Poznámky k verzi | Vydání aplikace InDesign Server z prosince 2019 (15.0)

Vítejte u poznámek k verzi aplikace Adobe® InDesign® Server z prosince 2019. Tento dokument obsahuje nejnovější informace o produktu, aktualizace a tipy pro řešení problémů, které nejsou zahrnuté v dokumentaci programu InDesign Server.

Minimální systémové požadavky

Aktualizovaný seznam systémových požadavků najdete na stránce Systémové požadavky | InDesign Server.

Licenční smlouva

Pro aktivaci tohoto produktu je nezbytné připojení k internetu, Adobe ID a přijetí licenčních podmínek. Tento produkt může integrovat určité online služby společnosti Adobe a jiných společností nebo k nim umožňovat přístup. Služby společnosti Adobe jsou dostupné pouze pro uživatele od dovršených 13 let a vyžadují souhlas s dalšími smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů online společnosti Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Aplikace a služby nemusí být dostupné ve všech zemích či jazycích a bez upozornění mohou být změněny nebo ukončeny. Mohou být účtovány další poplatky nebo členské příspěvky.

Další možnosti instalace/odinstalace

Aplikaci InDesign Server je před zahájením používání nutné aktivovat. Pokud je počítač připojený k internetu, aktivace se provede automaticky při instalaci. 

Pomocí konzole Admin Console

Předpoklad

 • Pokud přecházíte z instalace na základě sériového čísla k instalaci pomocí konzole Admin Console, znovu nainstalujte server InDesign a odeberte předchozí nainstalovanou verzi.

Doporučení

 • Instalace pomocí konzole Admin Console nemusí být optimální ve virtuálních prostředích, proto se nedoporučuje.

Pokyny k instalaci aplikace InDesign Server 15.0 pomocí konzole Admin Console najdete v tématu Vytváření balíčků pomocí konzole Admin Console.

Pomocí sériového čísla

Při instalaci pomocí sériového čísla software aktivujetezískáte jeho sériové číslo níže uvedeným postupem.

Až vás k tomu instalátor vyzve, musíte uvést své Adobe ID a sériové číslo. Dokud nedojde k aktivaci softwaru, bude se vám zobrazovat chyboví zpráva „Adobe InDesign Server není řádně licencován a nyní se ukončí.“ Pokud váš počítač není připojen k internetu, stáhněte a nainstalujte si aplikaci Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE). Získat seriálové číslo a software aktivovat můžete pomocí aplikace APTEE.

Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition pro CC (Windows)
Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition pro CC (Mac)

Poznámka:

Po odinstalování v režimu offline zůstane software aktivovaný. Aby došlo k deaktivaci, počítač by musel být během odinstalace online. Jinak přijdete o jednu možnost aktivace.

Aktivace zkušební verze pomocí aplikace APTEE

Pro aktivaci zkušební verze si stáhněte a nainstalujte aplikaci Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE). Zkušební verzi můžete používat po dobu 90 dní.

 1. Spusťte okno terminálu nebo konzole a spusťte následující příkaz:

  Windows:

  adobe_prtk --tool=StartTrial --leid=V7{}InDesignServer-15-Win-GM

  Mac:

  adobe_prtk --tool=StartTrial --leid=V7{}InDesignServer-15-Mac-GM

  Poznámka:

  Ujistěte se, že ke spuštění tohoto příkazu máte oprávnění správce.

 2. Jakmile je zkušební veze úspěšně aktivovaná, zobrazí se následující zpráva:

  Úspěšné spuštění zkušební verze

  Návratový kód = 0

Získání sériového čísla pomocí nástroje APTEE (online)

Je-li počítač s aplikací InDesign Server online, sériové číslo můžete získat a software aktivovat následovně:

 1. Spusťte okno terminálu nebo konzole a spusťte následující příkaz:

  Windows:

  adobe_prtk --tool=Serialize --leid=V7{}InDesignServer-15-Win-GM --serial=<sériové číslo> --adobeid=<e‑mail>

  Mac:

  adobe_prtk --tool=Serialize --leid=V7{}InDesignServer-15-Mac-GM --serial=<sériové číslo> --adobeid=<e‑mail>

  Poznámka:

  Ujistěte se, že ke spuštění tohoto příkazu máte oprávnění správce.

 2. Pokud se získání sériového čísla zdařilo, zobrazí se následující zpráva:

  Návratový kód = 0

Získání sériového čísla pomocí nástroje APTEE (offline)

Je-li počítač s aplikací InDesign Server offline, sériové číslo můžete získat a software aktivovat následovně:

 1. V počítači připojeném k internetu spusťte okno terminálu nebo konzole a spusťte následující příkaz:

  Windows:

  adobe_prtk --tool=VolumeSerialize --generate --serial={sériové číslo} --leid=V7{}InDesignServer-15-Win-GM --provfilepath={absolutní cesta, kam máte právo zápisu, nebo ponechte prázdné, aby zápis probíhal do adresáře obsahujícího soubor adobe_prtk}

  Mac:

  adobe_prtk --tool=VolumeSerialize --generate --serial={sériové číslo} --leid=V7{}InDesignServer-15-Mac-GM --provfilepath={absolutní cesta, kam máte právo zápisu, nebo ponechte prázdné, aby zápis probíhal do adresáře obsahujícího soubor adobe_prtk}

  Poznámka:

  Ujistěte se, že ke spuštění tohoto příkazu máte oprávnění správce.

 2. Po dokončení výše uvedeného příkazu se na terminálu nebo konzole zobrazí následující zpráva:

  Návratový kód = 0

  Dále je vytvořen soubor prov.xml v cestě zadané v argumentu --provfilepath příkazu.

 3. Soubor prov.xml zkopírujte do složky v počítači se spuštěnou aplikací InDesign Server a spusťte následující příkaz:

  Windows / Mac:

  adobe_prtk --tool=VolumeSerialize --provfile={absolutní cesta k souboru prov.xml file v cílovém zařízení}

Známé problémy

V rámci podpory společnosti Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_cz naleznete nejnovější informace a informace o známých problémech pro všechny aplikace sady Creative Cloud.

Péče o zákazníky

Služby zákazníkům

Služby zákazníkům společnosti Adobe poskytuje pomoc s informacemi o výrobku, prodeji, registraci a jinými netechnickými problémy. Chcete-li zjistit, jak kontaktovat oddělení péče o zákazníky společnosti Adobe, navštivte stránky Adobe.com pro svou oblast nebo zemi a klepněte na odkaz Kontaktovat Adobe.

Volby plánu podpory a technické zdroje

Pokud potřebujete technickou pomoc pro svůj produkt, včetně informací o možnostech placené a neplacené podpory a zdrojů informací o řešení problémů, více informací získáte na adrese http://www.adobe.com/go/support_cz/. Oddělení péče o zákazníky má svou stránku http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz.

Mezi bezplatné zdroje informací o odstraňování problémů patří znalostní báze společnosti Adobe, uživatelská fóra Adobe, aplikace Adobe Support Advisor a další.  Ke stažení online neustále zpřístupňujeme další nástroje a informace, abychom vám poskytli flexibilní možnosti pro co nejrychlejší řešení potíží.

Podpora při instalaci a aktivaci

Pokud nenajdete odpovědi na své otázky na stránkách nápovědy, pište ohledně podpory při instalaci a aktivaci na adresu ecs@adobe.com.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.