Adobe Stock | Popis produktu

Poslední aktualizace: 22. února 2022

Co je Adobe Stock?

Služba Adobe Stock poskytuje platformu pro podnikové zákazníky, kde mohou získat licence na datové zdroje z této služby, a to buď s v rámci rozšířené licence, nebo jiným způsobem stanoveným v příslušné objednávce.

Produkty a služby

Metrika licence

Nasazení

Adobe Stock

Kredity

Služba na vyžádání

Definice

„Kredity“představují měnu, kterou podnikoví zákazníci používají ve službě Adobe Stock k licencování dostupných datových zdrojů.

Kredity potřebné k nákupu aktuálně dostupných typů datových zdrojů ve službě Stock

Množství kreditů potřebné k licencování konkrétních typů datových zdrojů ve službě Stock, které jsou dostupné k datu účinnosti, může být uvedeno:

(A) na webu služby Adobe Stock pro podnikové zákazníky,

(B) uveden na panelu knihovny během licencování, 

(C) v objednávce typů datových zdrojů ve službě Stock, které jsou k dispozici pro licenci k datu účinnosti objednávky nebo

(D) v níže uvedené tabulce:

Úroveň 

Typ datového zdroje

Úroveň 1

  • Standardní fotografie, ilustrace a vektorová grafika
  • Standardní šablony
  • Standardní 3D datové zdroje
  • Smyčky videa

Úroveň 2

  • HD video
  • 4K video
  • Zvukové soubory
  • Prémiové 3D datové zdroje

Úroveň 3

  • Premium Obrázky

Přidání nových typů datových zdrojů za služby Stock

Společnost Adobe může přidávat nové typy datových zdrojů ve službě Stock, které nejsou uvedeny v prodejní objednávce. Množství kreditů potřebné k licencování nového typu datového zdroje bude uvedeno:

(A) na webu služby Adobe Stock pro podnikové zákazníky, 

(B) na panelu knihovny během licencování, a/nebo

(C) v rámci tohoto popisu produktu.

Zákazníkům, kteří mají zájem o aktuální informace o kreditech, doporučujeme pravidelně sledovat web Adobe Stock. Licencováním typů datových zdrojů služby Stock, které nejsou uvedeny v objednávce, zákazník souhlasí s počtem kreditů potřebným k jejich licencování. 

Co je Adobe Stock for Print-On-Demand?

Adobe Stock for Print-On-Demand představuje konkrétní nabídku pro firmy, se kterou mohou zákazníci za pomoci sady SDK a rozhraní API pro Adobe Stock vytvářet propagační materiály a zboží určené k prodeji koncovým uživatelům.

Produkty a služby

Metrika licence

Nasazení

Adobe Stock for Print-On-Demand

Obrázky

Služba na vyžádání; SDK a API pro Adobe Stock

Co je CC Pro se službou Adobe Stock?

Všechny aplikace – edice Pro a Pro s jednou aplikací (dále souhrnně jako „CC Pro“) je specifická nabídka, která zahrnuje neomezené množství profesionálních obrázků ze služby Stock a je určena pro podnikové zákazníky používající službu Creative Cloud.

Podnikoví zákazníci využívající nabídku Creative Cloud Pro také mohou pro své uživatele, kteří nevyžadují Creative Cloud, přidat produkt obrázky Adobe Stock Pro s neomezeným množstvím profesionálních obrázků ze služby Stock.

„Profesionální obrázky“ jsou (A) fotografie, ilustrace a vektorové grafiky označené společností Adobe jako „standardní“ díla, na která může zákazník získat licenci v rámci nabídky CC Pro nebo Adobe Stock Pro, nebo (B) jakékoli další typy datových zdrojů z tohoto popisu produktů ze služby Stock, které si může zákazník licencovat v rámci nabídky CC Pro nebo Adobe Stock Pro. Datový zdroj tedy není „profesionální obrázek“, pokud není výslovně uveden v této definici.

Produkty a služby

Metrika licence

Nasazení

Všechny aplikace – edice Pro (zahrnuje službu Adobe Stock)

Obrázky

Služba na vyžádání

Členství Pro s jednou aplikací (zahrnuje službu Adobe Stock)

Obrázky

Služba na vyžádání

Obrázky Adobe Stock – edice Pro

Obrázky

Služba na vyžádání

Bezpečné hledání

Díla filtrovaná pomocí bezpečného hledání jsou přístupná pouze uživatelům služby Adobe Stock starším 18 let a žijícím v zemích, kde je obsah pro dospělé legální.

Odmítnutí odpovědnosti

Nezaručujeme bezchybnost žádného datového zdroje ve službě Stock ani případných souvisejících titulů, popisů či klíčových slov.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.