Adobe® InDesign® a InDesign® Server CS5.5 7.5.3 – Poznámky k verzi

Duben 2012

Tato aktualizace obsahuje klíčové opravy výkonnosti při práci v režimu zobrazení ve vysoké kvalitě. Dále se zaměřuje na chyby chybějících vestavěných modulů a obsahuje obecné opravy exportu do PDF, zacházení s textem a písmem a další.

Minimální systémové požadavky

Poznámky k instalaci

Vyřešené problémy

Minimální systémové požadavky

Windows®

 • Procesor Intel® Pentium® 4 nebo AMD Athlon® 64
 • Microsoft® Windows XP s aktualizací Service Pack 2(Service Pack 3 je doporučený); Windows Vista® s aktualizací Service Pack 1 nebo Windows 7®
 • 1 GB RAM (doporučeno 2 GB)
 • 1,6 GB volného místa na pevném disku pro instalaci, další volné místo bude vyžadováno během instalace (InDesign nelze instalovat na úložná zařízení typu Flash)
 • Obrazovka 1024 x 768 (doporučeno 1280 x 800) s 16bitovou nebo vyšší video kartou 
 • Mechanika DVD-ROM 
 • Pro export souborů SWF je vyžadovaný software Adobe Flash® Player 10.
 • Pro on-line služby je vyžadováno širokopásmové internetové připojení

 Mac OS 

 • Vícejádrový procesor Intel®
 • Mac OS X v10.5.8–10.6.x
 • 1 GB RAM (doporučeno 2 GB)
 • 2,6 GB volného místa na pevném disku pro instalaci, další místo na disku je vyžadováno během instalace (InDesign nelze instalovat na svazek, který používá souborový systém s rozlišováním velikosti znaků nebo na úložná zařízení založená na paměti typu flash).
 • Obrazovka 1024 x 768 (doporučeno 1280 x 800) s 16bitovou nebo vyšší video kartou 
 • Mechanika DVD-ROM
 • Pro export souborů SWF je vyžadovaný software Adobe Flash® Player 10.
 • Pro online služby a k ověření verze Subscription Edition (pokud se používá)

Aktuální informace o systémových požadavcích naleznete na adrese www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_cz

Poznámky k instalaci

 • Před instalací zavřete všechny aplikace, které máte aktuálně na svém systému spuštěné — včetně ostatních aplikací Adobe, Microsoft Office a oken prohlížeče.Během instalace se doporučuje dočasné vypnutí antivirové ochrany. 
 • Musíte mít administrátorská práva nebo být schopni se přihlásit jako správce. 
 • Před spuštěním aktualizací aplikace InDesign se ujistěte se prosím, že je aplikace InDesign vypnutá (doporučuje se alespoň 1 minuta čekání).

Vyřešené problémy   

Tato část obsahuje seznam vyřešených technických problémů, které jsou součástí aktualizace InDesign CS5 7.5.2 . Všimněte si, že jsou tyto problémy uvedeny jako původní oznámení problémů, nikoli jako opravené chování. Obecné informace o používání produktu a další informace o řešení problémů naleznete na stránkách podpory produktů Adobe ve vědomostní databázi aplikace InDesign na adrese http://www.adobe.com/go/id_support_cz nebo prostřednictvím online podpory dostupné v nabídce Nápověda pro InDesign.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Architektura / Dokument

Nelze vložit konec řádku klávesou Enter ve švédské verzi [2884727]

Problém s přístupem ke sdílenému odkazovanému souboru z více instancí aplikace InDesign, spuštěných na různých počítačích [2851854].

Vestavěné moduly CS5 lze nahrát do verze CS5.5, což vede ke konfliktům kódů a nestabilitě [2867833]

Kód chyby: 5 zobrazený při pokusu o otevření více souborů na systému MacOS [2922941]

Neočekávané ukončení aplikace InDesign při ukládání dokumentu s názvem obsahující nepovolené bajtové sekvence Shift-JIS/MacEncodingJapan [2885535]

Neočekávané ukončení aplikace InDesign při otevírání dokumentu obsahujícího nainstalovaná písma s nerozpoznanou sadou písem [2923724]

Některé panely rozšíření se neotevírají, jsou-li otevřené dokumenty s konkrétními znaky v názvu [2917124]

Některé panely rozšíření přestanou fungovat, jsou-li otevřené dokumenty s názvy obsahující ruské znaky [2932558]

Řeší nestabilitu v panelu Vrstvy [2923714, 2923725]

Neočekávané ukončení aplikace InDesign při provádění některých kopírování/vkládání. [3073952, 2941163]*

Při otevírání souborů z novější verze aplikace InDesign se zobrazí nedůležité chyby o chybějících zásuvných modulech místo prostého oznámení, že soubor je uložený v novější verzi. [2944763]*

Snížení výkonnosti při přesunu objektů, je-li nastavena vysoká kvalita zobrazení [3128109]*

Neočekávané ukončení aplikace InDesign při obnově souboru po opakovaném spuštění produktu. [3100953]*

epub

Neočekávané ukončení aplikace InDesign při exportu dokumentu obsahujícího složená písma do formátu EPUB. [2832559]

Chyba v souboru EPUB otevřeného v aplikaci iBooks, pokud je v článku měkký rozdělovník [2889349]

V deklaraci DTD v souboru HTML pro elektronické knihy je dvojitá mezera [2889353]

Grafiky

Dokumentem instalovaná písma nejsou používána v umístěném EPS, pokud je proveden export do PDF [2917336]

Není možné umístit soubory PNG obsahující velké profily barev, zobrazí se chyba „Tento soubor nelze umístit. Neplatný soubor PNG“ [2880720]

Neočekávané ukončení aplikace InDesign po kopírování grafiky a plánování příkazu na zavření dokumentu. [2923717]

Bílá příčná čára při exportu do JPEG s konkrétní změnou velikosti obrázků v procentech a rozlišení exportu JPEG [2987040]*

Výkonnost překreslení pro ID CS5 je pomalá ve srovnání s CS3. [2910574]*

Titulní obraz: Volba z aktuálního snímku v rámečku Média neobnoví titulní obraz z tohoto snímku po obnově odkazu. [3097841]*

Snížená podpora průhlednosti pro soubory TIFF z aplikace Photoshop CS6 [3073238]*

Hypervazby

V konkrétních případech přetažení se v aplikaci InCopy/InDesign CS4, CS5.5 změní adresy URL [3054805]*

Instalátor

Funkce Instalovat/odinstalovat odstraňuje položku nabídky aplikace Bridge „Umístit > Do InDesign“. [3079235]*

Import / Export

Přednastavení importu pro aplikaci Excel nezůstanou uchována při umisťování souboru aplikace Excel do grafického rámečku [2808639]

Chybné číslo stránky při exportu knihy do PDF [2940448]*

INX / IDML

Přepsání záložky se v INX/IDML obnovuje [2827174]*

Nesprávně použitý vzor při otevírání souboru IDML [3114965]*

Chyba starších verzí při čtení souborů aplikace ID CS6, které obsahují soubory s barvami Pantone Plus. [3119501]*

Rozvržení

Nekonzistence v nahrávání a exportu připojeného obrazu z INDD [3017929]*

Zvláštní posun, který se objevuje mezi dvěma stránkami na stejném listu [3080049]*

Tisk / PDF

Chyba exportu PDF na pozadí u konkrétních souborů při povolené kontrole před výstupem. [2824068]

Vsazené textové rámce blízko okrajů stránky mohou změnit umístění při exportu do PDF [2874266]

Neočekávané ukončení aplikace InDesign po exportu do PDF. [2873782]

Neočekávané ukončení aplikace InDesign při tisku separací s názvy přímých barev obsahujícími diakritiku [2934118].

Neočekávané ukončení aplikace InDesign při exportu do PDF s textovými proměnnými [2866963]*.

Poznámka uvnitř tabulky dokumentu s textovou proměnnou způsobuje neočekávané ukončení aplikace InDesign při exportu do PDF/IDML. [3089441]*

Navigace v dokumentu není možná, pokud je obsah na vzorové stránce. [2907482]*

V některých případech se text zobrazuje na chybném místě, je-li pro export použitá funkce DataMerge [2939067]*.

Aplikace InDesign zamrzne nebo se neočekávaně vypne během některých činnostech s balíčky a během kontroly před výstupem. [2982454]*

Skriptování

Problém při kopírování článků pomocí skriptu jazyka VBScript [3059225]*

Neočekávané ukončení při vykonávání JavaScriptu uvnitř aplikace InDesign, po kterém následuje zavření dokumentu. [3021908]*

Text

Velikosti dolního/horního indexu textu jsou v turecké verzi nastaveny na nulu a nelze je změnit [2895926]

Aplikace InDesign se může zablokovat, je-li instalováno více skupin písem se stejným názvem [2919511]

Neočekávané ukončení aplikace InDesign při importu tagovaného textu s chybějícím názvem hypervazby [2923721]

Neočekávané ukončení aplikace InDesign, jestliže fokus textu překročí zvnějšku rozsah textového modelu během operace s tabulkou [2923728]..

Používání chytrého rozvržení s propojenými rámečky způsobuje v určitých případech neočekávané ukončení aplikace InDesign. [3085379]*

Písma se nenahrávají z jiných umístění. [3013562]*

Neočekávané ukončení aplikace InDesign s určitými písmy během vyvažování sloupců [3099740]*

Písma stejné rodiny, ale jiného typu se v cyklu zpracování formátu IDML chovají neočekávatelně. [3114961]*

Určité dokumenty přecházejí do nekonečné smyčky při úpravě velikosti rámečku [3113902]*

Nesprávný výběr piktogramu s určitými indickými písmy při používání konkrétních sekvencí virama a spojovacího znaku. [2849232]*

Poškozené roztažené sloupce způsobují problémy s volbami obtékání textu [2958674]*

UI

Soubory SWF se nevykreslí v aplikaci Folio Builder a CS Review, pokud je v názvu dokumentu znak „<“ [2971572]*

Neočekávané ukončení aplikace InDesign CS5.5 při mazání nepoužívaných vzorků barev v malém zobrazení [2987294]*

XML

Nelze změnit soubor XSLT při změně vazby souborů XML [2823961]

Odkazy XML ztrácejí při změně vazby informace o formátu [2917351]

associatedXMLElement vrací 'NULL' pro sloučené buňky v tabulce. [2946288]*

Pouze InDesign Server

CCommandLineArgs::ProcessArgsLate způsobí zablokování výrobku v určitých případech při použití s LogToApplicationEventLog [2988814]*

Neočekávané ukončení aplikace InDesign Server při spuštění kontroly pravopisu u určitých dokumentů. [2935990]*

Písma instalovaná v dokumentu jsou na systému Windows zablokována. [2890001]*

© 2011 Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena.