Adobe Stock | Popis produktu

Logo služby Adobe Stock

Poslední aktualizace: 28. října 2022

Co je Adobe Stock?

Služba Adobe Stock poskytuje platformu pro podnikové zákazníky, kde mohou získat licence na datové zdroje z této služby, a to buď s v rámci rozšířené licence, nebo jiným způsobem stanoveným v příslušné objednávce.

Produkty a služby

Metrika licence

Nasazení

Adobe Stock

Kredity

Služba na vyžádání

Definice

„Kredity“představují měnu, kterou podnikoví zákazníci používají ve službě Adobe Stock k licencování dostupných datových zdrojů.

Kredity potřebné k nákupu aktuálně dostupných typů datových zdrojů ve službě Stock

Množství kreditů potřebné k licencování konkrétních typů datových zdrojů ve službě Stock, které jsou dostupné k datu účinnosti, může být uvedeno:

(A) na webu služby Adobe Stock pro podnikové zákazníky,

(B) uveden na panelu knihovny během licencování, 

(C) v objednávce typů datových zdrojů ve službě Stock, které jsou k dispozici pro licenci k datu účinnosti objednávky nebo

(D) v níže uvedené tabulce:

Úroveň 

Typ datového zdroje

Úroveň 1

  • Standardní fotografie, ilustrace a vektorová grafika
  • Standardní šablony
  • Standardní 3D datové zdroje
  • Smyčky videa

Úroveň 2

  • HD video
  • 4K video
  • Zvukové soubory
  • Prémiové 3D datové zdroje

Úroveň 3

  • Premium Obrázky

Přidání nových typů datových zdrojů za služby Stock

Společnost Adobe může přidávat nové typy datových zdrojů ve službě Stock, které nejsou uvedeny v prodejní objednávce. Množství kreditů potřebné k licencování nového typu datového zdroje bude uvedeno:

(A) na webu služby Adobe Stock pro podnikové zákazníky, 

(B) na panelu knihovny během licencování, a/nebo

(C) v rámci tohoto popisu produktu.

Zákazníkům, kteří mají zájem o aktuální informace o kreditech, doporučujeme pravidelně sledovat web Adobe Stock. Licencováním typů datových zdrojů služby Stock, které nejsou uvedeny v objednávce, zákazník souhlasí s počtem kreditů potřebným k jejich licencování. 

Co je Adobe Stock for Print-On-Demand?

Adobe Stock for Print-On-Demand představuje konkrétní nabídku pro firmy, se kterou mohou zákazníci za pomoci sady SDK a rozhraní API pro Adobe Stock vytvářet propagační materiály a zboží určené k prodeji koncovým uživatelům.

Co je Creative Cloud edice Pro?

Edice Pro obsahuje řadu podnikových nabídek, které zahrnují neomezené množství profesionálních obrázků ze služby Stock pro podnikové zákazníky používající službu Creative Cloud. Služba Obrázky Adobe Stock – edice Pro obsahuje neomezené množství profesionálních obrázků ze služby Stock Pro pro uživatele, kteří nevyžadují Creative Cloud.

„Profesionální obrázky“ představují fotografie, ilustrace, vektory, 3D položky a soubory šablon, které jsou společností Adobe označeny jako „standardní“ díla, která si zákazník může licencovat jako součást oprávnění k edici Pro.

Co je Creative Cloud edice Pro Plus?

Edice Pro Plus obsahuje řadu podnikových nabídek, které zahrnují neomezené množství obrázků ze služby Stock Pro pro podnikové zákazníky používající službu Creative Cloud s rozšířenou nabídkou datových zdrojů. „Obrázky Pro“ nabízené v edici Pro Plus představují fotografie, ilustrace, vektory, standardní 3D datové zdroje, soubory šablon, videosmyčky, HD video, 4K video, zvukové soubory a prémiové 3D datové zdroje a prémiové obrázky.

Bezpečné hledání

Díla filtrovaná pomocí bezpečného hledání jsou přístupná pouze uživatelům služby Adobe Stock starším 18 let a žijícím v zemích, kde je obsah pro dospělé legální.

Odmítnutí odpovědnosti

Nezaručujeme bezchybnost žádného datového zdroje ve službě Stock ani případných souvisejících titulů, popisů či klíčových slov.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.