Adobe Creative Cloud | Popis produktu

Poslední aktualizace: 8. srpna 2017

Co je Adobe Creative Cloud?

Adobe Creative Cloud nabízí uživatelům přístup ke kolekci softwaru vyvinutého společností Adobe pro práci s grafickým designem, úpravy videa, vývoj webových aplikací, práci s fotografiemi a cloudové služby.

Produkty a služby

Metrika licence

Nasazení

Adobe Creative Cloud*

* Zahrnuje Adobe Acrobat Pro

Pro každého uživatele

Software ve vlastních prostorách a

Služby na vyžádání

Dodatečné transakce*

* Je-li k dispozici

Pro každou transakci

Služby na vyžádání

Definice

Elektronický dokument představuje jakýkoli dokument odeslaný do služby na vyžádání a předaný třetí straně ke kontrole, přijetí, schválení nebo podepsání.

Transakce představuje každou akci, kdy jsou elektronický dokument nebo kolekce souvisejících elektronických dokumentů odeslány příjemci prostřednictvím služby na vyžádání.  Každých 100 stran nebo 10 MB je jedna transakce.

Uživatel představuje jednotlivého zaměstnance, dodavatele nebo subdodavatele podnikové či podobné obchodní entity konkrétní pro každého zákazníka, který má přístup k produktům a službám Adobe a který nepřekračuje množství licencí.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online