby zákazníkům společnosti Adobe poskytuje pomoc s informacemi o výrobku, prodeji, registraci a jinými netechnickými problémy. Chcete-li zjistit, jak kontaktovat oddělení péče o zákazníky společnosti Adobe, navštivte stránky Adobe.com pro svou oblast nebo zemi a klepněte na odkaz Kontaktovat Adobe.

  Volby plánu podpory a technické zdroje

  Pokud potřebujete technickou pomoc pro svůj produkt, včetně informací o možnostech placené a neplacené podpory a zdrojů informací o řešení problémů, více informací získáte na adrese http://www.adobe.com/go/support_cz.  V zemích mimo Severní Ameriku přejděte na adresu http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz, klepněte na rozevírací seznam pod dotazem „Need a different country or region?“, zvolte jinou zemi či oblast a poté klepněte na tlačítko GO. Nebo klepněte na tlačítko Change (Změnit) pod názvem země u horního okraje obrazovky a vyberte jinou zemi či oblast.

  Mezi bezplatné zdroje informací o odstraňování problémů patří znalostní báze společnosti Adobe, uživatelská fóra Adobe, aplikace Adobe Support Advisor a další.  Ke stažení online neustále zpřístupňujeme další nástroje a informace, abychom vám poskytli flexibilní možnosti pro co nejrychlejší řešení potíží.

  Logo Adobe

  Přihlaste se ke svému účtu.