Odstraňování problémů s katalogem v aplikaci Elements Organizer

Aplikace Elements Organizer ukládá informace o fotografiích a jiných mediálních souborech do databáze označované jako katalog. Při importu a správě souborů pomocí aplikace Elements Organizer a ukládání souborů z aplikace Adobe Premiere Elements nebo Photoshop Elements Editor (s vybranou možností Zahrnout do Organizátoru) je k tomuto katalogu získáván přístup. Pokud nemůžete otevřít aplikaci Elements Organizer nebo uložit soubory z aplikace Adobe Premiere Elements či Photoshop Elements Editor, je možné, že máte problém s katalogem. Následující kroky vám pomohou odstranit chyby a další problémy, ke kterým dochází v případě poškození souboru katalogu nebo některého z jeho pomocných souborů.

Na úvod

Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, provádějte následující úlohy v uvedeném pořadí. Po provedení každé úlohy se pokuste problém reprodukovat.

Při provádění níže uvedených úloh je nutné otevřít Správce katalogů aplikace Elements Organizer. Použijte k tomu některou z následujících metod:

 • Otevřete aplikaci Elements Organizer a potom vyberte možnost Soubor > Katalog (nebo Spravovat katalogy – v aplikaci Elements Organizer 11).
 • Při spouštění aplikace Elements Organizer podržte na klávesnici klávesu Shift. Po zobrazení okna Správce katalogů klávesu Shift uvolněte.

Optimalizace katalogu

Chcete-li zmenšit místo zabírané katalogem a zlepšit výkon katalogu, použijte ve Správci katalogů funkci optimalizace. Optimalizací katalogu se také odstraní problémy s miniaturami v aplikaci Elements Organizer.

 1. Ujistěte se, že jsou aplikace Adobe Premiere Elements a Photoshop Elements Editor zavřené.

 2. Vyberte možnost Soubor > Spravovat katalogy. Otevře se dialogové okno Správce katalogů.

 3. V dialogovém okně Správce katalogů vyberte katalog, který chcete optimalizovat.

 4. Klikněte na tlačítko Optimalizace.

  Optimalizace katalogu
  Vyberte katalog a kliknutím na tlačítko Optimalizace jej optimalizujte.

Tento proces chvíli trvá, zejména v případě velkého katalogu. Po dokončení optimalizace katalogu a jeho vyrovnávací paměti miniatur se zobrazí dialogové okno s příslušným oznámením. Kliknutím na tlačítko OK toto dialogové okno zavřete.

Oprava katalogu

Někdy se může stát, že se soubor katalogu poškodí (například po výpadku napájení). Takové poškození lze opravit pomocí funkce Opravit ve Správci katalogů.

 1. Ujistěte se, že jsou aplikace Adobe Premiere Elements a Photoshop Elements Editor zavřené.

 2. Vyberte možnost Soubor > Spravovat katalogy. Otevře se dialogové okno Správce katalogů.

 3. V dialogovém okně Správce katalogů vyberte katalog, který chcete opravit.

 4. Klikněte na tlačítko Opravit.

  Oprava katalogu
  Vyberte katalog a kliknutím na tlačítko Opravit opravte problémy s tímto katalogem.

 5. Až aplikace Elements Organizer dokončí kontrolu chyb v katalogu, zaškrtněte políčko Přeindexovat data vizuální podobnosti a potom klikněte na tlačítko Přesto opravit.

  Oprava katalogu

Tento proces chvíli trvá, zejména v případě velkého katalogu. Po úspěšné opravě katalogu se zobrazí dialogové okno s příslušným oznámením. Kliknutím na tlačítko OK toto dialogové okno zavřete.

Vymazání vyrovnávací paměti miniatur

Pokud v katalogu nelze zobrazit miniatury médií, můžete vymazat vyrovnávací paměť miniatur v aplikaci Elements Organizer. Při mazání vyrovnávací paměti miniatur postupujte podle následujících kroků:

 1. Spusťte aplikaci Elements Organizer a vyberte možnost Nápověda > Systémové informace.

 2. Poznamenejte si umístění uvedené v poli Umístění katalogu v části Aktuální umístění dialogového okna Systémové informace.

 3. Ukončete aplikaci Elements Organizer a otevřete umístění katalogu, které jste si poznamenali v předchozím kroku.

 4. Soubor thumb.5.cache ve složce katalogu přejmenujte na thumb.5_old.cache a znovu spusťte aplikaci Elements Organizer.

  Poznámka:

  Pokud se vám miniatury nezobrazují ani po opakovaném spuštění aplikace, postupujte podle kroků uvedených v částech Optimalizace kataloguOprava katalogu.

Obnovení poslední zálohy katalogu nebo vytvoření katalogu

Někdy se může stát, že se katalog poškodí takovým způsobem, že problém nepůjde pomocí funkcí optimalizace a opravy odstranit.

Pokud jste si vytvořili zálohu katalogu, obnovte ji. Pokyny najdete v nápovědě k aplikaci Elements Organizer.

Jestliže zálohu nemáte, vytvořte nový katalog a naimportujte do něj fotografie a jiné mediální soubory znovu.

Vytvoření katalogu:

 1. Zkontrolujte, zda jsou aplikace Adobe Premiere Elements a Photoshop Elements Editor zavřeny.
 2. Výběrem možnosti Soubor > Spravovat katalogy otevřete Správce katalogů.

 3. Ve Správci katalogů klikněte na tlačítko Nový.

  Vytvoření katalogu
  Vytvořte katalog kliknutím na tlačítko Nový.

 4. Zadejte název nového katalogu a klikněte na tlačítko OK. Otevře se aplikace Elements Organizer s novým prázdným katalogem.

  Název katalogu
  Zadejte název katalogu, který chcete vytvořit.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?