Poslední aktualizace: 8. srpna 2017

Co je Adobe Creative Cloud?

Adobe Creative Cloud nabízí uživatelům přístup ke kolekci softwaru vyvinutého společností Adobe pro práci s grafickým designem, úpravy videa, vývoj webových aplikací, práci s fotografiemi a cloudové služby.

Produkty a služby Metrika licence Nasazení

Adobe Creative Cloud*

* Zahrnuje Adobe Acrobat Pro DC

Pro každého uživatele

Software ve vlastních prostorách a

Služby na vyžádání

Dodatečné transakce*

* Je-li k dispozici

Pro každou transakci Služby na vyžádání

Definice

Elektronický dokument představuje jakýkoli dokument odeslaný do služby na vyžádání a předaný třetí straně ke kontrole, přijetí, schválení nebo podepsání.

Transakce představuje každou akci, kdy jsou elektronický dokument nebo kolekce souvisejících elektronických dokumentů odeslány příjemci prostřednictvím služby na vyžádání.  Každých 100 stran nebo 10 MB je jedna transakce.

Uživatel představuje jednotlivého zaměstnance, dodavatele nebo subdodavatele podnikové či podobné obchodní entity konkrétní pro každého zákazníka, který má přístup k produktům a službám Adobe a který nepřekračuje množství licencí.