Vytváření balíčků pomocí konzole Admin Console | InDesign Server

Přečtěte si, jak vytvářet a nasazovat balíčky aplikace InDesign Server pomocí konzole Admin Console.

Aplikace InDesign Server podporuje vytváření balíčků pomocí online i offline metod aktivace. Metoda online aktivace představuje nejjednodušší způsob licencování při nasazování verzí od 15.1.1 výše. Metoda offline aktivace je od verze 17.0 dostupná pouze pro vybrané zákazníky.

Licence je platná do data konce platnosti smlouvy. Ze serverů společnosti Adobe se přenášejí podepsané licence specifické pro ID počítače. 

Scénáře instalace/odinstalování

Aplikaci InDesign Server je před zahájením používání nutné aktivovat. Pokud je počítač připojený k internetu, aktivace se provede automaticky při instalaci. 

Vytvořte online a offline aktivaci pro balíček aplikace InDesign Server

Seznamte se s postupem vytváření balíčků aplikace InDesign Server s online a offline aktivací a nasazujte je. Po nasazení si můžete přečíst, jak licence odebrat, například z počítačů, které se už nepoužívají, nebo jak postupovat, když potřebujete licenci znovu nasadit. 

Musíte mít přístup ke konzoli Adobe Admin Console a novým FRL SKU. Pokud nemáte FRL SKU, požádejte o pomoc svého správce účtu.

Poznámka: Pro online aktivaci proveďte kroky 1 až 10. Pro offline aktivaci vynechejte krok 8, proveďte kroky 1 až 7 a následně 9 a 10. 

 1. Přihlaste se ke konzoli Admin Console. V pravém horním rohu vyhledejte a zvolte organizaci, která má aplikaci InDesign Server.
 2. Přejděte do Balíčky > Balíčky. Zobrazí se historie všech balíčků vytvořených všemi správci ve vaší organizaci.
Balíčky

   3. Klikněte na Vytvořit balíček.

   4. Na nově otevřené obrazovce vyberte jako metodu aktivace možnost Online nebo Offline a klikněte na možnost Další. Více informací naleznete v článku Licence s omezenými funkcemi – online a Licence s omezenými funkcemi – offline.

zapnuto

vypnuto

   5. V části Oprávnění vyberte požadované oprávnění a klikněte na tlačítko Další
       Poznámka: Možnosti oprávnění se budou lišit v závislosti na tom, zda v kroku 4 zvolíte aktivaci Online nebo Offline.

vypnuto

6.  V části Systém vyberte požadované možnosti a klikněte na tlačítko Další.

 • Vyberte platformu: Zvolte 64bitový operační systém
  macOS nebo Windows.
 • Jazyk: Vyberte jazyk, ve kterém chcete balíček vytvořit.
 • Použít místní nastavení z OS: Umožňuje vytvořit balíček, který se nasazuje v jazyce operačního systému klientského počítače. V takovém případě je jazyk operačního systému výchozím záložním jazykem, ve kterém se balíček nasazuje.

7.  V části Vyberte aplikace můžete zvolit, jestli chcete vytvořit balíček obsahující pouze licenci, nebo i aplikaci InDesign Server. 

Typ balíčku

Popis

Postupy…

Balíček obsahující pouze licenci

Tento balíček vytvořte, pokud je na klientských počítačích již nainstalována aplikace InDesign Server. Později můžete jednoduše přidat licenci k nainstalované aplikaci. 

V nabídce Dostupné aplikace přidejte k položce Vybrané aplikace pouze Licenční soubor.

Balíček pouze s aplikací

Tento balíček vytvořte, pokud klientský počítač již má licenci s omezenými funkcemi – online nebo offline. Poté nainstalujte na počítač aplikaci InDesign Server.

V nabídce Dostupné aplikace přidejte k položce Vybrané aplikace InDesign Server. Nepřidávejte Licenční soubor.

Balíček obsahující aplikace a licenci

Vytvořte tento balíček, chcete-li nainstalovat a licencovat aplikaci InDesign Server.

V nabídce Dostupné aplikace přidejte k položce Vybrané aplikace aplikaci InDesign Server a Licenční soubor.

vybrat pouze licenci

Pokud chcete otevřít seznam předchozích verzí aplikací, zaškrtněte políčko Zobrazit starší verze. Firemní správci si mohou zobrazit více verzí, které nedostávají aktualizace zabezpečení nebo funkcí, volbou Dostupné verze aplikace v předvolbách balíčku (Admin Console > Balíčky > Předvolby). Další informace naleznete v části Balení aplikací pomocí konzole Admin Console.

Chcete-li zjistit podporované verze pro svůj plán Creative Cloud, přečtěte si Zásady podpory plánu Creative Cloud

 Poznámka
 • Aplikace Adobe Bridge a Adobe Media Encoder jsou nepovinné, aplikaci InDesign Server lze používat i bez nich.  
 • Nezáleží na tom, zda se vaše verze aplikace InDesign Server v poli Dostupné aplikace liší od verze (16.0) na výše uvedeném snímku obrazovky.

Po dokončení výběru klikněte na Další.

8.  V části Volby vyberte požadovanou možnost a klikněte na tlačítko Další

     Poznámka: Tento krok je vyžadován pouze u metody online aktivace.

Možnosti aktivace licencí

Vyberte, jak budou klienti odesílat informace na licenční servery Adobe.

Autorizovat licenční server Adobe podle názvu DNS (výchozí): Povolit průchod dat bránou firewall do https://lcs-cops.adobe.io.

Autorizovat licenční server Adobe pomocí pevné adresy IP: Povolit průchod dat bránou firewall do https://lcs-cops-proxy.adobe.com a pevné adresy IP, uvedené na obrazovce s možnostmi aktivace licence.

Výchozí doména má za sebou nestatickou adresu IP, zatímco nová doména bude ukazovat na jednu z adres v seznamu statických adres IP na obrazovce Možnosti aktivace licence. Druhá volba dává zákazníkovi větší možnosti správy odchozího síťového provozu. 

Možnosti aktivace licencí

Možnosti správy

 • Kontaktovat společnost Adobe prostřednictvím reverzního proxy serveru: Tato možnost povoluje aktivaci licence prostřednictvím reverzního proxy serveru. Klientské počítače vyhledají kvůli aktivaci licencí zadaný koncový bod. Aby bylo možné aktivaci licence úspěšně dokončit, je třeba nasměrovat reverzní proxy server na správný koncový bod.
  • Pokud jste zvolili možnost Autorizovat licenční server Adobe podle názvu DNS, nasměrujte reverzní proxy server na adresu lcs-cops.adobe.io.
  • Pokud jste však zvolili možnost Autorizovat licenční server Adobe pomocí pevné IP adresy, nasměrujte reverzní proxy server na adresu lcs-cops-proxy.adobe.com.
 • Povolení nástroje Remote Update Manager: Spusťte vzdáleně aktualizační nástroj na klientském počítači jako správce. Další informace najdete v tématu Remote Update Manager.
 • Přesměrovávat na interní aktualizační server Adobe: Přesměruje všechny aktualizace pro tento balíček na interní aktualizační server. Podrobnosti o interním serveru jsou uvedeny v XML pro přepsání v konzoli Admin Console v části Balíčky > Předvolby. Další informace naleznete v části Předvolby.
 • Nainstalovat balíček do vlastního instalačního adresáře: Nainstaluje aplikace z tohoto balíčku do vlastního instalačního adresáře. Adresář se určuje v konzoli Admin Console v části Balíčky > Předvolby. Další informace naleznete v části Předvolby.

Možnosti správy

9.  V části Dokončit zadejte do pole Název balíčku název balíčku.

Před sestavením balíčku zkontrolujte zahrnuté aplikace a jeho konfiguraci.

Sestavení balíčku

10.  Klikněte na Sestavení balíčku.

Stav sestavení balíčku najdete v panelu Balíčky ve sloupci Stav.

V případě úspěšného sestavení balíčku se ve sloupci Dostupnost zobrazí odkaz Stáhnout.

Balíček je v konzoli Admin Console k dispozici maximálně tři dny. Zbývající čas na stažení balíčku můžete zobrazit kliknutím na položku v řádku balíčku, po němž se objeví podrobnosti balíčku.

Podrobnosti sestavení balíčku

Pokud chcete balíček stáhnout a distribuovat, klikněte na tlačítko Stáhnout.

Po vytvoření balíčku s licencí s omezenými funkcemi – online nebo offline je třeba na počítačích koncových uživatelů nastavit licenci. Další informace o nasazování balíčků, aktualizacích a odebrání licencí včetně seznamu častých dotazů najdete v článku Průvodce nasazením balíčku FRL.

 PoznámkaPokud vytváříte balíčky pro macOS, do počítače se stáhne nástroj Adobe Package Downloader. Spusťte ho a dokončete stažení balíčku. Další podrobnosti najdete zde.

Instalace licencí pro balíčky obsahující pouze licenci

Po vytvoření balíčku obsahujícího pouze licenci v konzoli Admin Console postupujte při instalaci této licence na počítače koncových uživatelů tímto způsobem (pro aktivační balíčky typu Online, Offline nebo Izolovaný):

1.  Stáhněte si balíček z konzole Admin Console.

2.  Rozbalte obsah balíčku.

     Balíček „pouze s licencí“ obsahuje soubor .json (který obsahuje licenční informace) a nástroj Licensing Toolkit:

 • Pro systém Windows: adobe-licensing-toolkit.exe
 • Pro systém macOS: adobe-licensing-toolkit

3.  Chcete-li nainstalovat licenci, spusťte následující příkazy s oprávněními správce:

     Windows:

     adobe-licensing-toolkit.exe --precondition --install --filePath <absolutní cesta k souboru .json>

     Krátká verze:

     adobe-licensing-toolkit.exe -p -i -f <absolutní cesta k souboru .json>

     macOS: 

     sudo adobe-licensing-toolkit --precondition --install --filePath <absolutní cesta k souboru .json>

     Krátká verze:

     sudo adobe-licensing-toolkit -p -i -f <absolutní cesta k souboru .json>

Licence se nasadí na počítač. Uživatel má nyní licenci k používání nainstalovaných aplikací Adobe.

Nasazení balíčků

Až balíček s licencí s omezenými funkcemi vytvoříte, můžete ho nainstalovat na svůj server. 

 • Instalaci zahájíte dvojitým kliknutím na soubor balíčku. Podrobnosti najdete v tomto dokumentu.
 • Můžete také použít nástroje třetích stran, například Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Apple Remote Desktop nebo JAMF Casper Suite. Podrobnosti najdete v tomto dokumentu.
 • Na počítačích s Windows lze nasazení provést pomocí příkazového řádku. Podrobnosti najdete v tomto dokumentu.
 • Na počítačích s macOS lze nasazení provést pomocí souboru Info.plist. Podrobnosti najdete v tomto dokumentu.

Chcete rychle najít řešení problémů s instalací nebo odinstalováním? Přečtěte si článek o opravách chyb při instalaci aplikací Adobe.

Kroky po nasazení

Pokud jste do počítače koncového uživatele nainstalovali více licencí s omezenými funkcemi, můžete je z počítače odebrat provedením těchto kroků.

Odebrání všech licencí z počítače

Tímto postupem odeberete licenci z počítače v následujících situacích:

 • Balíček obsahuje jen licenci.
  NEBO
 • Pokud balíček obsahuje licenci i aplikaci InDesign Server, odinstalujte ho příslušným postupem pro daný operační sytém, například Přidat nebo odebrat programy ve Windows.

Odebrání jednotlivé licence z počítače

Využití licence aktualizujete v konzoli Admin Console takto.

 Poznámka: Chcete‑li umožnit připojení k serveru Adobe, musíte do seznamu povolených adres přidat následující URL prostřednictvím https:

https://daco.adobe.io/device/registration/sdl/v1

Aktualizace využití licencí v konzoli Admin Console

Pokud odeberete licenci s omezenými funkcemi u balíčku s aktivací online, počet využitých licencí uvedený na kartě Přehled v konzoli Admin Console se sníží. Aktualizace v konzoli Admin Console však vyžaduje internetové připojení k licenčnímu serveru Adobe. Pokud licenci odeberete, když nejste připojeni, nebo při připojení k serverům Adobe dojde k nějaké chybě, změna využití licence se nemusí v konzoli Admin Console projevit.

 Pokud stále potřebujete pomoc s instalací, přes konzoli Admin Console pošlete žádost o podporu.
 

Časté dotazy

Aktivace online splňuje náročné požadavky našich zákazníků na zabezpečení. Společnosti Adobe se neposkytují žádné údaje umožňující identifikaci uživatele. Po nainstalování balíčku se při spuštění produktu vytvoří zabezpečený kanál (https) mezi klientem a serverem lcs-cops.adobe.io. V rámci volání https odešle klient serveru Adobe následující údaje:

"npdId": "ID dat předběžných úprav NGL",

"npdPrecedence": "priorita dat předběžných úprav NGL",

"asnpTemplateId": "ID šablony ASNP",

"deviceDetails": {

"deviceId": "ID zařízení",

"osName": "název operačního systému",

"osVersion": "verze operačního systému",

"currentDate": 1510649774873

},

"appDetails": {

"nglAppId": "ID aplikace NGL",

"nglAppVersion": "verze aplikace NGL",

"nglLibVersion": "verze knihovny NGL",

"currentAsnpId": "aktuální ID ASNP",

"locale": "cs_CZ"

}

Důležité je poznamenat, že NPDID je jedinečný identifikátor oprávnění a ID zařízení není stejné jako název počítače. ID zařízení je hash (SHA-256), který se vytvoří a původní hodnotu nelze zjistit.

Aby bylo možné provést aktivaci online, musíte povolit následující koncové body (přes https):

 • https://lcs-cops.adobe.io
 • https://lcs-robs.adobe.io
 • https://lcs-ulecs.adobe.io
 • https://resources.licenses.adobe.com

Ano. Produkty Adobe zahrnují různé služby. Ty se pokusí kontaktovat servery Adobe. Pokud však připojení nebude možné, volání se prostě nezdaří aniž byste se o tom dozvěděli. Pro účely udělování licencí jsou potřeba jen výše uvedené koncové body. Seznam všech síťových koncových bodů najdete v tomto dokumentu.

Klient se bude pokoušet ověřit licenci na určeném serveru v náhodných intervalech. Pokud však spojení nebude možné, použije se licence uložená v mezipaměti klientského počítače. Pokud se tedy klient po počáteční aktivaci přesune do nějakého vzdáleného nebo zabezpečeného místa, licence na počítači potrvá i bez dalšího kontaktování serverů Adobe.

Ne. Pokud je produkt aktivován prostřednictvím licencování s omezenými funkcemi s online aktivací, přihlašování na klientovi je vypnuté.

Licenci můžete z klienta odebrat také pomocí sady nástrojů pro správu licencí, kterou si můžete stáhnout v konzoli Adobe Admin Console.

Chcete‑li odebrat licenci pomocí sady nástrojů pro správu licencí, můžete použít tento příkaz:

adobe-licensing-toolkit.exe –deactivate

Pokud chcete odebrat licenci aplikace InDesign Server, můžete zadat NPID. 

NPID zjistíte pomocí příkazu licenseInformation.

Windows:

adobe-licensing-toolkit.exe --licenseInformation 

Krátká verze: adobe-licensing-toolkit.exe -l

macOS:

sudo adobe-licensing-toolkit --licenseInformation

Krátká verze: sudo adobe-licensing-toolkit -l

Vzorový výstup:

Adobe Licensing Toolkit (1.1.0.83)

Podrobnosti licence

NpdId          : NDgyYTYzZGMtNjAwOC00MjNjLTg2NWMtZjUzMGUzZDYwYjQ0

AppId          : InDesignServer1

DeploymentMode : FRL_CONNECTED

Operace byla úspěšně dokončena.

Odebrání licence pomocí NPID:

adobe-licensing-toolkit.exe --deactivate --npdId <jedinečné ID výše popsaných dat předběžných úprav>

Příklad:

adobe-licensing-toolkit.exe --deactivate --npdId NDgyYTYzZGMtNjAwOC00MjNjLTg2NWMtZjUzMGUzZDYwYjQ0

Pokud počítač selže a nemůžete licenci z klienta odebrat, bude to při prodloužení smlouvy společnosti Adobe oznámeno.

Aktivace licence pro instalace aplikace InDesign Server na virtuálních platformách bude fungovat za předpokladu, že platforma je připojená. Pokud se virtuální počítač restartuje, což způsobí změnu ID v hostitelském počítači, může dojít k problémům. Další informace najdete v článku o známých problémech s licencováním.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.